Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Györke ÁgnesHuszadik és huszonegyedik századi brit és posztkoloniális irodalom, irodalom- és kultúraelmélet2021-01-16BTK
Cserny ÁkosEurópai választási intézmények2021-01-16KA131
Bács ZoltánAz uniós pénzeszközök hozzájárulása a felsőoktatási intézmények fejlődéséhez2020-12-31DEGTK
Bácsné Bába ÉvaSzervezeti és vezetési összefüggések vizsgálata különös tekintettel sportszervezetekre2020-12-31DEGTK
Bai AttilaAgro-fotovoltaikus gazdálkodás gazdasági értékelése2020-12-31DEGTK
Bai AttilaFarmok energetikai önellátása2020-12-31DEGTK
Bai AttilaHáztartások energetikai önellátása napelemek segítségével2020-12-31DEGTK
Bai AttilaTelepülések energetikai önellátása2020-12-31DEGTK
Balogh PéterAz élelmezésbiztonság vizsgálata statisztikai és hálózatelemzési módszerekkel2020-12-31DEGTK
Barizsné Hadházi EditEgyetemi hallgatók etikai attitűdvizsgálata2020-12-31DEGTK
Berde CsabaA tudásmenedzsment és a szakértői autoritás összefüggései2020-12-31DEGTK
Borbásné Botos SzilviaInformációs modellek és vizualizációs technológiák lehetőségei az agrár-élelmiszeripari ellátási láncon belüli digitális információáramlás színvonalának elemzéséhez2020-12-31DEGTK
Csapóné Riskó TündeA vállalatok társadalmi felelőssége, elméleti megközelítések, modellek, gyakorlati megvalósulások multinacionális vállalatoknál2020-12-31DEGTK
Csapóné Riskó TündeA vállalatok társadalmi felelőssége, elméleti megközelítések, modellek, gyakorlati megvalósulások a KKV szektorban2020-12-31DEGTK
Csapóné Riskó TündeA KKV-k nemzetközi piacra lépésének aktuális kérdései, kihívásai2020-12-31DEGTK
Dajnoki KrisztinaMegtartás-menedzsment vizsgálatok2020-12-31DEGTK
Erdey LászlóFejlődésgazdaságtan2020-12-31DEGTK
Erdey LászlóA latin-amerikai országok gazdaságfejlődésének egyes kérdései, különös tekintettel a kereskedelempolitikára2020-12-31DEGTK
Felföldi JánosLánc menedzsment technikák az agrár-élelmiszer szektorban2020-12-31DEGTK
Fenyves VeronikaÚj modell kialakítása a vállalkozások teljesítményvizsgálatában2020-12-31DEGTK
Földi KataFogyasztói döntések az élelmiszer orientált kiskereskedelemben2020-12-31DEGTK
Herdon MiklósA vállalkozások digitalizációjának mérésére és ágazatok összehasonlítására alkalmas modellek fejlesztése2020-12-31DEGTK
Huzsvai LászlóKorszerű többváltozós módszerek a gazdaságtudományi kutatásokban2020-12-31DEGTK
Máté DomiciánAz energia-és élelmezés-ellátást befolyásoló tényezők vizsgálata a fenntarthatóság és a versenyképesség tükrében2020-12-31DEGTK
Molnár EdinaA személyes hatékonyságot meghatározó tényezők a gazdasági és az üzleti életben2020-12-31DEGTK
Pakurár MiklósGlobális kínai ellátási láncok jellemzői és fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel, az EU-val és Magyarországgal való kapcsolatokra2020-12-31DEGTK
Pető KárolyA gazdaság élénkítés az Észak-magyarországi régióban2020-12-31DEGTK
Rusinné Fedor AnitaA szolgáltató szervezetek menedzsmentjének funkcionális vizsgálata2020-12-31DEGTK
Rusinné Fedor AnitaA munka és a magánélet összehangolásának lehetőségei2020-12-31DEGTK
Szabó GáborAz uniós csatlakozás hatása a magyar élelmiszer-gazdaságra2020-12-31DEGTK
Szakály ZoltánNudge marketing technikák a fogyasztók egészségmagatartásának formálásában2020-12-31DEGTK
Szilágyi RóbertFuvarozásnál használható alternatív hajtásláncok komplex értékelési modell fejlesztése2020-12-31DEGTK
Szőllősi LászlóA hazai baromfiágazat egyes szakágazatának versenyképességi tartalékai2020-12-31DEGTK
Szűcs EditFelsőoktatási intézmények szervezési és szervezeti innovációjának vizsgálata2020-12-31DEGTK
Szűcs IstvánA sertéshús termékpálya komplex gazdasági vizsgálata, különös tekintettel az integrációs kapcsolatokra2020-12-31DEGTK
Szűcs EditAgilis és vállalkozói szemléletű vezetés mint egy új vezetési modell2020-12-31DEGTK
Szűcs Róbert SándorA fogyasztói tudatosság komplex vizsgálata, különös tekintettel az élelmiszerek piacára2020-12-31DEGTK
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2021-01-16A/215
Keményfi RóbertNemzeti kultúrák a Kárpát-medencében2021-01-16DE311
Abádi Nagy ZoltánA komikum, humor, fekete humor, irónia, paródia és szatíra kérdésköreit érintő témák2021-01-16DEBTK
Abádi Nagy ZoltánAz amerikai próza, a kortárs amerikai irodalom, a posztmodernizmus, a minimalizmus, az entropikus irodalom2021-01-16DEBTK
Bárány AttilaA Százéves Háború korának had- és diplomáciatörténete (14-15. század)2021-01-16DEBTK
Bárány AttilaAnglia társadalom- és politikatörténete a középkorban (5-15. század)2021-01-16DEBTK
Bényei TamásElbeszélés, elmélet és kultúra a modern angol irodalomban és posztkolonális irodalomban2021-01-16DEBTK
Biczó GáborGazdasági antropológia2021-01-16DEBTK
Borus GyörgyAngol-holland kapcsolatok a 17. század során2021-01-16DEBTK
Bülgözdi ImolaTársadalmi nem és identitás a XX. századi és kortárs amerikai prózában2021-01-16DEBTK
Bülgözdi ImolaAz amerikai dél irodalma és kultúrája2021-01-16DEBTK
Csatár PéterMetaphor analysis2021-01-16DEBTK
Csatár PéterTranslation studies2021-01-16DEBTK
Csatár PéterGerman pronominal system2021-01-16DEBTK
Csató PéterKortárs amerikai próza és film a modern morálfilozófia és episztemológia tükrében2021-01-16DEBTK
Csépes IldikóLanguage Testing and Assessment2021-01-16DEBTK
Csépes IldikóSecond Language Acquisition2021-01-16DEBTK
Cserép AttilaFigurative language2021-01-16DEBTK
Cserép AttilaIdioms2021-01-16DEBTK
Győri ZsoltNemzet-konstrukciók és etnikai önképek az angolszász filmművészetek tükrében2021-01-16DEBTK
Győri ZsoltA kelet-európai filmművészet kultúratudományos megközelítése2021-01-16DEBTK
Győri ZsoltTranslocal, Transnational, Transmedial Contexts of Popular Music2021-01-16DEBTK
Hunyadi LászlóMultimodal properties of spoken dialogues2021-01-16DEBTK
Kalmár GyörgyFilmes férfiasságkonstrukciók2021-01-16DEBTK
Kalmár GyörgyA filmes szubjektum megképződésének alternatívái a kortárs filmművészetben2021-01-16DEBTK
Kalmár GyörgyIdentitáskonstrukciók a kelet-európai moziban2021-01-16DEBTK
Kardos Éva AlizArgument structure2021-01-16DEBTK
Kardos Éva AlizTense and aspect across languages2021-01-16DEBTK
Keszeg AnnaVizuális kultúra2021-01-16DEBTK
Keszeg AnnaDivatelmélet és divattörténet2021-01-16DEBTK
Kiss SándorSzövegnyelvészeti kérdések a mai francia nyelvben2021-01-16DEBTK
Kiss SándorThe Latin-Romance Transition: Documents and Theoretical Approach2021-01-16DEBTK
Kovács ÁbrahámVallási fundamentalizmus és konzervativizmus Skóciában2021-01-16DEBTK
Kovács ÁbrahámA koreai protestantizmus történelme és vallási kontextusa2021-01-16DEBTK
Kovács ÁbrahámZsidóság és a protestantizmus együttélése a 19. századi Magyarországon2021-01-16DEBTK
Kovács ÁbrahámA magyar protestáns vallástörténet úttörői a dualizmus korában2021-01-16DEBTK
Kovács ÁbrahámA protestáns egyháztársadalmi szervezetek szerepe a monarchiában és a dualizmus korában2021-01-16DEBTK
Laczkó Tibor SándorAspects of English Syntax (possibly: in a cross-linguistic context)2021-01-16DEBTK
Laczkó Tibor SándorAspects of English Morphology (possibly: in a cross-linguistic context)2021-01-16DEBTK
Mózes Dorottya KatalinA huszadik és huszonegyedik századi afroamerikai, afrodiaszporikus és angolszász afrikai irodalom és kultúra2021-01-16DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai közigazgatás2021-01-16DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorA Barbaricum népeinek története és hagyatékuk2021-01-16DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai kori vallások története és kultuszhagyatéka2021-01-16DEBTK
Nagyernyei-Szabó Ádám SándorRómai provinciák története és hagyatéka2021-01-16DEBTK
Németh LenkeAmerikai dráma és színház2021-01-16DEBTK
Németh LenkeAmerikai irodalom2021-01-16DEBTK
Pozsony FerencSzomszédságegyesület egy erdélyi szász településben2021-01-16DEBTK
Pozsony FerencA modernizáció és az átmeneti rítusok változása Moldvában2021-01-16DEBTK
Pozsony FerencLokális társadalmak, ünnepek és identitások2021-01-16DEBTK
Rácz IstvánA 19. és 20. századi angol költészet esztétikai és poétikai kérdései2021-01-16DEBTK
Rácz IstvánA Movement-nemzedék és a meleg költészet a 20. század második felének angol irodalmában2021-01-16DEBTK
Rákosi GyörgyConstructions at the syntax-semantics interface2021-01-16DEBTK
Rákosi GyörgySpecial varieties of language2021-01-16DEBTK
Rákosi GyörgyLanguage acquisition2021-01-16DEBTK
Regéczi IldikóEtnikus dramatikus hagyományok - színház, kisebbségi nemzeti identitás2021-01-16DEBTK
Séllei NóraGender és kultúra2021-01-16DEBTK
Séllei Nóra19. és 20. századi angol írónők2021-01-16DEBTK
Skutta FranciskaLinguistic Approaches to Narrative: Analysis of French Literary Texts2021-01-16DEBTK
Szathmári JuditÉszak-amerikai indián szuverenitás2021-01-16DEBTK
Tamáska Máté DávidNépi építészet és kulturális örökség2021-01-16DEBTK
Tamáska Máté DávidA falu modernizációja a 20. században2021-01-16DEBTK
Tóth EnikőGrammar and Pragmatics2021-01-16DEBTK
Tóth EnikőExperimental semantics/pragmatics2021-01-16DEBTK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )