Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem által meghirdetett védések
Az Eszterházy Károly Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Alabán PéterValuch Tibor2019-01-25 11:00:00A társadalmi dezintegráció társadalomtörténeti összefüggései Ózdon és környékén a rendszerváltozás után2019-01-29
B. Gál EditGebei Sándor2015-09-19 12:30:00Orczy István. Az egri püspöki provizorságtól, a királyi tanácsosi címig. Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében2015-09-29
Bajcsi IldikóSzarka László2019-02-07 11:00:00A cserkészettől a kommunizmusig : A sarlósok alternatívái a két világháború közötti Csehszlovákiában2019-04-01
Bakonyi ZsuzsannaBessenyei József2018-04-13 15:00:00Magyar nyelvű írásbeliség a 16. századi Nagyszombatban2018-05-22
Ballabás DánielPap József2019-03-22 15:00:00A főrendiházi reform és a magyar főnemesség földbirtokviszonyai2019-04-01
Berecz AnitaGyáni Gábor2020-09-03 14:00:00Választók és választottak. Eger polgársága a 19. században2020-09-07
Bödők GergelyRomsics Ignác2018-09-28 15:00:00Vörös- és fehérterror Magyarországon (1919-1921)2018-10-10
Bóna LászlóPap József2017-09-21 10:00:00A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák kontaktzóna kiválasztott városaiban a dualizmus idején. (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalomtörténeti elemzés)2017-11-24
Borbély ZoltánV. Balogh Judit2015-09-19 09:00:00A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben2015-09-29
Borsodi Csilla NoémiDávid Mária2020-11-19 15:00:00A közismereti tantárgyakat oktató tanári eredményesség értelmezési lehetőségei az egyes középiskola-típusokban2020-12-28
Bozó-Szűcs DiánaPap JózsefSzarka László2020-09-04 14:00:00Egy 19. századi lelkészválasztási vita társadalomtörténeti aspektusai2020-09-07
Buránszkiné Sallai MártaMika JánosÜtőné Visi Judit2018-11-15 13:00:00Korszerű időjárási ismeretek és kapcsolódó magatartásminták a környezeti nevelésbe2018-12-12
Csapody MiklósRomsics Ignác2012-09-28 09:00:00Bálint Sándor (1904-1980) -- Életrajz2012-10-18
Érsek AttilaLengyelné Molnár Tünde2020-02-27 10:00:00A történelmi tartalomba ágyazott kritikai gondolkodás kognitív elemeinek mérési, fejlesztési lehetőségei a 11-12. évfolyamos gimnáziumi tanulók körében elektronikus tanulási környezetben2020-04-17
Fábián MátéRainer M. János2019-02-22 14:00:00Borbély-Maczky Emil (1887-1945). Politikai életrajz2019-04-01
Faragó BoglárkaKovács Kristóf2019-06-28 12:00:00Az IKT‑eszközök tanulási alkalmazásának több módszerű elemzése : IKT eszközök kontrollálatlan használatának vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében.2019-07-01
Fizel NatasaPukánszky Béla2018-02-16 13:00:00A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációja és intézményesülésének utolsó szakasza : Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképz2018-03-01
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)2020-01-08
Gali MátéRomsics Ignác2017-09-22 14:00:00Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853-1936)2017-11-24
Gortva JánosKovácsné dr. Nagy Emese2020-03-28 09:30:00A pásztói polgári fiúiskola regionális szerepének vizsgálata 1895 és 1920 között2020-04-17
Gulyás EnikőHatvani AndreaVerók Attila2019-05-24 13:00:00A fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetősége halmozottan hátrányos helyzetű diákok körében2019-07-01
Gyurgyák JánosRomsics Ignác2012-05-31 12:00:00Magyar fajvédők2012-06-22
Horváth Péter LászlóPukánszky BélaMagyar Adél2020-10-01 10:00:00A könnyen érthető kommunikációs képzési programok képzésfejlesztésének története Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény tükrében2020-10-05
Hunyadi ZsuzsannaDuffek MihályPukánszky Béla2018-05-23 10:00:00Zongoraiskolák tantárgy-pedagógiai összehasonlító elemzése - különös tekintettel a zenei képességek fejlesztésére.2018-07-04
Kiss GabriellaUgrai János2018-12-27 14:00:0020. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira: Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája.2018-12-28
Komló CsabaKöpeczi-Bócz Tamás2017-01-30 15:00:00A tanári mesterszakos hallgatók elektronikus portfóliójának vizsgálata az Eszterházy Károly Egyetemen2017-03-24
Könczey RékaPajtókné Tari Ilona2020-04-08 13:30:00A kiemelt európai jelentőségű természeti értékek jelenléte a köznevelésben és a környezeti nevelésben, illetve kapcsolódásuk a biodiverzitás tanításához.2020-04-17
Kovácsné Magyari HajnalkaValuch Tibor2021-06-25 10:00:00Trendi nő a szocializmusban. Szépségideálok és szépségápolási szokások a Kádár-korszakban
Lanszki AnitaOllé János2018-05-10 15:00:00A digitális történetmesélés mint tanulásszervezési eljárás tanulástámogató és kompetenciafejlesztő hatása az oktatási folyamatban2018-05-22
Máthé BorbálaFalus Iván2019-05-23 13:00:00A magánélet hatása a tanár iskolai munkájára2019-07-01
Nagy AndorVerók AttilaGebei Sándor2019-06-19 10:00:00Érvényesülési stratégiák a brassói szász tisztviselők körében : Kapcsolatháló-elemzés és családrekonstrukció az alkalmi nyomtatványok segítségével (1650-1750)2019-07-01
Nagy PéterValuch Tibor2015-09-19 09:00:00Lokális társadalom - gyári társadalom. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig2015-09-29
Nagyné Klujber MártaEstefánné Varga Magdolna2019-07-15 10:00:00A mozgásterápiás eljárások iránti igények és azok igénybevételének lehetőségei a pedagógiai szakszolgálati intézményekben2020-01-20
Nóvé BélaRainer M. János2016-09-23 15:00:00Patria Nostra : '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban2016-12-15
Orgoványi-Gajdos JuditFalus Iván2018-06-22 13:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése design-alapú kutatás keretében2018-07-04
Pálfi DorinaKovácsné dr. Nagy Emese2021-04-23 09:00:00A pedagógusok státuszkezelési kompetenciájának fejlesztése
Petz TibornéHoffmann Miklós2021-01-07 13:00:00Kompetencia alapú matematikaoktatás megvalósulása és kritikus pontjai a tanítóképzésben2021-02-09
Ponyi LászlóKállai Ernő2017-11-25 10:00:00Közművelődés és a romák : Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban2017-12-18
Ponyi LászlóKállai Ernő2017-11-25 10:00:00
elmarad(t)
Közművelődés a romák: Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban
Pribék LászlóKotschy Beáta2020-01-24 11:00:00Pedagógusszerepek vizsgálata, pedagógustevékenységek feltárása a Közép-dunántúli régió középfokú kollégiumaiban2020-04-17
Racsko RékaKis-Tóth Lajos2017-02-23 11:00:00Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról2017-03-24
Révész-Kiszela KingaMező FerencFügedi Balázs2018-12-14 15:00:00Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében2018-12-28
Savella OrsolyaDávid Lóránt DénesFritz Péter2018-02-01 10:00:00Informális tanulás egészségmagatartás - formáló hatása az egészségturizmusban2018-03-01
Spiczéné Bukovszki EditBárdos JenőHeltai Pál2017-03-31 11:00:00Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról2017-04-05
Sumi Ildikó KatalinJedlovszky PálMurányi Zoltán2019-03-01 11:00:00Légszennyező anyagok adszorpciójának modellezése, a szimulációs eredmények oktatásban való alkalmazása és hatásának vizsgálata.2019-04-01
Szabó ViktorRomsics Ignác2016-09-30 15:00:00A magyarországi Tanácsköztársaság propagandája2016-12-15
Szabóné Balogh ÁgotaMező Ferenc2019-02-27 10:00:00Kognitív képességek informatikai alapú fejlesztésének hatásvizsgálata 5-8. évfolyamon tanulók körében2019-04-01
Szegő Iván MiklósRainer M. János2019-03-08 15:00:00Gazdasági ingadozás és elitváltozás : Finnország és Magyarország, 1945-1990.2019-04-01
Szentes ErzsébetLudányi Ágnes2016-06-28 11:00:00A pályaszocializáció felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata2016-06-30
Szűts ZoltánLengyelné Molnár Tünde2020-09-19 09:00:00A digitális pedagógia egységes elméleti kerete és alkalmazása a tanítás és tanulás folyamatában2020-10-05
Tasiné Csúcs IldikóRomsics Ignác2020-05-14 10:00:00Szent-Györgyi Albert politikai és közéleti tevékenysége Magyarországon2020-06-30
Tiszai LucaPukánszky Béla2018-05-23 14:00:00A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat.2018-07-04
Turbucz DávidRomsics Ignác2014-10-02 10:00:00A Horthy-kultusz 1919-19442014-11-13
Vincze MáriaPintér Miklósné Eőry VilmaBárdos Jenő2018-10-19 13:00:00A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra2018-12-12
Wencz BalázsRainer M. János2015-03-13 14:30:00A Magyar Kommunista Párt politikája Komárom-Esztergom vármegyében 1945-1948 között2015-05-26
Zagyváné Szűcs IdaSimándi Szilvia IldikóÜtőné Visi Judit2019-12-14 10:30:00A pedagógusok szakmai önértékelését befolyásoló tényezők, különös tekintettel a külső szakmai elvárásokra és a szakmai énhatékonyság személyes észlelésére2020-01-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )