Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Felügyelő Bizottsági beszámoló, 2009

 

Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának (FB) véleménye
a testület 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóiról.

 

Az Országos Doktori Tanács alapszabálya szerint az FB ellenőrzi az ODT jogszabályoknak megfelelő működését, az alap­szabály betartását, valamint az ODT gazdálkodását.

A 2009. évi testületi tevékenységről készített, Dr. László János elnök által jegyzett beszámoló lé­nyeg­re törően adja vissza a testület ez évi tevékenységének fontosabb céljait, elemeit és eredményeit.

Mind az új Elnökség, mind a Testület munkaterv szerint végezte tevékenységét, tartotta meg üléseit, tár­gyalta meg az azok napirendjére tűzött kérdéseket és hozott megfelelő döntéseket.

Tevékenysége során kiemelt jelentőséggel bírt a doktori képzés államilag támogatott keretszámainak el­osztására kidolgozott és elküldött javaslat, amellyel törvényi kötelezettségének tett eleget.

Az ODT folyamatosan biztosította a www.doktori.hu adatbázis működőképességét, a doktori iskolák és törzs­tagjaik oldaláról az adatfeltöltés biztosításával, a Fórum működtetésével, a program működtetése és szükséges fejlesztése érdekében megtett intézkedéseivel. Ebben a munkában példaértékű volt az együttműködés a MAB-bal, esetenként az FTT-vel . A doktori adatbázis magas színvonalon működik, amit a felsőoktatás szereplői minden fórumon elismertek.

Az ODT jelentőségének megfelelően foglalkozott a doktorandusz hallgatók szakmai, szociális és munkajogi hely­zetének javításával és támogatta a törvény és rendelet alkotás erre irányuló jogalkotási munkáit. Sajná­latos, hogy a TÁMOP pályázatok rendszerében ez ideig nem sikerült érdemben bekapcsolódni, pedig a központi minőségfejlesztési programok ezt fokozottan igényelnék.

Az ODT költségvetési beszámolója tartalmi szempontból tükrözi a végzett szakmai tevékenységet, a meghatározó kiadási tételek ennek biztosítására szolgáltak. Az adatbázis működtetését és aktuális fej­lesztését a rendelkezésre álló keretek között biztosították. A tagdíjfizetés rendezett, elmaradás nincs. Az OKM 1 millió forintos támogatása tette lehetővé, hogy az ODT korábbi egyenleghiánya je­lentősen csökkenjen és így 2010-ben is biztonsággal elláthassa feladatait. Javasoljuk, hogy a felsőoktatási szervezetek vizsgálják meg nagyobb mértékű támogatás biztosításának lehetőségét, annak hatékony felhasználása mellett.

A Felügyelő Bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a testületnek.

 

Budapest, 2009. november 30.

 

 

 

 

Dr. Mang Béla s.k.                                               Dr. Molnár Károly s.k.                                       Dr. Bazsa György s.k.

      FB tag                                                                              FB tag                                                           FB elnök

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2009. XII. 18. 11:10:25
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )