Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Felügyelő Bizottsági beszámoló, 2009

 

Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának (FB) véleménye
a testület 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóiról.

 

Az Országos Doktori Tanács alapszabálya szerint az FB ellenőrzi az ODT jogszabályoknak megfelelő működését, az alap­szabály betartását, valamint az ODT gazdálkodását.

A 2009. évi testületi tevékenységről készített, Dr. László János elnök által jegyzett beszámoló lé­nyeg­re törően adja vissza a testület ez évi tevékenységének fontosabb céljait, elemeit és eredményeit.

Mind az új Elnökség, mind a Testület munkaterv szerint végezte tevékenységét, tartotta meg üléseit, tár­gyalta meg az azok napirendjére tűzött kérdéseket és hozott megfelelő döntéseket.

Tevékenysége során kiemelt jelentőséggel bírt a doktori képzés államilag támogatott keretszámainak el­osztására kidolgozott és elküldött javaslat, amellyel törvényi kötelezettségének tett eleget.

Az ODT folyamatosan biztosította a www.doktori.hu adatbázis működőképességét, a doktori iskolák és törzs­tagjaik oldaláról az adatfeltöltés biztosításával, a Fórum működtetésével, a program működtetése és szükséges fejlesztése érdekében megtett intézkedéseivel. Ebben a munkában példaértékű volt az együttműködés a MAB-bal, esetenként az FTT-vel . A doktori adatbázis magas színvonalon működik, amit a felsőoktatás szereplői minden fórumon elismertek.

Az ODT jelentőségének megfelelően foglalkozott a doktorandusz hallgatók szakmai, szociális és munkajogi hely­zetének javításával és támogatta a törvény és rendelet alkotás erre irányuló jogalkotási munkáit. Sajná­latos, hogy a TÁMOP pályázatok rendszerében ez ideig nem sikerült érdemben bekapcsolódni, pedig a központi minőségfejlesztési programok ezt fokozottan igényelnék.

Az ODT költségvetési beszámolója tartalmi szempontból tükrözi a végzett szakmai tevékenységet, a meghatározó kiadási tételek ennek biztosítására szolgáltak. Az adatbázis működtetését és aktuális fej­lesztését a rendelkezésre álló keretek között biztosították. A tagdíjfizetés rendezett, elmaradás nincs. Az OKM 1 millió forintos támogatása tette lehetővé, hogy az ODT korábbi egyenleghiánya je­lentősen csökkenjen és így 2010-ben is biztonsággal elláthassa feladatait. Javasoljuk, hogy a felsőoktatási szervezetek vizsgálják meg nagyobb mértékű támogatás biztosításának lehetőségét, annak hatékony felhasználása mellett.

A Felügyelő Bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a testületnek.

 

Budapest, 2009. november 30.

 

 

 

 

Dr. Mang Béla s.k.                                               Dr. Molnár Károly s.k.                                       Dr. Bazsa György s.k.

      FB tag                                                                              FB tag                                                           FB elnök

 2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2009. XII. 18. 11:10:25
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )