Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
ANDAHÁZI SZEGHY VIKTORSzani Ferenc2010-03-10 09:00:00A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveletei2010-04-27
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
BAGI JÓZSEFNagy László2010-02-18 14:00:00Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja2010-02-24
BARABÁS ANETTTömösváry Zsigmond2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
Beinschróth JózsefMunk Sándor2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
Benkő AndrásHuszár András2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
BENKŐ TIBORKiss Zoltán László2010-09-02 10:00:00A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése2010-09-14
BERACZKAI ANTALKőszegvári Tibor2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
BERECZKI ZSOLT LÁSZLÓBökönyi István2009-02-17 09:00:00Biztonság a büntetés-végrehajtásban2009-02-24
Berek TamásGrósz Zoltán2007-11-28 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Béres JánosResperger István2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
BERNÁT PÉTERSzabó József János2011-10-03 13:00:00Stratégia és taktika a Kárpát-medence erődépítészetében a késő római korban2011-10-13
Berzsényi PéterZsinkó József2008-06-18 10:00:00Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban2008-06-24
BESENYŐ JÁNOSResperger István2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13
Bleier AttilaRajnai Zoltán2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
BOLDIZSÁR GÁBORPadányi József2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
BOZSÓ ZOLTÁNRajnai Zoltán2012-01-06 09:00:00A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei2012-04-04
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
Bugyjás JózsefSipos Jenő2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
Cs. Nagy GézaTurcsányi Károly2011-09-06 11:00:00Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában2011-09-22
CSERY-SZŰCS PÉTERHarai Dénes2011-01-12 09:00:00A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a ZMNE-n a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően2011-02-10
DEÁK-MOLNÁR DÓRASzenes Zoltán2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
Dénes KálmánLukács László2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
DÉZSI ZSOLTSzelei Ildikó2010-09-09 09:00:00A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe2010-09-14
Eigemann GáborVincze Árpád2008-10-02 09:00:00Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben2008-11-04
Faludi GáborHalász László2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
FARKAS TIBORSándor Miklós2010-10-21 09:00:00A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében2010-10-26
Forgács BalázsDeák János2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
Fridrik JózsefKiss Zoltán László2008-07-04 09:00:00Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében2008-09-16
Fürjes János NorbertKovács László2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
Gácser ZoltánVass Sándor2008-10-17 09:00:00A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-11-04
Gelsei AndrásPadányi József2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
Gerő PéterSeres György2012-01-11 11:00:00Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-learning) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján2012-04-04
GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINAKónya József2010-09-30 09:00:00A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei2010-10-26
GÖRÖG ISTVÁNSzabó János2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
Grafjódi IstvánNógrádi György2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
Gyenes ZsuzsannaHalász László2009-02-05 09:00:00Az ipari biztonságot szolgáló eljárás- és eszközrendszer fejlesztése a külső hatások elleni védekezésben2009-03-03
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Hangya GáborKende György2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
Hanka LászlóVincze Árpád2011-03-17 09:00:00Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése2011-04-20
Hausner GáborÁcs Tibor2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
Hegedűs ErnőTurcsányi Károly2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
HEGEDŰS HENRIKKrizbai János2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
Herbert StrunzMezey Gyula2010-10-11 10:00:00Management in the Armed Forces2010-10-27
Horváth SándorSipos Jenő2008-10-13 14:00:00A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése2008-11-04
Horváth ZoltánVánya László2009-10-14 14:30:00Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén2009-11-02
Isabella dal FabbroSzabó József János2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
Janik ZoltánVincze Árpád2009-06-17 09:00:00A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése2009-06-23
Jónás Jánostéves felvitel2008-12-08 09:00:00
elmarad(t)
A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar honvédség szerepvállalása ezek kezelésében
KÁDÁR PÁLTorma András2009-05-28 10:00:00A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái2009-06-23
Kállai AttilaGőcze István2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
Karvaly GellértFűrész József2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Kassai KárolySándor Miklós2008-01-29 09:30:00A Magyar Honvédség információvédelmének - mint biztonság részének - feladatrendszere2008-02-26
Kavas LászlóÓvári Gyula2009-10-07 11:00:00Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági – hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére2009-11-02
KERTI ANDRÁSRajnai Zoltán2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
Keszthelyi GyulaÓvári Gyula2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
KIRÁDY ATTILABolgár Judit2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
KISS ÁLMOS PÉTERSzternák György2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
KISS GABRIELLAVincze Lajos2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
Kissné Akli MáriaZsigmond Gyula2010-03-01 09:00:00Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata2010-04-29
Kladek AndrásSzigeti Lajos2008-02-05 09:00:00Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program2008-02-26
KLEMENSITS PÉTERVargyai Gyula2011-11-30 09:30:00A páncélos fegyvernem Észak-Afrikában (1940-1943), a brit hadvezetés tapasztalatai alapján2011-12-07
KOCSIS SÁNDOR ISTVÁNFelházi Sándor2012-03-08 09:00:00Az USA Ohio-i Nemzeti Gárda működésének tapasztatai és azok hasznosításának lehetőségei a magyar tartalékos rendszer fejlesztése során2012-04-04
Kohut LászlóFűrész József2008-11-26 09:00:00Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata2008-12-16
Koleszár BélaVánya László2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
KOLOSSA LÁSZLÓKiss Zoltán László2010-02-02 09:00:00A Magyar Honvédség karriermodellje2010-02-24
Koncz MiklósKovács László2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
KOPCSÓ ISTVÁNSvéd László2010-02-11 10:00:00A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására2010-02-24
KORONVÁRY PÉTERHorváth László2009-02-16 09:00:00Az amerikai „military leadership” elmélet rendszertana2009-02-24
Kovács CsabaKőszegvári Tibor2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
Kovács IldikóKende György2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Kovács JuditVincze Árpád2011-05-30 09:00:00Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén2011-06-21
Kovács ZoltánVincze Árpád2009-06-26 09:00:00A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében2009-12-16
Kovács ZoltánBolgár Judit2008-02-22 09:00:00A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra2008-02-26
Kucsera Péter LászlóKovács László2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
Kuti RajmundFöldi László2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Lakatos PéterRéger Béla2008-05-28 14:00:00Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai, különös tekintettel a Logisztikai Szolgáltató Központok lehetőségeire2008-06-24
Lamper LászlóForgon Miklós2011-09-27 09:00:00MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései2011-10-21
Lendvay MariannaTurcsányi Károly2007-05-29 09:00:00Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése2007-11-07
LENKEY LÁSZLÓIzsa Jenő2009-02-09 09:00:00A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében2009-02-24
LIPPAI PÉTERHorváth Csaba2010-02-01 09:00:00A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva („Tavaszi ébredés” 1945. március 06 – 1945. március 15.)2010-02-24
LŐRINCZY SZABOLCS PÉTERKrajnc Zoltán2010-02-08 09:00:00A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával2010-02-24
MAGYAR SÁNDORSándor Miklós2009-06-04 09:00:00Katonai kommunikációs igények, lehetőségek a békefenntartás vezetésének támogatásában2009-06-23
MAGYARNÉ KUCSERA ERIKASándor Miklós2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
Makk LászlóHülvely Lajos2008-11-18 09:00:00A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar Honvédség haderő-átalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig 1989-19992008-12-09
MÁTYÁS MIHÁLYUngvár Gyula2011-01-11 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-15
Mátyás MihályUngvár Gyula2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
Medveczki ZoltánZsiros Lajos2009-05-27 09:00:00Akusztikus rhinometria alkalmazása az alkalmassági vizsgálatok során2009-06-23
MÉSZÁROS GÉZABolgár Judit2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
Mintál NoémiBabos Tibor2011-09-23 09:00:00A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején2011-10-13
Miskolczi IldikóSeres György2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
Mógor JuditFöldi László2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )