Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Elnöki beszámoló, 2008

 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ

az Országos Doktori Tanács 2008. évi eddigi tevékenységéről a dec. 12-i záróülés számára

 

Az Országos Doktori Tanács elnökségének energiáját jelentős részét a Doktori Adatbázis körül várt operatív és ilyen mértékben nem várt jogi bizonytalanságokból való kilábalás kötötte le a 2008. évben. A normálisan várhatónál lassabban és több energiával sikerült csak rendezni az ezekkel kapcsolatos ügyeket.

A volt titkár „kettős” tisztségét - ODT titkár és adatrendszer koordinátor - kezdettől fogva szétválasztottuk. Az év elejétől új személy, Varga Balázs látta el a titkári teendőket. A MAB vizsgálatok lezárulásáig, március végéig - a rendszer működését biztosítandó - a korábbi titkárt bíztuk meg az adatrendszerrel kapcsolatos feladatokkal, majd április 1-től Kollár István professzor (BME) kapott megbízást az adatbázis üzemeltetői, karbantartói és fejlesztői munkájának koordinátori feladataira, míg az adatbázissal kapcsolatos operatív feladatok ellátása a továbbiakban a mindenkori titkár feladata lett.

Az adatbázis fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt évben kötött hiányos szerződések sajnálatos módon bizonytalan helyzetet teremtettek az adatbázis jogi státusza körül. Az OKM-nek az adatbázis létrehozásának utófinanszírozására biztosított támogatása jelentős eszköznek bizonyult a jogi helyzet stabilizálásában. Jelentős részben ennek köszönhetően sikerült az ODT-nek per nélkül megszereznie az őt illető tulajdonjogot az adatbázis felett.

A tárgyalások elhúzódása miatt csak október vége felé foghatott hozzá az új koordinátor és a régi, hozzáértő programozói gárda az előirányzott és részben már megtervezett továbbfejlesztési munkákhoz. Magát a továbbfejlesztési munkálatot azonban hosszabb készülődés alapozta meg: az ODT, MAB és a tag-egyetemek segítségével kialakult egy szélesebb körű feladatlista , amely előirányozza a fiatal kora ellenére egészen jól működő rendszer apróbb technikai és tartalmi hiányosságainak kiküszöbölését, kibővíti (elsősorban a MAB igényei szerint) a lekérdezhető adatok körét, és szabad teret ad az angol nyelvű tartalom feltöltésének a későbbiekben. A konkrét munkálatok elvégzésének eredményéről már a következő elnök fog tudni beszámolni jövő ilyenkor.

Ami viszont már jelenleg is működik, az egy internetes fórum az ODT tagjai számára, amely közvetlenül a honlapon érhető el. Ugyancsak folyamatban van, a tervekhez képest lassabban halad előre az OKM disszertáció-adatbázisának átvételével és teljessé tételével kapcsolatos ODT kezdeményezés. A kezdő lépéseket már megtettük, a továbblépés irányairól a decemberi záróülés fog állást foglalni.

Magának az adatbázisnak a létrejötte és az adatrendszer koordinátori poszt létrehozása is szükségessé tette az ODT alapszabályának módosítását . A tisztségviselők elmúlt évi újraválasztásának tapasztalatai pedig felvetették a választási folyamat és a titkári poszt újraszabályozásának szükségességét. Ezekkel együtt lehetővé vált több menetközben felmerült, kisebb horderejű, nem megfelelően megfogalmazott rész kiigazítása is. Az új alapszabály bírósági bejegyzése folyamatban van.

Az állami doktori ösztöndíjak elosztási algoritmusának későbbi továbbfejlesztésének előkészítéséül szolgált az a 2008 tavaszán folytatott felmérés, amely az egyes egyetemek hatásfok-mutatóinak hosszú távú alakulását volt hivatott bemutatni. Ennek eredményét Varga Balázs titkár prezentálta az áprilisi ülésen. A folytatás ugyanezen statisztikák doktori iskola-szintű bekérése volt (hogy a teljes statisztikát tudományágak szerint bonthassuk), ennek sikere felemás.

A fenti munkálatok fényében vizsgálta meg az ODT egy kibővített elnökségi ülésén az ösztöndíjak elosztásának az elmúlt évben kialakított új algoritmusát. Megállapították, hogy a részletes adatok begyűjtése és elemzése hosszabb időt igényel, a 2009-es teljes körű akkreditáció előre nem látható átrendezésekhez vezethet a doktori iskolák között. Az ülés résztvevői szerint ezért is célszerűnek tartották egy-két évet várni az elosztási algoritmus tervezett nagyobb szabású felülvizsgálatával. Így az idén, lényegtelen változtatásokkal, a tavalyi algoritmust javasolták felhasználni. A javaslatról az év utolsó tanácsülésén fog szavazni a Tanács.

A szervezet még év elején elfogadta egy ODT által adományozandó díszoklevél megalapítását, melynek formai elemei már készek, az adományozás rendjéről a decemberi ülés fog dönteni.

A szokásoknak megfelelően meghallgattuk és megvitattuk a MAB elnökének a doktori képzéssel és a doktori iskolák akkreditációjával kapcsolatos beszámolóját, és hasonlóképpen az OKM helyettes-államtitkárának a felsőoktatással, mindenekelőtt a tárca doktori képzéssel kapcsolatos aktuális terveit és szándékait.

Az év eleji munkaterv kínálata ennél valamivel bővebb volt, így például szerepelt benne a habilitációs gyakorlat áttekintése és elemzése, ami azonban feltételezte volna a habilitációs adatok doktori honlapon való elhelyezését, erre azonban a fejlesztési munkák fentebb említett eltolódása miatt nem került sor. Néhány további elmaradt munkatervi pontot a jövő évi elnökség figyelmébe ajánljuk.

Budapest, 2008. december 8.

 

Zalai Ernő

az ODT elnöke

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. XII. 28. 00:58:15
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )