#1643  HATÁROZAT 
A MAB 2023/6/XXI/331643 számú határozata
a
Széchenyi István Egyetem
157
azonosítószámú
gazdálkodás- és szervezéstudományok
regionális tudományok
besorolású doktori iskolájáról:
A MAB a Dusek Tamás vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2024. október 31-ig
akkreditálja,
mert:

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a következő tudományágakra:
gazdálkodás- és szervezéstudományok
regionális tudományok


 Budapest, 2023. június 30.
  Csépe Valéria s. k.
a MAB elnöke1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 2 tudományágas iskola esetén 11, ezen belül tudomány/művészeti áganként 4, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint tudományáganként maximum 1 professor emeritust és 1 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 2 tudományágas iskola esetén 6, ezen belül tudomány/művészeti áganként 3.
3 A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-tól hatályos 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.
4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.
5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.
6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.