Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A MAB elnökének tájékoztatója

A MAB határozatai új és működő doktori iskolák (DI) ügyében

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2008. február 29-i és március 28-i ülésein

- 8 újként létesíteni tervezett doktori iskola (azonosítási számuk: 181-190 között), ezen belül 70 törzstag-jelölt akkreditálási beadványa és

- 149 folyamatosan működő doktori iskola (azonosítási számuk: 1-180 között), ezen belül 2141 (!) törzstag-jelölt jelen adatbázisra alapozott megfelelése kérdésében hozott határozatokat.

- 11 doktori iskola ügyében - technikai okok miatt - csak április 25-én hoz határozatot a MAB.

 

Az értékelési eljárás során az alábbi rendelkezéseket alkalmaztuk:

•           2005. évi CXXXIX. tv . a felsőoktatásról

•           33/2007. (III. 7.) Korm . rendelet (doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről)

•           2007/5/V. sz. MAB határozat (a doktori iskolák létesítésének és működésének követelményei)

•           2007/10/III. 2. sz. MAB határozat (A törzstagjelöltek és a doktori iskolák értékelése (értékelési szempontok))

 

Az értékelési eljárás eredményeképpen a törzstagokra (TT), illetve a doktori iskolákra az alábbi összegző minősítések születhettek.

 

- újként létesíteni tervezett doktori iskolák:

•           a DI-t a MAB szakértői véleménye alapján akkreditálja . A Szenátus az iskolát ennek alapján létrehozhatja.

•           A DI-t a MAB szakértői véleménye alapján nem akkreditálja . A Szenátus az Ftv . 106. § (3) bekezdése szerint az oktatási és kulturális miniszternél felülvizsgálatot kérhet vagy az iskolát nem hozza létre.

 

- folyamatosan működő doktori iskola, illetve a törzstag jelölt a MAB tájékoztató véleménye szerint a jogszabályi előírásoknak és a MAB követelményeinek jelenleg

•           megfelel (M) ,

•           feltételesen megfelel (FM) ,

•           nem felel meg (NFM) .

 

A hozott határozatoknak jogkövetkezménye most nincs, viszont fontos tájékoztatást nyújtanak az érintetteknek, mennyiben felelnek, vagy nem felelnek meg a fent hivatkozott jogszabályi feltételeknek, illetve követelményeknek. A nem felel meg minősítésű doktori iskolák esetében az intézkedési terv alapján a MAB nem látja biztosítottnak a megfelelés teljesülését 2009. szept. 1-ig, így 2007/5/V. sz. határozata 11.2. pontjának megfelelően ajánlata az, hogy "oda 2008-ban doktorandusz már nem vehető fel" . Ezzel együtt a DI-k munkájukat 2009. szept. 1-ig folytathatják.

 

A határozatok a www.doktori.hu és a www.mab.hu honlapokon olvashatók. A technikai részleteket a mellékelt tájékoztató tartalmazza. A teljes adatbázisról nem módosítható, archivált mentés készült, egyrészt a hiteles dokumentálás, másrészt az esetleges vitatott kérdések későbbi rendezhetősége érdekében. A mostani határozatok is a MAB határozatok tárához tartoznak.

 

A MAB szigorúan ragaszkodott ahhoz, hogy a törzstagjelöltek, illetve a doktori iskolák által, titkos és egyéni kódszám alapján felvihető és felvitt adatokat értékeljen, ezeken nem akart változtatni és nem is változtatott. Másrészt kivétel nélkül, címtől/rangtól függetlenül, következetesen értékelte a meg felelőség rögzített kritériumait. Mivel ezek nem azonos súlyúak, de mégis csak egységesen kritériumok, ezért az egyes FM/NFM minősítések háttere igen különböző „fajsúlyú”, így javításuk, korrekciójuk is változó feladatot jelent.

* * *

Az új doktori iskolák ügyében hozott MAB határozatról az érintett rektorok külön levelet kapnak.

 

Az akkreditált új doktori iskolák adatlapjait a MAB a Szenátus döntéséről kért és kapott tájékoztatás után megnyitja és azok folyamatosan frissíthetők, értelemszerűen aktualizálandók. A döntés után a doktori iskola saját honlapját is működtetni kell.

 

A nem akkreditált új iskoláknál, ha az intézmény tudomásul veszi a MAB határozatát, akkor bejelentés alapján a DI adatait az „élő” adatbázisból azonnal kiveheti, ha viszont felülvizsgálatot kér, akkor annak lezártáig az adatok és a határozatok az adatbázisban továbbra is olvashatók.

 

Ha az intézmény (akár a nem akkreditált DI bázisán, akár más felfogásban) új DI létesítését tervezi, akkor annak bejelentését és adatainak feltöltését ettől jogilag teljesen függetlenül, új azonosító számon, minden visszahivatkozást kizárva (azaz tabula rasa ) teheti meg. (Ilyen esetben az eredeti azonosító szám a továbbiakban üres marad.)

* * *

A folyamatosan működő iskolák esetén a rektorok, az intézményi doktori tanácsok elnökei és a doktori iskolák vezetői e-mailben tájékoztatást kaptak a MAB határozatok meghozataláról.

 

1.          A folyamatosan működő DI-k adatlapját a MAB a határozathozatal után 30 nappal automatikusan, vagy az intézményi koordinátor kérésére korábban is megnyitja. Ezt követően a DI saját adatait folyamatosan aktualizálja, megjelenhetnek új törzstag-jelöltek, mások pedig levehetők.

2.          Most, a lényegében csak kb. egy évig aktuális, jogkövetkezmények nélküli, tájékoztató vélemény esetén a MAB nem tart indokoltnak felülvizsgálati kérelmet . Az érdemi akkreditációs döntés, a jogszabályi és akkreditációs előírásoknak való megfelelésre irányuló újabb vizsgálatban - a korrigált és akkor aktuális adatok alapján - előreláthatóan legkésőbb 2009. szeptemberéig megszületik.

3.          Természetes, hogy a DI-k és a TT-ok is szinte azonnal korrekciókat, kiegészítéseket hajtanak végre a megnyitott, „élő” www.doktori.hu felületen: megjelennek az új professzori kinevezések, MTA címek, friss közlemények, témahirdetések, a képzés és fokozatszerzés növekvő adatai, pótolják a hiányzó dokumentumokat (képzési, minőségbiztosítási terv, megállapodás, honlap stb.), kiegészítik, javítják azokat.

a .          Az „M” DI-k esetén ezek a változások nem igénylik a MAB közreműködését, kivéve új törzstagok megfeleltetését, vagy NFM, FM törzstagi minősítés újra értékelésére vonatkozó kérést. Mivel ez utóbbiak igen sok feladatot jelenthetnek, viszont az M vélemény miatt nem sürgősek, erre a MAB 2008-ban nem vállal kötelezettséget.

b.          Az „FM” DI-k egy része viszonylag egyszerűen pótolni tudja a formai hiányokat (pl. témakiírások, megállapodás kutatóintézettel, honlap korrekciók, stb.) Ha a rektor (augusztus 31-ig) írásban azt jelzi a MAB-nak , hogy megítélésük szerint minden formai feltételt teljesítettek (s a doktori.hu honlapon megjelenítettek) annak érdekében, hogy a DI átsorolható legyen „M” -be , akkor a MAB az újraértékelést rendes eljárás keretében (120 napon belül) elvégzi. (Hangsúlyozzuk: valójában erre a DI-knél gyakorlatilag nincs sem kényszer, sem szükség.) Ez nem befolyásolja az összes DI-nél lefolytatandó 2009-es akkreditációs értékelését.

c.          A MAB természetesen vállalja tárgyi tévedésének, technikai hibájának korrekcióját.

A 2009. évi eljárásról, a rendszeres időközönkénti értékelő programról egyeztetések és megfelelő jogi előkészítés után (OKM, MRK, ODT) alapján határoz a MAB.

 

Jelezzük: a törzstagokról és doktori iskolákról most megfogalmazott „tájékoztató vélemények” 2009-ben nem jelentenek automatikusan ugyanilyen értelmű MAB álláspontot.

* * *

A nyilvános, elektronikus alapú doktori adatbázis létrehozása, az összes magyar doktori iskola mostani értékelése rendkívül jelentős, sok tekintetben példaértékű lépés a magyar felsőoktatásban, minőségének biztosításában és fejlesztésében. Most először történt és ezen túl folyamatosan történik meg, hogy a doktori képzésben és fokozatszerzésben nyújtott teljesítmények, és azok értékelése is nyilvános, bárki számára hozzáférhető, értékelhető és ellenőrizhető.

 

Mind a doktori képzés és fokozatszerzés résztvevői, mind az értékelésben részt vett szakértők, MAB titkársági munkatársak, bizottságok és a testület hatalmas mennyiségű és megfeszített ütemű munkát végeztek. A feladat újszerűsége, nagysága és összetettsége miatt bizonyára nem tudtuk azt hibátlanul végezni, de nem kétséges, hogy sokféle tapasztalatával és tanulságával együtt jó alapot teremtettünk ahhoz, hogy 2009-ben egy előkészítettebb és egységesebb értékelést végezzünk. A MAB a következő hónapokban komplex módon elemzi az eddigi eljárást, s ehhez kéri az intézmények, a doktori iskolák észrevételeit, javaslatait is. E tekintetben is érvényes alapállásunk: a doktori képzés és fokozatszerzés eredményessége és minősége elsősorban és meghatározóan az intézményekben dől el. A MAB kötelessége, hogy a maga eszközeivel és lehetőségeivel ezt segítse. Szándékunk szerint ez történt most és ez folytatódik a jövőben is.

 

Nem csak udvariasságból, hanem őszinte meggyőződéssel és jó érzéssel köszönöm meg mindazok (százak!) munkáját, akik ebben a folyamatban felelősséggel és tisztességgel, időt és energiát nem kímélve felelős részt vállaltak. Tudom, voltak olyanok is, akik nem érezték meg ennek jelentőségét, elnagyoltan adtak vagy nem éppen adtak meg adatokat, mások felületesen „értékeltek”. Ezzel együtt is az elért eredmény igen jelentős, biztosan hatásos és előremutató. Nem kétséges: a magyar felsőoktatás jobb minőségét szolgálja és segíti.

 

Budapest, 2008. március 31.

 

 

Bazsa György

a MAB elnöke

 

 2022. X. 05.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2022. december 2-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. III. 31. 20:14:44
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )