Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Husi GézaIpar 4.0 tudományos fejlesztése2022-11-15DE MK
Kalmár FerencAszimmetrikus sugárzás hőérzeti vizsgálata különböző léghőmérsékletű terekben2022-11-15DE MK
Kocsis ImreJelfeldolgozáson és gépi tanuláson alapuló műszaki diagnosztikai módszerek fejlesztése2022-11-15DE MK
Korondi PéterKognitív telemanipuláció2022-11-15DE MK
Korondi PéterEtológiailag inspirált robotviselkedés2022-11-15DE MK
Lakatos ÁkosKorszerű hőszigetelő és épülettechnikai anyagok hőtechnikai tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata2022-11-15DE MK
Burai PálNeutrixok alkalmazása és a valós számok bővítése2022-11-15DE MI
Bodroginé Zichar MariannaHistorikus 3D pontfelhő adatbázis2022-11-15DEIK
Fazekas IstvánFuzzy logika és neurális hálózat algoritmusok hatékonyságának növelése2022-11-15DEIK
Hoffmann MiklósSzenzor alapú adatfeldolgozás ensemble gépi tanulással, és ennek vizualizációs aspektusai2022-11-15DEIK
Horváth GézaKriptovaluta kereskedelem gépi tanulással2022-11-15DEIK
Kovács LászlóOptimized Big Data Analysis and Machine Learning in Hybrid High Performance Computing Environment2022-11-15DEIK
Kovács LászlóAutonom érzékelés, robotok, járművek és drónok2022-11-15DEIK
Kunkli Roland ImreKépalkotó rendszerek sajátosságain alapuló képszintézis2022-11-15DEIK
Tajti Tibor GáborEgyüttes módszerek alkalmazása a gépi tanulásban2022-11-15DEIK
Vaszil GyörgyTermészet inspirálta számítási modellek vizsgálata2022-11-15DEIK
Guttman AndrásA COVID-19 betegség megelőzésére alkalmazott oltóanyagok szérumfehérjék glikozilációjára kifejtett hatásának vizsgálata2022-11-15RCMM
Nagy JenőA vonulás evolúciója és az énekesmadarak bigeográfiája különös tekintettel a transz-atlanti és transz-beringiai szétterjedési útvonalak szerepére2023-01-15ÉTK
Sramkó GáborVeszélyeztetett állat- és növényfajok konzervációgenetikája2023-01-15ÉTK
Ditrói FerencAlkatrészek kopásának vizsgálata radioaktív izotópos nyomjelzéssel2022-11-15AtMoL
Battistig GáborMEMS érőmérő érzékelők kutatása, alkalmazásfejlesztése2022-11-15DE
Adamkó AttilaFejlett szoftver architektúrák és modellvezérelt fejlesztési módszerek2022-11-15DE IK
Antal BálintBiológiai funkciók meghatározása heterogén adathalmazokon reprezentációtanulás segítségével2022-11-15DE IK
Baran SándorValószínűségi modellek az időjárás előrejelzésben2022-11-15DE IK
Baran SándorVéletlen mezők paraméterbecslési problémái2022-11-15DE IK
Bekéné Rácz AnettVirtuális és kiterjesztett valóság2022-11-15DE IK
Bekéné Rácz AnettIntelligens optimalizációs rendszerek2022-11-15DE IK
Bényei MiklósNYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVTÁRI, INFORMATIKAI VONATKOZÁSAI2022-11-15DE IK
Bérczes TamásKommunikációs hálózatok modellezése és vizsgálata2022-11-15DE IK
Boda IstvánA hipertext megismeréstudományi vonatkozásai2022-11-15DE IK
Bodroginé Zichar MariannaInterdiszciplináris vizualizáció2022-11-15DE IK
Bodzás SándorForgácsoló megmunkálások informatikai háttérrel támogatott technológiai vizsgálata és optimalizálása2022-11-15DE IK
Bodzás SándorFogazott hajtópárok geometriájának matematikai, konstrukciós és technológiai elemzése és optimalizálása a TCA (Tooth Contact Analysis) vizsgálati paraméterek függvényében2022-11-15DE IK
Budai IstvánIT támogatott üzleti folyamatfejlesztés2022-11-15DE IK
Bujdosó GyöngyiTanítás a digitális világban: E-learning rendszerek tervezése, fej-lesztése, elemzése, implementációs és eredményességi vizsgálata2022-11-15DE IK
Bujdosó GyöngyiE-learning rendszerek tervezése, fejlesztése, elemzése, implementá-ciós és eredményességi vizsgálata - Tanítás a digitális világban2022-11-15DE IK
Bujdosó GyöngyiVirtuális Valóság terek az információtranszfer és a kollaborá-ció szolgálatában2022-11-15DE IK
Bujdosóné Dani ErzsébetInformációs műveltség, digitális írástudás, digitális olvasásnarratívák (olvasáskutatás), elektronikus irodalom2022-11-15DE IK
Csernoch MáriaSzámítógépes gondolkodás fejlesztése2022-11-15DE IK
Eszenyiné Borbély MáriaA használat közbeni szoftvertermék-minőség és a használói elégedettség vizsgálata a digitális ökoszisztéma keretrendszerében2022-11-15DE IK
Fazekas AttilaEsemények és objektumok detektálása videófolyamokon2022-11-15DE IK
Fazekas IstvánVéletlen gráfok és hálózatok2022-11-15DE IK
Fazekas IstvánSztochasztikus rendszerek aszimptotikus tulajdonságai2022-11-15DE IK
Gál ZoltánAdatfolyamok és komplex események kezelése elosztott infokommunikációs és Tárgyak Internete technológiai rendszerekben2022-11-15DE IK
Gál ZoltánSzenzorhálózatok QoS elemzése2022-11-15DE IK
Gáll JózsefModern pénzügyi modellek alkalmazása származtatott értékpapírok árazására és kockázatmenedzselésre2022-11-15DE IK
Gilányi AttilaVirtuális és kiterjesztett valóság rendszerek2022-11-15DE IK
Godó Zoltán AttilaMultiprocesszoros neuronhálózat interakciói a központi idegrendszerrel2022-11-15DE IK
Hajdu AndrásOptimalizációs problémák nagy méretű adathalmazokban2022-11-15DE IK
Hajdu LajosDiszkrét tomográfia2022-11-15DE IK
Hajdu AndrásAutomatikus klinikai szűrőrendszerek2022-11-15DE IK
Hajdu AndrásGépi tanuló modellek tervezése és optimalizációja2022-11-15DE IK
Hajdu SándorVisual Servoing of Mobile Manipulators in Case of Trajectory Planning for Industrial Applications2022-11-15DE IK
Harangi BalázsFejlett gépi tanuló eszközök és alkalmazásaik2022-11-15DE IK
Herendi TamásÁlvéletlenszámgenerátorok konstrukciója FPGA használatával2022-11-15DE IK
Herendi TamásKriptográfiai algoritmusok FPGA-n2022-11-15DE IK
Hoffmann MiklósGörbék és felületek a számítógépes geometriai modellezésben2022-11-15DE IK
Horváth GézaA véges automaták elméletére épülő kriptográfiai alkalmazások2022-11-15DE IK
Husi GézaIpar 4.0 informatikai vonatkozásai2022-11-15DE IK
Ispány MártonAdatbányászati modellek fejlesztése és alkalmazásaik nagyméretű adatállományokon2022-11-15DE IK
Ispány MártonKözösségi alkalmazások modellezése, fejlesztése és alkalmazása Okos Városok számára2022-11-15DE IK
Kocsis GergelyEgyed-alapú modellek informatikai alkalmazásai2022-11-15DE IK
Kocsis ImreKorszerű adatfeldolgozási módszerek alkalmazása a műszaki diagnosztikában2022-11-15DE IK
Kocsis Dénes LászlóKörnyezeti zajterjedési folyamatok modellezésének fejlesztési lehetőségei2022-11-15DE IK
Kocsis ImreMűszaki rendszerek optimalizálását támogató modellek2022-11-15DE IK
Kovásznai GergelyNeurális hálózatok formális verifikációja2022-11-15DE IK
Kovásznai GergelySzenzorhálózatok optimalizációja formális módszerekkel2022-11-15DE IK
Kruppa András TiborBeágyazott rendszerek orvosbiológiai alkalamazása2022-11-15DE IK
Kunkli Roland ImreDeformációs technikák a számítógépes animációban2022-11-15DE IK
Mankovits TamásCellás szerkezetű anyagok numerikus szilárdságtani vizsgálata és optimalizálása2022-11-15DE IK
Mankovits TamásCellás szerkezetek geometriai modellezési kérdései képelemzési algoritmusok fejlesztésével2022-11-15DE IK
Mankovits TamásOrtopédiai célú, Additive Manufacturing technológiával előállított cellás szerkezetek optimalizálási kérdései2022-11-15DE IK
Oniga IstvánMesterséges neurális hálózatok hardver implementációja újrakonfigurálható eszközökben2022-11-15DE IK
Pálinkás SándorKéplékenyalakítási folyamatok optimalizációja2022-11-15DE IK
Papp IldikóInformáció- és tudományos vizualizációs módszerek2022-11-15DE IK
Pethő AttilaSzemélyre szabott titkosítás (IBE) és alkalmazásai2022-11-15DE IK
Pintér-Huszti AndreaKriptográfiai protokollok2022-11-15DE IK
Szathmáry LászlóNem-technikai jellegű veszteségek vizsgálata2022-11-15DE IK
Szemes Péter TamásMechatronikai alkalmazásokhoz használható gyors prototípus tervezési metódus fejlesztése2022-11-15DE IK
Szíki Gusztáv ÁronAlternatív hajtású járművek és hajtásláncok dinamikai modellezése, szimulációja és optimalizálása2022-11-15DE IK
Szilágyi SzabolcsTöbbutas kommunikációs technológia fejlesztése és alkalmazása IPv4/IPv6 környezetben2022-11-15DE IK
Sztrik JánosInformatikai rendszerek, hálózatok felépítése, működése és modellezése2022-11-15DE IK
Takács PéterRough Set elmélet és alkalmazásai2022-11-15DE IK
Terdik GyörgyIdősoranalízis alkalmazása az adat tudomány különböző területein2022-11-15DE IK
Tornai RóbertGrafikus gyorsítók programozási lehetőségei2022-11-15DE IK
Tóth ErzsébetSzemantikus web: ontológiák, tématérképek és tezauruszok2022-11-15DE IK
Tóth LászlóElektronoptikai rendszerek tervezése2022-11-15DE IK
Tóth JánosMegújuló napenergia forrás lakossági energia felhasználás menedzsmentje2022-11-15DE IK
Tóth LászlóHálózatba kapcsolt rendszerek mérési és számítási feladatokra2022-11-15DE IK
Vágner AnikóNoSQL adatbázisok struktúráinak elemzése2022-11-15DE IK
Varga ImreKomplex rendszerek és hálózatok modellezése2022-11-15DE IK
Vaszil GyörgyNem-hagyományos számítási modellek és alkalmazásaik2022-11-15DE IK
Vertse TamásHatékony numerikus módszer komplex közönséges differenciálegyenlet megoldására2022-11-15DE IK
Virágos MártaTudásmenedzsment, tudományos kommunikáció, tematikus és intézményi repozitóriumok menedzselése2022-11-15DE IK
Nagy GergelyInvestigating the gene regulation of classical macrophage polarization integrating NGS data2022-09-30DEÁOK
Nagy GergelyA kromatin transzkripciós faktorok általi hozzáférhetőségének vizsgálata újgenerációs szekvenálási módszerekkel2022-09-30DEÁOK
Oláh JuditA Magyar Posta Zrt. szolgáltató rendszerében az e-kereskedelem és a raktározás kapcsolatának vizsgálata a fenntartható fejlődés tükrében2022-12-31DEGTK
Harangi BalázsMolekula tervezés és szintézis segítése mélytanuló neurális hálók segítségével2022-11-15ITDT
Hegedűs CsabaAerogél tartalmú biodegradábilis szál alapú szövet csontképzést segítő hatásának vizsgálata2022-11-15FOK
Aszalós LászlóKorrelációs klaszterezés a gyakorlatban2022-11-15ITDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )