Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Elnökségi beszámoló, 2009

2009-es beszámoló

 

 

A 2009-es évre az ODT új vezetést választott. Az átadás-átvétel folyamata január 31-ig rendben lezajlott. Az új elnök és titkár minden segítséget megkapott a korábbi tisztségviselőktől. Az ODT korábbi titkára, Varga Balázs egészen márciusig segítette a munkát. Ennek ellenére a folyó ügyek, illetve általában az ügymenet áttekintése kisebb zökkenőkkel járt. Ezt orvoslandó , a szervezeti szabályzat módosításával létrehoztuk a társelnök tisztséget. A társelnök, mint megválasztott elnök bekapcsolódik az elnökség munkájába, és az elnök mandátumának megszűnésekor az ügyek teljes ismeretében veheti át az elnöki feladatkört.

Az ODT elnöksége az év folyamán ötször ülésezett, négyszer Budapesten, egyszer Gödöllőn. Az elnökségi üléseken az ODT három plenáris ülésére került valamennyi napirendi kérdést megtárgyalták és közös döntési, illetve állásfoglalási javaslatot alakítottak ki.

Az év legfontosabb feladata a doktori iskolák akkreditációja volt. Ebben a munkában az ODT szorosan együttműködött a MAB-bal, amiért a MAB vezetése több ízben is elismerését fejezte ki. Az ODT elnöksége és plénuma is nagyra értékelte a MAB által elvégzett munkát. Az akkreditáció eredményeként a doktori iskolák szervezettsége, nyilvánossága, minőségbiztosítása és ezzel együtt színvonala is érzékelhetően emelkedett. Az akkreditációban az ODT elsődleges feladata a doktori adatbázis és doktori.hu honlap működtetése volt. Jóllehet a honlap fejlesztésének döntő része a korábbi években megvalósult, az időről-időre felmerülő módosítási igények folyamatos fejlesztést tettek szükségessé. Mind a fejlesztések koordinálásában, mind az adatbeviteli tanácsadásban kiemelkedő szerepet vállalt az adatbázis koordinátora, Kollár István professzor, aki nemcsak napra, de órára készen működtette a honlap Fórum rovatát is. Az adatbevitellel kapcsolatos feladatokból jelentős részt vállalt az ODT titkára, Vázsonyi Ottó is.

Az ODT elnöke rendszeresen egyeztetett a MAB vezetésével, részt vett a MAB plenáris ülésien és képviselte a doktori iskolák érdekeit.

Az ODT elnöksége szakértőkkel és a keretelosztás elveit korábban meghatározó munkabizottság elnökével, Széll Ágoston professzorral egyeztetve elemezte a 2008-as és 2009-es keretelosztás közötti eltérés okait. Megállapította, hogy az ODT által elfogadott keretelosztási elveknek a 2008-as számítás felel meg. Az ODT plenáris ülése megerősítette a korábban elfogadott keretelosztási elveket és számítást, így a 2010-es keretelosztás, amely során a felsőoktatási intézmények korrigálhatták a korábban megadott adataikat és ehhez a korrekcióhoz világos iránymutatást kaptak, a 2008-as számítás szerint történt. Az ez évi keretelosztásba már belépett a BMF, amely az ODT-be felvett első főiskola.

Az év folyamán az ODT támogatta az egyetemi könyvtárak ama erőfeszítését, hogy az elektronikusan tárolt disszertációk könyvtári internetes hozzáférése megoldódjon. Ezen a téren további erőfeszítésekre van szükség.

Az ODT felkérést kapott a Magyar Rektori Konferenciától a DOSZ törvénymódosítási javaslatának véleményezésére. Az ODT támogatta a doktori hallgatók szociális és munkajogi helyzetének javítására vonatkozó javaslatokat, de nem támogatta a doktori képzés átalakítására irányuló elképzeléseket.

Az ODT felkérést kapott több TÁMOP pályázat kedvezményezettjétől, az Oktatásfejlesztő- és Kutató Intézettől a felsőoktatás minőségfejlesztésével, illetve a képzési követelményrendszerekkel foglalkozó projektekben való szakértői közreműködésre. Mivel úgy ítéltük meg, hogy ezek a kérdések elsősorban a doktori iskolák és a MAB kompetenciájába tartoznak, a felkérést nem fogadtuk el. Azt javasoltuk, hogy az OFI megfelelő kondíciókkal rendeljen meg szakértői anyagokat a MAB-tól és az ODT-től . A javaslatra még nem érkezett válasz.

Az ODT anyagi helyzete 2009 folyamán valamelyest javult. A korábbi évről áthúzódó 1,6 M forintos tartozás a számítástechnikai fejlesztésekkel összefüggő jelentős kiadások ellenére 0,5 M ft körüli összegre csökkent. Ebben meghatározó szerepe volt az OKM által megítélt 1 M ft támogatásnak és a takarékos gazdálkodásnak. Következésképpen az ODT költségvetéséhez történő hozzájárulás mértékét nem kívánjuk megváltoztatni.

 

Pécs, 2009. nov. 23.

 

László János

ODT elnök

 

 

 

 

 

 

 

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2009. XII. 18. 11:09:35
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )