Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bagi Zoltán
Kovács Kornél
Anaerob összetett mikroba közösségek szabályozása, a mikrobák közötti kölcsönhatások2023-09-01SZTE
Bátori ZoltánAz abiotikus faktorok fajmegőrzésben játszott szerepe karsztos mikrorefúgiumokban2023-09-01SZTE
Bereczki ZsoltOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2023-09-01SZTE
Bereczki ZsoltA koponyamodifikációs technikák vizsgálata történeti embertani szériákban2023-09-01SZTE
Bereczki ZsoltGyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben2023-09-01SZTE
Boros Imre Miklós
Henn László
Hiszton módosítások és alternatív hisztonok szerepe differenciálódott sejt és szöveti funkciók biztosításában2023-06-01SzTE
Csontné Kiricsi Mónika
Igaz Nóra
Nanorészecskék hatásának vizsgálata tumoros sejtek rezisztenciamechanizmusaira2023-09-01SZTE
Dinnyés AndrásNeurodegenerációs és neuroinflammációs kórképek modellezése humán pluripotens őssejt alapú in vitro rendszerben2023-09-01SZTE
Galgóczy LászlóAntifungális proteinekkel szembeni rezisztencia kialakulásának a lehetősége gombákban2023-09-01SZTE
Kovács Tamás
Rákhely Gábor
Célzott bakteriofág-alapú biokontroll Xanthomonas campestris pv. campestris növénypatogén törzsek ellen2023-09-01SZTE
Kozma-Bognár LászlóÚj cirkadián óra mutánsok azonosítása és részletes molekuláris szintű jellemzése lúdfűben (Arabidopsis thaliana)2023-09-01SZTE
Kredics László
Marik Tamás
Bioaktív peptaibolok termesztett paradicsomnövényekre gyakorolt hatása2023-09-01SZTE
Lőrincz László MagorNeuronális plaszticitás szerepei absence epilepsziában2023-09-01SZTE
Maák István ElekA mürmekochória természetvédelmi vonatkozásai2023-09-01SZTE
Mainé Csiszár Jolán
Horváth Edit
Redox folyamatok és szabályozásuk vizsgálata stressz esetén Arabidopsis és paradicsom gyökerekben2023-09-01SZTE
Matvon DeniseFérfi termékenységi zavarok oxidatív és gyulladásos hátterének vizsgálata és terápiás megközelítése, patkánymodellben2023-09-01SZTE
Molnár ErikaOszteoarcheológiai léziók differenciáldiagnosztikája2023-09-01SZTE
Molnár ErikaDaganatos megbetegedések előfordulása történeti embertani szériákban2023-09-01SZTE
Pankotai Tibor
Újfaludi Zsuzsanna
A DNS hibák által indukált hibajavító útvonalak és sejtválaszok molekuláris jellemzése2023-09-01SZTE
Papp Tamás
Nagy Gábor
Opportunista humán patogén gombák vizsgálata2023-09-01SZTE
Papp Tamás
Szebenyi Csilla
Opportunista humán patogén fonalas gombák gazda-patogén interakciói2023-09-01SZTE
Petróné Kovács Etelka
Kovács Kornél
Anaerob gombák összetett mikroba közösségekben2023-09-01SZTE
Poór PéterA fény és a főbb védekezésben szerepet játszó hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájában2023-09-01SZTE
Rákhely GáborBakteriofágok biotechnológiai alkalmazása. Fág-gazda kölcsönhatások, kommunikáció valamint a gazda és fágjai túlélésért végbemenő ko-evolúciójának vizsgálata2023-09-01SZTE
Sinka RitaMikrotubulus szerveződés és protein lebontás szerepe a sejtorganellumok átalakulása során az ivarvonalban2023-09-01SZTE
Spekker OlgaMycobacteriális fertőzések paleopatológiai és paleoepidemiológiai kutatása múltbéli népességek körében2023-09-01SZTE
Szabó RenátaNői termékenységi zavarok oxidatív és gyulladásos hátterének vizsgálata és terápiás megközelítése, patkánymodellben2023-09-01SZTE
Szabó RenátaDaganatellenes szerek okozta kardiotoxicitás terápiás lehetőségeinek vizsgálata patkánymodellen2023-09-01SZTE
Takó Miklós
Kerekes Erika
Bioaktív természetes vegyületek feldúsítása és hatásának tesztelése élelmiszer alapanyagokban2023-09-01SZTE
Tamás GáborHumán és rágcsáló neokortikális mikrohálózatok in vivo és in vitro vizsgálata bioinformatikai és funkcionális módszerekkel2023-09-01SZTE
Tölgyesi CsabaBelső-ázsiai száraz sztyeppvegetáció degradációs és regenerációs folyamatainak vizsgálata2023-09-01SZTE
Tölgyesi CsabaTermészetközeli gyepek tápanyag-utánpótlásának természetvédelmi és gyepművelési hatásai2023-09-01SZTE
Tombácz Dóra
Boldogkői Zsolt
Virom és öregedés - longitudinális multi-OMIKAi tanulmány kutya, mint modell alkalmazásával2023-09-01SZTE
Tombácz Dóra
Boldogkői Zsolt
A transzkriptom szerveződés alapelveinek vizsgálata vírus modellek alkalmazásával2023-09-01SZTE
Tóth Liliána
Galgóczy László
Új, Solanum lycopersicum L. defenzin-szerű proteinek alkalmazási lehetőségei a fenntartható mezőgazdaságban2023-09-01SZTE
Vágvölgyi MátéTermészetes vegyület-alapú hatóanyagkutatás: félszintetikus úton előállított protoflavonoid származékok mikrobiológiai potenciáljának vizsgálata2023-09-01SZTE
Vágvölgyi Csaba
Takó Miklós
Biotechnológiai jelentőségű új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2023-09-01SZTE
Vécsei László
Fejes-Szabó Annamária
A kinurenin útvonal egyes enzimeit érintő génkiütéses mutációk és újonnan szintetizált kinurénsav analógok hatásának vizsgálata egerekben2023-09-01SZTE
Balogh Gábor
Péter Mária
A lipidmetabolizmus szerepe a daganatképződésben2023-09-01SZBK
Borics AttilaG fehérje kapcsolt transzmembrán receptorok működési mechanizmusának atomi szintű vizsgálata.2023-09-01SZBK
Csörgő BálintKezelési stratégiák keresése genotoxin termelő bélbaktériumok ellen2023-09-01SZBK
Csörgő BálintBakteriális immunitási rendszerek feltérképezése Acinetobacter baumannii törzsekben2023-09-01SZBK
Erdélyi MiklósDrosophila ivarsejtfejlődést szabályozó faktorok azonosítása Drosophila melanogasterben2023-06-01SZBK
Farkas Elek Attila
Krizbai István
Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában2023-09-01SZBK
Ferenc GyörgyiHazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel2023-09-01SZBK
Galajda PéterBaktériumok öregedésének és fenotípus heterogenitásának vizsgálata holografikus optikai csipesszel2023-09-01SZBK
Galajda PéterA mikrokörnyezet egyes sejtekre és populációkra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel2023-09-01SZBK
Haracska LajosÚjgenerációs DNS- és RNS-szekvenálás és felhasználása betegségek molekuláris diagnosztikájára2023-09-01SZBK
Haracska LajosDNS-hibajavítási folyamatok vizsgálata2023-09-01SZBK
Haracska LajosA genomstabilitás megőrzésében szerepet játszó gének vizsgálata Crisper/Cas9 és RNS-interferencia alapú géncsendesítési eljárásokkal2023-09-01SZBK
Haracska LajosBioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez2023-09-01SZBK
Haracska LajosGyógyszerfejlesztés a mutagenezis és karcinogenezis kismolekula inhibitorainak azonosítása révén2023-09-01SZBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2023-09-01SZBK
Juhász Gábor (ELTE ASFT)Az autofágia és endocitózis vizsgálata2023-09-01SZBK
Kaló PéterA szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata.2023-09-01SZBK
Kintses BálintAntibiotikum rezisztencia terjedésének megértése klinikai fejlesztés alatt álló antibiotikumokkal szemben.2023-09-01SZBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában2023-09-01SZBK
Krizbai IstvánA neurovaszkuláris egység szerepe a központi idegrendszer gyulladással járó folyamataiban2023-09-01SZBK
Laczkó-Dobos HajnalkaLipid-fehérje kölcsönhatások autofágia során2023-09-01SZBK
Lambrev Petar
Akhtar Parveen
Fény-aktivált szerkezeti átmenetek a fotoszintetikus reakciócentrumokban2023-09-01SZBK
Lipinszki ZoltánA PP2A-típusú fehérje foszfatázok mitótikus szerepének vizsgálata rovar és emlős sejtkulturákban2023-09-01SZBK
Manczinger MátéImmunológiai hasonlóság és immunogenitás2023-09-01SZBK
Manczinger MátéAz adaptív immunfelismerés szerepe a tumorellenes immunitásban2023-09-01SZBK
Nagy LászlóFunctional and comparative genomics and bioinformatics of biotechnologically important fungal traits.2023-09-01SZBK
Péter MáriaBetegségek és környezeti stressz - a lipidmetabolizmus és a stresszválasz összefüggései2023-09-01SZBK
Pirity MelindaEgy fehérje (RYBP) fejlődésbiológiai szerepének vizsgálata egér őssejtes modellrendszerben2023-09-01SZBK
Pirity MelindaHumán indukált pluripotens őssejtek előállítása újraprogramozással a szív ioncsatorna betegségeinek vizsgálata céljával2023-09-01SZBK
Pirity MelindaÖnszerveződő 3D-s organoidok pluripotens őssejtekből2023-09-01SZBK
Szabó Milán
Vass Imre
Mikroalgák fotoszintetikus folyamatainak elemzése ’membrane-inlet’ tömegspektrometria (MIMS) alkalmazásával2023-09-01SZBK
Szabó ÁronGlia-neuron interakciók Drosophilában2023-09-01SZBK
Szilák László
Ughy Bettina
Bioaktív peptidek vizsgálata2023-09-01SZBK
Timinszky Gyula
Fajka-Boja Roberta
ADP-ribozilációs folyamatok a DNS hibajavítás, sejtosztódás és sejtöregedés során2023-09-01SZBK
Török ZsoltSejtszintű stresszválasz terápiás lehetőségeinek vizsgálata2023-09-01SZBK
Török ZsoltHow much stress is too much?2023-09-01SZBK
Tóth Erzsébet MelindaAz Alzheimer-kór során fellépő idegrendszeri gyulladásos folyamatok vizsgálata a betegség transzgenikus egérmodelljében2023-09-01SZBK
Tóth Szilvia ZitaA C-vitamin bioszintézisének szabályozása és a C-vitamin szerepei magasabb rendű növényekben2023-09-01SZBK
Tóth Szilvia ZitaA zöldalgák biohidrogén-termelése2023-09-01SZBK
Ughy BettinaMikroalgák szaporodásának vizsgálata2023-09-01SZBK
Viczián AndrásA fitokróm fotoreceptorok poszttranszlációs módosításainak funkcionális vizsgálata2023-09-01SZBK
Vilmos PéterAz aktin szerepének vizsgálata a sejtmag működésében2023-09-01SZBK
Wilhelm ImolaA vér-agy gát és az agyi mikrokörnyezet szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában2023-09-01SZBK
Wilhelm ImolaPericiták a neurovaszkuláris működés középpontjában2023-09-01SZBK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )