Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Gyakran Ismételt Kérdések

A doktori iskolák többek számára tanulságos kérdései és az azokra adott MAB vagy ODT válaszok. A lista folyamatosan bővül.

 

1.

DI : Úgy értettem az oktatói útmutatóból, hogy amennyiben új mesterszak indításában nem vett valaki részt, akkor egyelőre nem kell, hogy legyen akkreditációs nyilatkozata. Ez tényleg így van? Ebben az esetben a „nem” opciót válasszuk az „adott-e már oktatóként valamely intézménynek akkreditációs nyilatkozatot?” kérdésre?

MAB : Az akkreditációs nyilatkozat adása a törzstag szempontjából 2010. szeptember 1-jéig nem kötelező, tehát a kérdésre „igen” és „nem” válasz is adható (jó lehet). Akinek azonban más miatt (pl. mesterszakindítás) már kellett ilyen nyilatkozatot adnia, akkor törzstagként csak olyan DI-ben vehető figyelembe, amely annál az intézménynél működik, ahová a nyilatkozatát adta. Az oktatói nyilatkozat az alap-, a mester- és a doktori képzésre is egyaránt vonatkozik. Nem lehet képzési szintenként más-más intézmény számára nyilatkozatot adni.

 

2.

DI : MTA kutatócsoport tagja mit jelöljön be főállásnak? Az MTA kutatócsoportot vagy a befogadó egyetemet, ahol tudományos főmunkatárs? (Tanszéknek számítunk, de ez nyilván nem munkajogi kategória.)

MAB : Egyetemen működő MTA-kutatócsoport tagja -noha munkajogilag az MTA alkalmazottja - a doktori iskola működése szempontjából az adatbázisban válassza főállásnak az egyetemet.

 

3.

DI : Elvileg abból is lehet törzstag, akinek március 31-jéig még nincs fokozatot szerzett hallgatója, de szeptember 1-ig még nagy valószínűséggel lesz, és ez az adott dátumig igazolásra is kerül. Itt belefuthatunk abba a problémába, hogy a fokozatot szerzett hallgatóknál 0 szerepel az adatlapon, tehát a rendszer szerint nem felel meg a törzstagi kritériumoknak, így pl. témát is csak akkor hirdethetek, ha átminősítem témavezetővé (ez közben már kiderült számomra). Ugyanakkor ha témavezető, nem megy át a törzstagi minősítésen. Vagy először hirdessünk témát, aztán legyen törzstag?

MAB : A várhatóan fokozatot szerző hallgatót fel kell venni a „témavezetés: hallgatók” táblázatba, de a végzés idejét üresen kell hagyni. Így nem lesz 0 a fokozatot szerzett hallgatók száma. A 2009. szeptember 1-jéig sikeresen fokozatot szerzett hallgatókról - természetesen a témavezető(k) megjelölésével - a MAB postai levelet vár az egyetem rektorától.

 

4.

DI : A 3. kérdéshez kapcsolódóan: Ha az adatbázist március 31-én lezárják, akkor hogyan lesz lehetőségünk arra, hogy az évszámot e hallgatókhoz beírjuk?

MAB : A nyilvános adatbázist csak 1 órára zárjuk le, azután újra megnyílik, az évszám bármikor pótolható, illetve sikertelen védés esetén a nevet törölni lehet a listáról. A MAB a lezáráskor „lemásolja” az adatbázist. Az akkreditációs eljárást ebben a másolt verzióban végezzük.

 

5.

DI : Képzőművészeti doktori iskolában új törzstagok adatait kívánjuk felvinni, akik a kutatási területüknek zeneművészeti témákat jelölnek meg. Mi a teendő?

MAB : Az Egyetemi Doktori Tanács tárgyalja meg a doktori iskola tudományág(ai)nak ill. művészeti ág(ai)nak bővítését, figyelemmel az elvárható koherenciára. Az egyetemi kar - ha van ilyen - vezetésének egyetértését is bírva, a rektor írjon postai levelet a MAB elnökének, amelyben bejelenti a bővítést. Miután az informatikusok kibővítették a doktori adatbázisban a doktori iskola tudomány/művészeti ág(ai)t, lehetővé válik az adatok felvitele.

 

6.

DI : 2009. február - március folyamán a doktori iskolának új vezetője lesz. Be kell-e jelenteni a MAB-nak a vezetőváltást?

MAB : az új vezető alkalmasságának vizsgálata beleillik a 2009. áprilisban kezdődő akkreditációs eljárásba. Így az új vezetőt most nem kell külön bejelenteni, 2009. március 31. utáni vezetőváltást azonban az eljárási rend szerint igen.

 

7.

DI : Az akkreditációhoz négy „megfelel” minősítésű egyetemi tanár törzstag kell. Hány lehet közülük professor emeritus?

MAB: Egy sem! A „megfelel” minősítésű professor emeritust figyelembe veszi a MAB az akkreditációnál a 7 (több tudományágas DI esetén: tudományáganként 3) törzstag között, de nem a 4 (több tudományágas DI esetén: tudományáganként 2) egyetemi tanár törzstag között.

 

8.

DI : Újonnan létesítendő doktori iskola is készítsen Önértékelést?

MAB : Nem, új doktori iskolától ezt nem kérjük.

 

9.

DI: A professor emeritus mit jelöljön meg főállásnak?

MAB: A professor emeritus akkor felel meg formailag, ha munkahelyként a doktori iskola intézményét jelöli meg, és a „főállás” sorban „A doktori iskola intézményében emeritált?” kérdésre „igen”-t választ ad.

 

10.

DI: Egyetemi docens mit válasszon beosztásnak?

MAB: Egyetemi docens válassza a „beosztás” legördülő menüjéből az „egyetemi oktató vagy kutató” sort.

 

11.

DI: A képzés nélküli fokozatszerzőket hol tüntethetjük fel az adatbázisban?

MAB: A képzés nélküli fokozatszerzőket az akkreditáció szempontjából nem tudjuk figyelembe venni a doktori iskolában.

 

12.

DI: Ha az oktató az akkreditációs nyilatkozatát egy főiskolának adta, akkor mit válaszoljon az „adott-e már oktatóként valamely intézmények akkreditációs nyilatkozatot?” kérdésre?

MAB: Ha a nyilatkozatát főiskolának adta, akkor a doktori iskolában törzstag nem lehet, csak témavezető vagy oktató.

 

13.

DI: Biológia tanári mesterszakot miért nem lehet választani?

MAB: Mert tanári mesterszakra csak neveléstudományi doktori iskolát lehet alapozni, vagyis akkreditált tanári mesterszak választására csak a neveléstudomány tudományágban akkreditálást kérő doktori iskolák számára nyílik lehetőség. Biológia tanári mesterszakon végzett diák felvételt nyerhet biológiai tudományok tudományágban akkreditált doktori iskolába.

 

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 28. 00:30:29
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )