Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az ODT hatásköréért

Dr. Manherz Károly úrnak,

Felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Tájékoztatom, hogy az Országos Doktori Tanács 2007. április 3-i ülésén az alábbi dokumentumot fogadta el és felhatalmazott annak továbbítására.

 

Az OKM honlapján 2007. március 28-i kelettel előterjesztés jelent meg A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról .

A tervezet 37. § (2) bekezdés b.) pontja egyebek között a következőt tartalmazza:

„E törvény hatályba lépésével [2007. szeptember 1.] egyidejűleg . .. hatályát veszti ... az Ftv . 114. § (5) bekezdés második mondata.”

 

A hatálytalanítani tervezet törvényhely a következő:

„114. § (5) Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület, amely állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztásának elvét .”

A törvény tervezett módosításával kapcsolatban az Országos Doktori Tanács (ODT) véleménye következő.

Az ODT elődje, az Országos Doktori és Habilitációs Tanács (ODHT) a Magyar Rektori Konferencia által létrehozott testület, így legitimációját az MRK felhatalmazása alapján kapta. Tagjai az egyetemek doktori tanácsának elnökei. Az ODHT évtizedes tevékenységet fejtett ki a doktori képzéssel és fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Ennek keretében feladata volt a doktori képzés államilag támogatott hallgatói létszámkerete felsőoktatási intézmények közötti elosztása, elveinek meghatározása. A kidolgozott elvek hosszabb időszakon keresztül érvényesültek, az ODHT ezek alapján az egyetemek által évente rendelkezésre bocsátott adatok keretében javaslatot tett a létszámkeret felosztására a Miniszter úrnak. A Miniszter úr valamennyi előterjesztést elfogadta és nem tett észrevételt a felosztás elveivel kapcsolatban sem.

 

Látható, hogy az OHDT valódi autonóm önkormányzati testületként működött, ahol a képzésben legközvetlenebbül érintettek mondtak véleményt a képzés állami támogatásának felhasználásáról. A Tanács összetétele lehetővé tette az elvek alapján kialakított algoritmus felhasználása mellett az esetenkénti méltányosság gyakorlását is.

Ezen munka érdemi elismerésének tekintette a testület, hogy az Ftv . 2005-ben törvényi szinten legitimálta a tevékenységét, külön kiemelve abban a keretelosztás meghatározását. A törvényben meghatározott Országos Doktori Tanács 2006-ban megalakult és azt a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A szervezet működésének egyik első lépéseként az állami létszámkeret elosztásának elveit korszerűsítő közös tevékenységet kezdett, a törvény felhatalmazásának megfelelően.

 

Az előadott előzmények fényében az Országos Doktori Tanács meglepetéssel veszi tudomásul, és indokolatlannak tartja, hogy a törvénytervezet az intézményrendszer autonómiáját és specifikus szakmai kompetenciáját megtestesítő szervezettől évtizedes távlatban gyakorolt önkormányzati jellegű tevékenységének folytatását meg kívánja vonni. Ennek megfelelően az ODT 2007. április 3-i ülésén hozott egyhangú határozattal kéri az előterjesztőt az észrevételezett javaslat törlésére és az Ftv . 114 . § (5) bekezdés második mondatának az alábbiak szerinti módosítását:

„Az Országos Doktori Tanács tesz javaslatot a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztásának minőség- és teljesítményalapú elveire.”

 

Kérem Államtitkár Urat, hogy az ODT fenti kérését támogatni szíveskedjék.

 

Budapest, 2007. április 4.

 

Őszinte nagyrabecsüléssel:

 

Dr. Zombory László

elnök


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 16. 15:51:49
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )