Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Benedek GyörgyA képességek fejlődésének elektrofiziológiai háttere2017-09-15NI
Csabai MártaTestreprezentációk, énkép, pszichoszomatika2017-09-15NI
Csapó BenőTanagyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztése és értékelése2017-09-15NI
Csapó BenőA családi háttér és az iskolai eredményesség kapcsolatainak vizsgálata2017-09-15NI
Csapó BenőA társadalomtudományi műveltség értékelése2017-09-15NI
Csapó BenőA természettudományos műveltség értékelése2017-09-15NI
Csapó BenőA matematikai gondolkodás fejlődésének kritikus pontjai2017-09-15NI
Csapó BenőLongitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban2017-09-15NI
Csapó BenőAz alapkészségek fejlődése az iskola kezdő szakaszában2017-09-15NI
Csapó BenőTartalomba ágyazott képességfejlesztés2017-09-15NI
Csapó BenőTechnology-based asessment2017-09-15NI
Csapó BenőA véletlennel, a valószínűséggel és a bizonytalansággal kapcsolatos gondolkodás vizsgálata2017-09-15NI
Csapó BenőAssessment systems: feedback and accountability2017-09-15NI
Csifcsák GáborA vizuális tárgyészlelés és kategorizációs folyamatok viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata gyermek- és felnőttkorban2017-09-15NI
Csíkos CsabaA matematikai gondolkodás stratégiai elemeinek értékelése és fejlesztése2017-09-15NI
Csíkos CsabaA metakogníció jelenségvilága, metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés2017-09-15NI
D. Molnár ÉvaTanulást segítő és akadályozó stratégiák és motívumok2017-09-15NI
D. Molnár ÉvaA személyes képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei2017-09-15NI
Dombi AliceA szakmai professzió megjelenése: a pedagógiai kézikönyvek tanítóképe2017-09-15NI
Dombi AlicePedagóguskép a 19. században2017-09-15NI
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2017-09-15NI
Farkas ÉvaA felnőttoktatói professzió vizsgálata2017-09-15NI
Farkas ÉvaA tanulási eredmény alapú képzéstervezés és –fejlesztés lehetőségei a szakképzésben/felnőttképzésben/felsőoktatásban2017-09-15NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés finanszírozási technikái2017-09-15NI
Farkas ÉvaA nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények elismerése2017-09-15NI
Farkas ÉvaA felnőttképzés társadalmi és gazdasági összefüggései2017-09-15NI
Géczi JánosA felsőoktatási diákrekrutáció kérdései2017-09-15NI
Géczi JánosA tudáskoncepció és a műveltségfelfogás történeti változása2017-09-15NI
Géczi JánosAz iskolai oktatás céljainak történeti változása2017-09-15NI
Géczi JánosA természettudományos világkép és az iskolai tantervek2017-09-15NI
Józsa KrisztiánAz iskolai teljesítményeket befolyásoló affektív tényezők2017-09-15NI
Kárpáti AndreaA „társadalmi háló” (social web, Web2) szerepe az oktatásban2017-09-15NI
Kárpáti AndreaEsztétikai nevelési irányzatok története, elmélete és hatásvizsgálata2017-09-15NI
Kárpáti AndreaPedagógusok informatikai kompetenciája és pedagógiája2017-09-15NI
Kárpáti AndreaAz informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése 6-18 éves korban2017-09-15NI
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2017-09-15NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlesztési lehetőségei2017-09-15NI
Kasik LászlóA személyközi problémák megoldásának elkerülése2017-09-15NI
Kasik LászlóA szociálisprobléma-megoldás fejlődése2017-09-15NI
Korom ErzsébetA természettudományos műveltség összetevőinek vizsgálata, fejlesztése2017-09-15NI
Korom ErzsébetA tanulói aktivitásra alapozott tanítási-tanulási módszerek fejlesztése2017-09-15NI
Korom ErzsébetA tartalmi tudás szerveződése, az ismeretek tanulása és tanítása2017-09-15NI
Krajcsi AttilaNumerikus megismerés2017-09-15NI
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2017-09-15NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2017-09-15NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2017-09-15NI
Molnár Edit KatalinTanulás a felsőoktatásban2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérAssessment and development of thinking skills in technology-based environment2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérA digitális írástudás, informatikai kompetencia fejlődése és fejlesztése2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérAdaptív tesztelés, itempozíciós hatás2017-09-15NI
Molnár Edit KatalinÍrásbeli szövegalkotás, fogalmazásképesség2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérComputer-based assessment2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérAz iskolai tudás minőségét javító multimédiás eszközök, digitális tananyagok fejlesztése2017-09-15NI
Molnár Edit KatalinA tanári tudás változása2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérKépességfejlesztés és a képességek fejlődésének vizsgálata multimédiás környezetben2017-09-15NI
Molnár GyöngyvérA problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei2017-09-15NI
Nagy LászlónéAz analógiás gondolkodás fejlesztése a természettudományi tantárgyakban2017-09-15NI
Nagy LászlónéA gondolkodás fejlesztése a természettudományos tantárgyakban2017-09-15NI
Nagy JózsefKísérletek a tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés terén2017-09-15NI
Németh AndrásTörténeti pedagógiai antropológia2017-09-15NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1948-2006)2017-09-15NI
Németh DezsőAz implicit/procedurális tanulás és annak fejlesztése2017-09-15NI
Németh AndrásA magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1948-ig2017-09-15NI
Nikolov MarianneIndividual differences in language learning2017-09-15NI
Nikolov MarianneAssessing language proficiency2017-09-15NI
Nikolov MarianneClassroom-based research on language learning2017-09-15NI
Orosz GáborHangulati hatások a társas megismerésben2017-09-15NI
Orosz GáborEgyéni különbségek mérése: versengés, iskolai csalás, időperspektíva, tanulmányi célok és motivációk2017-09-15NI
Orosz GáborKonstruktív és destruktív versengés2017-09-15NI
Pikó BettinaPedagógusok és más segítő hivatásúak egészségvédelme: munkahelyi stressz, munkaelégedettség, pszichoszomatikus stressz-indikátorok2017-09-15NI
Pikó BettinaAz egészségnevelés és egészségfejlesztés pozitív pszichológiai alapjai2017-09-15NI
Pikó BettinaA család egészségnevelő szerepe: értékek, attitűdök, nevelési stílus és egészség2017-09-15NI
Pikó BettinaThe role of protective factors (sport, social support, lifestyle etc.) in school health education2017-09-15NI
Pikó BettinaIskoláskorú fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2017-09-15NI
Pukánszky BélaA reformpedagógia és az életreform-mozgalmak története2017-09-15NI
Pukánszky BélaMagyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete a 19-20. században2017-09-15NI
Pukánszky BélaA tanárképzés és a pedagógia-pszichológia oktatásának története a kolozsvári-szegedi egyetemen2017-09-15NI
Radványi KatalinÉrtelmi fogyatékosnak minősített személyek tanulási sajátosságai, oktatásuk lehetőségei, nevelésük eredményességét befolyásoló tényezők2017-09-15NI
Radványi KatalinAz élethosszig tartó tanulás jelentősége, hatásai és lehetséges formái kognitív zavarral élő személyeknél2017-09-15NI
Radványi KatalinA szülői elfogadás hatása a nevelési attitüdre eltérő fejlődésű gyermek esetén2017-09-15NI
Steklács JánosTanulási képességek és kognitív folyamatok szemmozgáskövetéses vizsgálata2017-09-15NI
Steklács JánosAz olvasási, szövegértési képesség fejlődése, fejlesztése2017-09-15NI
Szokolszky ÁgnesSzituált tanulás, mester melletti tanulás2017-09-15NI
Szokolszky ÁgnesAz otthon és az iskola környezetpszichológiai kutatása2017-09-15NI
Vajda ZsuzsannaA gyermekkor a kultúra kontextusában2017-09-15NI
Vajda ZsuzsannaAz erkölcsi döntés fejlődése2017-09-15NI
Vajda ZsuzsannaGyermekkor és gyermeknevelés a XXI. században.2017-09-15NI
Vidákovich TiborA vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata, vizsgafeladatok, vizsgatesztek kidolgozása2017-09-15NI
Vidákovich TiborRendszerszintű vizsgálatok: a nemzetközi és hazai mérések és az oktatás fejlesztése2017-09-15NI
Vidákovich TiborA hozzáadott érték értelmezése és meghatározásának lehetőségei az oktatásban2017-09-15NI
Vidákovich TiborModern tesztelméleti modellek és pedagógiai alkalmazásaik2017-09-15NI
Vidákovich TiborA kompetenciák mérése, a kompetencia-alapú oktatás eredményességének értékelése2017-09-15NI
Vidákovich TiborAz értékelés alternatív módszerei (a formatív és a diagnosztikus értékelés) és az iskolai munka innovációja2017-09-15NI
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2017-09-15NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2017-09-15NI
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2017-09-15NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2017-09-15NI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )