Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Mang Béla

Dr. Mang Béla

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Tanulmányok, diploma, fokozatok:

Érettségi:                                    1971. Földes Ferenc Gimnázium, speciális matematika tagozat (jeles)

Egyetem:                                    1976. Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Gépészeti szak, Rendezésszervezői ágazat (jó)

Egyetemi doktor:                        1987. Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (Summa Cum Laude)

PhD. fokozat:                             1995. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar

Közigazgatási szakvizsga:          2003. Budapest

 

Nyelvismeret:

1994.                                           angol középfokú állami „C” típusú nyelvvizsga (0014608)

1995.                                                                                    német alapfokú állami „C” típusú nyelvvizsga (6084)

 

Munkahelyek és beosztások:

1976-1980.                                 tudományos munkatárs
                                    NME Szállítóberendezések Tanszéke

1980-1981.                                 tud. ösztöndíjas gyakornok
                                    NME Szállítóberendezések Tanszéke

1981-1984.                                 tanszéki mérnök
                                    NME Szállítóberendezések Tanszéke

1985-1987.                                 egyetemi tanársegéd
                                    NME Szállítóberendezések Tanszéke

1987-1988.                                 egyetemi adjunktus
                                    NME Szállítóberendezések Tanszéke

1988-2002.                                 egyetemi főtitkár
                                                   NME Rektori Hivatal

1988-1994.                                 má. egyetemi adjunktus
                                                   NME Szállítóberendezések Tanszéke

1994-                                          má. egyetemi docens
                                                   ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

2002-2006                                                                    felsőoktatási helyettes államtitkár
             Oktatási Minisztérium

2006-                                                                                    egyetemi docens

ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

2006-                                                                                    stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

Miskolci Egyetem

         2007-                                           Felsőoktatási Tudományos Tanács elnöke

 

Külső szakmai megbízások:

1994. január 1. - 2002.        A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány miskolci Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetének tudományos tanácsadója.

1997. január 1. - 2002.        Egyetemi főtitkári kollégium tagja.

1999. május 1. - 2002.        A Frankfurti Repülőtér Rt. magyarországi képviselője.

1999. június 1. - 2002.        Az Oktatási Minisztérium felsőoktatási integrációs bizottságának tagja.

2002-2004.                         Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tagja

2004-                                  Az Országos Formatervezési Tanács tagja

 

 

Külföldi tanulmányutak:

-        Magdeburgi Műszaki Főiskola (Egyetem) (D) (4x1 hét időtartam)

-        Dortmundi Egyetem és Fraunhofer Intézete (D) (6x1-2 hét időtartam)

-        Ryerson Polytechnical Institute (CDN) (10 nap)

-        Montanuniversit ä t, Leoben (A) (3x1 hét)

-        Grazi Egyetem (A) (1 hét)

-        Belgrádi Műszaki Egyetem (YU) (1 hét)

-        Harkovi Műszaki Egyetem (UKR) (2x1 hét)

-        Tanulmányút EU országbeli csúcstechnológiát alkalmazó intézeteknél és vállalatoknál (TEMPUS program keretében 3x2 hét)

-        Cleantech EUREKA projekt meeting-jén való részvétel

(CH, D, S) (6x1 hét)

-        RECAP INCO-COPERNICUS projekt meeting-jén való részvétel

(A, D, SLO) (3x1 hét)

-        MIRO EUREKA projekt meeting-jén való részvétel (D) (1x1 hét)

-        Linköpingi Egyetem (S) (2x1 hét)

-        Lundi Egyetem (S) (1x1 hét)

-        Magdeburgi Egyetem (D) (1x1 hét)

-        Flughafen Frankfurt (D) (15x2-3 nap)

-        EU-s oktatási miniszteri értekezlet (Berlin 2003; Bergen 2005)

-        Berlini Egyetem (2x4 nap)

 

Felsőoktatási pályafutás, művelt témakörök

Ø                Oktatás:

Graduális oktatás:

-        Anyagmozgató gépek tervezése és vizsgálata,

-        Anyagmozgató rendszerek tervezése, irányítása és működésvizsgálata,

-        Logisztikai rendszerek,

-        Szolgáltatási logisztika,

-        „Zárt láncú gazdaság” EU program keretében.

Posztgraduális oktatás:

-        Szerelési rendszerek anyagmozgató rendszerei témaköreiben,

-        Mérnöktovábbképzés az anyagmozgató rendszerek, logisztikai, szilikátipari folyamatok területein,

-        Újrahasznosítási logisztika,

-        Szolgáltatási logisztika.

 

Ø                Kutatás:

1976-87.                    Szerelési rendszerek anyagmozgató rendszer tervezési modelljének fejlesztése

1982.                         Függő sínpályás anyagmozgató gép és rendszer fejlesztése

1986.                         Rugalmas gyártó rendszerek anyagmozgató rendszerei és tervezési eljárásai

1987.                         Robotizált munkahelyek tervezésének fejlesztése

1988.                         Számítógépes tervezési eljárások fejlesztése, számítógépes szimulációs vizsgálatok

1992.                         Logisztikai rendszerek tervezése

1994.                                                 Recycling logisztika megalapozása, nemzetközi kutatások irányítása

1999.                                                 Regionális hulladék-feldolgozó centrumok létesítését megalapozó kutatások irányítása

Logisztikai menedzsment-fejlesztési kutatások

Repülőtéri logisztikai rendszerek fejlesztése

 

Ø                Egyéb:

1976-95.                    Külső megbízásos kutatómunkák végzése

1984-88.                    Oktatási segédletek összeállítása

1984-88.                    Számítógépes infrastruktúra fejlesztésének végrehajtása

1990-95.                    FEFA intézményi integrációs pályázatainak elkészítése, menedzselése

1989-95.                    Gazdaságtudományi Kar és Bölcsészettudományi Kar létrehozása, feltételeinek kidolgozásában való részvétel

1997.                         Zeneművészeti képzés, integráció

1997-99.                                       Egyetemi integrációs program részterületeinek irányítása

1998.                         MTA Kutatóintézeti integráció

1998.                                                 Egészségtudományi képzés beindítása

1998-99.                                       Világbanki pályázat (IDP, CIP) kidolgozása

1999.                                                 Egyetemi vállalkozói övezet tender kiírás irányítása

2000.                                                 Sárospataki Comenius Tanítóképző Kar integráció

2000.                                                 Egészségügyi főiskolai képzés elindítása

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

  (A Ph.D. fokozat megszerzése utáni időszakra)

 

Könyvfejezet:

1.       H. Schnauber, G. Kiesgen, F. Slawik, J. Cselényi , B. Mang , J. Lundgren, K. Poeffel: Concept for Logistical and Environmental Disassembly Technologies. Bochum, 1997, Universit ä tsverlag Dr. N. Brockmeyer, pp.12-26.

2.       Mang B. : Hulladékkezelési és újrahasznosítási logisztika. Cselényi József és szerzőtársai: Logisztikai menedzsment, 2.5. fejezet, Miskolc, 1997., pp.101-112.

3.       Mang B. : Hulladékkezelés és újrahasznosítás menedzsmentje. Cselényi József és szerzőtársai: Logisztikai menedzsment, 3.9. fejezet, Miskolc, 1997., pp.247-276.

4.       Bányai T., Cselényi J., Mang B .: Szolgáltatási logisztika. Cselényi József és szerzőtársai: Logisztikai rendszerek I. (jegyzet), 5. fejezet, Miskolci Egyetem, 2004., pp.102-132.

5.       Bányai T., Cselényi J., Mang B .: Hulladékkezelési és újrahasznosítási logisztika. Cselényi József és szerzőtársai: Logisztikai rendszerek I. (jegyzet), 7. fejezet, Miskolci Egyetem, 2004., pp.159-182.

 

Lektorált tudományos cikkek (A PhD. fokozat megszerzése, 1994 óta):

1.       Cselényi J., Fischer Gy., Mang B .: Recycling folyamatok gyűjtési logisztikája . GÉP, 1995. XLVIII. évfolyam, 2. szám, pp.28-30.

2.       Mang B ., István Zs., Fischer Gy.: Az újrahasznosítási kutatások elméleti és gyakorlati eredményei a BAYLOGI hazai és nemzetközi projektjeiben . GÉP, 1996. XLVII. évfolyam, 12. szám, pp.9-12.

3.       Cselényi J., Mang B ., Fischer Gy.: Hűtőszekrény-szétszerelés logisztikai rendszereinek vizsgálata, különös tekintettel a fix szétszerelésre. GÉP 1996. XLVIII. évfolyam, 11. szám, pp.59-64.

4.       Cselényi J., Mang B. , Bányainé Tóth Á., Bányai T.: A recycling logisztika, mint a logisztikai kutatások dinamikusan fejlődő egyik új iránya. Észak-Magyarországi gazdaság-kultúra-tudomány, 1996/7-8, pp.19-26.

5.       Cselényi J., Mang B ., Bányainé Tóth Á., Bányai T.: A recycling logisztika, mint a logisztikai kutatások dinamikusan fejlődő egyik új iránya. Logisztika, 1997. IV. évfolyam 1. szám, pp.8-13.

6.       Cselényi J., Mang B .: Elhasznált háztartási készülékek recycling logisztikai rendszere tervezésének elmélete mobil szétszerelés esetén. GÉP, 1997. IL. évf., 2. szám, pp.26-33.

7.       Mang B ., István Zs.: Az automatizálás lehetősége a szétszerelés-orientált újrahasznosításban. LABINFO, Laboratóriumi Információs Magazin, 1997. VI. évfolyam, Környezetvédelmi ipar különszám, p.15.

8.       Mang B ., Cser L., István Zs.: A környezetvédelmi ipar tendenciái. Biotechnológia és környezetvédelem, 1997., Környezetvédelmi ipar különszám, pp.34-39.

9.       Mang B ., István Zs., Murvai J., Garamvölgyi E.: Az elektronikus hulladék-feldolgozó ipar elméleti megalapozása Magyarországon. GÉP, IL. évfolyam, 1998., 3. sz., pp.9-14.

10.   Cselényi J., Mang B. , Bányainé Tóth Á.: Virtuális vállalat a zártláncú gazdaság újrahasznosításának logisztikai feladatára. Logisztikai Évkönyv 1999, Budapest, pp.31-38.

11.   Mang B. , Bányai T., István Zs., Garamvölgyi E.: A logisztikai rendszer integráló szerepe a „zárt láncú gazdaság” kialakításában, a környezetvédelmi célok EU-s normák szerinti érvényesítésében. GÉP, LII.évf. 2001/6-7. pp.79-84.

12.   V. Antoni, Bányainé Tóth Á., Mang B .: A magyar légi közlekedés és áruszállítás fejlesztésének esélyei. Logisztikai Évkönyv 2004, Budapest, pp.18-23.

13.   V. Antoni, B. Mang , Á. Bányai: Entwicklungsmöglichkeiten des ungarischen Luftverkehrs. Logistics Networks, Models, Methods and Applications, Edited by T. Bányai and J. Cselényi, ISBN 9636616418, University of Miskolc, 2004., pp.11-16.

14.   F. Kovács, B. Mang : Release in the Disposal of REA-GYPSUM and water from flue gas desulphurisation . Miskolci Egyetem Közlemények sorozat, Bányászat, 68. kötet (2006), pp.25-38.

15.   F. Kovács, B. Mang , Gy. Szarka: Dusting investigation of deposited Slag-Scale-Rea Gypsum materials. ISBN 966-8944-04-6, Harkov, 2006., pp.286-291.

 

Nem lektorált tudományos cikkek (a PhD. fokozat megszerzése, 1994 óta):

1.       Cselényi J., Fischer Gy., Mang B .: Jellegzetes gyűjtési modellek a recycling logisztikában. Logisztikai Tudományos Konferencia kiadványa, Budapest 1995., pp.281-292.

2.       Cselényi J., Fischer Gy., Mang B .: Hűtőszekrények fix és mobil szétszerelési logisztikai rendszereinek összehasonlító vizsgálata. Miskolci Beszélgetések ’96 kiadvány, 1996., pp.134.-139.

3.       István Zs., Cser L., Fischer Gy., Mang B .: A recycling ipar helyzete Magyarországon. DAT ’96 konferencia kiadvány, Budapest, 1996., pp.45-49.

4.       Cselényi J., Fischer Gy., Murvai J., Mang B .: Typical models of the recycling logistics of worn out product. Proceedings of XIV. International Conference on Material Handling and Warehousing in Belgrade, 1996., pp.138-143.

5.       Cselényi J., Fischer Gy., Mang B .: Newer models of collection logistics of recycling. MicroCAD ’96 konferencia kiadványa, 1996., pp.113-118.

6.       Cselényi J., Fischer Gy., Mang B .: Theoretical bases of collection logistics of recycling for domestic used products. Proceedings of 3 rd Int. Seminar on Life Cycle Engineering in Zürich, 1996.

7.       Cser L., István Zs., Mang B .: Recycling aspects for systematical design. Proceedings of 3 rd Int. Seminar on Life Cycle Engineering in Zürich, 1996., Poster session

8.       Mang B .: Recycling kutatások a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetben. Környezetbarát termékek és környezetkímélő technológiák ’96 kiadványa, Debrecen, 1996., pp.25-30.

9.       B. Mang : Business for Better Environment. Proceedings of Cleantech Final Seminarium in Bochum, 1997., pp.1-25.

10.   Cser L., Mang B ., István Zs.: Design of Disassembly Technologies for Used Household Refrigerators. Proceedings of 2 nd World Congress on Intelligent Manufacturing Process & Systems in Budapest, 1997., pp. 516-518.

11.   Cser L., István Z., Mang B .: Design of Disassembly Technologies for Used Household Appliances Concerning Recycling and Reuse. Proceedings of 11 th Int. Conference on Engineering Design in Tampere, 1997., pp.355-358.

12.   Kovács F., Mang B .: Considered questions of salvaging an ash of power stations and areas of its using. Proceedings of MicroCad '97 Int. Seminar on Information Technology in Kharkov, pp.7-10.

13.   Mang B .: Környezetvédelmi kutatások a „Bay Zoltán Alapítványnál”. „Ipar a környezetvédelemért” IV. Országos Ipari Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, Budapest, 1997., pp.3-6.

14.   Mang B ., Bőhm J., Murvai J.: Csomagolóanyag újrahasznosítás logisztikai kérdése. Miskolci Beszélgetések ’97 konferencia kiadványa, 1997., pp.34-51.

15.   Mang B ., István Zs., Murvai J.: A BAYLOGI és a Lehel - Electrolux együttműködése az EUREKA-CLEANTECH újrahasznosítási kutatási projektben. XVI. Háztartási Készülék Szeminárium, Jászberény, 1997. július 3-4. Hűtőgép, XXXI. évfolyam, 14. sz., pp.12-14.

16.   Cser L., Mang B .: Cleaner Technologies and Recycling in Hungary. Proceedings of Int. Workshop on Environmental Conscious Manufacturing in Hertogenbosch, The Netherlands, 1997., pp.48-56.

17.   Mang B ., István Zs., Murvai J.: Az elektronikai termékek hazai és nemzetközi recycling lehetőségeinek összehasonlítása. MicroCAD ’98, Nemzetközi Konferencia kiadványa 1998., pp.156-160.

18.   Cselényi J., Mang B ., István Zs.: Az újrahasznosítás logisztikai rendszere. MicroCAD ’98, Nemzetközi Konferencia kiadványa 1998., pp.187-191.

19.   Cselényi J., Mang B ., István Zs.: Some Considerations About Planning and Control of Logistic System in Disassambly Factory. Proceedings of Int. Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly in Bled, 1998.

20.   Mang B ., István Zs.: Environmental Conscious Product Design Concerning Reuse and Disassembly. Proceedings of Int. Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly in Bled, 1998.

21.   Mang B ., István Zs., Garamvölgyi E.: Az elektronikai hulladék feldolgozásának megoldási lehetőségei Magyarországon. Az EU csatlakozás környezetvédelmi feladatai, Budapest, konferencia kiadvány, 1998.

22.   Mang B. , István Zs., Murvai J., Csizmadia L., Tóth A.: A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése. ZÖLD BELÉPŐ, EU- csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata MTA Stratégiai Kutatások, 1997., p.52.

23.   Mang B ., István Zs., Garamvölgyi E.: Recycling possibilities of Used Electronic and Electrical Products in Closed Loop Economy. ETECI ‘98, Budapest

24.   Mang B. : Koncepciók a hazai környezetvédelmi ipar fejlesztésére. A környezetvédelmi ipar hazai helyzete. Konferencia, Miskolctapolca, 1998. szeptember 23.

25.   Cselényi J., Bányai T., Mang B. : Steuerung der Sammlung und Lagerung von verbrauchten Haushaltsgeräten. Proceedings of the International Regional DAAAM-CEEPUS Workshop on   Intelligent Machines and Technologies in the 21 st   Century, 1999. May 27-29, Miskolc, pp.147-152.

26.   Garamvölgyi E., István Zs., Mang B. : Recycling Possiblities of Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) . DAAAM-CEEPUS konferencia, Miskolc, 1999. június

27.   Mang B. : A környezetvédelmi ipar fejlesztési lehetőségei. Környezetvédelmi ipar megyei fejlesztési lehetőségei, Miskolc-Egyetemváros, 1999. november 29-30.

28.   Mang B. , Bányainé Tóth Á., K.-P. Remus: Légi áruszállítási központ kialakításának logisztikai aspektusai. Loginfo, 2000/4, Budapest, 2000. pp.17-21.

29.   Cselényi J., Mang B. , Bányainé Tóth Á., Bányai T.: Optimisation problems of multi-level collection systems of recycling processes . Proceedings of the Logistika 2000 Conference, 2000, Kosice, pp.7-12.

30.   Mang B. , Bányainé Tóth Á.: A magyarországi légi teherszállítás és ehhez kapcsolódó földi logisztikai szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei. MLBKT X. éves kongresszusa, Siófok, 2002. nov. 6-8. pp.163-168.

31.   Mang B. , Bányainé Tóth Á.: Légi teherszállítás logisztikája. “A logisztika alkalmazásának kérdései régiónkban” c. II. Bi-Regionális Logisztikai Konferencia, Pécs, 2004. május 20. pp.16-19.

 

Szakmai jelentések, tanulmányok (A PhD. fokozat megszerzése, 1994 óta):

1.       EUREKA-CLEANTECH (EU 1104) National Report (Hungary), Working point 1. January, 1995. BAYLOGI, Miskolc, p.50.

2.       EUREKA-CLEANTECH (EU 1104) National Report (Hungary), Working point 2. July, 1995. BAYLOGI, Miskolc, p.50.

3.       EUREKA-CLEANTECH (EU 1104) National Report (Hungary), Working point 3.1 January, 1996. BAYLOGI, Miskolc, p.50.

4.       EUREKA-CLEANTECH (EU 1104) National Report (Hungary), Working point 4. July, 1996. BAYLOGI, Miskolc, p.50.

5.       „A környezetvédelmi ipar hazai helyzete”, Összefoglaló tanulmány. 1996. március, BAYLOGI, Miskolc, p.103.

6.       A környezetvédelmi ipar fejlődési irányai az OECD országokban. „A környezetvédelmi ipar hazai helyzete” tanulmány I. számú melléklete, 1996. március, BAYLOGI, Miskolc, p.97

7.       Hazai ipari technológiák környezeti hatásai. „A környezetvédelmi ipar hazai helyzete” tanulmány II. számú melléklete, 1996. március, BAYLOGI, Miskolc, p.131.

8.       Fő szennyezők kezelése. „A környezetvédelmi ipar hazai helyzete” tanulmány III. számú melléklete, 1996. március, BAYLOGI, Miskolc, p.102.

9.       RECAP, Task 1 Report, Product and System Definition Phase 1997. június, BAYLOGI - Miskolci Egyetem, Miskolc, p.50.

10.   RECAP, Task 2 Report, Critical Product Evaluation. 1997. október, BAYLOGI - Miskolci Egyetem, Miskolc, p. 30.

11.   RECAP, Task 3 Report, Manual disassembly demonstration. 1998. január, BAYLOGI - Miskolci Egyetem, Miskolc, p.30.

12.   Környezetvédelmi ipar hazai helyzete II. (1. rész), 1997. szeptember, BAYLOGI, Miskolc, p.150.

13.   Környezetvédelmi ipar hazai helyzete II. (2.rész), 1998. február, BAYLOGI, Miskolc, p.70.

14.   EUREKA-MIRO (EU 1648), Working point 1. 1997. november BAYLOGI - Miskolci Egyetem, Miskolc, p.70.

15.   PE és PP alapanyagokból a termék gyártás és felhasználás során keletkezett hulladékok újrahasznosítása komplex logisztikai rendszerének vizsgálata, javaslat az országos gyűjtőhálózat létrehozására (1998-99). Készült a TVK Rt. megbízásából

16.   Az elhasznált elektromos és elektronikai termékek kezelésével foglalkozó - 2000-ben elfogadásra kerülő - EU direktíva hazai alkalmazásának előkészítése, annak hatásaival, és az életciklus elemzés tudományos eszközével (1998-2000). Támogatás az Országos Környezettudományi és Természetvédelmi Kutatási Pályázat keretében.

17.   Regionális újrahasznosító központ létesítésének megalapozása. 1999. január Miskolci Egyetem.

18.   Cargo bázis kialakításának lehetőségei a Ferihegyi repülőtéren. 2000. Miskolci Egyetem

19.   Cargo bázis kialakításának lehetőségei a regionális repülőtereken. 2001. Miskolci Egyetem


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 14. 21:55:30
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )