Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Agarwal Charu AtulkumarCsóka Levente2019-06-05 10:30:00Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers2019-06-26
Ahmad Alkhalaifat Osama KhaledKoloszár László2021-07-06 10:00:00Employees' silence towards the decision-making process
Ahmad KhuderWinkler András2008-11-27 10:00:00PONYVASZÖVETEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ ANYAGOKRA2009-02-24
Ajkay AdriánAndrássy Adél2011-06-16 11:00:00Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében2011-07-01
Alpár TiborTakáts Péter2000-06-05 10:00:00Kötésgyorsítási módszerek a cementkötésű forgácslapok gyártásánál2000-09-06
Ambrus Rita AnnaLett Béla2013-01-30 09:30:00A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására2013-07-05
Andreas DahmenTóth Ferenc2011-01-19 10:00:00Strategische Einflussfaktoren von M&A-Transaktionen2011-02-11
Andrési DánielLakatos Ferenc2019-05-28 10:00:00MESTERSÉGESEN KIALAKÍTOTT LÉKEK HATÁSA KÉT VAS MEGYEI ERDŐ FUTÓBOGÁR-EGYÜTTESÉRE2019-06-26
Antal Mária RékaKovács Zsolt2007-12-12 10:00:00EXKLUZÍV BÚTOROK MEGHATÁROZÓ FORMÁINAK ELEMZÉSE A HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI FUNKCIÓK OPTIMÁLIS ARÁNYAINAK KIALAKÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL2008-06-17
Antalfi EszterFehér Sándor2015-05-27 10:00:00Bükkábrányi fosszilis leletek fafaj azonosítása és a Cupressaceae család egyes fajainak dendroklimatológiai vizsgálata2015-06-16
Apostol TamásMolnár Sándor2006-04-12 10:00:00A bükk rendellenes gesztesedésének fizikai sajátosságai és hatása a felhasználhatóságra
Báder MátyásNémeth Róbert2021-06-11 09:00:00A természetes faanyag tulajdonságainak módosítása termo-hidromechanikus és vegyi eljárásokkal2021-06-24
Bak MiklósNémeth Róbert2012-11-16 11:00:00Növényi olajokban hőkezelt nyár faanyag tulajdonságainak vizsgálata2013-01-15
Bakó TiborWinkler Gábor2006-12-21 10:00:00Templomtornyok felújítása
Balassa ÉvaKópházi Andrea2020-11-18 11:00:00Szervezetfejlesztési vizsgálatok a magyarországi szállodaszektorban2021-01-27
Balázsné Lendvai MariettaSzabóné Pataky Eszter2013-06-10 13:30:00A bankmarketing szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében2013-07-05
Ballók ZsuzsannaNáhlik András2012-01-16 14:00:00A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában2012-01-18
Barabás LillaFaragó Sándor2012-12-04 10:00:00A MAGYARORSZÁGON FÉSZKELŐ RÉCEFAJOK (ANATINAE) ELTERJEDÉSE, VALAMINT ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI AZ AUGUSZTUSI VÍZIMADÁR-MONITORINGADATOK ALAPJÁN2013-01-15
Bárány GáborBondor Antal2011-06-08 13:00:00A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei2011-06-21
Baranyai-Nagy AnikóKirály Gergely2013-03-21 11:00:00A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata2013-05-15
Barkóczy ZsoltMarosvölgyi Béla2009-05-19 13:00:00A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése2009-07-03
Barna TamásKoloszár József2002-11-25 13:00:00A cédrusok telepítésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Cedrus atlantica Manetti alkalmazására
Baróti EnikőTolvaj László2010-11-25 11:00:00Nevelési és oktatási aspektusok és új módszertani lehetőségek a faipari mérnökképzésben2011-02-11
Barta BalázsPakainé Kováts Judit2016-06-06 15:00:00Bútoripari vállalkozások elemzése, különös tekintettel a hozzáadott értékre2016-06-28
Barta EditPapp György2002-10-28 14:00:00A faanyag ultraibolya lézerfénnyel előidézett fotodegradációjának infravörös spektroszkópiás vizsgálata
Bartakovics GáborBáger Gusztáv2016-06-07 10:00:00Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben2016-06-28
Bartus Sándor TamásAndrássy Adél2007-05-30 12:00:00Vám- és adószabályozás, joghézagok2007-06-29
Bátor AttilaLentner Csaba2008-05-20 14:00:00A vevőelégedettség és a lojalitás kapcsolata a kereskedelmi bankok szférájában a lakossági piacon2008-06-17
Bazsó TamásCzimber Kornél2018-04-27 11:00:00Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben2018-06-25
Bednárik ÉvaPakainé Kováts Judit2010-12-13 11:00:00A fogyasztói magatartás vizsgálati módszerek és azok alkalmazásának lehetőségei a bútorpiacon vevőorientált stratégiák kialakításakor2011-02-11
Bencsik BalázsDénes Levente2014-06-04 14:00:00FA ABLAKOK LÉGZÁRÁSI TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA2014-06-11
Bencsik GergelyBacsárdi László2016-06-09 15:15:00Decision support and its relationship with the random correlation phenomenon2016-06-28
Bende AttilaLászló Richárd2021-06-03 13:00:00Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) tavaszi vonulásdinamikája, kor-, ivarviszonyai és költésbiológiája Magyarországon2021-06-28
Benke AttilaMátyás Csaba2015-03-03 13:00:00A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata2015-06-16
Benke JózsefKoloszár József2004-02-27 10:30:00A Homoródi Erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei
Benkő PálLett Béla2008-01-30 13:00:00Az erdőgazdálkodás számviteli és finanszírozási sajátosságai2008-02-27
Bensch TinoHerczeg János2016-06-06 13:00:00DEr Ehrbahre Manager: Nachhaltige Managervergütung und Performance in deutschen Familienunternehmen2016-07-09
Bérczessy LajosSzabóné Pataky Eszter2008-06-05 13:00:00A marketingkommunikáció helye a társadalmi kommunikáció struktúrájában2008-06-20
Bereczky LeonardoNáhlik András2016-06-13 14:00:00Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations?2016-06-20
Bertalan LauraJankó Ferenc2018-05-29 10:30:00Urbanizáció és fenntarthatóság: a városperem fejlődésének gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai2018-06-22
Biró BoglárkaRumpf János2005-02-10 11:00:00A bükk álgesztesedésének vizsgálata a SEFAG Rt. erdőállományaiban és a sztratoszférában
Bode Hans OlafVértesy László2015-01-12 10:00:00Überhöhte Zinssätze bei den dispositionskrediten deutscher Genossenschaftsbanken2016-02-05
Bodnár SándorStark Magdolna2006-06-22 14:30:00A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban
Boga-Pohl PatríciaSzékely Csaba2013-06-17 13:00:00A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban2013-07-05
Bogáth ÁgnesSzóka Károly2019-01-10 10:00:00A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára2019-01-22
Bőhm AndrásFaragó Sándor2012-05-21 13:00:00Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon2012-06-13
Bolla Bence KálmánKalicz Péter2017-12-05 11:00:00Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez2018-01-19
Bölöni JánosKoloszár József2005-06-13 11:00:00Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén
Borbély EndrénéErdélyi József2004-06-14 15:00:00Ipari cellulózok ojthatósága vinil-acetát monomerrel
Borbély JózsefHőgye Mihály2008-06-05 11:00:00Globalizáció és nemzeti identitás Kelet-Közép-Európában
Börcsök ZoltánKirály Gergely2009-06-04 10:00:00Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra2009-07-03
Brahmia Fatima ZohraAlpár TiborHorváth Péter György2021-06-15 13:30:00Improvement of Fire Resistance of Cement Bonded Particle Board made of poplar and Scots pine pre-treated particles with Boron and Phosphorus Compounds2021-06-24
Brolly Gábor BélaCzimber Kornél2013-06-11 13:00:00Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból2013-06-27
Burik MónikaBalázs Judit2011-02-16 11:30:00A magyar és külföldi büntetés-végrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása2011-06-06
Buza Ágnes KingaDivós FerencNémeth László2016-06-15 14:30:00Élő fák stabilitása –az ágak és a gyökérzet vizsgálata2016-06-28
Buzgó JózsefNáhlik András2006-08-23 10:00:00A szarvasfélék túlszaporodásából eredő problémák áttekintő vizsgálata és a megoldás lehetőségei
Cépányi Péter AlbertLett Béla2018-04-03 14:00:00Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél2018-06-25
Christian LehmannBessenyei István2012-02-07 13:30:00Eine technologische Wissensbasis für ein prozessorientiertes Projektmanagement bei der Einführung von ERP-Projekten2012-07-06
Csáfordi PéterGribovszki ZoltánKalicz Péter2014-05-26 13:00:00Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron2014-06-11
Csáki PéterGribovszki Zoltán2020-06-04 10:00:00„A klímaváltozás hatása a vízkészletekre a felszínborítás figyelembevételével2020-06-30
Csanády ViktóriaMolnár Sándor2005-02-24 13:00:00A sík- és hegyvidéki erdei fenyő főbb fizikai paraméterei kapcsolatának összehasonlítása többváltozós függvénnyel
Cseh TímeaBáger Gusztáv2016-01-22 10:00:00A tőkeszolgálat mérésének lehetőségei és a magyar állóeszköz-statisztika feladatai2016-02-05
Cseke KláraBorovics Attila2013-11-29 10:30:00Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése2014-01-31
Csengei GáborGidai Erzsébet2005-05-31 11:00:00Forrásallokáció és költséggazdálkodás az egészségügyben
Csenger LajosnéKovátsné Németh Mária2020-01-15 11:00:00„A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában”2020-01-21
Csépányi PéterLett Béla2018-04-03 14:00:00Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél
Csépe AndreaJózsa László2007-11-20 09:30:00A DTC (Direct-to-Consumer) kommunikáció az etikus termékek piacán – A depressziós betegek közvetlen elérésének kommunikációs modellje2008-02-29
Cserta ErzsébetNémeth Róbert2012-07-26 14:30:00Drying Process of Wood Using Infrared Radiation2012-09-20
Csiha CsillaSzabó Imre2004-05-07 11:00:00Faanyagok felületi érdességének vizsgálata "P" és "R" profilon, különös tekintettel a nagyedényes fajokra
Csiszár ÁgnesBartha Dénes2005-05-06 10:00:00A kisvirágú nebácsvirág (Impatiens parviflora DC.) és a keresztlapu (Erechtites hieracifolia RAF. ex DC.) terjedési stratégiáinak vizsgálata
Csiszér TamásBejó LászlóAbonyi János2014-06-05 14:00:00A HÁLÓZATSZEMLÉLET ALKALMAZÁSA A MŰKÖDÉSHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉBEN A MINŐSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK TERÜLETÉN2014-06-11
Csizmadia PéterVágyi Ferenc2014-11-12 13:00:00A globális válság hatásának vizsgálata a magyar kamattermékek piacára2015-01-08
Csóka LeventeDivós Ferenc2007-05-17 10:00:00ISMÉTELT FOURIER TRANSZFORMÁCIÓ ALKALMAZÁSA A FA SŰRŰSÉG ELOSZLÁSI GÖRBÉIN
Csókáné Hirka AnikóVarga Ferenc2003-05-22 11:00:00Vizsgálatok a magyarországi tölgyek karpofág rovaraival
Csókáné Szabados IldikóSzodfridt István2003-06-03 11:00:00Az évgyűrűszélesség és egyes termőhelyi tényezők kapcsolata
Csonkáné Rákosa RitaNémeth Károly2006-03-31 10:00:00A flavonok és a faanyag termikus átalakulása
Csupor KárolyVarga Ferenc2001-10-17 11:00:00Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai
Czeglédy TamásBalázs Judit2008-01-29 14:00:00A Global Governance esélyei és lehetőségei a XXI. században2008-02-29
Czimber KornélBácsatyai László2002-12-22 10:00:00Korszerű geoinformatikai módszerek az erdészetben
Cziráki GáborPataki László2021-01-22 13:00:00A PORTFOLIÓ MENEDZSMENT „ENTRÓPIÁJA”2021-02-11
Danka LajosHerczeg János2015-05-19 10:00:00A MÁV ZRt. helyzetének stratégiai elemzése2015-06-16
Dénes LeventeKovács Zsolt2006-03-08 11:00:00Új termék kifejlesztése kísérlettervezéssel
Dr. Hőgye MihályHoós János2005-01-01 00:00:00Adóigazgatási modellek és reformok - nemzetközi összehasonlítás
Dr. Simon Fiala ZsoltGidai Erzsébet2005-01-01 00:00:00Az egészségügy jelenlegi helyzete, különös tekintettel a regionális sajátosságokra
Dr. Szitás JózsefGidai Erzsébet2006-01-01 00:00:00A felsőoktatás finanszírozásának változásai
Dremmel LászlóNáhlik András2015-04-13 11:00:00A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben2015-06-16
Dudás TündeSzücs Iván2019-06-18 13:30:00Textíliákra felvitt ezüst mennyiségének változása használat során2019-06-26
Eduard HolzapfelTóth Ferenc2008-04-02 14:30:00Wissensmanagement zum Ausbau von Wettbewerbsvorteilen in strategischen Allianzen
Egyed KrisztiánKiss Éva2009-06-30 15:00:00Egyenlőtlenségek, pályázatok és kapcsolati hálók a Sopron-Fertődi kistérségben2009-07-03
Eke ZsoltWinkler Gábor2010-11-16 14:30:00A fa építészeti szerepe a világkiállítások pavilon építészetében az ezredforduló EXPO-i kapcsán2010-12-01
Elek LászlóKovács Zsolt2014-09-01 14:00:00Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása2014-12-18
Erdélyi JánosErdélyi József2005-02-15 15:00:00Szintetikus makromolekulák rendeződése textilipari szálak gyártásakor
Facskó FerencJáger László2014-06-10 11:00:00Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege2014-06-11
Fahmi Jarrar Doa'a MazenTóth Balázs István2021-06-15 09:00:00WORKING REGULATIONS, CONDITIONS, AND OPPORTUNITIES OF REFUGEES (THE CASE OF JORDAN)2021-06-22
Farkas AttilaJánoska Ferenc2019-06-24 13:00:00„Vörös róka (Vulpes vulpes) és aranysakál (Canis aureus) táplálkozási kapcsolatai Dél-Romániában2019-06-26
Farkas GyörgyBalázs Judit2007-05-22 14:00:00Vállalkozói környezet az integrációban – hazai vállalkozói felkészülés az EU-korszakra
Farkas JánosCsanády EteleCsóka Levente2018-06-12 13:30:00Forgácsolt polimer alkatrészek gyártási és termékváltási idejének optimalizálása2018-06-22
Farmasi AttilaVágyi Ferenc2011-03-09 14:30:00A nemzetközi tőkeáramlásról, különös tekintettel a magyarországi működőtőke betelepülésére2011-07-01
Fathi ShadabehBejó LászlóDivós Ferenc2020-12-02 11:30:00The reliability and applications of dynamic tree stability inspection2020-12-08
Fátrai GyörgyWinkler Gábor2005-03-10 10:30:00Ácsolt fatetők szakmatörténeti, alak- és épületszerkezettani vizsgálata győri "burcsellas" fedélszerkezetek példái nyomán

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )