Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth CsabaA II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai, s2018-04-30TDI
Horváth CsabaNapjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében2018-04-30TDI
Balla PéterPál apostol korinthusi levelezése2018-04-30HTK
Balla PéterÉlet és halál a Jelenések könyvében2018-04-30HTK
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2018-04-30HTK
Balla PéterÚjszövetségi kánontörténet2018-04-30HTK
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2018-04-30HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2018-04-30HTK
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2018-04-30HTK
Békési SándorTeológiai esztétika rendszeres vagy történeti megközelítése2018-04-30HTK
Békési SándorInterdiszciplináris területek apologetikai értelmezése2018-04-30HTK
Békési SándorKutatások a teológiai antropológia területén2018-04-30HTK
Hanula GergelyA görög egyházatyák Szentírás-magyarázatának recepciója2018-04-30HTK
Hanula GergelyA vallásos nyelv teológiai vizsgálata2018-04-30HTK
Hanula GergelyAz Újszövetség görög nyelve2018-04-30HTK
Horváth ErzsébetKálvin és a Reformáció hatása a társadalomra2018-04-30HTK
Horváth Erzsébet16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggései2018-04-30HTK
Karasszon IstvánSzemantikai változások a sémi nyelvek fejlődésében2018-04-30HTK
Karasszon IstvánA Prédikátor könyvének újabb magyarázatai2018-04-30HTK
Karasszon IstvánTemplomrenoválás Izráelben2018-04-30HTK
Karasszon IstvánAz Énekek éneke és a művészetek2018-04-30HTK
Karasszon IstvánPrófétai könyv és prófétai egyéniség2018-04-30HTK
Karasszon IstvánIzraeli történelem és Biblián kívüli történetírás2018-04-30HTK
Karasszon IstvánEgyiptom és Izrael vallásának kapcsolata az i.e. I-II. évezredben2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeremtésfelfogások a Krisztus utáni 2-3. században2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAz antik filozófia hatása a második századi görög egyházatyákra2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeológia és aszkézis az ókeresztény korban2018-04-30HTK
Kendeffy GáborCanterbury-i Anselmus filozófiája és teológiája2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus misztikája2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAz ókori kereszténység és a pogány kultuszok2018-04-30HTK
Kendeffy GáborÓkeresztény szerzők recepciója az újkori gondolkodásban2018-04-30HTK
Kendeffy GáborTeodicea az egyházatyáknál2018-04-30HTK
Kendeffy GáborAugustinus kegyelemtana és akaratfelfogása2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA kontextuális lelkigondozás2018-04-30HTK
Kocsev MiklósReformátus liturgia lehetőségei2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA lelkész személyisége és a lelkészi identitás2018-04-30HTK
Kocsev MiklósA gyülekezetépítés elmélete és gyakorlata református egyházi összefüggésben2018-04-30HTK
Kocsev MiklósLehetőségek és kihívások a homiletikai palettán2018-04-30HTK
Kodácsy TamásKorai dogmatörténet2018-04-30HTK
Kodácsy TamásÖkoteológia2018-04-30HTK
Kodácsy TamásVallás és természettudomány kapcsolata2018-04-30HTK
Kodácsy TamásKijelentéstan2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz imagináció teológiai és homiletikai aspektusai2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés helyzete a teológiai társtudományok között2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAmerikai homiletika az ezredfordulón2018-04-30HTK
Literáty Zoltán19. és 20. századi gyakorlati teológusok munkásságának értékelése2018-04-30HTK
Literáty ZoltánGyülekezetépítés városi és falusi kontextusban2018-04-30HTK
Literáty ZoltánA magyar diakónika történeti, teológiai és gyakorlati rendszerezése2018-04-30HTK
Literáty ZoltánAz igehirdetés formájának jelentősége2018-04-30HTK
Literáty ZoltánPerformativ igehirdetés2018-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései2018-04-30HTK
Németh DávidA lelkigondozás életértelmező funkciója2018-04-30HTK
Németh DávidA vallásosság és a spiritualitás élettörténeti változásainak valláspedagógiai szempontjai2018-04-30HTK
Pap FerencInterdiszciplináris kultusztörténeti kutatások2018-04-30HTK
Pap FerencProtestáns liturgiatörténet2018-04-30HTK
Pap FerencAz Újszövetség és a korai keresztyén kultusz kapcsolata2018-04-30HTK
Pecsuk OttóBibliafordítás elmélete2018-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi kortörténet2018-04-30HTK
Pecsuk OttóPál apostol teológiájának kérdései (pl. megigazulástan)2018-04-30HTK
Pecsuk OttóÚjszövetségi bibliai teológia2018-04-30HTK
Siba BalázsValláspedagógia a XXI. században2018-04-30HTK
Siba BalázsMisszió és gyülekezetépítés a XXI. században2018-04-30HTK
Siba BalázsA kooperativitás elmélete és módszerei a vallástanári gyakorlatban2018-04-30HTK
Siba BalázsVallásos identitás és az élettörténet kapcsolata2018-04-30HTK
Siba BalázsLelkiség és vezetés az egyházban2018-04-30HTK
Szabó IstvánIgehirdetés és teológia2018-04-30HTK
Szabó IstvánEgyház és társadalom2018-04-30HTK
Szabó IstvánA 20. század hazai teológiai gondolkodása2018-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások az ekkléziológia témakörében2018-04-30HTK
Szűcs FerencKutatások a trinitástan nagy toposzaihoz kapcsolódva2018-04-30HTK
Szűcs FerencA keresztyén etika és a mai nagy társadalmi problémák összefüggése2018-04-30HTK
Vladár GáborA kánonképződés kezdetei az újszövetségi iratokban2018-04-30HTK
Vladár GáborA hit továbbadásának formái az Újszövetségben2018-04-30HTK
Vladár GáborAz ószövetségi idézetek funkciója az Újszövetségben2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefVallási irányzatok a korai zsidóságban2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefPerzsa-hellenisztikus kori zsidóság irodalma, története2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefZsidóság és a protestantizmus kapcsolata2018-04-30HTK
Zsengellér JózsefSamaritánus kutatások2018-04-30HTK
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2018-09-15KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2018-09-15KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2018-09-15KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2018-09-15KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2018-09-15KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2018-09-15KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2018-09-15KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2018-09-15KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2018-09-15KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2018-09-15KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2018-09-15KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2018-09-15KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2018-09-15KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2018-09-15KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )