Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Formai megfeleltetés

Tisztelt Doktori Iskola vezetők és DI adminisztrátorok!

2007. november 13.

.

Kedves Kollegák!

 

2007. október 31-én lezárult a doktori adatbázis feltöltése a www .doktori .hu honlapon. Ennek alapján elkezdődött 162 megmaradó doktori iskola és törzstag-jelöltjeik „törvényi meg felelő­ségének ” értékelése és az újak (jelenleg 8) akkreditációja.

Első lépcsőben a DI-k „formai” meg felelőségét vizsgáltuk meg: van-e legalább hét törzstag-jelölt (meghatározott korkövetelményekkel), köztük

·          legalább négy olyan egyetemi tanár, aki az „ adott felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatója, aki a felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támo­gatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg”,

·          ha indokolt (a hetes létszám feltöltéséhez) „saját” professor emeritus , vagy „ további ” oktatói/kutatói munkakörben foglalkoztatott személy,

·          vagy „a kutatóintézetben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jog­viszonyban foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor , amennyi­ben a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási törvény 31. § -ának (1) bekezdése alapján a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött”.

A 2314 törzstagjelölt ilyen adatainak - doktori iskolánkénti - összesítése (igen nagy munka volt!) a következő eredményt hozta:

·          130 DI - a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján - formailag eleget tesz a követel­ményeknek,

·          27 DI nagy valószínűséggel megfelelhet, de adatszolgáltatásai pontatlanok vagy hiá­nyosak. A foglalkozási „kategória” rovatba csak az Ftv-ben megnevezett oktatói és ku­tató munkaköröket lehet beírni ( lásd lent ), vezetői, elnöki stb. megbízások itt irrelevánsak, s így elégtelenek. Pl. dékáni, tanszékvezetői stb. megjelöléssel szerepel sok olyan sze­mély, akiről köztudott (vagy honlapjuk mutatja), hogy egyetemi tanár.

·          13 DI a jelenleg teljességgel megadott adatai alapján nem teljesíti a hét törzstaggal kapcsolatos követelményeket.

Az adatbázis feltöltésének alapelve volt és maradt, hogy mindenki saját jogosultsága révén viheti be - és korrigálhatja - személyes adatait . Ezt továbbra is fenntartjuk, mi akkor sem javítunk, ha azt egyébként biztos információk birtokában meg tudnánk tenni!

A MAB e kérdésben is segíteni akarja a doktori iskolákat, ezért

·          Az ODT minden DI vezető és adminisztrátor számára megjelentette a fenti kimutatást az „ áttekintés ” menüpontban.

·          a 27 DI vezetőjét és adminisztrátorát e-mailben értesítjük arról, hogy november 20-ig megnyitjuk számukra az adatbázist, s ezzel lehetőséget teremtünk az egyébként perceket igénylő kiegészítésre.

·          A 13 formailag nem megfelelő DI is kap ilyen tájékoztatást, de számukra csak akkor nyitjuk meg a hozzáférést, ha ezt a konkrét korrekció megjelölésével külön kérik.

·          Mint minden esetben, most is szükséges a DI vezetőjének jóváhagyása az adatok lezárásához.

·          A közvetlenül nem érintett doktori iskolák akkor kapnak lehetőséget adatkorrekcióra - november 20-ig bezárólag -, ha azt az egyetemi koordinátor az ODT titkárától kéri.

Tesszük mindezt azért, hogy ebben a 40 esetben ne fagyasszuk be az értékelést február 29-ig, s ahol a korrekció egyszerűen megtehető, ott folytathassuk a törvényi megfeleltetési eljárást. Az adatbázist november 20-án 24 órakor ismét lezárjuk.

A formailag megfelelő DI-k és törzstagjaik adatait - a MAB határozatban rögzített eljárás szerint - szakértői véleményezésre bocsátjuk, ezzel a tartalmi értékelés első köre elkezdődik. A végső megfelelési határozatok meghozatala előtt az Oktatási Hivatal (FIR) adatállománya alapján még egyszer ellenőrizzük a formai feltételeket, ezért ajánlatos abba minél hamarabb belépni.

 

Üdvözlettel:

 

Bazsa György

a MAB elnöke

 

 

A doktori iskola oktatóinál (témavezetők, törzstagok) megadható munkakörök :

 

Ftv. 86. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:

a ) tanársegéd,

b) adjunktus,

c) főiskolai, illetve egyetemi docens,

d) főiskolai, illetve egyetemi tanár.

Ftv. 93. § (2) A felsőoktatási intézményben létesíthető kutatói munkakörök a következők:

a ) tudományos segédmunkatárs,

b) tudományos munkatárs,

c) tudományos főmunkatárs,

d) tudományos tanácsadó,

e ) kutatóprofesszor.

 

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. XI. 13. 21:16:26
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )