Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem által meghirdetett védések
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Adorjáni ZoltánMarjovszky Tibor2005-03-11 15:00:00A Therapeuták kontemplatív kegyessége2005-07-02
Árvavölgyi BélaFazakas Sándor2021-05-31 13:00:00Keresztyénség – egyház – közélet. Karl Barth személyének és ekkléziológiai gondolatainak hatása a XX. századi magyarországi református teológiára2021-06-29
Baráth Béla LeventeHörcsik Richárd2004-02-20 15:00:00"Földbegyökerezés és égbe fogózás" - A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920)2004-03-27
Barnóczki AnitaBodó Sára2016-05-18 14:00:00A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói2016-06-13
Batizán AttilaGonda László2023-06-21 14:00:00Az egyház, mint diaszpóra. A diaszpóra-egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai2023-06-29
Bátoriné Misák MariannaBaráth Béla Levente2016-12-15 12:30:00Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága2017-02-07
Bernáthné Somogyi MártaBaráth Béla Levente2013-11-07 15:00:00A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében2013-12-12
Borsi Attila JánosGaál Botond2009-02-12 15:00:00A megigazulás tana és a posztmodernitás - impulzusok a nyilvános teológia számára2009-06-16
Csoma Judit MargitBodó Sára2012-05-21 14:00:00A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században2012-06-08
Czagány GáborGaál Sándor2012-02-24 15:00:00Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben - különös tekintettel az egyetemista közösségekre2012-04-03
Czeglédi Péter PálHodossy-Takács Előd2020-09-25 14:00:00Egy elveszett ruha nyomában. A főpapi ruha vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében2020-10-02
Dézsi CsabaPeres Imre2020-02-04 14:00:00Jézus feltámadásának hagyományozása2020-02-11
Gaál SándorBölcskei Gusztáv2005-05-31 14:00:00"A kezdeményező egyház" - Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre2005-07-02
Hanula GergelyMarjovszky Tibor2009-01-13 10:00:00Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt Homíliáiban2009-06-16
Hecker RóbertKustár ZoltánHézser Gábor2009-06-08 14:30:00Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat2009-06-16
Hodossi SándorBodó Sára2008-06-10 15:00:00A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon2008-06-28
Hotorán Gábor JánosFazakas Sándor2019-11-19 14:00:00Török István, az igeteológus2019-11-26
Jenei PéterHodossy-Takács Előd2014-11-25 14:00:00Jövevények a kapuknál - A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján2014-12-08
Kádár FerencFekete Károly2007-02-15 10:00:00Egyház itt és most. Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei2007-06-23
Kis KláraBodó Sára2020-06-15 14:00:00ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK. A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében2020-07-01
Kis MédeaFekete Károly2007-02-15 15:00:00Istendicsőítés - Istentisztelet2007-06-23
Kocsev MiklósFekete Károly2003-02-13 15:00:00Impulzusok a holland református (GereformeedHervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül2003-06-28
Kodácsy TamásGaál Botond2007-02-08 14:00:00"Cogito, ergo mundus talis est!" A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata2007-06-23
Kolumbán Vilmos JózsefHörcsik Richárd2005-06-10 15:00:00Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára2005-07-02
Koncz-Vágási KatalinKustár Zoltán2020-12-08 13:00:00Haggeus próféta és Haggeus könyve. A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése2020-12-21
Kopándi BotondFekete KárolyRezi Elek2016-11-14 14:00:00AZ „ÚJ HOMILETIKA” MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA2016-11-15
Kovács KrisztiánFazakas Sándor2014-12-03 14:00:00Határmezsgyén - A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően2014-12-08
Krasznay MónikaBodó Sára2014-12-04 15:00:00A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában2014-12-08
Kulcsár ÁrpádFekete Károly2022-02-08 14:00:00Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei2022-02-22
Kustárné Almási ZsuzsannaBodó Sára2021-11-16 14:00:00Életre kelt történetek. Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és dráma eszközeivel2021-11-22
LaMontagne MelindaMarjovszky Tibor2008-03-06 14:30:00A József-történet rabbinikus magyarázatai2008-09-07
Ledán Muntean IstvánPeres Imre2020-09-17 14:00:00A halál mint álom. Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében2020-10-02
Lucski MártaBodó Sára2022-12-12 15:00:00Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei2022-12-22
Magyar BalázsFazakas Sándor2016-11-11 14:00:00Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora2016-11-15
Máthé-Farkas ZoltánHodossy-Takács Előd2019-12-20 14:00:00A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben2020-01-09
Mészáros KálmánBaráth Béla Levente2009-06-11 16:00:00"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából"2009-06-16
Molnár Sándor KárolyBaráth Béla Levente2014-06-19 15:00:00„Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében2014-09-22
Németh ÁronKustár Zoltán2015-04-20 14:00:00„KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében.2015-05-12
Németh TamásGaál Botond2009-01-12 15:00:00Az Óegyház eszkatológiája2009-06-16
Paczári AndrásKustár Zoltán2020-12-07 15:00:00Szőlő és bor a Közel-Keleten és az Ószövetségben2020-12-21
Pálfi JózsefGaál BotondFazakas Sándor2009-06-05 14:30:00Református felsőoktatás Erdélyben2009-06-16
Pap FerencHodossy-Takács ElődKustár Zoltán2009-04-21 14:30:00Templom mint teológia2009-06-16
Papp GyörgyGaál BotondPásztori-Kupán István2016-01-26 14:00:00Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban2016-02-02
Papp-Cindea ZsoltFazakas SándorPásztori-Kupán István2020-02-03 14:00:00Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában2020-02-11
Petró LászlóGaál Botond2017-01-27 14:00:00Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában2017-02-07
Porkoláb András JózsefFazakas Sándor2023-11-21 13:00:00Egyéni és közösségi hittapasztalatok egyházformáló hatása rendszeres teológia, etikai és ekkléziológiai szempontból
Pótor ÁronGaál Botond2017-02-02 14:00:00Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai2017-02-07
Pótor János IstvánPeres Imre2019-11-18 14:00:00A JERUZSÁLEMI SZERETETKÖZÖSSÉG2019-11-26
Püsök SaroltaGaál BotondFazakas Sándor2009-05-28 13:00:00SØREN KIERKEGAARD TEOLÓGIÁJÁNAK SÚLYPONTJAI2009-06-16
Rácsok GabriellaGaál Sándor2013-12-03 14:00:00A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában2013-12-12
Retkes AttilaMolnár János2018-05-17 14:00:00Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949)2018-06-12
Sándor BalázsGaál Botond2005-03-03 15:00:00A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönhatása a szentháromságtani és a krisztológiai viták idején2005-07-02
Somfalvi EditBodó Sára2015-11-03 14:00:00A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel2015-11-10
Steiner JózsefGonda László2018-12-04 14:00:00A missziói elmélettől a gyakorlatig. A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata2018-12-17
Szarka MiklósFekete Károly2012-12-06 14:00:00Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése2013-02-05
Szászi AndreaBodó Sára2011-10-14 15:00:00A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai2011-12-13
Szatmári EmíliaHörcsik Richárd2016-10-18 14:00:00"Közegyházi életünk sodrában" Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében2016-11-15
Székely JózsefFekete Károly2018-06-18 14:00:00AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban2018-06-28
Tőkés ZoltánHörcsik Richárd2006-03-31 15:00:00Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió2006-07-01
Varga ZsoltFekete Károly2009-10-20 15:00:00Rudolf Bohren homiletikája2009-11-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )