Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-07-31PPCU
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-07-31TTK
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-07-31ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-07-31ITK
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2021-08-31KJPI
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2021-08-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2021-08-31KJPI
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2021-08-31KJPI
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-08-31KJPI
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-08-31KJPI
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-08-31HTK
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-08-31HTK
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-08-31HTK
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-08-31HTK
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-08-31HTK
Kovács ZoltánNépi vallásosság, Mária-tisztelet és sensus fidei2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-08-31HTK
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-08-31HTK
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-08-31HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-08-31HTK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-08-31HTK
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2021-12-31PPKE
Bándi GyulaA fenntartható fejlődés értelmezésének lehetősége a jog számára2021-12-31PPKE
Bándi GyulaA hazai és európai környezetjog egyes elméleti kérdései, rendszere, intézményei2021-12-31PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2021-12-31PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-12-31PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-12-31PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-07-31PPKE
Bérces ViktorA büntetőeljárás reformja és a bizonyítás összefüggései2021-12-31PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2021-12-31PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2021-12-31PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2021-12-31PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2021-12-31PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-12-31PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-07-31PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2021-07-31PPKE
Csink LórántDigitális véleményszabadság2021-12-31PPKE
Csink LórántKormányzat és hatalommegosztás2021-12-31PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2021-12-31PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-07-31PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2021-12-31PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-12-31PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-12-31PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2021-12-31PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-07-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-08-31PPKE
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-08-31PPKE
Gáspári ZoltánIdegi jelátvitelben résztvevő fehérjék vizsgálata2021-07-31PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-07-31PPKE
Gyeney LauraAz uniós polgárság jövőbeni szerepe az európai integrációban2021-12-31PPKE
Gyeney LauraA foglalkozási betegség miatti munkáltatói felelősség2021-12-31PPKE
Gyeney LauraThe future of EU citizenship in the European integration2021-12-31PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-07-31PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-12-31PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2021-12-31PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-12-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2021-12-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2021-12-31PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2021-12-31PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-12-31PPKE
Halász ZsoltA bankjogi és tőkepiaci szabályozás aktuális kérdései, trendjei2021-12-31PPKE
Halász ZsoltAz Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének szabályozási kérdései2021-12-31PPKE
Halász ZsoltA virtuális eszközök szabályozása2021-12-31PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2021-12-31PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-07-31PPKE
Horváth András
Rekeczky Csaba
Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval2021-07-31PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2021-07-31PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-12-31PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2021-12-31PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2021-12-31PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-12-31PPKE
Kolumbán GézaFáziszárt hurkok dinamikája és kaotikus viselkedése2021-07-31PPKE
Komáromi LászlóA közvetlen és a részvételi demokrácia intézményei2021-12-31PPKE
Komáromi LászlóJog- és alkotmánytörténet2021-12-31PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2021-12-31PPKE
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2021-12-31PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2021-12-31PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2021-07-31PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2021-12-31PPKE
Kovács MihályDeterminisztikus és sztochasztikus végtelen dimenziós dinamikai rendszerek analízise és numerikus analízise2021-07-31PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaUniós demokrácia kérdései2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaSoft law2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaTemetkezési jog hazánkban és Európában2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaTemetkezési jog hazánkban és Európában2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaFeledtetéshez való jog2021-12-31PPKE
Láncos Petra LeaAz európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére2021-12-31PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )