Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Útmutató szakértők részére a doktori adatbázishoz

Útmutató szakértők részére [1]

 

Figyelem! A doktori iskolák 2009-es akkreditációs értékelése a http://doktori.mab.hu címen elérhető adatbázis felületen történik, kérjük ebben készítsék el bírálataikat.

 

Mit kell tenni az adatbázisba való belépéshez?

  • Ha Önnek van hozzáférése a doktori adatbázishoz, akkor a Bejelentkezés menüpontra kattintva, a meglévő felhasználói nevével és jelszavával lépjen be.
  • Ha Önnek még nincs hozzáférése a doktori adatbázishoz, és Ön tagja egy doktori iskolának, akkor adja meg a doktori iskola adminisztrátorának azt az e-mail címét, amelyet a doktori adatbázissal kapcsolatban használni kíván. Az adminisztrátor regisztrálja Önt az adatbázisban a neve és az e-mail címe megadásával. A regisztráláskor a program automatikusan elektronikus levelet küld Önnek a felhasználónév és a jelszó megjelölésével.
  • Ha Önnek még nincs hozzáférése a doktori adatbázishoz, és nem tagja doktori iskolának, akkor adja meg a MAB referensének azt az e-mail címét , amelyet a doktori adatbázissal kapcsolatban használni kíván. Erre az e-mail címre kapja majd a felhasználónevet és a jelszót .

 

1.       BEJELENTKEZÉS [2]

A doktori adatbázis nyitó képernyőjének bal oldali sárga navigációs sávja alján kattintson a Bejelentkezés menüpontra, majd írja be a megfelelő sorokba (az elektronikus levélből átmásolt) felhasználónevet és jelszót. Ezután kattintson a „bejelentkezés” parancs­gombra.

A most hozzáférést kapott (lásd fent), az adatbázisba először belépő személyektől a jelszó azonnali megváltoztatását kéri a rendszer. Ezután ezt a megváltoztatott jelszót kell használni a belépéshez. A felhasználónév és jelszó további változtatásának módjáról lásd alább a Felhasználónév lap és a Jelszó lap alatt leírtakat.

Bejelentkezés menüpont: elfelejtett jelszó. Ha a felhasználónevét tudja, de a jelszavát nem, akkor használhatja a Bejelentkezés menüpont „elfelejtett jelszó” funkcióját. A felhasználónév és az e-mail cím beírása után kattintson az „új jelszó kiküldése” parancsgombra.

 

2.       ADATBÁZIS-KEZELÉS :

visszajelzés szalagüzenetben. Bejelentkezés, adatbevitel után az oldal felső harmadában, egy szalagüzenetben visszajelzés olvasható. Citromsárga sávban az adatrögzítés sikerességét igazolja vissza a rendszer, piros sávban a hiba-figyelmeztetés olvasható. Ilyenkor a hiányos vagy más okból nem rögzíthető adatok beviteli mezői alatt piros hibaüzenetek is vannak, amelyek a konkrét problémát vagy tennivalót írják le.

Adatbázis-kezelés: a kérdőjel-ikon. Az adatbeviteli mező előtti kis kérdőjel-ikon kezelése: ha az egérrel az ikonra mutatunk, megjelenik egy kiegészítő információkat adó, az adatbevitelt segítő szöveg, amely mindaddig ott marad, amíg az egeret el nem mozdítjuk.

Adatbázis-kezelés: adatbevitel, -módosítás rögzítése. Az adatbevitelt, -módosítást a lap alján levő „mentés” parancsgombra való kattintással rögzíthetjük az adatbázisban. Javasoljuk a gyakori (átmeneti) mentést, lásd a következő bekezdést.

Adatbázis-kezelés: inaktivitás. A szerver műveletként csak a mentést és a lapok közötti váltást (lásd: Mit kell tenni az adatfeltöltési felületek eléréséhez? ) érzékeli, az adatbevitelt, adatmódosítást, adatátvitelt nem. Ha 30 percen keresztül nem végzünk műveletet, vagyis sem nem mentünk, sem nem váltunk új lapra, a szerverrel a kapcsolat megszakad, ilyenkor az el nem mentett szöveg, adat elvész. Mindez begépelés közben nem érzékelhető, hanem csak akkor derül ki, amikor hiába próbálkozunk szöveg mentésével vagy lapváltással.

 

3. A BAL OLDALI SÁRGA NAVIGÁCIÓS SÁV „SZEMÉLY” MENÜPONTJÁBÓL ELÉRHETŐ FELÜLETEK

·          személyi adatok, ez alatt: adatlap, személyes adatok, elérhetőségek, felhasználónév, jelszó

·          tudományos adatok, ez alatt: adatlap, fokozat, cím, jelenlegi munkahelyek, témavezetés, témavezetés: hallgatók, kutatás, közlemények, tudománymetriai adatok, egyéb

  • ellenőrzés/nyilatkozat
  • összegzés (TT)
  • összegzés (DI)
  • szakértői felkérés

 

4. FELHASZNÁLÓNÉV LAP

A belépéshez szükséges felhasználónév itt változtatható meg .

Az új felhasználónév hosszának 7-15 karakter hosszúságúnak kell lennie, továbbá feltétel az is, hogy a választott felhasználónév még szabad legyen. Ha már foglalt, a program ezt jelzi, s másikat kér. Ne felejtsük el a kétszer beírt új felhasználónevet a „mentés” parancsgombra kattintva rögzíteni.

A felhasználónév tetszőlegesen változtatható , arra azonban ügyelni kell, hogy mindig a legújabb felhasználónevünket használjuk.

 

5. JELSZÓ LAP

A belépéshez szükséges jelszó itt változtatható meg . Az új jelszó hosszának 7-15 karakter közöttinek kell lennie. Ne felejtsük el a kétszer beírt új jelszót a „mentés” parancsgombra kattintva rögzíteni.

A jelszó tetszőlegesen változtatható , arra azonban ügyelni kell, hogy mindig a legújabbat használjuk, mert ha egymás után ötször mást írunk be, akkor a program biztonsági okból zárolja a felhasználónevet. Ilyenkor kérjen új jelszót a doktori iskola adminisztrátorától illetve a MAB referensétől.

 

6. A „SZAKÉRTŐI FELKÉRÉS” OLDALRÓL ELÉRHETŐ VÉLEMÉNY-FELÜLETEK KEZELÉSE ÉS A VÉLEMÉNY

A „ szakértői felkérés ” oldalon jelennek meg a MAB-tól kapott szakértői felkérések. A táblázat 3. oszlopában ( kijelölés dátuma ) láthatók a felkérés részletei: törzstag ok; iskola.

A véleményezést indítani a törzstag illetve az iskola sorában, az első oszlopban látható szerkesztési (írólap és rajta egy ceruza) ikonra kattintással lehet.

6.1 TÖRZSTAG [3]

Megjelenik egy áttekintés az adott doktori iskolához tartozó, véleményezendő törzstagokról.

A véleményezendő törzstagot a neve mellett látható szerkesztési (írólap-ceruza) ikonra való kattintással választjuk ki.

Megjelenik a vélemény lap.

A szakértő véleményének kialakításában használja fel az adatbázis minden adatát, de más adatokat is felhasználhat, azok forrásának pontos megadásával.

Két - A ) és B ) - kérdéskörben kell véleményt alkotni a törzstagjelöltről, ha a TT-jelölt egyetemi alkalmazott, három kérdéskörben - A), B) és C) -, ha a TT-jelölt kutatóintézetben dolgozik.

A) Releváns?

A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns-e az adott doktori iskola kutatási területe szempontjából, és integráns része-e a DI oktatási és kutatási programjának?

A jelölt kutatási területe, témakiírásai, 5 közleménye az utóbbi öt évből és legfontosabbnak tartott további 5 közleménye legyen összhangban a doktori iskola tudományágával, kutatási területével. Ha az összhang hiányzik, vagy a kapcsolódás nincs dokumentálva, akkor nem tekinthető relevánsnak a jelölt a doktori iskola vonatkozásában. (Ettől a TT-jelölt teljesítménye akár kiemelkedő is lehet, de nem a jelen DI szempontjából.)

(Egy tudományágas doktori iskolák esetében a kutatási terület részletezése nem volt szükséges, ha az adott tudományágban csak az az egy doktori iskola működik az adott egyetemen. Ennek megfelelően az ilyen iskolák kutatási területe tágan értelmezendő a tudományág teljes spektrumában.)

 

A kutatási területe adatmező utolsó sorában linkként megjelennek a jelölt adatbázisban lévő témakiírásai. A linkre kattintva annak listája egy újabb ablakban nyílik meg, s a lista egyes soraiban a kutatási téma címére kattintva elérhető a teljes témakiírás.

 

Itt kell megítélni a tudományos/művészeti fokozat relevanciáját is. A doktori kormányrendelet szerint ugyanis a törzstagi megfelelőség kritériuma a DI tudományágában meglévő tudományos vagy művészeti fokozat. Az adatbázis programja ellenőrzi, van-e a törzstagjelöltnek tudományos/művészeti fokozata, de az új tudományágak esetén a fokozat relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékelje. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatot, ha mostani tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

 

A DI egésze a releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes és kölcsönös mérlegelésével döntsön a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. majd a DI koherenciájáról.

 

Több tudományágas DI-knél a TT-jelölt a jelenlegi kutatásainak tudományága sorban megadja, hogy a DI melyik tudományágában vegyük relevánsként figyelembe. Egy törzstag csak egy tudományágban vehető figyelembe.

 

[Fölhívjuk a figyelmet a doktori követelmények megfelelő pontjára: A doktori iskolának legyen legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja. Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legyen legalább 4 egyetemi tanár törzstag (a professor emeritusok ezen felül számítanak); több tudomány/ művészeti ágas doktori iskolában: legyen tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár. Ennek fontossága majd a DI véleményezésekor jelenik meg.]

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

B) A törzstagi megfelelőség tartalmi kritériumainak eleget tesz? [4]

A törzstagi szakmai megfelelés kritériuma: folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat, és ennek alapján lényegében megfelel a MAB egyetemi tanári kívánalom­rendszere tudományos, művészeti követelményeinek az adott tudományágban. Tudományos tevékenységének értéke, jelentősége és visszhangja (hatása) mind az utóbbi öt évbeni, mind eddigi összes közle­mé­nyei alapján (azok megjelenési helye, jellege, száma, szakmai súlya - aminek része a szak­ma sajátságai szerint idézettség -, továbbá ha van, az összes impakt faktor, ha ilyen nincs, úgy nemzetközi kiadványban idegen nyelven meg­jelent publikációk száma) egyrészt jelentősen meghaladja az intézmény (doktori iskola) doktori fokozat­szerzéshez előírt közlemények (m)értékét, másrészt ennek alapján a jelölt már elérte (és az utóbbi öt évben is folyamatosan teljesíti) az Ftv.-ben az egyetemi tanárra vonatkozó követelményeket: „az adott tudomány- vagy művé­szeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki ” (Ftv. 87. §), „idegen nyelven publikál” (Ftv. 87. §), vagy eddigi kutatási teljesítménye reálisan egyetemi tanárt „ígér” (megközelíti azt).

Művészeknél az életmű és ezen belül az utóbbi öt év alkotói, előadóművészi tevékenysé­gé­nek szakmai súlyát, hatását, visszhangját értékeljük.

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

C) Van-e megfelelő együttműködési megállapodás a doktori iskola anyaintézménye és a törzstagot teljes munkaidőben alkalmazó kutatóintézet között?

Ez a kérdés csak a kutatóintézeti tudományos tanácsadó és a kutatóintézeti kutatóprofesszor törzstagoknál jelenik meg. Itt a következőket kell figyelembe venni:

 

33/2007. sz. Korm.rendelet 3.§ (4) bekezdés:

„törzstag lehet… a kutatóintézetben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási törvény 31. § -ának (1) bekezdése alapján a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött.”

 

MAB-követelmények:

„A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás van. A kutatóintézetben [5] [6] a törzstag teljes munkaidőben foglalkoztatott… Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya.” (Ezen a megállapodás érvényességét, továbbá a konkrét doktori iskola megjelenítését értjük.)

 

A szöveges indoklás alapján az Ön összegzett véleménye: igen vagy nem .

 

A törzstagi véleményezés befejezése

A véleményezési lap alján három parancsgomb található a beírt adatok rögzítésére vonatkozóan:

 

Átmeneti mentés. A beírt adatokat menti a program az adatbázisba, de biztosítja, hogy azokat a szakértő később módosíthassa. Munka közben célszerűen alkalmazható. Minden véleményt előbb-utóbb végleges mentéssel is el kell menteni. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Végleges mentés. A beírt adatokat ellenőrzi a program, így azt, hogy minden adat megadásra került-e, amelyek a véleményhez (a további eljárási szakaszokban) elengedhetetlenek, illetve hogy a javaslatok legalább 15 karakteres érdemi indoklást tartalmaznak-e. [A korábban olykor előfordult „javaslomxxxxxxx” változat nem megfelelő.] A végleges mentés gombra kattintva látható a Valóban végleg menti? kérdés. Miután ezt megválaszoltuk, a törzstag vélemény lapja bezárul, azt a véleményező szakértő már nem tudja sem megnézni, sem szerkeszteni.

Ez után már csak a még nem véleményezett törzstagok listája érhető el. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Mégsem. A vélemény lap módosítás nélküli elhagyása, visszajutás a törzstagok listájához. E parancs választásakor az adott lapra addig beírt véleményt a program nem tárolja, törli, az tehát nem hívható újra elő. (A rendszerben nem szabad használni a böngésző bal felső sarki előre/vissza gombjait, csak a program hasonló funkciójú parancsait!)

 

Tájékoztatásul: ha az A) , B) vagy C) értékelési szempont közül az értékelési eljárás végén bármelyik vélemény nemleges marad, akkor a TT-jelölt nem kap „megfelel” minősítést.

 

 

 

6.2 DOKTORI ISKOLA

Miután az összes törzstag véleményezése megtörtént, az utolsó törzstagi vélemény végleges mentés e után a vélemény lapon a program kiírja: Jelenleg nincs érvényes felkérés . Ekkor a bal oldali sárga navigációs sávon újra kiválasztjuk a szakértői felkérés fület. A megjelenő szakértői felkérés oldalon az iskolát annak sorában, az első oszlop szerkesztési ikonjára való kattintással választhatjuk ki véleményezésre.

A doktori iskola akkor látható és akkor véleményezhető, ha a rendszer a formai ellenőrzéssel „ megfele l”-nek (M) vagy „hiányos”-nak (H) minősítette. A DI akkor H, ha még nincs 4 egyetemi tanár törzstagja, és/vagy nincs megalapozó akkreditált mesterszakja, és/vagy nincs mind a 7 „megfelel” minősítésű törzstagjának fokozatot szerzett doktorandusza, de várhatóan 2009. szeptember 1-jéig e hiányosságo(ka)t kiküszöbölik.

 

A doktori iskolával kapcsolatban három kérdéskörben, összesen 7- a)-g) jelű - kérdésre válaszolva kell szakértői véleményt adni és ennek alapján mind a hétszer „ igen ” vagy „ nem ” véleményt írni .

 

A) Dokumentumok

A lapon látható:

A DI dokumentumai - a melyek itt és a DI saját honlapján is elérhetők - tartalmasak, informatívak?

 

Külön-külön kell szöveges értékelést adni és igen” vagy „ nem ” véleményt kell megfogalmazni a

a)        működési szabályzat (pl. tartalmazza-e a működési szabályzat a publikációs követelményeket?,

b)       képzési terv (pl. koherens-e a DI kutatási területével?),

c)        minőségbiztosítási terv (pl. elég konkrét, nem csak általánosság felsorolása?),

d)        honlap (pl. a honlap a doktori adatbázisból elérhető-e?) és az

e)        önértékelés, benne a C-SWOT analízis (pl. elemzi-e a fokozatszerzések eredményességének okait, hátterét?)

megfelelőségéről és tartalmáról.

A vonatkozó dokumentumokat közvetlenül itt, ezen adatbeviteli sáv előtt megtalálja linkelve, és elérhetők az iskola adatok lapról is. Az önértékelés az adatbázis nyilvános felületén nem látható, de természetesen Ön látja.

 

 

B) A doktori iskola vezetője megfelel-e az előírt feltételeknek?

f) Itt Ön, mint szakértő a MAB követelmények vonatkozó bekezdésének releváns részeit véleményezi (a többi feltételt a program már ellenőrizte):

„A doktori iskola vezetője olyan … törzstag egyetemi tanár , aki felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. (…) A doktori iskola vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „ megfelel ” minősítésű egyetemi tanár, aki a doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza”.

 

Az Ön itt megindokolt véleménye szerint a DI vezetője megfelel az előírt feltételeknek: „igen” vagy „nem”.

 

C) Koherencia

g) A lapon látható:

Koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témahirdetések között, továbbá - több tudományágas DI esetén - a megadott tudományágak megalapozottak és kapcsolatuk eredményes?

Az adott tudományág akkor jelenhet meg a DI nevében, és a DI akkor jogosult ebben a tudományágban PhD fokozat kiadására, ha legalább 3, ezt a tudományágat eredményesen művelő törzstag van. (Egy törzstag e tekintetben csak egy tudományághoz sorolható.) A tudományágak kapcsolata és így a DI megnevezett kutatási területe akkor valós, ha eredményekkel (ilyen értekezésekkel, közös publikációkkal és pályázatokkal stb.) dokumentált szakmai együttműködés van a DI tagjai között, és jól kimutatható az együttműködés szinergizmusa is. (A DI több tudományágon nyugvó kutatási területének elfogadásához nem elégséges a nevek és témák egyszerű felsorolása!)

 

A szakértő azt véleményezi, hogy

·        bármely doktori iskola esetében a kutatási terület(ek), közlemények valódi iskola képét mutatják-e, s nem puszta adminisztratív társulásét.

·        több tudományágas doktori iskola esetében

-         az iskola kutatási területe valóban indokolja-e a több tudományág szerepeltetését és jogosultságát PhD fokozat adására abban a tudományágban,

-         a megadott kutatási terület összhangban van-e a törzstagok kutatási területeivel,

-         a jelöltek közleményei alapján is érdemben kimutatható-e, hogy a doktori iskola valóban műveli a közös munkát megjelentetett eredményekkel is bizonyító kutatási területet.

 

Az Ön itt megindokolt véleménye szerint az egyes tudományágakon belül és ha több van, azok között megvan-e dokumentált koherencia a doktori iskolában: „igen” vagy „nem”.

 

A 7-ből bármelyik kérdésre adott nemleges válasz végül a doktori iskola „ nem felelt meg ” minősítését eredményezi, „ feltételes ” minősítés ebben az értékelési folyamatban nem lehetséges, ilyet az Ön szöveges értékelése se fogalmazzon meg.

 

A teljes véleményezés befejezése. A három parancsgomb - átmeneti mentés, végleges mentés, mégsem - a törzstagi véleményezésnél leírtakkal azonos tartalmú, azzal a különbséggel, hogy itt az indoklások a kérdések komplexebb volta miatt részletesebbek (legalább 30 karakter) legyenek, még a támogató vélemény esetén is.

 

7. KILÉPÉS

Hogyan lehet kilépni a szakértői felületekről?

A bal oldali sárga navigációs sáv alján kattintsunk a „Kijelentkezés”-re.

 

Köszönjük munkáját!

 

Budapest, 2009. április

                                                                       Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság


[1] A technikai részeket itt az útmutatóban Times New Roman, a tartalmi értékelés leírását Arial betűtípus és sárga háttér jelöli .

[2] A weblap jobb felső sarkában lévő kis nyílra kattintva a jobboldali információs oszlop eltűnik, és ezáltal sok esetben a teljes értékelési mezőfelület külön mozgatás nélkül kényelmesen olvasható a képernyőn.

[3] A 2008. évi értékelés és a jelenlegi vélemény nem szükségszerűen azonos, azaz eltérő is lehet, ha ezt a két adatsor számszerűen, illetve tartalmilag indokolja.

[4] A 2008. évi értékelés „ Folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat ” és „ Megfelel az egyetemi tanári kívánalomrendszer tudományos, művészeti követelményeinek ” két feltételének összevonásából származtatott egységes, új elemet nem tartalmazó kritérium. A „ megfelel ” minősítést automatikusan senki, tehát a kinevezett egyetemi tanár sem kapja meg, csak az aktuális és eddigi összteljesítményének értékelése alapján.

[5] A MAB ebbe a körbe sorolja a következő állami fenntartású országos múzeumokat is: Hadtörténeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum , Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete)

 

[6] A kormányrendeletben szereplő kutatóintézet kategória értelmezése: ha az intézet (honlapján is olvasható) alapító okiratában a tudományos kutatás alapfeladatként szerepel. Nem szükségszerű, hogy a neve „kutatóintézet” legyen. MTA Atommagkutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet vs. MTA Jogtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet.


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. XII. 22. 18:00:52
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )