Bejelentkezés
 Fórum
 
 
útmutató-kiegészítés testületi tagok számára

Köszöntjük a doktori adatbázisban!

 

Javasoljuk, hogy testületi tagként legelőször ezen útmutató-kivonat 6. fejezetét tanulmányozza át, amely a testületi tagok számára az adatbázisba történő belépést követően a baloldali menüpontok között megjelenő MAB menüpont leírása. Az ott található információk tartalmazzák a munkájához szükséges információkat. Az útmutató 0. fejezete a esetlegesen problémának tűnő észlelések megoldásait tartalmazza, amelyet elegendő szükség esetén használni.

 

Amennyiben testületi tagként kerül először kapcsolatba az adatbázissal, úgy a 0. fejezet is hasznos információkat tartalmaz az Ön számára, egyéb esetben nem, hiszen az abban írtakat az oktatói útmutató is tartalmazta ugyancsak 0. fejezetében.

 

Az adatbázishoz jogosultságot frissen kapottak figyelmét a 0. fejezetből külön is felhívjuk a 0.2., 0.3., 0.5, 0.7, 0.8. alpontokra, amelyek ismerete jelentősen gördülékenyebbé teheti munkáját, s sok kellemetlenségtől kímélheti meg.

Jelen útmutatóban mindenütt, ahol oktató , vagy szakértő szerepel, az alatt testületi tag is értendő, s a doktori iskola adminisztrátorához telepített jogosultságokkal a MAB referensei is rendelkeznek.

 

Az útmutató szerkezete:

0.        általános információk

0.1.               azonosítás

0.2.              első belépés

0.3.               segítség a képernyőkön

0.4.               böngésző

0.4.1.                      böngésző beállításai

0.5.               forma és karakterszám

0.6.               betűtípus

0.7.               inaktivitás

0.8.               adatmódosítás

0.9.               listák szolgáltatásai

0.9.1.                      rendezés

0.9.2.                      felosztás

0.9.3.                      exportálás

0.9.4.                      nyomtatás

0.10.             szakértők a doktori adatbázisban

0.11.             a testületi tag felületeinek térképe

1.       személyi adatok

2.       tudományos adatok

3.       adatátvitel

4         nyilatkozat

5.        szakértői felkérés

5.1.               törzstag

5.1.1.                      vélemény

5.1.2.                      személyi adatlap

5.1.3.                      iskola adatok

5.2.               iskola

5.2.1.                      vélemény

6.       MAB

6.1.               doktori iskola

6.2.               vélemény (TT)

6.2.1.                      vélemény (TT)

6.2.2.                      személyi adatlap

6.2.3.                      iskola adatok

6.3.               vélemény (DI)

6.4.               eljárás (TT)

6.4.1.                      törzstagjelölt áttekintése

6.5.               eljárás (DI)

6.6.               vélemények

7.       doktori iskolám

8.       doktori iskoláim

9.       kilépés

10.      vonatkozó dokumentumok

0.          általános információk

 

0.1.       azonosítás

A MAB regisztrálja a szakértőket, vagy ha azok már korábban oktatóként jogosultságot kaptak az adatbázishoz, akkor a doktori iskolák regisztrálták mint oktatóikat a doktori adatbázisban nevük és drótpostacímük megadásával. Az azonosításnak fontos eleme a személyre szóló drótpostacím. A regisztráláskor a megadott címre automatikus elektronikus levelet kap az oktató a belépési hely és a belépési jogosultság (felhasználónév és jelszó) megjelölésével.

 

0.2.      első belépés

Az első belépésnél az azonosítót és a jelszót pontosan kell beírni, ügyelve a kis és nagy betűkre, és az esetleges tévesztés lehetőségére (például az o betű és a nulla számjegy, valamint a kis l betű és az 1-es számjegy könnyen eltéveszthető). Ezeket célszerű átmásolni a levélből.

Az első belépéskor a jelszó azonnali megváltoztatását kéri a rendszer, hogy a levélben kiküldött generált jelszó érvényét veszítse. Ajánljuk, hogy ne csak a jelszót, hanem a felhasználónevét (1.4.) is változtassa meg első belépésekor - egy könnyebben megjegyezhető karaktersorra.

Amennyiben jelszavát a későbbiekben elfelejti, új jelszót a doktori iskolájának ügyintézője tud Önnek generálni. Ezt a rendszer a megadott drótpostacímére küldi ki a felhasználónevével együtt.

Hibás jelszó többszöri (5) beírását követően biztonsági okból zárolja a felhasználónevet a program. Ilyenkor kérjen új jelszót a doktori iskolai adminisztrátorától. Ezzel tiszta lappal kezdhet.

 

0.3.       segítség a képernyőkön

Adatbeviteli űrlapokon az egyes adatok megnevezései eltérő betűvastagságúak lehetnek. Azon adatok, melyek megadása elengedhetetlen egy felületen, azt félkövér betűtípus jelöli.

Minden oldal felső részén igyekeztünk megadni az oda tartozó információkat, hogy a kért adatok értelmezése lehetőleg egyértelmű legyen, illetve a tennivalókról pontos tájékoztatást adjunk.

Az egyes adatokra vonatkozóan lehetnek további magyarázatok, illetve formai (szintaktikai) megkötések. Ezt az adatbeviteli mező előtti kis kérdőjel alakzat (ikon) jelöli. Amennyiben az egér mutatóját az ikon föléje visszük, megjelenik egy segítő szöveg, amely mindaddig ott marad, amíg az egér mutatója a kérdőjel fölött van.

Az adatbeviteli műveletek (amelyek következetesen minden űrlap legalján található gombbal történnek) után az oldal felső harmadában, egy szalagüzenetben minden esetben kap visszajelzést annak eredményéről. Ezen visszajelzések az adatrögzítés sikerességének megnyugtató visszajelzésén túl (citromsárga sáv) segítségére lehetnek abban, hogy eligazodjon az eseteleges hibák (piros sáv) megtalálásában. Ez utóbbi esetben a rögzítést meghiúsító adatok beviteli mezői alatt piros hibaüzenetek is olvashatóak, amelyek a konkrét problémát vagy tennivalót írják le.

 

0.4.       böngésző

Az interneten több tucat böngészővel lehet weblapokat megjeleníteni. A doktori adatbázis oldalait a

Firefox 2.0,

Netscape 7.2 és az

Internet Explorer 7.0

szoftverekkel teszteltük, ezekkel jól működnek. Ennél korábbi verziójú, vagy ezektől eltérő típusú böngésző használatánál nem garantált a rendszer kifogástalan működése.

0.4.1.    böngésző beállításai

A használt böngészőre az alábbi (többnyire alapértelmezett) beállításokat kell alkalmaznunk a szükséges funkciók elérése érdekében:

1.       a biztonsági beállítás legyen közepes szintű,

2.       az előugró ablakok megjelenítését az oldalon engedélyezni kell,

3.       a javascript futtatását engedélyezni kell a doktori adatbázisban végzett zavartalan munkához,

4.       a böngészőn célszerű engedni, hogy a megjelenített weblap által magadott betűtípussal jelenjen meg a tartalom.

A fenti beállítások elérhetősége az egyes böngészőkben:

 

Firefox

Netscape

Internet Explorer

1. (biztonság)

eszközök/beállítások /adatvédelem/ sütik   

eszközök/beállítások /adatvédelem/ sütik

eszközök/internetbeállítások / adatvédelem

2. (előugró ablakok)

eszközök/beállítások/ tartalom / előugró ablakok tiltása/ kivételek

eszközök/beállítások/ tartalom /oldal vezérlő / oldal lista /

eszközök / előugró ablakok blokkolása / előugró ablakok blokkolási beállításai

3. (java futtatás)

eszközök/beállítások/ tartalom / javascript/java engedélyezése

eszközök/beállítások/ tartalom /oldal vezérlő / oldal lista /

eszközök / internetbeállítások /speciális/ Java(Sun) /use JRE

4. (betűtípus)

eszközök/beállítások/ tartalom / betűk és színek

eszközök/beállítások/ általános/ betűk és színek

eszközök/internetbeállítások /általános/betűkészlet

Ha nem biztos a beállításokban, kérje intézményében egy szakértő segítségét.

 

0.5.       forma és karakterszám

Az adatbevitelnél a rendszer meghatározott formában és korlátozott hosszban fogadja az adatokat. A korlátozások az adatbeviteli oldalon, vagy közvetlenül az adatbeviteli mező előtt, esetleg az ahhoz tartozó ’?’ alatt olvasható. Ettől eltérő adatok mentése esetében hibajelzést küld, ami két részből áll:

·         A képernyő felső harmadában egy citromsárga csíkban hibaüzenet jelenik meg.

·         A nem megfelelően kitöltött mező alatt piros betűkkel olvasható a hiba jellege.

 

0.6.       inaktivitás

Inaktivitás esetén, azaz ha huzamosabb ideig nem hajtunk végre olyan utasítást (oldal alján történő mentés, vagy lapváltás), ami az adatbázissal bonyolít le információcserét, akkor a kommunikációs kapcsolat biztonsági okokból megszakításra kerül. Ha tehát 30 percen keresztül nem végzünk műveletet, a kapcsolat megszakad - amit csak a következő adattovábbítási szándék meghiúsulásakor észlelhetünk - s újra be kell lépni a programba. Fontos tudni, hogy a szerver nem érzékeli a gépelési vagy böngészési aktivitásunkat, kizárólag a mentés és a rendszeren belül a menüpontok váltása jelent a szerver számára aktív műveletet.

 

0.7.       adatmódosítás

Az internetes felületeken található információk az alábbi forrásokból származhatnak:

·         Országos Doktori Tanács

·         a doktori képzés intézményi koordinátora

·         doktori iskola adminisztrátora

·         oktató

vagy (az értékelési eljárás soron) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, annak külső szakértői, illetve testületei.

Minden adat annak jellemzettjétől származik, kivéve az őt azonosító adatokat, azaz oktató esetén a név és a drótpostacím. Ezt egy szinttel feljebb, a doktori iskola adminisztrátorától lehet kérni javítani, vagy módosítani.

Az akkreditációra vonatkozó adatok közvetlenül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól származnak.

 

0.8.       listák szolgáltatásai

A programban minden listának (táblázatnak) egységes keretszerkezete van, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja.

 

0.8.1.    rendezés

A táblázat egyes oszlopai (mezői) fölött olvasható megnevezés alatt két kis háromszög látható, amelyek felfelé, illetve lefelé mutatnak. Bármely mező, mint szempont szerint rendezheti a táblázatot a megfelelő háromszögre kattintva. Az alapértelmezett (lekérdezési) sorrendet a táblázat fejlécében található, alapértelmezett rendezés visszaállítása (piros vonallal áthúzott fel-le nyíl) ikonnal állíthatja vissza.

 

0.8.2.    felosztás

A keresés, vagy lista néha több száz, vagy több ezer találatot is adhatna. Ilyenkor oldalanként legfeljebb 100 tétel (ennek beállítása: 3.4.B)) jeleníthető meg. A listák fej- és láblécei tartalmazzák azt, hogy hány találtatunk van, s az aktuális lapon éppen mely részét láthatjuk a listának. A lapok között ugyancsak a fejlécben látható navigáló (nyílhegy) jelölésekkel, vagy a szakasz számtartományát mutató linkekkel tudunk mozogni.  

A teljes lista kinyerésének lehetőségét a következő, 0.8.3. pont mutatja.

 

0.8.3.    exportálás

Gyakori, hogy az adatbázisban meglévő információkra más célokra, kimutatásokban, vagy dokumentumokban is szükségünk van, s azt más programban is fel akarjuk használni. Erre a célra szolgál a fej- és láblécben található export parancsgomb, ami CSV fájlba menti ki a listánk minden adatát. A kiírt fájl ilyenkor nem csak az aktuálisan látható tételeket, hanem a teljes listát tartalmazza. A CSV fájl Microsoft Excel programba is beolvasható. Amennyiben ebben nem megfelelően jelenne meg, úgy lásd: 3.4.A).

 

0.8.4.    nyomtatás

A listák közvetlenül nyomtathatóak annak fej- és láblécében látható nyomtatási ikonnal. Ilyenkor csak a lista tartalom jelenik meg a papíron.

 

0.9.       testületi tagok a doktori adatbázisban

A MAB testületeinek tagjai többnyire oktatóként is részt vesznek doktori iskolák munkájában, így épp úgy, mint az oktatók, saját személyi és tudományos adataikat adják meg és tartják karban az adatbázisban. A szakértők - lévén ők is magas tudományos kvalitású személyek - adatlapukkal megjelennek a doktori adatbázisban. Legtöbbjük már egyetemtől kapott belépési jogosultsággal rendelkezve kitöltötte adatlapját , de ugyanezen lehetősége az intézményi kötelékbe jelenleg nem tartozó szakértőknek is megvan. Ez azt is lehetővé teszi számukra, hogy a későbbiekben bármikor ugyanezen jogosultsággal és adatlappal bármely doktori iskolához csatlakozzanak, azaz befogadják őket.

Az oktató által megadott adatok a személyi adatlap on jelennek meg, melynek megjelenései:

·         oktató keresésekor

·         témakiírás lapján

·         doktori védés hirdetményén

·         akkreditációs eljárásban

·         doktori iskola vezetője, vagy egyetemi doktori tanács elnöke, illetve rektor esetén a megfelelő adatlapokon.

A nyilvánosság, de még a MAB testületei előtt is mindenkor ismeretlen az, hogy ki végez szakértői munkát. Ez a tevékenység anonim. Adatlapukon semmilyen, a szakértői tevékenységre utaló adat nem jelenik meg. Az ő nevét csak a felkérő MAB tisztségviselő tudja.

Kérjük, hogy saját adatait azok változása esetén, de - az utóbbi 5 évre vonatkozó 5 legjobb közlemény aktualizálása céljából - évente frissítse.

 

0.10.     A testületi tag felületeinek térképe

1.         személyi adatok

1.1.                   adatlap

1.2.                   személyi adatok

1.3.                   elérhetőségek

1.4.                   felhasználónév

1.5.                   jelszó

2.         tudományos adatok

2.1.                   tudományos adatok

2.2.                   fokozat, cím

2.3.                   témavezetés

2.4.                   kutatás

2.5.                   közlemények

2.6.                   munkahelyek

2.7.                   egyéb

3.         adatátvitel

4.          nyilatkozat

5.          szakértői felkérés

5.1.                   törzstag

5.1.1.                            vélemény

5.1.2.                            személyi adatlap

5.1.3.                            iskola adatok

5.2.                   iskola

5.2.1.                            vélemény

6.         MAB

6.1.                   doktori iskola

6.2.                   vélemény (TT)

6.2.1.                            vélemény (TT)

6.2.2.                személyi adatlap

6.2.3.                iskola adatok

6.3.                   vélemény (DI)

6.4.                   eljárás (TT)

6.4.1.                            törzstagjelölt áttekintése

6.5.                   eljárás (DI)

6.6.                   vélemények

7.         doktori iskolám

8.         doktori iskoláim

9.         kilépés

RÉSZLETES ÚTMUTATÁS

(Az testületi tagok felületeinek leírása)

 

1.         személyi adatok

A menüpontra kattintva rögtön adatlapját tekintheti meg, s megjelennek a személyi adatok megváltoztatására szolgáló lapok a képernyő felső részén egy barna sávban.

 

1.1.        adatlap

Itt láthatja ugyanazon adatlapját, amelyet a nyilvános felületeken keresztül is bárki elérhet (lásd: 0.8.).

Az adatlapnak több olyan sora, illetve táblázata van, amely csak a megfelelő adatok megadásakor jelenik meg, hogy az adatlap a nem feltétlenül létező adatok hiányában az a hiányosság érzetét ne keltse. Ilyen, opcionálisan megadható adatsorok:

·         mobilszám,

·         saját honlap,

·         MTA-cím,

·         MTA-cím megszerzésének éve,

·         utolsó akkreditáció,

·         akkreditáció érvényessége.

Teljes táblázatok, amelyek csak a 10 legjelentősebb közlemény megjelölése után (2.5.) jelennek meg:

·         közlemények,

·         tudománymetriai adatok.

Az adatlapon lévő személyes adatok változtatási lehetősége a következő lapokon, illetve a tudományos adatok menüpontban (2.) található.

Az adatok teljes körű megadását csak törzstagoktól várjuk el. Ugyanakkor az adatlap gyakori megjelenése végett javasoljuk, hogy a kitöltéséhez szükséges legfeljebb egy órát szánják rá.

 

1.2.       személyi adatok

E körben születési dátumát kérjük megadni. Megadandó továbbá a felsőoktatási azonosítószáma (FIR: oktatói azonosító), vagy amennyiben nem felsőoktatási intézményben dolgozik, úgy saját intézményének neve. Ez utóbbi esetben a doktori iskola az intézményével kötött megállapodást is csatolja az elektronikus akkreditációs anyagokhoz.

Tekintettel arra, hogy 2007. október 15-ig az oktatók jelentős része nem kapja meg azonosítószámát, így az később is pótolható. Amikor az ODT értesül az azonosítószámok kiadásáért felelős szervtől arról, hogy az azonosítószámok kiadása megtörtét, elektronikus levélben kéri az adat pótlását az érintettektől.

Amennyiben van, úgy saját honlapjának elérhetőségét is adja meg.

 

1.3.       elérhetőségek

Egy telefonszám megadása szükséges az adatlap teljessé tételéhez. A mobil elérhetőség megadása opcionális.

A telefonszámok megadására mindenütt az alábbi szintaktika érvényes:

·         +36   előhívószám megadása is szükséges,

·         segédkarakterek nem használhatók,

·         a melléket / (per) jellel kell elválasztani (pl: +36702423243, illetve +3614356435/221).

A drótpostacímben bekövetkező változást a doktori iskola adminisztrátora tudja rögzíteni (lásd: 0.7.).

 

1.4.       felhasználónév

A belépéshez szükséges azonosító itt megváltoztatható. Az azonosítót érdemes olyanra cserélni, ami viszonylag könnyen megjegyezhető, ugyanakkor kellőképpen egyedi. Az azonosítóval szembeni megkötés az, hogy a hossza legalább öt karakter legyen, továbbá feltétel az is, hogy a választott azonosító még szabad legyen. Ha a megadott azonosító már foglalt, a program ezt jelzi, s más ötletet kér.

Amennyiben azonosítóját elfelejtené, úgy a doktori iskola ügyintézőjétől kérhet új jelszót, amivel a meglévő azonosítónkat is újra megküldi a rendszer.

 

1.5.       jelszó

A belépéshez szükséges jelszó itt változtatható meg. A jelszót érdemes olyanra cserélni, amit viszonylag könnyen megjegyezhető, ugyanakkor kellőképpen egyedi. A jelszóval szembeni egyetlen megkötés az, hogy a hossza legalább öt karakter legyen.

Amennyiben jelszavát elfelejtené, úgy a doktori iskola ügyintézőjétől kérhet új, véletlengenerált jelszót, amit drótpostacímére megküld a rendszer.

 

2.         tudományos adatok

Ezt a fejezetet az Útmutató oktatók részére a doktori adatbázishoz (továbbiakban: oktatói útmutató ) 2. pontja írja le részletesen. Áttekintése nem az egyetemek, hanem a MAB által regisztrált szakértők számára az egyes adatok pontos értelmezése miatt lehet tanulságos.

 

3.         adatátvitel

Szakértők számára az adatlap opcionális kitöltése esetén praktikus menüpontot az oktatói útmutató 3. fejezete írja le részletesen.

 

4.         nyilatkozat

Oktatók számára az adatbázisban közölt tartalom valóságtartalmáról teendő nyilatkozat helye az oktatói útmutató 4. fejezete által leírva.

 

5.          szakértői felkérés

Ezen oldalon jelennek meg MAB-tól kapott szakértői (még el nem végzett) felkérések. A táblázat 3. oszlopában ( kijelölés dátuma ) láthatja azt is, hogy az adott felkérés törzstag ok, vagy iskola véleményezésére vonatkozik-e. Az adott feladat kiválasztása az első oszlopban látható szerkesztési (írólap és rajta egy ceruza) ikonra kattintással tehető meg.

A lista alapértelmezett rendezési szempontja a kijelölés dátuma, tehát amikor a MAB Önt (a szakértői feladatot jelző visszajelzése és összeférhetetlenségi nyilatkozata nyomán ) kijelölte az adott feladatra. Fentebb a már akutabb feladatok találhatóak.

Ha egy doktori iskolára, vagy annak törzstagjelöltjeire vonatkozó véleményét (5.1.1.D alapján) az erre szolgáló gomb megnyomásával véglegesen rögzíti , akkor az arra vonatkozó felkérés (lévén teljesített) az Ön listájáról eltűnik, hogy feladatai áttekinthetőek legyenek, s munkája eredményeként lépésről lépésre csökkenjen a tornyosuló feladatok halmaza.

 

5.1.       törzstag

Első lépésben ugyancsak egy praktikus áttekintőlapot kap az adott doktori iskolához tartozó, véleményezésre jóváhagyott törzstagjelöltekről. (A listában a nyilvános felülethez képest már nem szerepelnek azon jelöltek, akik formai okból nem lehetnek törzstagok, hiszen az felesleges szakértői munkát jelentene.)

A táblázat folyamatos? , professzori? , releváns? mezői a már elvégzett (de nem végleges, hanem csak „átmeneti mentés”-sel elmentett) véleményezések igen / nem javaslatait jelenítik meg a jó áttekinthetőség érdekében. Amennyiben a szöveg fölé viszi az egér mutatóját, úgy a javaslat fölött egy buborékban megjelenik annak indoklása is. (Mindig azé látható, amely fölött az egér mutatója látszik.)

A név oszlopban félkövér és vékony betűvel szedett nevek is lehetnek. A rendszer általános jelöléseinek megfelelően (0.3.) a vastagabban szedett jelenti az elengedhetetlenül véleményezendő törzstagokat, a vékony az opcionálist. Végső soron minden jelöltről/iskoláról véleményt kell alkotni, azonban az átlagnál sokkal nagyobb terhelésű szakértők esetében megeshet, hogy a kért (január 20.) határidőre ez nem megoldható. A február 29-i MAB döntéseknek ugyanakkor feltétele a január 20-ig megszülető szakértői vélemény, így annak érdekében, hogy a MAB minden doktori iskola esetében határozatot tudjon hozni, legalább 7 törzstagra vonatkozó véleményre van szüksége. A január 20-ra elkészülő szakértői javaslatok alapján február végén határozatok születhetnek az érintettek törzstagi , így a doktori iskola megfelelőségéről is. A doktori iskolák munkáját azonban nem akadályozza, ha az ezen felüli, de határidőre nem értékelt jelölteket egy következő körben tárgyalják a bizottságok a későbbre megszülető vélemények alapján.

A vastagítással kijelöltek feltételezhetően gördülékenyebben véleményezhetőek. Azonban ha azok köréből nem kerül ki 7 olyan jelölt, akiről mindhárom értékelési szempont alapján igen javaslatot tud tenni, akkor a többi jelölt körében tovább kell végezni az értékelési munkát. A doktori iskola megfelelőségéhez 2009. szeptember 1-én 7 megfelelő törzstag szükséges. Ha jelenleg kevesebb, mint 7 megfelelő törzstag van, a doktori iskola feltételesen megfelelt megjelöléssel továbbra is működhet.

Minden jelöltről (legalább) két, független szakértő ad véleményt, így ez a tipográfiai jelölés tudja azt biztosítani, hogy nagyszámú törzstagjelölttel bíró doktori iskolák esetén is legalább a jelölt személyekről mindkét, egymás munkájáról nem tudó szakértő véleményt készít. A legalább két független vélemény feltétele a megalapozott döntéshozatalnak.

Mivel előbb-utóbb minden jelölt véleményezését el kell végezni, s a jelöltek, illetve a doktori iskola színvonalának megítélése, áttekintése mind Önnek, mint a MAB testületeinek objektívebb az egyidejű teljes értékelés révén, ezért kérjük, hogy csak különlegesen indokolt esetben halasszon későbbre véleményezést.

 

5.1.1.     vélemény

Egy törzstagjelölt véleményezésre történő kiválasztása esetében megkapjuk annak véleményezési sablonját. Az adatok megadásának és elsődleges forrásának helye ez az úgynevezett vélemény lap, ugyanakkor a teljes áttekinthetőség érdekében, s azért, hogy ne kelljen ezen információkért elnavigálni a véleményezési oldalról, a személyi adatlap ot és az iskola adatok at további két fülre elhelyeztük. Ezek az oldal felső részén érhetőek el.

A feltett kérdések szempontjából jelentős információkat közvetlenül a kérdések elé helyeztük el. A szakértő szabadsága teljes atekintetben, hogy javaslata kialakításához milyen további információkat vesz még figyelembe, de javaslatának az adatbázisban található információkra kell épülnie. Amennyiben az adatbázisban található információk valóságtartalmát illetően kételyei merülnek fel, úgy kérjük, annak alapját nem leges javaslata indoklásánál konkrétan jelölje meg.

A szakértőnek három kérdéskörben kell véleményt alkotnia egy törzstagjelöltről:

A) Folyamatos?

Azaz a jelölt folyamatos , magas szintű tudományos munkája folytat-e. A rendszer az adatok megadásánál biztosította, hogy a jelölteknek legalább 5 db, az elmúlt 5 évben született közleményt meg kellett adniuk a 10 legjobb közleményük körében. Megeshet, hogy akár mind a 10 közlemény fiatalabb 5 évnél, ugyanakkor az biztos, hogy a felső 5 az elmúlt 5 évben született. (A lista időrendben felfelé rendezi a frissebb közleményeket.) A mérlegelés tárgyát a folyamatosság tekintetében tehát az kell képezze, hogy ezen közlemények is olyan közleménynek tekinthetőek-e, amely jogosult egyáltalán egy ilyen listára felkerülni, azaz nem feltétlenül egyetemi tanároktól elvárt, de legalább az adott tudományág normái szerint egy PhD fokozatszerzéshez szükséges közlemények színvonalát mindenképpen felül kell múlja. Másképpen megfogalmazva: a törzstag utóbbi 5 évben megjelentetett közleményei önmagukban is elégségesek kell legyenek (bizonyára bőven elégségesek) egy PhD   f okozat megszerzéséhez.

A törzstagtól elvárt (m)érték nem az, hogy a konkrét doktori iskolában mik a számszerűsített fokozatszerzési tudománymetriai kritériumok, hanem hogy tudományágát színvonalasan és folyamatosan művelje, s ezzel igazolja, a potenciális doktoranduszoknak megmutassa, hogy (miben) alkalmas doktori téma vezetésére.  

B) Professzori?

Ugyancsak egy kifejezetten szakértői kérdés a jelölt közleményeinek és tudományos munkájának megítélése atekintetben, hogy az megfelel-e az egyetemi tanári követelményrendszer tudományos elvárásainak.   A kialakítandó javaslatnál figyelembe kell venni, hogy

·         a 10 közlemény egyetemi tanárokról elvárható jelentőségű és színtű-e.

·         Ugyancsak törvényi eleme az egyetemi tanári követelményrendszernek a nemzetközi elismertség, ami pedig színvonalas külföldi közleményekben tükröződhet .

·         Tudományáganként eltérő a 10 legjobb és a teljes életműre megadott összes hivatkozási szám és impakt faktor megítélése. Amely tudományágban ezek jellemző paraméterek, ott ezek értékét is vizsgálni kell a professzoroktól elvárható szinthez képest. Az bizton kimondható, a független hivatkozások a tudományos munka eredményességének természetes tükrei.

·         Hogy egy-egy tudományágban összességében mi az elvárható, és az adott jelöltnél ez mennyiben teljesül, azt itt most Önnek, mint felkért szakértőnek kell megítélnie. A MAB minden szakértőjében teljesen megbízik, mi n d a színvonal védelme, mind pedig a reális elvárások megítélése tekintetében.

C) Releváns?

A doktori iskola tudományága, kutatási területe átfedésben kell legyen a jelölt

·         kutatási területével,

·         témakiírásaival, és nem utolsó sorban

·         legjobb 10 közleményével.

Ha az összhang hiányzik, vagy a kapcsolódás megkérdőjelezhető, akkor nem tekinthető releváns nak a jelölt a doktori iskola vonatkozásában.

Egy tudományág as doktori iskolák esetében a kutatási terület részletezése nem volt szükséges, ha az adott tudományágban csak az az egy doktori iskola működik az adott egyetemen. Ennek megfelelően az ilyen iskolák kutatási területe tágan értelmezendő: a tudományág teljes vertikumaként.

A kutatási területe adatmező utolsó sorában linkként megjelennek a jelölt adatbázisban lévő témakiírásai. A linkre kattintva annak listája megnyílik új ablakban, s a lista egyes soraiban a kutatási téma címé re kattintva pedig a teljes témakiírás érhető el.

A relevancia vonatkozásában nem csak annak meglétéről kell véleményt mondani, hanem megléte esetén azt is meg kell adni, hogy a doktori iskola mely tudományágá hoz csatolható a jelölt. Egy tudományágas doktori iskola esetében a választási lehetőségek száma is csak egy, de extrém esetekben ez akár három is lehet. Ilyeneknél viszont a felülvizsgálati eljárás további szakaszában fontos kérdés, hogy a szakértők hány törzstagot soroltak egy-egy tudományágához az iskolának, mivel az befolyásolja, hogy melyekben kap fokozatadási jogot a doktori iskola, így maga az egyetem is.

D) A véleményezési lap alján három parancsgomb található a beírt adatok rögzítésére vonatkozóan:

·         átmeneti mentés A beírt adatokat menti a program az adatbázisba, ugyanakkor nem végez teljességi ellenőrzést sem, s biztosítja, hogy azokat a szakértő később módosíthassa. Az átmeneti mentés ugyan lehetőséget ad a szakértőnek a megfontolásra, vagy a későbbi módosításra, ugyanakkor nem elégséges a feladat teljesítéséhez, hiszen a bizottságok nem alakíthatnak ki megalapozott álláspontot a jelöltek vonatkozásában még formálódó szakértői vélemény alapján. Ezért minden véleményét előbb-utóbb végleges mentés sel is el kell mentse.

·         végleges mentés A beírt adatokat ellenőrzi a program, így azt, hogy minden adat megadásra került, amelyek a véleményhez (a további eljárási szakaszokban) elengedhetetlenek, illetve hogy a javaslatok (nemleges javaslat esetén) legalább 15 karakteres indoklást tartalmaznak-e. Ez utóbbi ugyanis a végső határozatok elengedhetetlen kiegészítője kell egyen épp úgy, mint a szakértői javaslat mellett már a következő szakaszban eljáró bizottságok munkájához is alapvető információ. A véglegesen mentett vélemények már nem szerkeszthetőek, így a feladatlistáról is eltávolítódnak, hogy az mindinkább átlátható legyen. Véglegesen elmentett véleményét már nem tudja a szakértő a későbbiekben olvasni sem az adatbázisban.

·         mégsem A vélemény lap módosítás nélküli elhagyása, visszajutás a törzstagok listájához. (A rendszerben, mint minden más internetes adatbázisra épülő programban, nem szabad használni a böngésző előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait.)

 

A jelöltre vonatkozó összegző értékelést ( megfelel/nem felel meg/feltételesen megfelel ) nem kéri a rendszer a szakértőtől, mivel az formális logikával következik a konkrét kérdések alapján tett 3 javaslat á ból. A MAB szakbizottságai a két párhuzamosan dolgozó szakértő véleményét figyelembe véve alakítják ki javasla tukat a Doktori Bizottság, illetve a plénum részére, amely határozatot hoz az összes törzstag (és doktori iskola) ügyében.

 

5.1.2.    személyi adatlap

A törzstagjelölt teljes adatlapja a nyilvános felületen is elérhető formában. Az ezen található információk ugyan nagyrészt redundánsak a vélemény lapon kiemeltek mellett, azonban a felhasználói szokások és az á ttekinthetőség révén láttuk indokoltnak azt itt is elérhetővé tenni, hogy az ezt igénylők számára ne kelljen elnavigálni a véleményezési feladattól az éppen vizsgált jelölt személyi adatlapjához.

 

5.1.3.    iskola adatok

Ugyancsak mint támogató, de nem alapvető információkat tartalmazó lapként került külön lapként becsatolásra a törzstagjelölt doktori iskolájának adatlapja.

 

5.2.       iskola

A feladatlistán iskola jelzésű sort választva rögtön annak véleményezési lapjára jutunk.

 

5.2.1.    vélemény

A doktori iskolával kapcsolatban két kérdéskörben kell szakértői véleményt adni:

A) Dokumentumok

Nyilatkozni kell a

·         működési szabályzat,

·         képzési terv,

·         minőségbiztosítási terv és a

·         honlap

vonatkozásában azok megfelelőségéről és tartalmáról. A vonatkozó dokumentumokat közvetlenül itt, az ezen adatbeviteli sáv előtt megtalálja linkelve, vagy pedig a következő (5.2.2.) iskola adatok lapon.

Az iskola adatok lapon a statisztikák táblázat első részének utolsó sorában láthatja azok számát, akik meghívottk ént vesznek részt a doktori iskola munkájában, azaz nem mint személyek állnak közvetlenül az egyetemmel jogviszonyban, hanem intézményük kell(ett) megállapodást kössön azzal. A számra kattintva tételesen megjeleníthetőek a meghívott oktatók nevei, s a nevek mögött azok adatlapjai. Az adatlapokon pedig látható, hogy az egyes személyek mit írtak be, hogy mely intézmény részéről vesznek részt megállapodás alapján a doktori iskola munkájában.

Minden ilyen helyen megadott intézménnyel kell legyen megállapodása az egyetemnek , s azt az adatbázisban (a doktori iskola adatlapján) el kell tudni érni. Tartalma tekintetében a MAB iránymutatása szerint kell a megfelelőséget vizsgálni. Amennyiben ezek tartalmával, vagy meglétével adódna probléma, úgy azt az utolsó ( DI honlapja elérhető és informatív ) kérdés nemlegessé tételével kell jelezni, s okát az indoklásban megjelölni. Két eset lehet, amikor nem kell a megállapodás hiányát jelölni:

·         ha az oktató tévesen írta be útmutatójuk és felületük instrukciójával ellentétben saját egyetemét, mint amely részéről részt vesz a doktori iskola munkájában, tehát egyetemnek saját magával kötött szerződésének nem kell lennie, illetve

·         akkor, ha az intézkedési terv ben nevesítve van, hogy mely intézménnyel való együttműködési megállapodásuk megkötése van még éppen folyamatban.

B) Koherencia

A szakértő azt kell véleményezze, hogy

·         több tudományágú doktori iskola esetében

o        az iskola kutatatási területe valóban indokolja-e a több tudományág szerepeltetését és jogosultságát PhD fokozat adására abban a tudományágban ,

o        a megadott kutatási terület összhangban van-e a törzstagok kutatási területeivel,

o        a jelöltek már megjelent közleményei (a 10-es listák) alapján is érdemben kimutatható-e, hogy a doktori iskola valóban műveli a közös munkát megjelentetett eredményekkel is bizonyító kutatási területet .

·           bármely doktori iskola esetében a kutatási területek, közlemények valódi iskola képét mutatják, s nem puszta adminisztratív társulásét.

C) A három parancsgomb az 5.1.1. D) pontban írtakkal azonos tartalmú azzal a különbséggel, hogy itt az indoklásnak a kérdések komplexebb volta miatt részletesebbeknek (nemleges javaslat esetén legalább 30 karaktereseknek) kell lenniük még a támogató javaslat mellett is.

 

A doktori iskolára vonatkozó összegző értékelés itt sem a szakértőtől külön kért információ, hanem a vélemény lapon megadott javaslatok alapján későbbi eljárási szakaszban a bizottságok által a plénum elé terjesztett javaslatok formális logikai úton (magában a programban automatikusan) születő összegző értékelése, mint határozati javaslat. Ennek megfelelően e helyütt sincs összegző értékelésre vonatkozó kérdés.  

 

5.2.2.    iskola adatok

A doktori iskola nyilvános felületről is elérhető teljes adatlapja minden információhoz gyors elérést nyújt, ha a vélemény lapon citált adatok vagy linkek nem elégségesek a kérdések megválaszolásához.

 

6.         MAB

Azon személyek részére megjelenő menüpont, akik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság valamely testületének (képzési ági bizottságok, doktori bizottság, plénum) tagjai. Ők a doktori iskolák véleményezési folyamatát e menüpontban tudják nyomon követni, illetve testületi véleményüket megadni.  

Amennyiben egy testületi jogosultsága van csak, úgy az automatikusan beállítódik a menüpont kiválasztásakor. Ha azonban többel is rendelkezik (pl. tagja a plénumnak, s KÁB-elnök is egyben), úgy a menüpont kiválasztásakor ki kell válassza, hogy mely jogosultsági körében kíván adatokhoz hozzáférni. A kiválasztott testületi jogosultság nem csak a hozzáférhető adatok körét, de beavatkozási lehetőségeit is determinálják (pl.: 6.2.-6.3.). Több testületi tagsággal rendelkezőknél a jogosultságok a munka során tetszőlegesen megváltoztathatóak.

 

6.1.       doktori iskola

A szerepkör sikeres kiválasztása után megjelenik a MAB menüpont doktori iskola almenüje, amelyben a jogosultsága szerinti doktori iskolák közül választhat a további munkához egyet. KÁB tagság esetén azon doktori iskola közül választhat a legördülő menüben, amelyek (legfeljebb 3) tudományága közül bármelyik bizottságának kompetenciájába tartozik, így azzal kapcsolatban illetékes. A doktori bizottság, illetve a plénum tagjainak illetékessége minden doktori iskolára kiterjed, így esetükben a doktori iskola intézményi előválasztással, vagy közvetlenül az azonosítószám megadásával lehetséges. Konkrét doktori iskola kiválasztása után (jogosultsága szerint) jelennek meg a 6.2. - 6.6. menüpontok és lapok. Hogy mely doktori iskola adatait látja vagy éppen szerkeszti, ettől kezdve mindig látható a lap tetején folyamatosan látható (mályva színű) sorban a szerepkör után gondolatjellel elválasztva.

 

6.2.       vélemény (TT)

Ez a menüpont csakis a testületek elnökeinek jelenik meg. A menüpont, almenüje és hozzá tartozó segédlapok (6.2.2.: személyi adatlap , 6.2.3.: iskola adatok) funkciója és működése azonos a 5.1. ( törzstag ) és 5.1.1. ( vélemény ) pontokban leírtakkal az alábbi eltéréssel.

a) Az itt beírásra kerülő vélemény és javaslat a (kiválasztott) testület álláspontját jeleníti meg. Ennek megfelelően kérjük, hogy a bizottsági ülések előtt előkészítő jelleggel lehetőleg minél több törzstagjelölt kapcsán tegyék meg javaslatukat és indoklásaikat a szakértői véleményekre és az adatokra alapozva, viszont azokat csak átmeneti mentés sel rögzítsék. Így a bizottság tagjai a javaslatokat már az ülés előtt megismerhetik a rendszeren keresztül, ugyanakkor módosító javaslataik a végelegesítés előtt átvezethetőek.

b) A bizottságok elnökein kívül azok referensei is írási joggal rendelkeznek a bizottsági véleményre. Emiatt a munka időbeli megosztása kettejük egyeztetése alapján történhet.

c) Az 5.1.1. pont szerinti véleményező adatlap az A) ( Folyamatos? ) B) ( Professzori? ) és C) ( Releváns? ) kérdések előtt a személyi adatlap vonatkozó részei után tartalmazza a törzstagjelöltről szakértők vagy más testületek által már véglegesen alkotott javaslatokat és azok indoklásait. Ezen információk anonim módon jelennek meg, ugyanakkor jelölve van, hogy a vélemény személytől (személy) , vagy bizottságtól (bizottság) származik, s hogy milyen szemszögből, azt pedig azt pedig magának a bizottságnak (vagy személy esetén: az őt javasoló bizottságnak) a megjelölése mutatja.

Ha a javaslatokhoz indoklást is fűztek, akkor azok mellett kényelmi funkcióként átvesz parancsszó található, ami az adott indoklást beszúrja a saját indoklásunkba. Több indoklás is átvehető, s azok tetszés szerint módosíthatóak, így - technikailag - egyszerűen fogalmazható meg a testület véleménye.

 

6.3.       vélemény (DI)

Az ugyancsak testületi elnökök által elérhető menüpont az eljárás alatt álló doktori iskolára vonatkozó testületi vélemény megadásának felülete. A felülettel kapcsolatos tudnivalókat az 5.2.1. pont tartalmazza, s értelemszerűen itt is fennállnak a 6.2. a-c) pontokban leírt sajátosságok.

Fontos további különbség, hogy a szakértők véleményezői felületével ellentétben testületektől már döntési javaslatot is kér a rendszer végleges mentéskor. Amennyiben mind az öt javaslat igen , továbbá a szükséges további kritériumoknak is megfelel a doktori iskola, úgy a MAB határozata értelmében automatikusan igen re állítódik a véleményezett doktori iskola megfelelősége az adott testület szintjén. Eltérő esetben a testület döntési körébe tartozik megítélni, hogy a vélt hiányosságokat az intézkedési terv alapján reálisan megszűntethetőnek minősítik az előírt (2009. szeptember 1.) határidőig, vagy sem. Ennek megfelelően végleges mentéskor meg kell adni, hogy a doktori iskola feltételesen megfelel, vagy nem . A döntési lehetőséget befolyásoló adatok az 5.5-ben leírt eljárás (DI) lapon tekinthetőek át.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy míg a bizottsági ülés előkészítése során az átmeneti mentéssel rögzített adatoknál tetszőleges a sorrend, addig a döntések végleges mentésénél előbb a törzstagokra vonatkozó javaslatokat kell menteni, s csak azt követően a doktori iskoláét. (Az első lépés adja meg a törzstagjelöltre vonatkozó azon megfelelőségi javaslatot, ami alapján a jelölt a második lépénél beszámíthat a doktori iskolával szemben támasztott számszerű kritériumokba.)

 

6.4.       eljárás (TT)

Minden testületi tag által elérhető felület kiválasztott doktori iskolánként, amelyen az iskola törzstagjelöltjeire vonatkozó javaslatokat lehet áttekinteni az egyes szakértők, vagy testületek nézőpontjából. A nézőpontot a táblázat fölötti legördülő menüből választhatja ki a különböző bizottságok, vagy az azok által szakértőnek javasolt személyek szerint.

A táblázatban a már megszületett vélemények jelennek meg, függetlenül attól, hogy az már végleges-e, vagy sem. Ugyancsak láthatóak a táblázatban azon jelöltek is, akik szakértői véleményezésre nem is lettek kiadva valamely kizáró formai okból adódóan.

Az egyes szempontok szerinti megfelelést, vagy meg nem felelést ahol csak lehet, grafikus jelek mutatják a könnyebb áttekintés érdekében. Az egyes javaslatokhoz (azaz h-j) pontok) tartozó indoklásokat a grafikus jel fölé víve az egérmutatót jeleníthetjük meg. A táblázat oszlopainak értelmezése:

a) sorszámozás Passzív oszlop, tehát nem rendeződik át bármely szempont szerinti rendezéskor. Mint egy skála azt szolgálja nagyobb jelöltszámú doktori iskoláknál, hogy bármilyen rendezéskor ne kelljen számolni semmit, csak a skáláról leolvasni. (Pl. kategóriára rendezve rögtön látni, hogy hány főállás ú jelölt van.)

b) név A néven keresztül érhető el a jelölt 6.4.1. szerinti áttekintése.

c) kategória A törzstag típust jelenti (tipizálva):

·         professzor (egyetemi tanár)

·         emeritus (professor emeritus)

·         további (szintén egyetem foglalkoztatásában lévő de további munkakörök a tanársegédtől a docensig)

·         külső (nem az egyetemmel jogviszonyban lévő személy)

d) főállás A törzstagjelölt - saját adatközlése alapján - főállásúként vesz részt a doktori iskola munkájában, vagy sem. Főállású a 33/2007. kormányrendelet 3. §  (2) c) szerint az, aki az adott felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.

Ezen adat kapcsán a formai felülvizsgálat jóhiszeműem történt a törzstagjelöltek adatközlését elfogadva.

e) MTA-cím

·         MTA : a Magyar Tudományos Akadémia tagja,

·         SzIMA : Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja,

·         DSc : MTA doktora cím.

A CSc-t nem tüntetjük fel itt, mert az nem jelent többlet információt más törzstagokhoz képest, mivel PhD-ja minden jelöltnek van.

f) életkor Ez mindig a következő MAB határozathozatal időpontjára vetítve (most: 2008. II. 29.) mutatja a jelölt életkori megfelelését a jogszabályban előírt követelmények szerint.

g) végzett Végzett-e fokozatszerzéssel bárki a jelölt témavezetésére bízott doktoranduszok közül.

h) Folyamatos? A jelölt tudományos tevékenysége az elmúlt 5 évben is folyamatos? Részletesebben: 5.1.1.A).

i) Professzori? A jelölt megfelelése az egyetemi tanári követelményrendszernek. Részletesebben: 5.1.1. B).

j) Releváns? A jelölt tudományos tevékenységének relevanciája a doktori iskola profiljához. Részletesebben: 5.1.1. C).

k) tudományág Amennyiben a nézőpont szerinti véleményező (vagy testület) szerint a jelölt kutatási területe releváns a doktori iskolánál, úgy annak mely tudományágához sorolható be. Ennek jelentősége a több tudományágas doktori iskolák esetében van, ahol az egyes tudományágakban a fokozatadás feltétele az azt reprezentáló törzstagok száma.

l) megfelel A mező értéke mutatja, hogy az f-j) pontokból adódóan a jelölt megfelel-e a törzstagi kritériumoknak. A MAB határozata szerint egy hiányosság esetén a megfelelés feltételes, több esetében pedig nem felel meg a jelölt a törzstagi kritériumoknak. Ha a mezőben nincs érték, akkor a véleményező még nem véglegesítette javaslatát.

 

6.4.1.    törzstagjelölt áttekintése

A jó áttekinthetőség érdekében a kiválasztott törzstagjelöltre vonatkozó összes végleges véleményt is áttekinthetjük ezzel a funkcióval anélkül, hogy a 6.4. szerint kellene nézőpontot váltogatni és összehasonlítani az egyes fórumok javaslatait. A jelöltre vonatkozó döntések és javaslatok két táblázatban jelennek meg. Az elsőben a saját adatai alapján determináltak (6.4. c-g)) , míg a másodikban a szakértők, illetve testületek által tett javaslatok, döntések (6.4. h-l)).

A kimutatás a döntési javaslatok áttekinthető megjelenítését szolgálja, ennek megfelelően itt nem jelenítődnek meg az indoklások. Szükség esetén bármely döntési javaslat indoklása elérhető akár az eljárás (TT) lapon (6.4.) buborékban, akár a vélemények (6.6.) összesítő lapján.

A felugró ablakot a szokásos módokon, továbbá az alsó táblázat alatti vissza gombbal zárhatjuk be.

 

6.5.       eljárás (DI)

A doktori iskola megfeleltetési eljárásának áttekintőlapja, amely az alábbi négy táblázatban jeleníti meg a szükséges kimutatásokat.

A) doktori iskola áttekintése

A személy ektől és bizottság októl, testületektől származó, doktori iskolára vonatkozó döntési javaslatok és indoklásaik, valamint a törzstagjelöltekre általuk tett javaslatokból származó számszerű kimutatások táblázata. A táblázat oszlopai:

a) véleményező Mely testülettől (személy esetén: anonim módon az őt szakértőnek jelölő bizottság) származik a sor kimutatása.

b) működési szabályzat A működési szabályzat megfelelősége. Részletesebben: 5.2.1. A).

c) képzési terv A képzési terv megfelelősége. Részletesebben: 5.2.1. A).

d) min. bizt. terv A minőségbiztosítási terv megfelelősége. Részletesebben: 5.2.1. A).

e) honlap A honlap megfelelősége. Részletesebben: 5.2.1. A).

f) koherencia A doktori iskola törzstagjelöltjei kutatási területének koherenciája, a doktori iskola valódi belső együttműködése. Részletesebben: 5.2.1. B).

g) MSc A kormányrendelet szerinti feltétel teljesülése, miszerint legalább egy MSc (vagy osztatlan) szakjának kell lennie az intézménynek a doktori iskola tudományágához kapcsolódóan a MAB állásfoglalása szerint megfeleltethető képzési ágban. Ez az adat a MAB titkárságától származik a doktori iskola adatlapján megadott információk folyamatban lévő eljárásokkal való egybevetéséből.

h) megáll. Ugyancsak a titkárság ellenőrzi, hogy a kutatóintézeti (külső) törzstagokra vonatkozóan rendelkezésre állnak-e az adatbázisban a szükséges megállapodások. Kutatóintézeti törzstagjelölt megfelelőséget kaphat a jogviszonyát megteremtő megállapodás hiányában, ugyanakkor a doktori iskola megfelelősége csak feltételes lehet, hiszen a megállapodások megkötésére adott határidő 2008. június 30. (KÁTÉ 21.).

i) eredményesség Azon megfelelt minősítésű törzstagok száma, akiknek volt már eredményes (fokozatszerzéssel zárult) témavezetése. MAB határozat értelmében 4 ilyen szükséges a feltételnélküli megfeleléshez.

j) professzor Azon megfelelt minősítésű törzstagok száma, akik egyetemi tanári munkakörben vannak az adott intézményben. MAB határozat értelmében 4 ilyen szükséges a feltételnélküli megfeleléshez.

k) törzstag A megfelelt minősítésű törzstagok száma. MAB határozat értelmében 7 ilyen szükséges a feltételnélküli megfeleléshez.

l) megfelel A doktori iskola megfelelőségére tett javaslat. Ez csak testületek szintjén születik meg, így személy jelzésű soroknál érétket nem kaphat. Testületi döntés a vélemény (DI) , azaz a doktori iskolára vonatkozó vélemény végleges mentésekor adható meg az 6.3-ban leírtaknak megfelelően. A doktori iskola akkor kaphat igen (azaz feltétel nélküli) megfelelést, ha a megfelelő sorban minden szempont szerint megfelel a kritériumoknak, továbbá a B)-D) pontokban leírt tudományági kimutatások azonos testülethez tartozó táblázatában van legalább egy tudományág, amelyben három, azt reprezentáló törzstag kimutatható.

A b-e) pontok szerinti grafikus jelek fölött a szokásos módon elérhetjük az ok közös indoklását. Az f) ponthoz önálló indoklás jelenik meg. (Ha nem írt indoklást a személy vagy testület, akkor üres buborék.)

Az i-k) oszlopoknál a megfelelőség igen/nem teljesülését mutató grafika mellett zárójelben láthatóak a számszerű értékek is.

Az egyes sorok feltételnélküli megfelelés szempontjából vétót jelentő jelzései (behajtani tilos táblák) addig láthatóak, amíg a szükséges kritériumot nem teljesíti a doktori iskola. Ennek oka lehet az is, hogy az adott testület még nem hozott részéről végleges döntést, ami a sorvégi megfelel bejegyzés hiányából látszik.

B) tudományági kimutatás (első fokon)

Egy doktori iskola legfeljebb 3 tudományágban adhat ki fokozatot, amennyiben annak feltételei teljesülnek. A doktori iskolára vonatkozó jogszabályi (ide értetve a MAB által hozott határozatokat is) feltételeknek teljesülésén kívül további feltétel az, hogy az adott tudományágat legalább 3 törzstag reprezentálja. A kimutatásnak annyi sora van, ahány tudományágat a doktori iskola eredetileg megjelölt. Az első fokú, azaz a képzési ági bizottságok szintjén történő tudományági kimutatás soraiban tudományáganként az abban kompetens KÁB által (sajátjának) elfogadott tudományág-besorolású megfelelt minősítésű törzstagok száma jelenik meg.

C) tudományági kimutatás (DB)

A B) ponthoz hasonló táblázat a következő testületnek, a doktori bizottságnak a szintjén mutatja, hogy mely tudományágakban rendelkezik a szükséges számú törzstaggal a doktori iskola. Itt mindegyik tudományágban a doktori bizottság szerinti számok jelennek meg, hiszen a bizottságnak tagjai a KÁB-elnökök is, így az kompromisszumos megosztást testest meg.

D) tudományági kimutatás (plénum)

A C) ponttal azonos, de a végső döntéshozatali, azaz plénum szintű tudományági törzstagmegoszlás kimutatása.

6.6.       vélemények

A doktori iskola jogszabályi megfeleltetési eljárása során születő összes javaslat és indoklás megjelenítése. E célnak megfelelően

·         azon javaslatok és indoklások sorai is látszódnak, amelyek még nem születtek meg, de az eljárás során keletkezni fognak,

·         a még nem végleges vélemények is látszódnak, amelyek indoklásai halványabb betűkkel jelennek meg.

Az összesítő kimutatás két táblázatra bomlik. Elsőben a doktori iskoláról alkotott vélemények, másodikban a törzstagjelöltekre vonatkozóak. Mindkettőben tematikusan rendezettek a vélemények. Utóbbiban személyenként az egyes szempontok szerint csoportosítva jelennek meg az egyes testületek (személyek) által adott vélemények.

 

7-8.       doktori iskolám, doktori iskoláim

Ezen, szakértők számára irreleváns fejezeteket az oktatói útmutató 5-6. pontjai írják le részletesen.

 

9.         kilépés

Az adatbázis elhagyása.

 

10.        vonatkozó dokumentumok

A testületi tagok munkáját segítő legfontosabb dokumentumok:

·         MAB állásfoglalás a doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről (2007. V. 1.)

·         A törzstagjelöltek és a doktori iskolák értékelése (értékelési szempontok) (2007. XII. 17.)

·         A MAB elnökének levele a rektorokhoz a doktori iskolák új szabályozásáról (2007. V. 4.)

·         A MAB elnökének levele a doktori iskolák vezetőihez (2007. IX. 18.)

·         egyetemi tanári követelményrendszer (2007. XII. 20.)

Ajánlott dokumentumok:

·         2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

·         33/2007 (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről

 

Köszönjük munkájukat!

Nyúl - Debrecen, 2008. január 19.

 

Csizmadia József

informatikai szakértő

Bazsa György

MAB-elnök

 

 

 

 

 2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. I. 20. 21:58:21
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )