Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A törzstagjelöltek és a doktori iskolák értékelése (értékelési szempontok)

A törzstagjelöltek és a doktori iskolák értékelése

A MAB 2007/10/III.2. sz. határozata

 

Értékelési szempontok

 

 

A-I. A törzstagjelöltek formai megfeleltetésének programozott szempontjai

 

1. A nyilvános doktori adatbázis november közepi megnyitása után 160 folytonos DI és 8 új DI adatai vannak feltöltve - gyakorlatilag teljes mértékben a megfelelő típusú adatokkal. Személyes adatait kizárólag mindenki saját maga vitte be vagy módosította, a DI, a DT és a rektor „záradékolta”. A program kizárta, hogy valakit két DI-ben jelöljenek meg törzstagként.

2. Az adatbázisban a 2007. november 24-i lezárás óta összesen kb. 6000 oktató, kb. 5000 témavezető, s az értékelési eljárás szempontjából meghatározó kb. 2000 törzstag-jelölt van .

3. Elkészült és működik az a program, amelyik minden DI-t ezekkel az adatokkal az értékelő szakértők számára táblázatba rendez, így ők a DI-k névsorát és a törzstagok fontosabb adatait gyorsan behívhatják és átte­kinthetik. (Természetesen más, korábbról ismert szempontok szerint is lehet keresni.) A DI törzs­tagjelöltjeit a program a következő sorrendbe rendezi: DI vezető, professzorok, emeritusok, „további” (belső) MTA/DSc-k, „kutatóintézeti” MTA/DSc-k, maradó „további”-ak, maradó „kutatóintézeti”-ek.

4. Egy további segédprogram a DI listán szereplő nevek előtt

- a „ formailag megfelel ” és

- a „ szakértőnek kiadjuk ” kategóriákat tud megállapítani és bejelölni.

5. A Formailag megfelel ” kategória szűrési szempontjai:

            a) Professzor - 70 év alatt, csak a saját intézményében, csak a KE által kinevezettek (külföldön kapott kinevezéssel nem).

            b) Professor emeritus - csak abban az intézményben, ahol emeritált.

            c) További ” egyetemi oktató/kutató - 65 év alatt, csak a saját intézményében.

Az a)-c) pontok alatti egyetemi oktató/kutató és emeritus továbbmenően csak akkor felelt meg formailag, ha van PhD fokozatszerzéssel zárult témavezetői tapasztalata (min 0,5).

Új doktori iskola létesítése esetén legalább 3 törzstagnak legyen már fokozatot szerzett hallgatója.

Ha nincs a törzstagjelöltnek PhD fokozatot szerzett doktorandusza, de van most ösztöndíjasként dolgozó doktorandusza, és szükség van rá a minimum 7 törzstaghoz, akkor már itt feltételesen megfelelt „FM” elő-megjelölést kap. Ebben az esetben a DI is csak feltételesen megfelelt „FM” minősítést kaphat.

            d) Kutatóintézeti ” törzstagjelölt, csak az adatbázisból elérhető szerződés szerinti kutatóintézet tudományos tanácsadója vagy kutatóprofesszora , ha ott „főállásban” van, és akkor is csak 70 éves korig. Kutatóintézeti törzstagjelölt csak akkor számítható be a 7-es minimumba, ha volt PhD fokozattal zárult témavezetése; ha ilyen nincs, akkor legalább többszörös bírálói, doktori szigorlati, védési bizottsági tagság, elnökség révén lehet törzstag a 7-es minimum fölött.

            Aktív jogviszony nélkül (beleértve az emeritust is) senki nem lehet törzstag.

Új DI-k esetén a korhatárok a kormányrendelet értelmében 5 évvel alacsonyabbak (65/60).

6. A Szakértőnek kiadjuk ”: a DI-k megfelelősége érdekében - az értékelés jelenlegi első fázisában - az így megjelölt törzstagjelöltek szakmai értékelése szükséges.

 

 

A-II. A Doktori iskola formai megfeleltetésének programozott szempontjai

 

1. Van 7 formailag megfelelő törzstagjelölt (most még „jelölt”, ezt a szakmai értékelés követi).

2. Van a DI minden tudományágához szakmailag releváns, az intézményben már akkreditált vagy akkreditálás alatt lévő mesterszak . (Ez nem a fogadható doktoranduszok szakképzettségére vonatkozó relevancia, hanem a DI oktatóinak mesterképzésbeli tapasztalatát, a doktori képzésre való felkészítésbeli jártasságát biztosító feltétel.)

3. Van-e intézményközi megállapodás , ha kutatóintézeti törzstag jelölt van.

A 3 szűrési kritérium bármelyike önmagában is kizáró feltétel a „megfelelt” besorolás elérésében.

 

B-I. A törzstagi szakmai megfelelés szakértői szempontjai
(a MAB szakmák szerinti differenciált követelményrendszere alapján, ami értelemszerűen a szakértő egyedi megítélésében realizálódik)

 

a) Folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat (az aktuális kutatási aktivitást a professzorok esetén is értékelni kell)

·          az utóbbi 5 év közleményeinek szakmai súlya a megjelenés helye, jellege alapján (lektorált és referált folyóiratokban): ez haladja meg a doktori fokozatszerzéshez a szakma sajátságai szerint előírt közlemények (m)értékét;

·          az előzőek és a másik 5 közlemény együttes súlya és/vagy az összes impakt és idézettségi adat értéke;

·          művészeknél az életmű és ezen belül az utóbbi 5 év alkotói, előadóművészeti tevékenységének szakmai súlya.

Értékelés :                    igen - nem , mert ...

b) Megfelel az egyetemi tanári kívánalomrendszer tudományos, művészeti követelményeinek (aki professzor, azt kinevezésekor már megfelelt, ez csak a nem professzorok esetén kell értékelni, professzorok esetén az értékelés: igen ):

·          az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki ” (Ftv. 87. §)

·          „idegen nyelven publikál” (Ftv. 87. §)

·          az 5+5 közleményre kapott hivatkozások, recenziók értéke, az összes eddigi hivatkozás „üzenete” kutatási szempontból egyetemi tanárt „ígér”.

Értékelés :                    igen - nem , mert ...

c ) A törzstag tudományos, művészeti tevékenysége releváns a DI képzési/kutatási területéhez (megadott kutatási, művészi alkotói területe, közleményei, előadásai, témahirdetései, témavállalásai stb. alapján)

Értékelés:                   igen - nem , mert ...

           

a) Folyamatos, magas szintű tudományos, művészeti tevékenységet folytat

 

 

b) Megfelel az egy. tanári kívánalmak tudományos, művészeti követelményeinek

 

 

c) Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a DI kutatási területéhez

 

 

 

A törzstag összegző értékelése :

                                                          

M ( megfelel )

ha mind a 3 válasz „igen”

FM ( feltételesen megfelel)

ha legalább 2 válasz „igen”*

NFM ( nem felel meg )

ha csak 0 vagy 1 válasz „igen”

* Aki a formai megfeleltetésnél FM besorolást kapott, itt már nem lehet M, csak FM vagy NFM.

* A FM-ből 2009. szept. 1-én után vagy M vagy NFM lesz, tovább FM nem maradhat .

 

 

B-II. A DI szakmai megfelelésének szakértői szempontjai

  (itt is érvényesül a szakértő egyedi megítélése)

 

a)          a DI dokumentumai, melyek a www.doktori.hu és a saját honlapon
elérhetők (működési szabályzat, képzési program, minőségbiztosítási terv és maga a honlap) tartalmasak, informatívak

                                               igen - nem , mert ...

b)          a DI tudományági besorolása ezek alapján szakmailag indokolt és megalapozott

                                               igen - nem , mert ...

b1)       1 tud. ágas DI: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témahirdetések között

b2)       a több tudományágas DI:

·          a művelt tudományágak megalapozottak és képviseletük erős, továbbá

·          eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van a DI tagjai között, s jól dokumentált a szinergizmus is, pl. a törzstagok közös publikációival, közös pályázatokkal, ilyen értekezésekkel
(a DI több mint a nevek, témák egyszerű felsorolása!), valamint

·          tudományáganként van legalább 3 megfelelt törzstag (egy törzstag csak egy tudományágban vehető figyelembe)

 

    a1)   a DI működési szabályzata megfelelő

 

▒▒▒▒▒

 

    a2)   képzési programja szakmailag alapos

 

▒▒▒▒▒

 

    a3 ) minőségbiztosítási terve tartalmas

 

▒▒▒▒▒

 

    a4)   DI honlapja elérhető és informatív

 

▒▒▒▒▒

 

a) az előírt dokumentumok összességében megfelelnek: i / n

 

 

   b1) 1 tud. ágas DI törzstagjainak szakmai koherenciáját vagy

 

▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒

 

   b2) több tud. ágas DI szakmai koherenciáját jól bemutatták

 

 

b) A DI szakmai egysége megalapozott és jól dokumentált: i / n

 

 

 

A DI összegző értékelése :

 

M ( megfelel )

ha mindkét válasz „ igen

FM ( feltételesen megfelel)

ha van „ nem ”, de reális esély van arra, hogy a mellékelt intézkedési tervben foglaltak szerint azok 2009. szept. 1-ig   igen ”re változtathatók. (Beleértve az FM törzstagokat.)

NFM ( nem felel meg )

a „ nem ”-ek megváltoztatására az intézkedési terv nem látszik elégségesnek. Ekkor a rektortól körültekintő helyzetértékelését és (új) intézkedési tervet kérünk .

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. XII. 17. 20:05:24
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )