#1303  HATÁROZAT 
A MAB 2019/6/IX/7/2/1303 számú határozata
a
Miskolci Egyetem
33
azonosítószámú
anyagtudományok és technológiák
besorolású doktori iskolájáról:
A MAB a Gácsi Zoltán vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2024. június 28-ig
akkreditálja,
mert:

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a következő tudományágra:
anyagtudományok és technológiák


 Budapest, 2019. június 28.
  Csépe Valéria s. k.
a MAB elnöke1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4.
3 A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-tól hatályos 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.
4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.
5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.
6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.