Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Miskolc
Defenses announced by The University of Miskolc

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Abdallah Suleiman Almseidin MohammadSzilveszter Kovács2020-01-13 11:00:00Fuzzy Automaton-based Early Detection Model2020-01-29
Ádám DobosyJános Lukács2017-12-19 10:00:00Tervezési határgörbék nagyszilárdságú acélokból készült, ismétlődő igénybevételű szerkezeti elemekhez2018-01-31
Ádám KonczGábor Takács2019-03-11 14:00:00Sucker Rod Pumping Analysis Based on Measured Electrical Parameters2019-04-03
Ádám RáczBarnabás CsőkeGábor Mucsi2014-05-19 10:30:00Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására2014-06-12
Ádám VargaMiklós Lévay2001-01-01 00:00:00Közlekedési balesetek és azok kriminológiai összefüggései különös tekintettel a hivatásos állományú személyek (rendőr, határőr) elkövetői magatartására2001-06-21
Ádám VargaMiklós Lévay2001-06-06 13:00:00Közlekedési balesetek és azok kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a hivatásos állományú személyek (rendőr, határőr) elkövetői magatartására
Ádám Viktor PásztorZoltán Turzó2021-06-01 10:00:00Perforált szénhidrogén termelő kutak beáramlási viszonyainak vizsgálata2021-07-02
Adrienn ErősAladár Nagy2007-06-07 10:30:00Fiskális eszközök a növekedésorientált gazdaságpolitika szolgálatában - Írország és Magyarország példája2007-06-12
Adrienn HlavácsMárton Benke2021-07-05 14:00:00Melegen hengerelt, illetve végső állapotú alumínium lemezek fülesedésének előrejelzése mechanikai vizsgálatokkal és röntgendiffrakciós textúra mérésekkel
Adrienn JámborAnita Paulovics2016-09-15 13:30:00A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme2016-12-06
Adrienn NagyZsuzsa Wopera2010-11-04 11:00:00Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából2010-12-22
Adrienn PappIstván Piskóti2019-06-13 13:00:00Beszállítói kapcsolatok, a beszállítói innovációs érték és annak hatásai a vevő innovációs folyamat piaci sikerére2019-06-19
Ágnes BerczkiÁrpád Ringer2007-01-01 00:00:00Az európai középső felső-paleolitikum őskörnyezeti viszonyainak vizsgálata a Gravetti-kultúra összefüggésében2007-03-21
Ágnes Hegyi-KériDániel Kuttor2016-06-03 12:00:00A dezindusztrializáció hatása a munkaerőpiacra a Visegrádi országok régiói és Miskolc példáján 1999-2012 között2016-06-16
Ágnes JuhászGyörgy 1955-2015 BíróJudit Lévayné Fazekas2011-09-16 13:00:00A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében2011-10-05
Ágnes Kádárné HorváthMária Illés2011-03-17 10:30:00A távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata a magyarországi távhőszolgálató vállalatok körében2011-06-06
Ágnes Katalin Kókai-Kunné SzabóTamás Prugberger2013-11-13 10:00:00A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések2013-12-11
Ágnes KoleszárIván FeketeMariann Veresné Somosi2008-12-19 10:00:00A "vállalkozó egyetem" belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás területére2008-12-29
Ágnes Kovácsné SiposÉva Erdős2007-05-03 13:00:00A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig2007-06-12
Ágnes PálfiLászló Ferenczi2005-10-13 14:30:00"Kortyolgat az ég tavából" (Arany János és József Attila mitopoézise)
Ágnes Pápai-TarrÁkos Farkas2010-06-02 12:00:00A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban2010-06-09
Ágnes SzamosfalviTibor BódiGyörgy Falus2015-03-20 11:00:00Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével2015-06-17
Ágnes TakácsLászló Kamondi2010-05-10 10:00:00Számítógéppel segített koncepcionális tervezési módszer2010-06-09
Ágnes Tokár-SzadaiIldikó Pelczné Gáll2011-01-13 11:00:00Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében2011-06-06
Ágoston NagyTibor Porkoláb2021-07-09 11:00:00Kisfaludy Sándor és az utolsó nemesi felkelés propagandája
Ahmed BouzidJózsef Vásárhelyi2020-05-15 12:00:00New Methods for Pose Determination. Contributions to Positioning, Velocimetery and Jerkmetery2020-07-09
Ákos GubánJózsef Cselényi2004-11-04 10:00:00Késleltetett összeszerelő üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei
Ákos József LengyelIstván Ecsedi2017-10-20 10:30:00Static and dynamic analyses of composite beams with interlayer slip2018-01-31
Ákos Kuki2001-01-01 00:00:00Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldalfázisú mikrofázis szeparációjának vizsgálatára2002-05-22
Ákos MeilingerImre Török2016-06-02 10:00:00A lineáis dörzshegesztés technológiai paramétereinek optimalizálása2016-06-16
Ákos PetőváriCsaba Szigeti2008-04-21 10:00:00Fábry Zoltán humanizmusa2008-05-30
Ákos SzántóIstván Piskóti2008-12-17 10:00:00Egészségpiac és egészségtudatosság - vásárlói döntést befolyásoló tényezők marketing szemléletű vizsgálata2008-12-29
Al-Zubi Maen Marvan AliSzilveszter Kovács2020-12-17 10:30:00Fuzzy Rule Interpolation and Benchmark System2021-01-29
Alaa Abdulzahra Deli Al-FatlawiKároly JármaiGyörgy Kovács2021-06-22 10:00:00Minimum weight and cost design optimization of honeycomb sandwich structures2021-07-02
Alexandra Kitti NémethMária Marosné Berkes2019-06-03 10:00:00Si3N4 kerámia nanokompozitok tribológiai viselkedésének elméleti kísérleti vizsgálata2019-06-19
Alexandra NagyFerenc Sántha2021-09-17 14:00:00A beleegyezés nélküli szexuális cselekmények büntetőjogi értékelése
Ali Ahmed JalalhTibor Bódi2006-01-01 00:00:00Determination and Analysis of Porous Rock Compressibility of Hungarian Rock Samples2006-06-01
Ali Hussein Hasan Al-AzzawiPéter BaumliGábor Mucsi2019-06-26 10:30:00Improveming the hardness and wear resistance of cast iron surface by laser melt bean injection method (LMI) with mechanical alloyed powder2019-07-17
Ali Ibrahim Moslem MaeeniKálmán Marossy2021-08-03 10:00:00Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier
Alíz SomogyiIstván Szintay2008-06-17 13:00:00Közszolgáltatás és Közmenedzsment. Európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia - vizsgálata a közmenedzsment tükrében2008-07-03
András HegedűsAttila Hevesi2009-01-27 10:30:00Felszínalaktani vizsgálatok az Ózd-Pétervásárai-dombságon2009-03-06
András JakabMiklós Szabó2006-11-24 11:00:00A magyar jogrendszer szerkezete
András JakabMiklós Szabó2006-01-01 00:00:00A magyar jogrendszer szerkezete2007-03-21
András JánosaLajos Besenyei2001-06-07 13:00:00Vállalkozások tevékenységének átfogó értékelési lehetőségei pénzügyi számvitel információra támaszkodva, többváltozós matematikai-statisztikai módszerekkel2001-06-21
András MalikJános (1949 - 2015) NémethTamás Szabó2015-06-05 11:00:00Többtártácsás súrlódó hajtás erőjátékának elemző vizsgálata a tárcsakopások figyelembevételével2015-06-17
András MolnárAndrás BaloghGábor Buza2019-05-28 13:00:00Termikus szórással készült NiCrBSi rétegek minőségének javítása lézersugaras újraolvasztással2019-06-19
András SzűcsKároly Belina2011-11-11 10:00:00Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása2011-12-19
Andrea Ádámné MajorKároly Belina2011-06-20 08:00:00Többfalú szén nanocső tartalmú polimer nanokompozitok előállítása és tanulmányozása2011-07-05
Andrea AlmásiLászló Ferenczi2007-06-29 10:00:00Kultúrtörténeti krónika 1910-ből
Andrea CsécsyGyörgy 1955-2015 Bíró2008-11-19 13:00:00A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése2008-12-16
Andrea Cserbáné NagyZsuzsa Wopera2012-06-15 11:30:00A házasági jog kodifikációi2012-06-19
Andrea JánosiÁkos Farkas2013-05-09 10:00:00A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére2013-06-17
Andrea Kolencsikné TóthPéter SzűcsBalázs Kovács2017-05-03 10:30:00Folyó és talajvíz kapcsolatának vizsgálata2017-06-21
Andrea NagyAndrás Bragyova2007-04-13 11:00:00Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban (Romák/cigányok az Unióban)2007-06-12
Andrea RostaMiklós Lévay2006-12-13 14:00:00A fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés2007-03-21
Andrea Sáfrányné GubikAladár Nagy2008-06-09 10:30:00A kis-és középvállalatok együttműködésének elvi kérdései és gyakorlati tapasztalatai2008-07-03
Andrea SimonZoltán Gácsi2010-05-05 11:00:00Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al-SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira2010-06-09
Andrea SzabóGyula Károly2009-11-03 11:30:00Szilícium-szegény, alumíniummal dezoxidált acél tisztaságának javítása argonos átöblítés finomításával2009-12-18
Andrea Szilágyiné BiróMiklós TiszaMária Kocsisné Baán2018-01-11 10:30:00Aktív ernyős plazmanitridálás BlAS paraméterének hatása a rétegszerkezetre2018-01-31
Anett Katalin Németh-LeskóCsaba DeákMariann Veresné Somosi2020-02-26 11:00:00Újszerű kompetencia-alapú klaszterirányítás egy lehetséges modellje az eredményes működés szolgálatában2020-04-15
Anett KissMihály Dobróka2018-06-26 11:00:00Akusztikus relaxációs jelenségek kőzetfizikai vizsgálata2018-07-03
Anett TőzsérIstván Piskóti2011-02-03 13:00:00Versenyképes turisztikai desztináció: új turisztikai versenyképességi modell kialakítása2011-06-06
Angéla KapusiÁgnes Darab2018-08-31 11:00:00„Ő hangoztatta először az újabb magyar kritika jelszavait” - Henszl mann Imre drámaelméleti és -kritikusi tevékenysége2018-09-19
Anikó DétáriLevente Tóth2009-10-15 10:30:00FORMA – FÉM KÖLCSÖNHATÁSAINAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FORMÁZÓANYAGOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGÁRA2009-12-18
Anikó Noémi ParipásTamás Ormos2013-12-09 10:30:00Felszín közeli földtani szerkezetek vizsgálata refrakciós inverziós módszerrel2013-12-11
Anikó RaiszPéter Kovács2009-12-09 13:00:00Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása2009-12-18
Anikó SomodyJózsef Juhász2006-01-01 00:00:00A RECSKI MÉLYSZINTI BÁNYAÜZEM VÍZELÁRASZTÁSSAL VALÓ TARTÓS SZÜNETELTETÉSÉNEK VÍZFÖLDTANI VIZSGÁLATA2006-06-13
Anikó Sztermenné TóthElemér Bobok2004-01-01 00:00:00Geotermikus energiatermelő rendszerek hőmérsékletviszonyai2005-02-24
Anita EgediMiklós Lévay2007-04-13 11:00:00Tudatmódosító szerek és büntetőjogi felelősség2007-06-12
Anita JobbikElemér Bobok2009-05-06 10:30:00Mesterséges Geotermikus Energiatermelő Rendszerek Matematikai Modellezése2009-06-10
Anita MagyarZoltán Gácsi2004-07-13 10:00:00Karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitok Al/C határfelületének jellemzése2004-10-04
Anita MarienIstván Piskóti2016-12-13 11:00:00A LAKOSSÁG TERÜLETI IDENTITÁSTUDATÁNAK MAGATARTÁSI MEGNYILVÁNULÁSAI ÉS MARKETINGASPEKTUSAI2017-01-27
Anita NagyErika Jámborné Róth2008-02-19 14:00:00Eljárást gyorsító rendelkezések a büntetőeljárás bírósági szakaszában2008-03-06
Anna Ágnes SzombatfalvyJenő Dúl2012-12-19 14:00:00Járműipari öntészeti AlSi-ötvözetek tulajdonságainak vizsgálata2013-01-30
Anna Bereczkiné ZáluszkiLóránt Kabdebó2012-06-14 11:00:00A fantasztikum Maurice Carême Médua című regényében és a Contes pour Caprine mesékben2012-07-04
Anna KissÁkos Farkas2006-01-01 00:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban2007-03-21
Anna KissÁkos Farkas2006-12-20 12:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban
Anna PetrasovszkyIstván Mihály Stipta2012-03-29 12:15:00Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra2012-06-19
Anna SeresEndre Dobos2013-12-11 11:00:00Hótakaró, időjárás, domborzat és felszínborítottság alapú lavinaveszélyességi modell kifejlesztése az Alacsony-Tátrára2014-01-29
Annamária Eszter SzabóAnita Paulovics2009-06-03 11:00:00A kulturális örökség joga2009-06-10
Antal BirkásMiklós SzabóSándor Fazakas2008-10-22 14:00:00Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei2008-12-16
Aranka KeményLóránt Kabdebó2020-01-23 11:00:00" Különben minden műfaj líra" Példák Szabó Lőrinc prózai életművéből2020-01-29
Armand AbordánNorbert Péter Szabó2020-08-05 11:00:00Global Optimization-based Data Processing Methods for Advanced Well Logging Applications2020-08-27
Arnold RónaföldiAndrás Roósz2009-04-22 10:00:00Forgó mágneses mezős magneto-hidrodinamikai keverővel ellátott kristályosító berendezés kifejlesztése és vizsgálata2009-07-08
Árpád Bence PalotásMárton † Voith1997-04-08 13:00:00Képelemzés alkalmazása nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételeken1997-05-22
Attila BaksaIstván Páczelt2006-06-07 10:00:00Érintkezési feladatok numerikus vizsgálata2006-06-13
Attila BernáthIstván Piskóti2005-06-18 15:00:00Vevőérték orientált marketing információ menedzsment2005-12-14
Attila GaramiPál Lukács-Tóth2019-12-10 10:00:00Gépi látás és gépi tanulás alkalmazása ipari méretű tüzelési folyamatok ellenőrzésére2020-01-29
Attila Károly VargaLászló Czap2016-05-31 11:00:00Vezeték nélküli szenzorhálózatok önszerveződő és önjavító képességének vizsgálata2016-06-16
Attila KöreiSándor Radeleczki2008-06-23 10:00:00Fogalomhálók alkalmazása osztályfelbontási problémákra2008-07-03
Attila MizserAndrás Kappanyos2012-06-20 11:00:00APOKALIPSZIS POSZT. Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában.2012-07-04
Attila NyiryJános Czabán2006-05-22 10:00:00A vállalati hálózatok és vállalatcsoportok kialakulásának és működésének vizsgálata2006-07-12
Attila SzabóZoltán Némedi Varga2009-05-13 10:30:00Hulladéklerakók lezárásának aktuális kérdései2009-06-10
Attila SzilágyiGyula Patkó2012-01-20 10:00:00Szuperfiniselő berendezés dinamikai vizsgálata2012-01-25
Attila TrohákJános Végh2015-04-30 10:30:00ÚJ IRÁNYÍTÁSI, TERHELÉSELOSZTÁSI ÉS TÁVDIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA, ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA2015-06-17
Attila UnhauzerAngéla Váradiné SzarkaErnő Kovács2012-12-17 11:00:00Villamos hálózati fogyasztók zavarhatásainak és teljesítményprofiljainak vizsgálata új mérési és modellezési módszerekkel2013-01-30
Balázs CzetzZita Horváth2011-06-02 12:00:00Fejér megye története a MDP dokumentumok tükrében 1948-1953-ig2011-07-05
Balázs ElekÁkos Farkas2008-02-19 12:00:00A vallomások befolyásolása a büntetőeljárásban2008-03-06
Balázs ImreSándor Bozsik2008-11-21 11:00:00Bázel II definíciókon alapuló nemfizetés-előrejelzési modellek Magyarországi vállalati mintán (2002-2006)2009-03-06
Balázs M. TóthAndrás Bragyova2012-05-24 13:00:00Az etnikai profilalkotás a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben2012-06-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )