Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai
A Debreceni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Batta GyulaStructure, dynamics, mode of action and stability of antimicrobial agents as investigated by modern NMR and microcalorimetry techniques2018-02-16E18
Antal MiklósA glicinerg neuronok morfológiai és szinaptológiai jellemzése a gerincvelő hátsó szarvában2018-02-16AI
Birinyi AndrásMozgató működésért felelős gerincvelői neuronhálózatok vizsgálata2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánFunkcionálisan jellemzett neuronhálózatok térképezése a látókéregben.2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánSzinaptikus inputok térképezése az emlős agykéregben II.2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánSzinaptikus inputok térképezése az emlős agykéregben I.2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánKépi kontúrfeldolgozás térképezése a primer látókéregben2018-02-16AI
Rózsa LajosAz anthrax és a tularémia elterjedése és előfordulási sajátságai Magyarországon2018-05-15ELTE
Máthé CsabaVédett növények szövettenyésztése és antioxidáns kapacitásuk vizsgálata2018-05-15ÉTK
Máthé CsabaProtein foszfatázok szerepe a szubcelluláris folyamatok szabályozásában- növényi sejtekben2018-05-15ÉTK
Erdélyi ZoltánDiffúzió és szilárdtest reakciók vizsgálata vékonyrétegekben: kísérletek és szimulációk2018-02-16SZILF
Erdélyi ZoltánAlkalmazások szempontjából fontos nanoanyagok vizsgálata2018-02-16SZILF
Katona GáborVékonyfilmek szerkezetátalakulásai2018-05-15SZILF
Veress EmődFundamental issues of the private law in post-socialist transition2018-02-16ÁJK
Veress EmődTools of creditor and debtor protection in private law2018-02-16ÁJK
Nádas GyörgyFundamental conceptual questions of labour law; harmonisation of law regarding the basic legal institutions of labour law2018-02-16C/109
Nádasné Rab HenriettThe effects of the relationship between labour law and social law on the labour market mechanisms2018-02-16C/109
Csernoch LászlóMikotoxinok hatásai vázizmokra2018-02-18DEÉI
Csernoch LászlóModified excitation-contraction coupling in hereditary muscle disorders2018-02-18DEÉI
Magyar JánosAz ioncsatornák elektrofiziológiai sajátságainak és a működésüket befolyásoló szabályozó mechanizmusok vizsgálata szívizomsejteken2018-02-18DEÉI
Magyar JánosAz ioncsatornák elektrofiziológiai sajátságainak és a működésüket befolyásoló szabályozó mechanizmusok vizsgálata szívizomsejteken2018-05-15DEÉI
Pál BalázsAsztrocita-neuron kommunikáció vizsgálata humán és egér neocortexben2018-02-18DEÉI
Pál BalázsA retikuláris aktivációs rendszer neuronjainak excitábilitását meghatározó ioncsatornákon ható neuromodulációs hatások vizsgálata2018-02-18DEÉI
Szöllősi Attila GáborAz epidermalis intercellularis kommunikáció szerepe a pruritus kialakításában2018-02-18DEÉI
Tóth István BalázsSzenzoros Transient Receptor Potential (TRP) ioncsatornák szerepének és regulációjának vizsgálata a bőrben2018-02-18DEÉI
Molnár JuditZivilprozess und ausserprozessliche Verfahren in Europa2018-02-16A/215
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2018-02-16A/215
Tóth JánosElektronos járművek valós idejű adatgyűjtése és feldolgozása2018-02-16DEIK
Dévai GyörgyA magyarországi szitakötők (Odonata) taxonómiája és szünbiológiai sajátosságai2018-05-15ÖKÉ
Horváth DezsőAnyag és antianyag egyenértékűségének vizsgálata a CERN Antiproton-lassítójánál2018-02-16AELMF
Nándori IstvánFázisátalakulások vizsgálata renormálási csoport módszerrel2018-02-16AELMF
Szabadfalvi JózsefHungarian legal philosophical thinking from the beginnings to the mid-20th century2018-02-16B/102
Bérczes AttilaDiofantoszi egyenletek effektív vizsgálata2018-05-15DE MI
Bessenyei MihályFüggvényegyenletek, csoporthatások, addíciós formulák2018-05-15DE MI
Gaál IstvánAlgoritmusok diofantikus egyenletek megoldására2018-05-15DE MI
Gaál IstvánHatvány egész bázisok algebrai számtestekben2018-05-15DE MI
Gát GyörgyWalsh-rendszerre vonatkozó Fourier-sorok vizsgálata2018-05-15DE MI
Győry KálmánTeljes hatványok számtani sorozatokban2018-05-15DE MI
Hajdu LajosKombinatorikus diofantikus egyenletek2018-05-15DE MI
Herendiné Kónya EszterAz érvelés, bizonyítás tanításának matematikadidaktikai kérdései2018-05-15DE MI
Herendiné Kónya EszterGeometriai fogalmak alakulásának vizsgálata2018-05-15DE MI
Herendiné Kónya EszterA problémamegoldó gondolkodás jellegzetességeinek vizsgálata2018-05-15DE MI
Herendiné Kónya EszterMatematikatörténeti vonatkozások beépítése a középiskolai tananyagba2018-05-15DE MI
Kovács ZoltánA geometria felfedezése dinamikus geometriai támogatással2018-05-15DE MI
Muzsnay ZoltánFinsler terek holonómiája2018-05-15DE MI
Nyul GáborKombinatorikai és számelméleti vizsgálatok2018-05-15DE MI
Páles ZsoltKonvexitás és általánosításai2018-05-15DE MI
Páles ZsoltFüggvényegyenletek és függvényegyenlőtlenségek regularitáselmélete2018-05-15DE MI
Pink IstvánEffektív módszerek diofantikus egyenletek megoldására2018-05-15DE MI
Pintér ÁkosKombinatorikus számok és diofantoszi egyenletek2018-05-15DE MI
Vincze CsabaAz általánosított Berwald terek geometriája2018-05-15DE MI
Gát GyörgyInvestigation of convergence properties of Fourier series with respect to locally constant orthonormal systems2018-02-16UD IM
Száz ÁrpádAdditív szelekciók2018-02-16UD IM
Száz ÁrpádRelátor terek2018-02-16UD IM
Száz ÁrpádRendezési elvek2018-02-16UD IM
Glant TiborKortárs amerikai kultúra2018-02-05BTK
Györke ÁgnesHuszadik és huszonegyedik századi brit és posztkoloniális irodalom, irodalom- és kultúraelmélet2018-02-05BTK
Molnár JuditKortárs angol nyelvű irodalom Québecben2018-02-05BTK
Kusza SzilviaGenetic characterization, origin of Zackel type of sheep2018-02-16A/129
Fenyvesi András CsabaNagyenergiájú neutronok okozta sugárkárosodási és sugárvédelmi problémák2018-02-16Cikl
Ádány RózaPreventive service delivery for patients with type 2 diabetes mellitus in the primary health care2018-02-15NK
Csépány TündeTerápiás döntéseket befolyásoló fenotípusok és biomarkerek SM-ben2018-02-16NK
Fekete IstvánA neurotranszmisszió és a motoros egység vizsgálata neurofiziológiai módszerekkel2018-02-16NK
Klekner Álmos PéterGliómák invazivitási spektrumának meghatározása2018-02-16NK
Oláh LászlóAz olvasást befolyásoló külső tényezők hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra2018-02-16NK
Oláh LászlóReológiai eltérések hatása a neurovaszkuláris kapcsolatra2018-02-16NK
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-15DEGTK
Nemessályi ZsoltHatékonyság a mezőgazdaságban2018-05-15DEGTK
Popp JózsefAz élelmiszerlánc kihívásai és a pénzügyi-gazdasági válság hatása az egyes szektorokra2018-05-15DEGTK
Szabó GáborAz uniós csatlakozás hatása a magyar élelmiszer-gazdaságra2018-05-15DEGTK
Tóthmérész BélaKvantitatív ökológiai kutatások2018-05-15ÖKOL
Varga OrsolyaAssessment of models of type 2 diabetes2018-01-20FPHPM
Németh ZoltánA vonulási viselkedés epigenetikai hátterének vizsgálata2018-05-15ÉTÉ
Csortos CsillaInvestigation of the protein phosphatase 1-TIMAP complex in endothelial cells2018-02-18DEOVI
Hegedűs CsabaNikotinamid mononukleotid adenililtranszferázok (NMNAT-k) szerepének vizsgálata2018-02-18DEOVI
Kókai EndreReprograming tumor associated macrophages to promote tumor cell disruption2018-02-18DEOVI
Lontay BeátaA smoothelin szerű-1 fehérje szerepe az inzulinrezisztencia jelátviteli folyamataiban2018-02-18DEOVI
Virág LászlóBioaktív molekulák azonosítása High-Content Screening módszerekkel2018-02-18DEOVI
Balogh JuditRezeption und Kodifikation als Gestaltungsmittel des Staatswesens. Funktionswandel der Rechtsinstituten ab dem 18. bis zum 21. Jahrhundert2018-02-16C/8/A
Zeher MargitInvestigation on the role of follicular T-helper cells in the development of systemic autoimmune diseases2018-02-16KIT
Zeher MargitInvestigation on the role of follicular T-helper cells in the development of systemic autoimmune diseases2018-02-16KIT
Gáspár AttilaPharmaceutical analysis using capillary electrophoresis2018-02-16D501
Bencze MátyásTheoretical background to adjudication2018-02-16B/103
Árva ZsuzsannaThe administrative aspects of the education2018-02-16A/220
Sólyom PéterA világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai2018-02-16A/216
Kun FerencSzilárdtestek törésének és fragmentációjának vizsgálata2018-02-16Elm F
Kun FerencLavinák dinamikája és statisztikus jellemzői komplex rendszerekben2018-02-16Elm F
Kun FerencMagneto- és electrorheológiai folyadékok nemegyensúlyi folyamatainak vizsgálata2018-02-16Elm F
Nagy ÁgnesSűrűség-funkcionál elmélet2018-02-16Elm F
Nagy SándorFunkcionális renormálási csoport mószer alkalmazása a kvantumelméletben2018-02-16Elm F
Németh T. EnikőElméleti nyelvészet: pragmatika2018-05-15SZTE
Vibók ÁgnesFoton indukált nemadiabatikus kvantum molekula dinamika2018-02-16Elm F
Batta GyulaGombaellenes fehérjék szerkezetének, dinamikájának és molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata korszerű NMR és mikrokalorimetriás módszerekkel2018-05-15KÉMIA
Panyi GyörgyPeptid toxinok és receptoraik közötti interakciók molekuláris vizsgálata2018-02-18DEBSI
Szöllősi JánosJelátviteli folyamatok a tumor immunológiában2018-02-18DEBSI
Varga ZoltánA sejtmembrán koleszterintartalmának hatása az ioncsatorna működésre2018-02-18DEBSI
Varga ZoltánA feszültség-függő Kv10.1 K+ csatorna szerkezet-funkció vizsgálata2018-02-18DEBSI
Bai AttilaRole of biomass-to-energy methods and energy plants in rural development2018-02-16UD
Balogh PéterThe role and impact of foreign investments in Kosovo’s economic development2018-02-16UD
Borbély AttilaOlympic Games from economic point of view2018-02-16UD

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )