Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Keretelosztás elvei és számítása: 2008-

 

Az állami doktori ösztöndíjkeret felosztásának szempontja és számítása

 

I. Az alapelvek és elosztási szempontok

A differenciálás kritériumai ( N, Sz, H ) és azokon belüli szempontjai ( Sz 1-5 ). A figyelembe vett mutatók (kivéve: Sz 4-5 ) általában egy adott időszak (3 év) átlagában értendők.

„N” kritérium: A felsőfokú oktatási intézmény n agysága: nappali tagozaton egyetemi (mester) képzésben diplomát szerzettek száma .

„Sz” kritérium: A doktori képzés kapacitása , amelyet az alábbiak alapján számszerűsítünk.

Sz 1 : a (nappalival egyenértékű) szervezett doktori képzésben részvevők száma ;

Sz 2 : az egyetemen kiadott doktori fokozatok száma;

Sz 3 : akkreditált tudományágak száma ;

Sz 4 : az adott felsőfokú oktatási intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma ;

Sz 5 : a MAB állásfoglalás szerint törzstagként figyelembe vehető egyetemi tanárok, emeritusok, tudományos tanácsadók, kutatóprofesszorok.

„H” kritérium: A doktori képzés h atásfoka (eredményessége). A szorzófaktor hatását csak bizonyos százalékban vesszük figyelembe (tompítás).

Egy adott időszakban képzéssel fokozatot szerzettek aránya a képzésbe (3 évvel visszatolt, azonos hosszúságú) időszakban belépett doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

N

Az egyetem nagysága

additív súlyszám (15)

Az intézmény doktori iskolával rendelkező karain (szakjain) nappali tagozaton, egyetemi (MSc/MA) oklevelet szerzett hallgatók száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-i adatainak átlaga.

Sz 1

A doktori képzés intenzitása (1)

additív súlyszám (10)

A szervezett doktori képzésben résztvevők száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három év október 15-én aktív félévet teljesítő hallgatók létszámainak átlaga. (Hallgatónként összesen csak hat szemeszter számolható el.)

Sz 2

A doktori képzés intenzitása (2)

additív súlyszám (35)

Az Egyetemi Doktori Tanács határozatával (regisztrációs vagy anyakönyvi szám) megerősített összes doktori fokozatok száma. A számítás alapja a tárgyévet megelőző három naptári év adatainak átlaga.

Sz 3

A doktori képzés tudományágai

additív súlyszám (10)

Az egyetem hány tudományágban folytat PhD képzést, illetve ad ki fokozatot a tárgyévben.

Sz 4

Szakmai háttér

additív súlyszám (20)

 

Az egyetemen dolgozó teljes munkaidejű jogviszonyban lévő, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók száma. A PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással számolható be. A számítás alapja a tárgyévet megelőző év október 15-i adata (minden személy csak egy intézményben vehető számításba).

 

A művészeti és testkulturális felsőoktatásban, továbbá a Kossuth- és Széchenyi-díj tekintetében 2010-ig az Ftv. 150. § (3-4) bekezdéseiben rögzített és hivatkozott egyenértékűségi szabályok szerint kell eljárni. A SzIMA tagságot az akadémiai tagsággal egyenértékűnek kell tekinteni.

Sz 5

Szakmai kiválóság

 

additív súlyszám (10)

A MAB-állásfoglalás szerint törzstagként figyelembe vehetők közül az egyetem főállású, közalkalmazotti jogviszonyban lévő egyetemi tanárai , az MTA által támogatott kutatócsoport vagy szerződés alapján közreműködő kutatóintézet tudományos tanácsadói és kutatóprofesszorai , továbbá a professor emeritusok .

H

A képzés eredményessége (hatásfok)

 

szorzó faktor (hatását csak 40%-ban vesszük figyelembe - tompítás)

A doktori fokozatot szerzettek aránya a képzésbe belépő doktoranduszokhoz viszonyítva.

 

Az eredményességet (hatásfok) arányszám méri, amely az utolsó három lezárt naptári évben képzéssel fokozatot szerzettek számát a megelőző három éves időszakban felvett hallgatók számához viszonyítja. Képzéssel fokozatszerzőnek számít az, aki az abszolutóriumot követő 5 éven belül szerzi meg a fokozatot. (Amelyik egyetemnél a hatásfok-adatok nem számíthatók, annál az algoritmust a többi egyetem hatásfok-átlagai alapján kell lefuttatni.)

 

A faktorral való szorzást úgy hajtjuk végre, hogy az egyes egyetemek súlyok alapján számolt keretszámait a hatásfokok arányában módosítjuk, miközben az elosztható összes keret változatlan marad.

 

 

Kiegészítő megjegyzések

 

Szempont

Számítás

Magyarázat

Méltányosság

minimum 3 fő/ doktori iskola

Minden akkreditált doktori iskola igényt tarthat legalább az átlagos éves keret felére , ami jelenleg legalább 3 fő. Kis (illetve új) egyetemek , amelyek az algoritmus szerint nem kapnák meg ezt a minimális létszámot, 3 helyet kapnak. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.

Kompenzálás túlságosan nagy eltérés esetén

eltérés < 15%

Ha az új algoritmus egyik évről a következőre 15%-kal   magasabb vagy alacsonyabb keretszámot eredményez, a 15% feletti eltérést figyelmen kívül kell hagyni. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.

 

II. Az adatgyűjtés technikai kérdései

a) az ODT az adatokat egységesen kezeli . Az adatokat egyidejűleg el kell küldeni az OKM-nek és az ODT-nek is. Mulasztás vagy téves adatszolgáltatás esetén csak indoklással és a bizottság elnökének jóváhagyásával lehet utólagosan adatot szolgáltatni vagy korrekciót kérni.

 

b) ahol lehet, fel kell használni a korábban megadott adatokat , de ellenőrzés vagy új adatok nyerése céljából belső szintaktikával rendelkező táblázatot kell alkalmazni.

 

c) az adatlapnak és az I. pontban leírt algoritmus fogalmainak egyezniük kell.2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 16. 13:37:49
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )