Bejelentkezés
 Fórum
 
 
László János

Tudományos fokozat: A pszichológiai tudomány doktora (1995)

Munkahely: MTA Pszichológiai Intézete és Pécsi Tudományegyetem

Beosztás: tud .tanácsadó , a   Szociálpszichológiai Osztály vezetője, illetve egyetemi tanár, intézetigazgató

Egyetemi tanulmányok:

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 1968-73. (246/1973)

Bölcsészdoktori fokozat: 1974, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Dráma és előadás: Moliere Amphytrion című vígjátékának összehasonlító pszichológiai vizsgálata

Kandidátusi értekezés: 1984, Budapest

Tárgyi és személyközi forgatókönyvek az emlékezetben (10416)

Tudomány doktori értekezés: 1995, Budapest

Psychology of Literary Narratives: Text-Processing and Social Cognitive Approaches (3437)

Habilitáció: 1995, Debrecen, KLTE Pszichológia

Tudományos beosztások:

1973-1975 tud. segédmunkatárs , MTA Pszichológiai Intézete

1976-1984 tud. munkatárs , MTA Pszichológiai Intézete

1984-1996 tud. főmunkatárs , MTA Pszichológiai Intézete

1997-1999 tud. igazgatóhelyettes , MTA Pszichológiai Intéze

1999- jelenleg tud. tanácsadó , MTA Pszichológiai Intézete

Oktatói beosztások:

1981 és 1994-96 ,   Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, megbízott előadó

1989-jelenleg, Pécsi Tudományegyetem (korábban JPTE), egyetemi docens, 1996-tól egyetemi tanár

Doktori Iskola vezetés :

PTE (JPTE) Pszichológiai Doktori Iskola (1998-tól). Akkreditált programok száma: 5

Vendégtanár:

1987 Aarhusi Egyetem, Dánia

1990-1991 Torontoi Egyetem Scarborough Campus, Kanada

1997 Aarhusi Egyetem, Doktori iskola, Dánia

2003 Padovai Egyetem, Doktori iskola, Olaszország

Oktatott tárgyak: Bevezetés a szociálpszichológiába, Szociális megismerés, Kultúrális szociálpszichológia, Politikai szociálpszichológia, Nem verbális kommunikáció, Szövegfeldolgozás, Irodalmi szövegmegértés, Kommunikáció szociálpszichológiája, Narratív pszichológia, Szociális reprezentáció

Ösztöndíjak és tudományos elismerések:

1969 vendéghallgatói ösztöndíj a Humbold Egyetemre, 1 hónap

1973 Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, Fodíj

1977 MTA Ifjúsági Díj

1978 MTA-NAS ösztöndíj az Egyesült Államokba, 5 hónap

1987 NAS ösztöndij Dániába, 2 hónap

1991-1992 Heinrich Herz ösztöndij, Siegeni Egyetem, 7 hónap

1996 NIAS ösztöndij, Wassenaar, Hollandia, 2 hónap

1997-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2000 Grastyán Ösztöndíj (a JPTE Pszichológiai Doktori Iskola számára)

2006 Az év kiemelkedő szellemi alkotása díj, Pécsi Tudományegyetem

2006 Kardos Lajos Emlékérem

Elnyert kutatási pályázatok:

Az identitás és az értékek aktualizációja az életmódot alkotó tevékenységek kognitív szabályozásában (OKTK Ts 3/2, Pataki Ferenccel) 1000 eft, 1987-1991.

Kognitív struktúrák és folyamatok a társas viselkedés szabályozásában (OTKA), 1600 eft, 1991-1994.

Élmény és szociális reprezentáció (OTKA T/7 T018200, 1600 eft l995-1998)

A családi szocializáció szerepe a munkanélküliséghez való alkalmazkodásban (OKTK, 968/95, 1000 eft, 1995-1996)

Az identitás szociális reprezentációja (FKP 1526 eft, 1998)

Identitás és integráció (FKP 2 000 eft, 1999-2000)

Az élettörténet kulturális mintázatainak vizsgálata: Az élettörténet mint szociális    reprezentáció (OTKA 2 600 eft, 1999-2002)

A nemzeti identitás vizsgálata a történelem narratív reprezentációja révén (OTKA 4 800 eft, 2001-2004)

Morfológiai és szintaktikai szint feletti pszichológiai tartalomelemző programok fejlesztése (NKFP 5/27, konzorcium 55 Mft, 2001-2004)

Roma tanulók iskolai pszichológiája (PHARE, 12 000 Euro, 2001-2002)

Az identitáskonstrukció és a megküzdés mintái történelmi regényekben. OTKA 7 600 eft (2005-2008)

A nemzeti és etnikai identitás vizsgálata történelmi eseményekre vonatkozó szövegek narratív alakzatainak számítógépes tartalomelemzése révén 89 Mft (2005-2008)

Austrian Science and Research Liaison Office Conference Grant 5000 Eoro (2007)

Tagság tudományos szervezetekben:

Magyar Pszichológiai Társaság 1974-

International Association of Empirical Aesthetics 1985-

A társaság alelnöke 1996-1998

European Association of Experimental Social Psychology l986-

A társaság Végrehajtó Bizottságának tagja 1990-1996

International Association of Empirical Studies of Literature 1986-

A társaság elnöke 2000-2002

Summer Institute of Political Psychology (Varsó) 2001-

A tudományos tanácsadó testület tagja 2001-

Folyóirat szerkesztoi munka:

Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, főszerkesztő (2003-)

Pszichológia, szerkesztő, technikai szerkesztő (1981-1988), szerk. biz. tag (1988-)

Journal of Idiographic Science ,   szerk. biz. tag (2003-), Lélek és Tudomány, szerk.biz. tag (1998-)

European Journal of Social Psychology, European review of Social Psychology, Human Nature, Pszichológia, Magyar Pszichologiai Szemle, lektor

Tematikus számok szerkesztése a következő folyóiratok számára: Poetics (1988), Text (1988), SPIEL (1993), Magyar Tudomány (2003), Empirical Studies of the Arts (2003), SPIEL (2004)

Könyvszerkesztői munka:

Pszicholingvisztikai tanumánygyűjtemény szerkesztése (Dialógus és interakció, Radics Katalinnal, 1980, Tömegkommunikációs Kutatóközpont); Erwing Goffman válogatott tanulmányainak közlése (A hétköznapi élet szociálpszichológiája, Gondolat, 1981); Serge Moscovici válogatott tanulmányainak közlése (Társadalom-lélektan, Osiris, 2003); Szociálpszichológiai szöveggyűjtemények szerkesztése (Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából I és II, Tankönyvkiadó, 1988 és 1993); Narratív pszichológiai tanulmánygyűjtemények szerkesztése (Narratív pszichológia, Thomka Beátával, Kijárat, 2001; Narrative Approaches to Social Psychology, W. Stainton-Rogerssel, New Mandate, 2002); Művészetpszichológiai tanulmánygyűjtemény szerkesztése (Emerging Visions: Approaches to the Aesthetic Process, G .C . Cupchikkal, Cambridge University Press, 1992): Szociálpszichológiai tanulmánygyűjtemény szerkesztése (Theories and Controversies in Societal Psychology, W. Wagnerrel, New Mandate, 2003); Kognitív tudományi tanulmánygyűjtemény szerkesztése (A reprezentáció szintjei, Bereczkei Tamással és Kállai Jánossal, Gond-Osiris, 2003); Evoluciós- és kulturális pszichológiai tanulmánygyűjtemény szerkesztése (Social Cognition: Cultural and Evolutionary Perspectives, Forgács Józseffel és Pléh Csabával, Sage, folyamatban)

Hazai tudományos bizottságokban viselt tagság:

MPT Szociálpszichológiai Szekció, titkár 1976-1985

MTA Irodalompszichológiai Munkaizottság 1984-87

MTA Általános Nyelvészeti Munkabizottság 1976-84

MTA Pszichológiai Bizottság 1990-

MAB Sajtó és Kommunikációs Bizottság 1998-2000

JPTE   DHB 1998-2000

PTE DHB 2001-

PTE BTK Doktori Tanács, elnök 2001-

MTA   Doktori Tanács 2001-

OTKA Társadalomtudományi Kollégium 2001-2004

Konferencia szinten beszélt nyelvek:

angol (0893/1974), német(204/1974), orosz(470/1973)

Kutatási terület:

a szociális ismeretek szerveződése és reprezentációja, irodalom pszichológia, a társas viselkedés naiv magyarázatai, narratív pszichológia, számítógépes kvalitatív-kvantitatív szövegelemzés

Konferencia szervezések :

II. Pszicholingvisztikai Nap - Dialógus és interakció, 1979, Budapest (Radics Katalinnal)

10th   General Meeting of EAESP, 1990, Budapest

Literature and Socialpsychology, 1992, Siegen (Reinhold Viehoffal)

Cultural Social Psychology Symposion, 4th. European Congress of Psychology, 1995. Athen

Narrative Organization of Social Representation, 1995. Budapest (Halász Lászlóval, az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság támogatásával)

MPT XIII. Országos Tudományos Nagygyulés, Pécs, 1998

5th Alps-Adria Conference in Psychology, Pécs, 1999

Theory and Method in Societal Psychology, Pécs, 2001 (Wolfgang Wagnerrel, az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság támogatásával)

8th Conference of the   International Association of the Empirical Studies of Literature, Pécs, 2002

A Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány XI. Konferenciája, Pécs, 2003 (Bereczkei Tamással és Kállai Jánossal)

Social Cognition: Cultural and Evolutionary Perspectives, Budapest, 2003 (Forgács Józseffel és Pléh Csabával, az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság támogatásával)

Tudományos közlemények száma: 160

            Monográfia: 8

                        Idegen nyelven: 2

                        Magyar nyelven: 6

            Szerkesztett könyv

                        Idegen nyelven: 3

                        Magyar nyelven: 9

            Könyvfejezet

                        Idegen nyelven: 19

                         Magyar nyelven: 26

            Folyóiratban közölt tanulmány

                        Idegen nyelven: 24

                        Magyar nyelven: 72

Konferencia absztraktok száma: 58

Recenziók száma: 11

Interjúk, újságcikkek száma: 3

Összesített hatás tényező : 4.28 (a társadalomtudományi folyóiratokban megjelent publikációk nélkül)

A monográfiákról megjelent recenziók száma: 17


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. XII. 28. 00:36:19
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )