Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az ösztöndíjas keretelosztás elvei és számítása, 2009

Az Országos Doktori Tanács 208/2008. (XII. 12.) határozata

 

I. Az alapelvek és elosztási szempontok

 

A differenciálás kritériumai ( N, Sz , H ) és azokon belüli szempontjai ( Sz1-4 ). A figyelembe vett mutatók (kivéve: Sz3 ) egy adott időszak (általában 3 év) átlagában értendők.

„N” kritérium : A felsőfokú oktatási intézmény n agysága: nappali tagozaton egyetemi (mester) képzésben diplomát szerzettek száma.

Sz ” kritérium : A doktori képzés kapacitása, amelyet az alábbiak alapján számszerűsítünk.

  • Sz1 : a (nappalival egyenértékű) szervezett doktori képzésben részvevők száma;
  • Sz2 : az egyetemen kiadott doktori fokozatok száma;
  • Sz3 : akkreditált tudományágak száma;
  • Sz4 : az adott felsőfokú oktatási intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma;

  „H” kritérium : A doktori képzés h atásfoka (eredményessége): Egy adott időszakban képzéssel fokozatot szerzettek aránya a képzésbe (3 évvel visszatolt, azonos hosszúságú) időszakban belépett doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

N

Az egyetem nagysága

additív súlyszám (15)

Az intézmény doktori iskolával rendelkező karain (szakjain) nappali tagozaton, egyetemi ( MSc/MA ) oklevelet szerzett hallgatók száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-i adatainak átlaga.

Sz 1

A doktori képzés intenzitása (1)

additív súlyszám (10)

A szervezett doktori képzésben résztvevők száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-én aktív félévet teljesítő hallgatók létszámainak átlaga. (Hallgatónként összesen csak hat szemeszter számolható el.)

Sz 2

A doktori képzés intenzitása (2)

additív súlyszám (35)

Az Egyetemi Doktori Tanács határozatával (regisztrációs vagy anyakönyvi szám) megerősített összes doktori fokozatok száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három naptári év adatainak átlaga.

Sz 3

A doktori képzés tudományágai

additív súlyszám (10)

Az egyetem hány tudományágban folytat PhD képzést, illetve ad ki fokozatot a tárgyévben.

Sz 4

Szakmai háttér

additív súlyszám (30)

Az egyetemen dolgozó teljes munkaidejű jogviszonyban lévő, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók száma. A PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással számolható be. A számítás alapja a tárgyév október 15-i adata (minden személy csak egy intézményben vehető számításba).

 

A művészeti és testkulturális felsőoktatásban, továbbá a Kossuth- és Széchenyi-díj tekintetében 2010-ig az Ftv . 150. § (3-4) bekezdéseiben rögzített és hivatkozott egyenértékűségi szabályok szerint kell eljárni. A SzIMA tagságot az akadémiai tagsággal egyenértékűnek kell tekinteni.

H

A képzés eredményessége (hatásfok)

szorzó faktor (hatását csak 40%-ban vesszük figyelembe - tompítás)

A doktori fokozatot szerzettek aránya a képzésbe belépő doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Az eredményességet (hatásfok) arányszám méri, amely az utolsó három lezárt naptári évben képzéssel fokozatot szerzettek számát a megelőző három éves időszakban felvett hallgatók számához viszonyítja. Képzéssel fokozatszerzőnek számít az, aki az abszolutóriumot követő 5 éven belül szerzi meg a fokozatot. (Amelyik egyetemnél a hatásfok-adatok nem számíthatók, annál az algoritmust a többi egyetem hatásfok-átlagai alapján kell lefuttatni.) A számítás alapja a három utoljára számított hatásfok-mutató átlaga.

 

A faktorral való szorzást úgy hajtjuk végre, hogy az egyes egyetemek súlyok alapján számolt keretszámait a hatásfokok arányában módosítjuk, miközben az elosztható összes keret változatlan marad.

 

Kiegészítő megjegyzések

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

Méltányosság

minimum 3 fő/ doktori iskola

Minden akkreditált egyetem igényt tarthat legalább az átlagos éves keret felére , ami jelenleg legalább 3 fő. Kis (illetve új) egyetemek, amelyek az algoritmus szerint nem kapnák meg ezt a minimális létszámot, 3 helyet kapnak. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.

Kompenzálás túlságosan nagy eltérés esetén

eltérés < határ-eltérés

A határeltérést az egyes intézmények előző évi keretszámára értelmezzük, értéke 10 fő alatt 1, 10 vagy 10-nél több, de 20-nál kevesebb főre 2, 20 fő vagy annál több esetén pedig 15%-nyi.

 

Ha az új algoritmus egyik évről a következőre a határeltérésnél nagyobb eltérést eredményez bármilyen irányba, a határeltérés feletti eltérést figyelmen kívül kell hagyni.

 

II. Az adatgyűjtés technikai kérdései

 

Az ODT az adatokat egységesen kezeli . Az adatokat egyidejűleg el kell küldeni az OKM-nek és az ODT-nek is. Mulasztás vagy téves adatszolgáltatás esetén csak indoklással és a bizottság elnökének jóváhagyásával lehet utólagosan adatot szolgáltatni vagy korrekciót kérni.

Ahol lehet, fel kell használni a korábban megadott adatokat , de ellenőrzés vagy új adatok nyerése céljából belső szintaktikával rendelkező táblázatot kell alkalmazni.

Az adatlapnak és az I. pontban leírt algoritmus fogalmainak egyezniük kell .

A keretelosztási javaslatot legalább a döntést hozó tanácsülés előtt két nappal el kell küldeni az ODT tagjainak, az adatokkal és az igénybe vett számítási programmal együtt.


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. XII. 27. 15:55:34
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )