Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Keretelosztás elvei és számítása: 2008-

 

Az állami doktori ösztöndíjkeret felosztásának szempontja és számítása

 

I. Az alapelvek és elosztási szempontok

A differenciálás kritériumai ( N, Sz, H ) és azokon belüli szempontjai ( Sz 1-5 ). A figyelembe vett mutatók (kivéve: Sz 4-5 ) általában egy adott időszak (3 év) átlagában értendők.

„N” kritérium: A felsőfokú oktatási intézmény n agysága: nappali tagozaton egyetemi (mester) képzésben diplomát szerzettek száma .

„Sz” kritérium: A doktori képzés kapacitása , amelyet az alábbiak alapján számszerűsítünk.

Sz 1 : a (nappalival egyenértékű) szervezett doktori képzésben részvevők száma ;

Sz 2 : az egyetemen kiadott doktori fokozatok száma;

Sz 3 : akkreditált tudományágak száma ;

Sz 4 : az adott felsőfokú oktatási intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma ;

Sz 5 : a MAB állásfoglalás szerint törzstagként figyelembe vehető egyetemi tanárok, emeritusok, tudományos tanácsadók, kutatóprofesszorok.

„H” kritérium: A doktori képzés h atásfoka (eredményessége). A szorzófaktor hatását csak bizonyos százalékban vesszük figyelembe (tompítás).

Egy adott időszakban képzéssel fokozatot szerzettek aránya a képzésbe (3 évvel visszatolt, azonos hosszúságú) időszakban belépett doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

N

Az egyetem nagysága

additív súlyszám (15)

Az intézmény doktori iskolával rendelkező karain (szakjain) nappali tagozaton, egyetemi (MSc/MA) oklevelet szerzett hallgatók száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-i adatainak átlaga.

Sz 1

A doktori képzés intenzitása (1)

additív súlyszám (10)

A szervezett doktori képzésben résztvevők száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-én aktív félévet teljesítő hallgatók létszámainak átlaga. (Hallgatónként összesen csak hat szemeszter számolható el.)

Sz 2

A doktori képzés intenzitása (2)

additív súlyszám (35)

Az Egyetemi Doktori Tanács határozatával (regisztrációs vagy anyakönyvi szám) megerősített összes doktori fokozatok száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három naptári év adatainak átlaga.

Sz 3

A doktori képzés tudományágai

additív súlyszám (10)

Az egyetem hány tudományágban folytat PhD képzést, illetve ad ki fokozatot a tárgyévben.

Sz 4

Szakmai háttér

additív súlyszám (20)

 

Az egyetemen dolgozó teljes munkaidejű jogviszonyban lévő, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók száma. A PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással számolható be. A számítás alapja a tárgyévet megelőző év október 15-i adata (minden személy csak egy intézményben vehető számításba).

 

A művészeti és testkulturális felsőoktatásban, továbbá a Kossuth- és Széchenyi-díj tekintetében 2010-ig az Ftv. 150. § (3-4) bekezdéseiben rögzített és hivatkozott egyenértékűségi szabályok szerint kell eljárni. A SzIMA tagságot az akadémiai tagsággal egyenértékűnek kell tekinteni.

Sz 5

Szakmai kiválóság

 

additív súlyszám (10)

A MAB-állásfoglalás szerint törzstagként figyelembe vehetők közül az egyetem főállású, közalkalmazotti jogviszonyban lévő egyetemi tanárai , az MTA által támogatott kutatócsoport vagy szerződés alapján közreműködő kutatóintézet tudományos tanácsadói és kutatóprofesszorai , továbbá a professor emeritusok .

H

A képzés eredményessége (hatásfok)

 

szorzó faktor (hatását csak 40%-ban vesszük figyelembe - tompítás)

A doktori fokozatot szerzettek aránya a képzésbe belépő doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Az eredményességet (hatásfok) arányszám méri, amely az utolsó három lezárt naptári évben képzéssel fokozatot szerzettek számát a megelőző három éves időszakban felvett hallgatók számához viszonyítja. Képzéssel fokozatszerzőnek számít az, aki az abszolutóriumot követő 5 éven belül szerzi meg a fokozatot. (Amelyik egyetemnél a hatásfok-adatok nem számíthatók, annál az algoritmust a többi egyetem hatásfok-átlagai alapján kell lefuttatni.)

 

A faktorral való szorzást úgy hajtjuk végre, hogy az egyes egyetemek súlyok alapján számolt keretszámait a hatásfokok arányában módosítjuk, miközben az elosztható összes keret változatlan marad.

 

 

Kiegészítő megjegyzések

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

Méltányosság

minimum 3 fő/ doktori iskola

Minden akkreditált doktori iskola igényt tarthat legalább az átlagos éves keret felére , ami jelenleg legalább 3 fő. Kis (illetve új) egyetemek , amelyek az algoritmus szerint nem kapnák meg ezt a minimális létszámot, 3 helyet kapnak. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.

Kompenzálás túlságosan nagy eltérés esetén

eltérés < 15%

Ha az új algoritmus egyik évről a következőre 15%-kal   magasabb vagy alacsonyabb keretszámot eredményez, a 15% feletti eltérést figyelmen kívül kell hagyni. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.

 

II. Az adatgyűjtés technikai kérdései

a) az ODT az adatokat egységesen kezeli . Az adatokat egyidejűleg el kell küldeni az OKM-nek és az ODT-nek is. Mulasztás vagy téves adatszolgáltatás esetén csak indoklással és a bizottság elnökének jóváhagyásával lehet utólagosan adatot szolgáltatni vagy korrekciót kérni.

 

b) ahol lehet, fel kell használni a korábban megadott adatokat , de ellenőrzés vagy új adatok nyerése céljából belső szintaktikával rendelkező táblázatot kell alkalmazni.

 

c) az adatlapnak és az I. pontban leírt algoritmus fogalmainak egyezniük kell.


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 16. 13:37:49
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )