Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2011.05.06 ODT ülés - Emlékeztető

 

Emlékeztető

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2011.05.06. 10.00

helyszíne : BME Rektori Tanácsterem ( 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.)

jelenléti ív
26 szavazati jogú tag közül 22 jelen, a tanács határozatképes

Mihály György , az ODT elnöke köszöntötte a tanács megjelent tagjait és meghívottjait, valamint Dr. Péceli Gábort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorát.

Péceli Gábor a tanácsot köszöntő beszédében örömét fejezte ki, hogy az ODT üléseit ezentúl a Műegyetemen tartja. Hangsúlyozta a magas szintű doktori képzés fontosságát, kiemelte ennek szerepét a BME kutatóegyetemi programjában, és egyúttal meghívta az ODT tagjait a BME 2011. június 21-i kutatóegyetemi rendezvényére.          

Napirend előtt a tanács tagjai megállapodtak, hogy i.) nem élnek a hangfelvétel készítésének lehetőségével ( Szabó Miklós javaslatára), ii.) a szó szerinti jegyzőkönyv helyett tartalmi emlékeztető készül, iii.) az emlékeztető jelszóval védetten érhető el az ODT tagok számára az elektronikusan tárolt munkaanyagok között, iv.) a nyilvános honlapra csak az ODT határozatok, valamint bizalmas információt nem tartalmazó jegyzőkönyv részletek kerülnek ki. A fentieket a tanács egyhangú szavazással fogadta el (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A jegyzőkönyv hitelesítők: Berzy Ágnes és Kuti Edit; szavazatszámlálók: Kollár István és Vida Mária; a napirend a meghívóban szereplő pontokat tartalmazza (mindhárom szavazás: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

 

1. napirendi pont: Doktori adatbázis továbbfejlesztése

Előterjesztő: Mihály György, Kollár István

Mihály György bevezetésként utalt a PhD disszertációkban elkövetett plágiumok sajtóvisszhangjára ( HVG cikk , MTA sajtószemle ). Az ODT legjobban az értekezések nyilvánosságra hozatalával járulhat hozzá a lelepleződéshez, persze ennél fontosabb a témavezető felelősségteljes hozzáállása és a doktori iskola megelőző szerepe.

Az ODT adatbázisban az értekezések védésének meghirdetéskor történő feltöltése magas (2008-tól kb. 95 %-os), és kis kiegészítéssel ez a Magyarországon kiadott doktori fokozatok hiteles adatbázisává tehető. Ehhez a fokozat odaítélésének dátumát is be kell vinni a rendszerbe, amit a doktori iskola adminisztrátora - akár az oklevél nyilvántartáson keresztül ellenőrizve - visszamenőleg is meg tud tenni. (Sok egyetemen már 2001-től rendszerezve elérhetők a disszertációk, 2007-től pedig kötelező volt létrehozni ilyen adatbázist.) A tanács egyhangúlag elfogadta, hogy a fokozatszerzés dátumával kiegészüljön az adatbázis (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

239/2011. (V.6)
Doktori értekezések nyilvántartásának kiegészítése

A doktori értekezések nyilvántartása kiegészül a fokozat odaítélésének dátumával (az oklevél dátuma). A doktori adatbázisban az adott évben fokozatot szerzettek száma az így nyilvántartott disszertációk számával egyezik meg. Az ODT tagok 2008-ig visszamenőleg kiegészítik a doktori védések meghirdetését a fokozat odaítélésének dátumával (határidő: 2011. május 31).

Ahol a feltételek adottak, a kiegészítést a 2008 előtti időszakra is érdemes megtenni. Ez a témavezetők érdeke is, hiszen az ODT honlap továbbfejleszthető, hogy a fokozatot szerzettek disszertációja a témavezetőn keresztül is elérhető legyen (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

 

240/2011. (V.6)
A fokozatszerzés dátumának bevitele a doktori adatbázisba

Az adatbázisban megtörténik a fokozatot szerzett hallgatók témavezetőkhöz rendelése, így a témavezetői honlapon a hallgató nevén keresztül legalább 2008-ig visszamenően elérhető a disszertáció. Az adatbázis biztosítja a hozzárendelés lehetőségét korábbi időszakra is.

Mihály György felhívta a figyelmet a Nature 2011. április 21- i számában megjelent cikkekre ( PhD factory , Rethinking PHDs , Fix the PhD ) valamint az ezt követő hazai reflexiókra ( origo ), amelyek a doktori képzés aktuális problémáival foglalkoznak. A felsőoktatás jelenleg folyó átalakítása is várhatóan érinteni fogja a doktori képzést. Az ODT egyik legfontosabb feladata annak bemutatása, hogy Magyarországon egy jól működő, átlátható és nyilvános rendszerben, minőségi doktori képzés folyik.

A 2007-ben kialakított adatstruktúrában a honlapon - a MAB elvárások hatására - a törzstagok adatai rendszeresen voltak frissítve, azonban az ennél lényegesen nagyobb létszámot jelentő oktatói/témavezetői kör adatai nagyon elavultak. Ezen segíthet, ha a témák meghirdetésére létrehozandó témakiírói kategóriába 2012-tól csak olyanok kerülhetnek, akiknek évente frissítve vannak az adatai.


Négyesi Judit hangsúlyozta, hogy a MAB nem értékeli a témakiírókat és témavezetőket.

Mihály György: elfogadva, hogy a MAB nem szankcionálja, ha a témavezető nem frissíti adatait, a témavezetővel szemben akkor is elvárás az aktív kutatói tevékenység ( 33/2007. III.7 Korm. rendelet, 6. § ). Ha az ODT honlap elavult adataiból az a (téves) köveztetés vonható le, hogy egy témavezetőnek hosszú évek óta nincs új eredménye, akkor ennél az is jobb, ha róla semmilyen adat nem jelenik meg. A honlapon szereplő legtöbb személy adata négy éve volt utoljára frissítve, és ez egyre rosszabb képet fest a doktori iskolákról. Természetesen nagyon meg kell gondolni egy olyan határozatot, ami sok embert mozgat meg egy adminisztrációs feladattal. A BME 3 nagy doktori iskolájában az idei témabekéréseknél már a meghirdetés feltételéül volt szabva az adatfrissítés, és ez nem váltott ki komolyabb ellenérzést vagy adatbeviteli problémát.

Csepregi Zoltán (EHE) felvetette, hogy ne jelenjen meg a nyilvános honlapon olyan oktató, akinek nem teljes az adatfeltöltése.

Kollár István jelezte, hogy a legtöbb személyi adat nem változik az évek során. Amire oda kell figyelni, az egyedül az új publikációk bevitele.

Az előterjesztést rövid megbeszélés után az ODT 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta:

241/2011. (V.6)
Témakiírói és témavezetői kategória, személyi adatok frissítése

A doktori témák meghirdetésére az adatbázisban létrejön a témakiírói kategória (ennek részhalmaza a tényleges témavezető). 2012-től csak olyan témakiírás jelenhet meg az adatbázisban, ahol a témakiírói adatfeltöltése teljes, aktív kutatói tevékenységét a MAB által előírt formában, publikációs adataival is igazolja.

2. napirendi pont: ODT munkaanyagok kezelése, hozzáférési jogosultságok

Előterjesztő: Kollár István

Kollár István tájékoztatást adott arról, hogy az ODT honlapon a „Dokumentumok” címszó alatti felsorolásban az ODT tagok részére jelszóval történő belépés után kinyílik a „munkaanyagok” ablak, ahol ezen túl elérhetőek lesznek a testület munkájához szükséges elektronikus anyagok. Ezek bizalmasak, ezért a jelszavát senki ne adja át másnak, hanem szükség esetén kérjen egy új jogosultságot a helyettesítő személy részére. A tanács az ODT munkamódszerére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

3. napirendi pont: 2010. évi adatfeltöltés

Előterjesztő: Mihály György

Az állami ösztöndíjas helyek elosztásánál használt statisztikai adatok a tavalyi évre teljes körűen rendelkezésre állnak, ezért - ahol ez még nem történt meg - az ODT adatbázisba az adatokat mielőbb fel kell tölteni (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

 

242/2011. (V.6)
2010. évi adatfeltöltés

Az ODT tagjai a doktori iskolákkal és fokozatszerzéssel kapcsolatos 2010. évi adatokat legkésőbb 2011. május 30-ig feltöltik az adatbázisba.

A statisztikai adatok gyűjtésének korábbi problémái miatt eddig mindig egy év késleltetéssel történt az adatok kiértékelése (pl. a 2011-es állami ösztöndíjas helyek elosztásánál a 2007—2008-2009 fokozatszerzési adatokat használtuk). Az elosztási rendszer technikailag jól működik, ezért ezt a mesterséges késleltetést el lehet hagyni: a 2012-es helyek elosztásánál már a 2009-2010-2011 adatokat lehetne használni egy kora tavaszi döntést követően. Egy ilyen átálláshoz az is szükséges, hogy a NEFMI az ODT javaslattétele után rövid időn belül jóváhagyja a keretelosztást ( 1 hónap).

Kardon Béla jelezte, hogy a NEFMI ezt vállalja az ODT titkárral való folyamatos kapcsolattartásra támaszkodva.

A testület elfogadta, hogy az átállás lehetőségének biztosítására az előző évi adatok bevitelét előre kell hozni (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

243/2011. (V.6)
A lezárult naptári évre vonatkozó adatfeltöltés

Az ODT tagjai minden évben február 25-ig feltöltik az adatbázisba a doktori iskolák előző évre vonatkozó adatait. (A határozat 2012-től lép életbe).

4. napirendi pont: Eszterházy Károly Főiskola államilag finanszírozott doktori ösztöndíjak iránti kérelme

Előterjesztő: Gebei Sándor

Gebei Sándor tájékoztatta az ODT-t, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskoláját a MAB 2010 júliusában akkreditálta. Remélték, hogy a 2011-ben induló doktori iskolájával az főiskola már részesül a 2011-es állami ösztöndíjas keretből. A keretek 2010. december 17-i ODT elosztásáról a honlapról értesültek, és mivel ebből az EKF nem részesült, az ODT titkárának, majd elnökének írt februári levelükben kérték igényük pótlólagos teljesítését. Egyúttal kérik az EKF felvételét az ODT tagjai közé.

Az ODT a két felvetést szétválasztva tárgyalta, és elsőként a tagfelvételről döntött (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

244/2011. (V.6)
Az Eszterházy Károly Főiskola felvétele az ODT tagjai közé

Az Eszterházy Károly Főiskolát az ODT felveszi az egyesület tagjai közé.

Mihály György elmondta, hogy keretelosztásban szereplő méltányossági szempont alapján a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézmények jogosultak évi 3 fő állami ösztöndíjra. Ennek visszamenőleges alkalmazása vitatható és technikailag is megakadályozza, hogy az egyetemek már doktori iskolákra szétbontva elosztották ezeket a helyeket (ezt többen megerősítették). Ugyanakkor az állami ösztöndíjas keretszámok idei 30%-os növelésekor a határon túli magyarok keretét az átlag felett emeltük. Ezt a minisztérium még nem ítélte oda, ezek pályáztatása később történik. Mivel az EKF részére történő 3 fő átcsoportosítása esetén „határon túli” keret még mindig nagymértékű (42%-os) emelést kap az idén, és ez várhatóan meghaladja a reális eséllyel pályázók számát, Mihály György javasolta, hogy az EKF forduljon a NEFMI-hez. Az ezt követő szavazáson az ODT egyhangúlag támogatta az EKF minisztériumhoz benyújtandó méltányossági kérelmét (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A méltányossági szempont: „Kis (illetve új) egyetemek, amelyek az algoritmus szerint nem kapnák meg ezt a minimális létszámot, 3 helyet kapnak. Ezen egyetemeket kihagyva és a nekik juttatott helyeket levonva, ismét le kell futtatni az algoritmust.” A testület határozatot hozott, hogy a szempont alkalmazásának időkorláthoz kötéséről (22 21 igen, 0 nem, 0 1 tartózkodás):

245/2011. (V.6)
Keretelosztási szempont pontosítása

Az állami ösztöndíjas helyek elosztásánál bevezetett „méltányossági szempont” egy intézményre maximum 5 évig alkalmazható.

5. napirendi pont: ODT társelnök/alelnök választás
Előterjesztő: Mihály György

Az alapszabály értelmében az elnökség tagja a társelnök és egy alelnök, megválasztásukról rangsoroló szavazás keretében kell dönteni. Mivel a 2010. december 17-i ülésen csak egy elnökségi tag lett megválasztva, az ODT új szavazást folytatott le, ezúttal két jelöltről (pályázati anyaguk előzetesen elérhető volt az ODT tagjai számára). A szavazás eredményeként a testület Neményi Miklóst társelnöknek (18 igen, 1 nem, 0 tartózkodás), Páles Zsoltot alelnöknek (17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) választotta:

 

246/2011. (V.6)
Elnökségi tagok választása

A testület titkos szavazással Dr. Neményi Miklóst társelnöknek, Dr. Páles Zsoltot alelnöknek választotta.

6. napirendi pont: Alapszabály által előírt szavazások
Előterjesztő: Mihály György

Az alapszabály értelmében testületi szavazást igényelő pontokban az ODT az alábbi határozatokat hozta (egyhangúlag mindkét esetben, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

 

247/2011. (V.6)
Véleménynyilvánító szavazás az ODT titkáráról

Az Országos Doktori Tanács a titkári feladatok ellátására - elnöki előterjesztés alapján - Vida Máriát bízza meg.

 

248/2011. (V.6)
Székhely megváltoztatása

Az Országos Doktori Tanács felhatalmazza Dr. Mihály Györgyöt, az ODT elnökét, hogy az egyesület székhelyéül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet jegyezze be: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3.

 

Budapest, 2011. május 11.

kmf.

 

Mihály György

elnök

Vida Mária

titkár

 

Berzy Ágnes

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Kuti Edit

jegyzőkönyv-hitelesítő

 2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 17. 16:09:06
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )