Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A 2013. december 13-i ülés emlékeztetője

 

Emlékeztető
az Országos Doktori Tanács üléséről
 

( letölthető PDF )

 

ideje : 2013.12.13. 10.00
helyszíne : BME Rektori Tanácsterem  ( 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)

27 szavazati jogú tag közül 18 jelen, a tanács határozatképes

( jelenléti ív )

 

Mihály György, az ODT elnöke köszöntötte a tanács megjelent tagjait és a meghívott vendégeket. Külön köszöntötte Zalai Ernőt, az ODT Felügyelő Bizottságának elnökét és két újonnan megválasztott egyetemi Doktori Tanács elnököt: Nováky Erzsébetet a  Budapesti Corvinus Egyetem képviseletében, és Kőnig Frigyest a Magyar Képzőművészeti Egyetem képviseletében.

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban bejelentett egy változást, jelölt híján nem kerül sor az új FB tag megválasztására. Zalai Ernő Felügyelő Bizottsági elnök FB beszámolója az ülés előtt került kiosztásra.

Az ODT egyhangú szavazással elfogadta a módosított napirendet, a jegyzőkönyv hitelesítőket (Pósfai Mihály - PE, Kuti Edit - SzFE) és a szavazatszámlálókat (Vida Mária, Kollár István - ODT).

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 

1. A DOSZ javaslata a minőségbiztosításról

Mihály György (BME): felkérte Nemes Lászlót, hogy ismertesse a DOSz javaslatait a doktori képzés minőségbiztosításával kapcsolatban.

Nemes László megtartotta előadását, melyben áttekintette a magyarországi doktori képzés szerkezetét, az ebben érintett szervezetek szerepét, és vázolta a DOSZ terveit.

Mihály György (BME): megköszönte az előadást. Megjegyezte, hogy a felvetett kérdések egy részével már az ODT is foglalkozott: létezik a felvett hallgatókra, lemorzsolódásra vonatkozó statisztika, az ODT is elkészítette a minőségbiztosítási javaslatát, és elő van készítve a fokozatot szerzett hallgatók monitoringja.

2. Elnöki beszámoló a 2013-as évről

Mihály György (BME): egy héttel az ülés előtt felkerült a honlapra a munkaanyagok közé az elnökség beszámolója, most csak a legfontosabb pontokat emelte ki a 2013-ban történtekből. A jogszabályok változása miatt szükségessé vált a doktori iskola testületek átalakítása, az adatbázis feltöltése. Elsődleges teendő a törzstagok testületének kialakítása, az adatok adatbázisba való feltöltése volt.

A MAB vizsgálata most arra terjedt ki, hogy talál-e 7 olyan törzstagot, akik megfelelnek az új kritériumoknak. Jelenleg mindössze 7 olyan doktori iskola van az adatbázisban, amely nem tudott elegendő számú törzstagot kiállítani. Ezek száma csökkenhet, ha a hiányosságot az adatbevitel hibája okozta és ezt javítják, esetleg nőhet is, mivel a MAB tartalmi ellenőrzése során előfordulhat, hogy egy-egy doktori iskolából kizárnak szakmailag oda nem tartozó törzstagot.

Az adatbázisban olyan fejlesztések is készültek, amelyek segítik a doktori iskolákat az ellenőrzésben. A MAB nem vizsgálta a törzstagi testületek összetételét, valamint azt sem, hogy milyen az egyetemi tanárok aránya a testületen belül. Az adatbázisban elvégzett lekérdezés eredményeként úgy találtuk, hogy a doktori iskolák felénél a törzstagok között nincsenek többségben az egyetemi tanárok, így ezeknek a testületeknek az összetétele nem felel meg a kormányrendelet előírásainak. 

Jelenleg kidolgozás alatt áll a felsőoktatási intézmények finanszírozásának átalakítására vonatkozó előterjesztés, amely szerint a finanszírozási algoritmus egyik eleme lenne a törzstagok száma az intézményekben. Emiatt is fontos, hogy legfeljebb annyi törzstagja legyen a doktori iskoláknak, amennyit az egyetemi tanár törzstagok száma indokol. További hiba, hogy helytelen egyetemi tanár besorolások is előfordulnak a felsőoktatási  intézmények adatai között. A törzstagok életkorára-munkahelyi beosztására vonatkozó lekérdezés alapján 20-30 olyan törzstag szerepel az adatbázisban egyetemi tanárként, aki már elmúlt 70 éves.

Vannak testületi hibák is, bár e hibák többsége csak formai, amelyek könnyen orvosolhatók. Ezeket a javításokat azonban meg kell tenni ahhoz, hogy a testületek jogszerűen működjenek. Az Egyetemi Doktori Tanács vezetőknek alapvető érdekük, hogy elkerüljék a támadható döntéseket.

Az EMMI-vel folyamatosan kapcsolatban van az ODT. Legutóbb a doktori kormányrendelet módosításával kapcsolatban, közigazgatási egyeztetés keretében kérték az ODT véleményét. A rövid határidő nem tette lehetővé ODT ülésen történő tárgyalását, ezért az elnökséggel egyeztetett vélemény került visszaküldésre. Ennek legfontosabb eleme, hogy nem támogattuk a professzor emeritus törzstagok számának növelését, mert a kevés törzstag miatt országos szinten csak néhány doktori iskolánál jelentene ez segítséget (az adatbázis alapján mindössze 4 DI-nél), ugyanakkor negatív hatása lenne ennek a módosításnak: legitimálná az öregedő testületeket és nem kényszerítené ki az utánpótlás nevelését. A MAB is hasonló véleményt fogalmazott meg. A professzor emeritusok számának bővítése a döntéshozó testületekben    - elsősorban a habilitációs bizottságokban - mindenképpen indokolt, az erre vonatkozó EMMI javaslatot (kis módosítással) támogattuk.  

Az ODT kb. 5 millió Ft-os éves költségvetéssel gazdálkodik, ami az idén nem volt elegendő a doktori adatbázis szoftvere átalakításának és az új szerverre költöztetésének teljes finanszírozására. Az EMMI ígérete szerint az ODT a programfejlesztésre kap egy akkora kiegészítő támogatást (2,4 millió Ft-ot), ami lehetővé teszi, hogy jövőre nullszaldóval indulhassunk. Az ODT gazdálkodásáról a részletes beszámoló a költségvetési év lezárása után készül el.   

Kóczy T. László (SzE): furcsa, ellentmondásos helyzet alakult ki a több tudományágas doktori iskoláknál, a MAB szeretne változást elérni ezeknél a doktori iskoláknál a törzstagokra vonatkozó előírásokban. Jelenleg kevesebb törzstaggal működhet egy 3 tudományágas doktori iskola, mint egy két tudományágas.

Klukovits Lajos (SZTE): a törzstag egyetemi tanárokkal kapcsolatban az a helyzet, hogy sokszor a pénzhiány miatt nem kerül kinevezésre egy egyetemi tanár, holott szakmailag már régen teljesítette a követelményeket. Jó lenne, ha az akadémiai doktori cím is elegendő lenne a törzstagsághoz.

Mihály György (BME): ez korábban is felvetődött, de minisztériumi szinten általában nem támogatják az olyan javaslatokat, amelyek az egyetemi szférán kívüli MTA-hoz köt feltételeket.

Zalai Ernő (ODT FB): nincs átgondolva, hogy milyen egy egészséges egyetemi struktúra, jó lenne, ha tervezni tudnának az intézmények.

Zalai Ernő (ODT FB): Ismertette az FB jelentését. Úgy látja, hogy korrekt tájékoztatást tartott Mihály György az elmúlt évről. Idén jelentős többletfeladat hárult az ODT-re, amivel sikeresen megbirkózott. Az év elején még nem volt világos, hogy mekkora költségek merülnek fel az adatbázis jogszabályokhoz való illesztése során. Néhány héttel ezelőtt még rossz volt a helyzet, nem lehetett látni, hogy a megnövekedett költségekre honnan szerez fedezetet az ODT. Lehetőség szerint szerettük volna elkerülni a tagdíjemelést. Szerencsére az EMMI-nél konkrét ígéretet kapott az ODT és a MAB elnöke a hiányzó összegre.

Összefoglalva, az ODT idén is a szabályokat betartva működött.

Mihály György (BME): szavazásra bocsátotta az elnökség beszámolóját.

A beszámolót egyhangúlag elfogadta az ODT (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

3. Az elnökség megválasztása

Klukovits Lajos (SZTE): a múlt ülésen felkért előkészítő bizottság széles körben tájékozódott és javaslatokat kértek a tagoktól. Hornok László, a bizottság elnök beszélt a szóbajövő személyekkel, végül kialakult a jelöltek névsora. Úgy látják, hogy az összetétele is megfelelő a jelölteknek, van kis egyetem-nagy egyetem, van művészeti egyetem képviselője is.

A jelöltek:

elnök: Csernoch László (DE)

társelnök: Rácz Károly (SE)

alelnök: Kőnig Frigyes (MKE)

Mihály György (BME): a pályázatok az ülés előtt egy héttel felkerültek az ODT munkaanyagok közé. A pályázók három tudományterületről jönnek: természettudomány, élettudomány és művészetek. Ugyanakkor problémát jelenthet, hogy nincs képviselve a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány. Szóba került-e ilyen jelölés?

Zalai Ernő (ODT FB): jó lenne bővíteni a képviselt területeket, de nehéz jelölteket találni, sokan vannak, akik szerénységből nem jelentkeznek ilyen tisztségre. Szakmailag kiegyensúlyozottabbnak kéne lenni az elnökségnek. Jó lenne, ha már 2014-ben érvényesülne ez az elv, ezért javasolja, hogy válasszon még egy elnökhelyettest az ODT. Lenne egy elnök és mellette több alelnök, így az összes területet képviselné valaki egy négytagú elnökségben:  társadalomtudomány & bölcsészettudomány - természettudomány & műszaki tudományok - orvostudomány & agrártudomány - hittudomány & művészetek. Ezt az utat végiggondolva célszerű lenne az alapszabályban rögzíteni ezt az elvet és így keresni vezetőket. A későbbiekben pedig az előkészítő bizottságnak a különböző területek képviselőivel kellene beszélni és minden területre meg kellene találni a megfelelő jelöltet.

Mihály György (BME): javasolja, hogy az ODT hozzon egy határozatot: az új elnökség a következő ülésen terjesszen be szabálymódosítást arra vonatkozóan, hogy a tudomány-területek arányos képviselete biztosítva legyen az elnökségben.

A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta az ODT (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Ezután az ODT titkos szavazással megválasztotta az elnökség tagjait:

Csernoch László (13 igen, 4 tartózkodás)

Rácz Károly (14 igen, 2 tartózkodás, 1 nem)

Kőnig Frigyes (14 igen, 3 tartózkodás)

4. Egyebek

Kollár István (ODT): az ülésen az ODT tagjai nyomtatásban is megkapták a saját egyetemük doktori iskoláinak adatait összefoglaló táblázatát, ugyanazt, amit az adatbázisba belépve maguk is láthatnak. Ezek a táblázatok nem publikusak, mindenki csak a sajátját tudja megnézni, és ennek alapján tudja a hibákat, hiányosságokat javítani.

Kollár István egy kivetített példán illusztrálta a jelölések jelentését, és hogy az egyes hibákat hogyan lehet javítani. Ez a táblázat az éppen aktuális táblázat: a MAB értékelése nem ennek alapján történik, hanem az október 7-én lementett másolatból. A MAB értékelés túlmegy a formai értékelésen (amit itt mi látunk, az a formai hibákat mutatja, a tartalmiakat nem). Viszont a következő körben a MAB már ezeket fogja látni, tehát érdemes javítani.

Kóczy T. László (SzE): reméli, hogy a MAB átgondolja az elfogadható publikációk típusát, és elfogadja majd a konferencia-cikkeket is bizonyos tudományterületeken.

Mihály György (BME): a MAB legutóbbi plénumán felvetődött a konferencia-cikkek kizárásának felülvizsgálata.

 

Mihály György megköszönte a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekesztette.

 

Budapest, 2013. december 13.

 

Mihály György

elnök

Vida Mária

titkár

Kuti Edit

jegyzőkönyv-hitelesítő

Pósfai Mihály

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2014. I. 09. 12:26:50
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )