Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Mihály György

 

Mihály György

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Képzés, tudományos fokozatok

1970 - 1975

Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, fizikus szak

1978

Egyetemi doktori fokozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem

1986

a fizikai tudományok doktora, MTA

1995

Az MTA levelező tagja

2001

Az MTA rendes tagja

Munkahely

 

1975 - 1993

MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet
doktori ösztöndíjas, tud. munkatárs, tud. főmunkatárs, tudományos tanácsadó

 

1993-          

Budapesti Műszaki Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanár

 

2005-          

Budapesti Műszaki Egyetem, TTK, Fizikai Tudományok Doktori Iskola
a doktori iskola vezetője

 

Jelentősebb tanulmányutak

 

1979 - 1980
1 év

C.E. A ., Centre d Etudes Nucleaires des Fontenay aux Roses (Paris)
Franciaország

 

1986 - 1987
1 év

Centre National de la Researche Scientifique, Grenoble
Franciaország

 

1987 - 1989
2 év

Department of Physics, University of California at Los Angeles
U.S. A .

 

1997 - 2003
10x2 hónap

Ecole Politechnique Federale de Lausanne
Svájc

 


Kutatási területek

 

 

sűrűséghullámok kollektív gerjesztései
nemlineáris vezetési jelenségek, dielektromos relaxáció

 

 

alacsony dimenziós fémek fázisdiagramja
lokalizált-delokalizált elektronállapotok, p-B-T fázisdiagram,
az alapállapoti fázisok jellemzése

 

 

erősen kölcsönható elektronrendszerek "nem Fermi-folyadék" viselkedése
vezetési anizotrópia, termofeszültség, Hall-állandó,
a sávparaméterek hangolása hidrosztatikus nyomással

 

 

2-dimenziós szupravezetők
szerves szupravezetők mágneses tulajdonságai és vortex dinamikája,
magas hőmérsékletű szupravezetők alagút spektroszkópiája

 

 

spin- és pályarendeződés d-elektron rendszerekben
fém-szigetelő átmenet p-B-T fázisdiagramja, kvantum-kritikus jelenségek
vezetőképesség és termofeszültség nagy hidrosztatikus nyomásokon

 

 

mágneses félvezetők: ( In , Mn ) Sb , ( Ga , Mn ) As típusú rendszerek
ferromágneses csatolás, magnetotranszport , anomális-Hall jelenség, spin-pálya csatolás

 

Publikációk

nanoszerkezetek
kvantumjelenségek atomi méretű fémes kontaktusokban, molekuláris elektronika,
spin polarizáció nanoszerkezetekben , spintronikai alkalmazások


BME publikációs adattár (részletes hivatkozási adatokkal, letölthető cikkekkel)
http://mycite.omikk.bme.hu

 

Mihály György

 

Tudományos aktivitás (elmúlt 5 év)

 

Az általam vezetett szilárdtestfizikai laboratóriumban különleges elektromos és mágneses tulajdonságú anyagokban megfigyelhető jelenségeket vizsgálunk. A kísérleti csoportban munkatársaimat korábbi (és jelenlegi) doktorandusz hallgatóim alkotják. Az alábbiakban az utóbbi 5 évben velük közösen végzett kutatások témáit ismertetem.

 

A szilárdtesfizika egyik érdekes, intenzíven kutatott kérdése az orbitális rendeződés: a pályák irány szerinti rendeződése megváltoztathatja mind az elektronátmenetek lehetőségét, mind pedig a spinek közötti csatolást. Ez az elektronszerkezet alapvető megváltozására vezet, sok esetben anélkül, hogy maga az orbitális rend közvetlenül megfigyelhető lenne. Kísérleteink lehetőséget adtak a pályarendeződés által kiváltott fém-szigetelő fázisátalakulás p-T-B fázis-diagramjának ( nyomás-hőmérséklet-mágneses tér) meghatározására. A Brookhaveni Nemzeti Laboratórium szinkrotron forrásánál végzett polarizált optikai reflektivitás méréseink az atomi nívók pálya-szelektív azonosítását is lehetővé tették. A korrelációk egyik látványos következménye a szigetelő fázis mágneses térrel történő megszüntetése; a BaVS 3 rendszerben a jelenséget elsőként a laboratóriumunkban végzett kísérletek mutatták meg. A különböző szabadsági fokok versengő alapállapoti fázisainak tanulmányozását kiterjesztettük a 3d és 4d elektronrendszerek széles körére [ Phys . Rev . B 71 , 193103 (2005); Phys . Rev Lett. 96 , 186402 (2006); Phys . Rev . B 75 ,  035128 (2007) ; Phys . Rev . B 76 ,  205114 (2007) ;           Phys . Rev . Lett. 101 , 037206 (2008); Phys . Rev . Lett. 103 , 0077205 (2009). ]

 

A University of Notre Dame (USA) -ban előállított mágneses félvezető mintákon végzett kísérleteink a mágneses csatolások mikroszkopikus eredetére és a spin-polarizált töltéshordozók terjedésére szolgáltattak új eredményeket.   Mágneses ellenállás, anomális Hall állandó és mágnesezettség mérések alapján kvantitatív analízist adtunk a spin-polarizáció mértékére, hidrosztatikus nyomás alkalmazásával pedig a mágneses csatolási állandó folyamatos hangolását értük el. A kísérletek a mágnesség és a szupravezetés jelenségkörét együttesen használták konkrét anyagi tulajdonságok mérésére ( Andrejev-reflexió ). A vizsgálatok nem az atomok mágnességének meghatározásra, hanem az elektromos áram “mágnesezettségének”, azaz elektronok spin-polarizációjának mérésére irányultak. Ez az egyik legfontosabb spintronikai mennyiség, közvetlen mérése komoly kihívást jelentő feladat, világszerte intenzíven kutatott terület. Speciális mérési technika alkalmazásával a félvezetőből nanométeres érintkezési ponton keresztült injektáltunk áramot a detektorként alkalmazott szupravezetőbe. [ Nature Materials 4 , 447 (2005); Phys . Rev . Lett. 95 , 227203 (2005); Phys . Rev . B 73 , 184412 (2006); Phys . Rev . Lett. 100 , 107201 (2008). ]

 

Nanométer méretskálán olyan új kvantumeffektusok jelennek meg, amelyek a tömbi anyagok szilárdtestfizikai és az atomi klaszterek kvantummechanikai értelmezésének határán helyezkednek el. A mechanikusan kontrollált pont-kontaktus (MCB) technikával kialakított nanoszerkezetekben elsőként tanulmányoztuk bizonyos atomok elektronvezetési (transzmissziós) tulajdonságait.   A laboratóriumban elkezdtük a molekuláris elektronika irányába mutató kísérleteket is. Arany atomokból kontrollált módon stabil atomláncot hoztunk létre, majd az aranyláncba épülő egyetlen hidrogén molekula elektromos vezetésének folyamatát tanulmányoztuk és értelmeztük. Többkomponensű mágneses rétegszerkezeteken vizsgáltuk a spin-polarizált elektronok mezoszkopikus transzportjelenségeit. [ Phys . Rev . Lett. 90 , 116803 (2003) ; Phys . Rev . B. Rapid Commun . 69 , 121411 (2004); Phys . Rev . Lett. 93 , 016802 (2004); Phys . Rev . B 7 3 , 075405 (2006); Phys . Rev . B 77 ,  075402 (2008). ]

 

 
Mihály György

 

 

Témavezetőként irányított Ph .D. munkák

 

Geresdi Attila                            Spin polarization in magnetic nanostructures  

                                               (2007-      )

 

Demkó László                           Thermodynamics of spin and orbital degrees of freedom
                                    in   BaVS 3
 
                                   summa cum laude (2010)

 

Csontos Miklós                        High pressure megnetotransport study of (II I ,Mn )V

dilute   magnetic semiconductors
summa cum laude (2007)

                                  

Csonka Szabolcs                       Electron transport in atomic and molecular junctions   

summa cum laude (2006)

Kézsmárki István                      Phase diagram of a correlated d-electron system : experimental study of BaVS 3  
summa cum laude (2003)     

 

Halbritter András                      Investigation of atomic-sized conductors with the mechanically controllable break junction technique  
summa cum laude (2003)

 

Zámborszky Ferenc                  Szerves vezetők fázisdiagramja

                                               summa cum laude (2000)

Szeghy Géza                             Elektromos transzport a (TMTSF ) 2 PF 6 korrelált elektronrendszerében
summa cum laude (2000)

 

Giamal Abdussalam                  Relaxation and noise phenomena in SDW systems
cum laude (1999)

 

Gaál Richárd                            Mágneses és dielektromos relaxáció
                                                alacsony dimenziós rendszerekben

                                               summa cum laude (1997)

 

Beleznay Ákos                          Töltésűrűség hullámok relaxációs jelenségei
  summa cum laude (1994)

 

 2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2010. IV. 29. 14:23:07
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )