Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Szabadfalvi JózsefHungarian legal philosophical thinking from the beginnings to the mid-20th century2018-05-15B/102
Szabadfalvi JózsefA magyar jogbölcseleti gondolkodás a „kezdetektől” napjainkig2018-05-15B/102
Lázár IstvánKatalitikus hatású aerogélek előállítása ésvizsgálata2018-05-15D505
Horváth LajosElmefilozófia2018-06-30DEFI
Kakuk PéterEtikai konfliktusok és a kompromisszum fogalma az alkalmazott morálfilozófiában2018-06-30DEFI
Kakuk PéterBioetika: Igazságosság az egészségügyben2018-06-30DEFI
Valastyán TamásNémet idealizmus2018-06-30DEFI
Valastyán TamásJelenkori magyar irodalom és értekező próza2018-06-30DEFI
Bokor ÉvaÚj C-glükopiranozilezett heterociklusok előállítása a nátrium-függő glükóz kotranszporter 2 és a glikogén foszforiláz együttes gátlására2018-05-15E422
Clemens BélaA centrális inzulinrezisztencia és szkizofrénia kapcsolata2018-05-14PK
Zsombik LászlóBurgonya genotípusok ozmotikus stressztűrésének laboratóriumi és szabadföldi vizsgálatai2018-05-15AKIT
Muszbek LászlóThe effect of factor XIII-B intron K polymorphism (IKP) on the interactions of FXIII-B2018-05-15DCLS
Tóth Gábor AttilaEljárás és tartalom az alkotmányjogban2018-05-15A/217
Tóth Gábor AttilaComparative Constitutionalism2018-05-15A/217
Buda MariannKihívások és lehetőségek a 21. századi didaktikában2018-06-30DENI
Buda MariannKihívások és lehetőségek a 21. századi didaktikában2018-06-30DENI
Engler ÁgnesMunka-magánélet egyensúly az akadémiai pályán2018-06-30DENI
Engler ÁgnesCsaládi életre nevelés2018-06-30DENI
Hüse LajosA tanárok és diákok inkluzív szituációkra adott reakcióinak feltárása2018-06-30DENI
Hüse LajosAz iskolai agresszió mintázatai és a probléma-megoldásra orientált megközelítések2018-06-30DENI
Hüse LajosA kockázati magatartás elemei és hatásai a iskolai életminőségre a sérülékeny társadalmi csoportok körében2018-06-30DENI
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2018-05-15A/219
Balázs IstvánAz Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog2018-05-15A/219
Balázs IstvánLes changements de la théorie generale du service public2018-05-15A/219
Erdődi FerencProtein foszfatázok jelátviteli szerepének tanulmányozása2018-05-15DEOVI
Szántó MagdolnaA poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 fehérje szerepének tanulmányozása a bőr (pato)fiziológiájában2018-05-15DEOVI
Antal MiklósA glicinerg neuronok morfológiai és szinaptológiai jellemzése a gerincvelő hátsó szarvában2018-05-14AI
Birinyi AndrásMozgató működésért felelős gerincvelői neuronhálózatok vizsgálata2018-05-14AI
Kisvárday ZoltánSzinaptikus inputok térképezése az emlős agykéregben2018-05-14AI
Kisvárday ZoltánFunkcionálisan jellemzett neuronhálózatok térképezése a látókéregben.2018-05-14AI
Kisvárday ZoltánKépi kontúrfeldolgozás térképezése a primer látókéregben2018-05-14AI
Tóth JánosElektronos járművek valós idejű adatgyűjtése és feldolgozása2018-05-15DEIK
Fábián IstvánSzerves szubsztrátumok oxidációja peroxovegyületekkel2018-05-15D423
Balogh JuditRezeption und Kodifikation als Gestaltungsmittel des Staatswesens. Funktionswandel der Rechtsinstituten ab dem 18. bis zum 21. Jahrhundert2018-05-15C/8/A
Balogh JuditNorma és gyakorlat kölcsönhatásai a jogalkalmazásban – a modern igazságszolgáltatás a hazai és más európai jogi kultúrákban2018-05-15C/8/A
Balogh JuditRecepció és kodifikáció mint az államélet alakítója: egyes közjogi jogintézmények funkcióváltozásai a XVIII-XXI. században2018-05-15C/8/A
Máthé CsabaProtein foszfatázok szerepe a szubcelluláris folyamatok szabályozásában- növényi sejtekben2018-05-15ÉTK
Máthé CsabaVédett növények szövettenyésztése és antioxidáns kapacitásuk vizsgálata2018-05-15ÉTK
Molnár MihályRecens széndinamika és szezonalitásának vizsgálata izotópanalitikai módszerekkel karszt barlangokban2018-05-15ATOMK
Szűcs ZoltánÚj makrociklusos komplexképzők jelzése Mn-52 PET radioizotóppal PET-MRI bimodális képalkotás számára2018-05-15ATOMK
Rózsa LajosAz anthrax és a tularémia elterjedése és előfordulási sajátságai Magyarországon2018-05-15ELTE
Vágvölgyiné dr.Tóth MariettaCukor tozilhidrazonok kapcsolási reakcióinak vizsgálata2018-05-15E-421
Fábián GergelyProfessziók az egészségügy és a szociális szféra találkozásánál2018-06-30DENEV
Fábián GergelyAz életminőség társadalmi és oktatási összetevői2018-06-30DENEV
Fedor AnitaA fiatalok továbbtanulási motivációinak és munkaerőpiaci elvárásainak vizsgálata2018-06-30DENEV
Fedor AnitaA fiatalok szexuális nevelésének lehetőségei2018-06-30DENEV
Balajthy ZoltánA szöveti transzglutamináz (TG2) hiányos állapot tanulmányozása az all-transz retinsav (ATRA) indukált neutrofil granulociták differenciációjában2018-05-15DEÁOK
Benkő SzilviaNod-like receptorok összehasonlító vizsgálata humán monocita eredetű aktivált makrofágokon2018-05-20DEÁOK
Bíró SándorA mikrobiom metagenomikai vizsgálata2018-05-20DEÁOK
Deák ÁdámNemi hormonkezelés hatására bekövetkező haemorheologiai és mikrokeringési változások vizsgálata patkányban2018-05-15DEÁOK
Fésüs LászlóHumán barna és „beige” adipociták differenciálódásának valamint hőtermelésük szabályozásának molekuláris mechanizmusa2018-05-20DEÁOK
Furka IstvánLépmegtartó sebészi eljárások követési lehetőségei, különös tekintettel a funkcionális képalkotó eljárások és komplex morphologiai vizsgálatok alkalmazására2018-05-15DEÁOK
Fuxreiter MónikaDinamikai mintázatok szerepe a fehérjék evolúciójában2018-05-20DEÁOK
Goda KatalinThe coupling between substrate binding and ATP hydrolysis in P-glycoprotein and ABCG22018-05-15DEÁOK
ifj. Módis LászlóSzaruhártya betegségek diagnosztikája2018-05-15DEÁOK
Jenei ZoltánStroke-on átesett betegek felső- és alsó végtagi, továbbá kognitív funkcióinak korszerű diagnosztikai és terápiás lehetőségei2018-05-15DEÁOK
Jeney ViktóriaEffect of iron on osteogenic differentiation2018-05-15DEÁOK
Jeney ViktóriaThe role of macrophages in osteogenic differentiation2018-05-15DEÁOK
Lányi ÁrpádA Tks4/HOFI fehérje tumor-progresszióban játszott szerepének vizsgálata2018-05-20DEÁOK
Mikó IrénFunkcionáló lépszövet kimutatási lehetőségei izotópdiagnosztika módszerekkel különböző típusú lépmegtartó műtétek után állatkísérletes modellekben2018-05-15DEÁOK
Nagy LászlóA makrofágok angiogenikus hatásának transzkripciós alapjai2018-05-15DEÁOK
Nagy LászlóAlternatívan aktivált makrofágok szabályozása és végrehajtó funkciói2018-05-15DEÁOK
Nagy LászlóA BACH1 transzkripciós faktor szerepe makrofágokban és szöveti homeosztázisban2018-05-15DEÁOK
Németh NorbertMicrocirculatory and morphological follow-up investigations of autologous bone graft implantation in rat models2018-05-15DEÁOK
Pázmándi KittiCitoszólikus szenzorok aktivitásának és szabályozó mechanizmusaiknak vizsgálata plazmacitoid dendritikus sejtekben2018-05-15DEÁOK
Rajnavölgyi ÉvaMesenchymális sztróma sejtek közvetett immunmoduláló hatásának vizsgálata2018-05-20DEÁOK
Szabó AndrásCharacterization of genetic risk factors of chronic pancreatitis2018-05-15DEÁOK
Szabó GáborAccessibility of chromatin through biophysical spectacles2018-05-15DEÁOK
Szabó GáborAnalysis of chromatin loop organization and superhelical density by laser scanning cytometry2018-05-15DEÁOK
Szabó GáborThe effect of epigenetic modifications and DNA superhelical density on nucleosome stability2018-05-15DEÁOK
Szatmári IstvánŐssejt eredetű dendritikus sejtek transzkripciós programozása2018-05-15DEÁOK
Szekanecz ZoltánNeurovascularis és kognitív eltérések rheumatoid arthritisben2018-05-15DEÁOK
Székvölgyi LórántKromatin szerkezet térbeli rekonstrukciója genom szekvenálással2018-05-15DEÁOK
Takács LászlóGenomléptékű klinikai és alapkutatás: a plazmafehérjék analízise2018-05-15DEÁOK
Takács LászlóA plazmafehérje epitom dinamikájának vizsgálata rákos és krónikus betegségekben2018-05-15DEÁOK
Törőcsik DánielGyulladásos mediátorok azonosítása atópiás dermatitisben2018-05-15DEAOK
Tőzsér JózsefHIV-1/HIV-2 kettős fertőzés: a virális interferencia és a celluláris proteóm változásának analízise2018-05-20DEÁOK
Varga JózsefHibrid leképező eljárásokkal nyert adatok kvantitatív kiértékelése2018-05-15DEÁOK
Varga JózsefEmissziós tomográfiás orvosi leképező eljárások zajelemzésen alapuló optimalizálása2018-05-15DEÁOK
Kovách ImreVáros- és faluszociológia2018-06-30DE 39
Kovách ImreTársadalmi integráció – a jelenkori magyar társadalom2018-06-30DE 39
Kunné Sohler DorottyaMagszerkezeti vizsgálatok gamma-spektroszkópiai módszerekkel2018-05-15KMO
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2018-05-15A/13
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2018-05-15A/13
Fézer TamásA polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése2018-05-15A/13
Fézer TamásA gazdasági magánjog kihívásai és új irányai2018-05-15A/13
Fézer TamásInstitutions of International Business Law in the 21st century2018-05-15A/13
Bényei AttilaPolimorf módosulatok szerkezetének meghatározása röntgendiffrakcióval2018-05-15D 16
Fónai MihályRecrutation and characteristics of legal professions2018-05-15C/9/B
Fónai MihályA jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik2018-05-15C/9/B
Fülesdi BélaA neuromuszkuláris block-reversal és a reziduális neuromuszkuláris blokk klinikai vizsgálata2018-05-14AITI
Gulácsi ZsoltErősen korrelált rendszerek jellemzése2018-05-15Elm F
Gulácsi ZsoltSokrészecskés rendszereket érintő egzakt megoldások2018-05-15Elm F
Kun FerencSzilárdtestek törésének és fragmentációjának vizsgálata2018-05-15Elm F
Kun FerencMagneto- és electrorheológiai folyadékok nemegyensúlyi folyamatainak vizsgálata2018-05-15Elm F
Kun FerencLavinák dinamikája és statisztikus jellemzői komplex rendszerekben2018-05-15Elm F
Nagy SándorFunkcionális renormálási csoport mószer alkalmazása a kvantumelméletben2018-05-15Elm F
Nagy ÁgnesSűrűség-funkcionál elmélet2018-05-15Elm F
Vibók ÁgnesFoton indukált nemadiabatikus kvantum molekula dinamika2018-05-15Elm F
Bánáti DiánaEgy újra "felfedezett" élelmiszer-biztonsági veszélyforrás: az akrilamid élelmiszer-biztonsági jelentősége és jelenléte egyes hőkezelt élelmiszerekben2018-05-15DE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )