Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Soproni Egyetem aktuális témakiírásai
A Soproni Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bartha DénesMagyarország potenciális természetes vegetációjának meghatározása és értékelése a jelenlegi erdőterületen2021-01-10SOE E
Bartha DénesA Magyarországon előforduló fa- és cserjefajok architekturális elemzése2021-01-10SOE E
Bartha DénesA Magyarországon előforduló edényes növényfajok chorológiai elemzése2021-01-10SOE E
Bartha DénesA vendvidéki és az őrségi erdők állapotváltozásainak értékelése történeti dokumentumok alapján2021-01-10SOE E
Faragó SándorRovarfogyasztó madarak ízeltlábú táplálék forrás-kínálatának vizsgálata a Mosoni-síkon2021-01-10SOE E
Faragó Sándor
László Richárd
A mezei nyúl élőhely-választása és táplálkozása a LAJTA Project területén2021-01-10SOE E
Frank NorbertKülönböző erdőművelési eljárások, különböző erdőgazdálkodás – Erdőgazdálkodás múltja, jelene és jövője az osztrák-magyar határ mentén2021-01-10SOE E
Frank NorbertErdőnevelés az elegyfafajok „ökonómiája” érdekében2021-01-10SOE E
Gribovszki Zoltán
Kalicz Péter
A felszínborítás változásával kapcsolatos éghajlati hatások és visszacsatolások hidrológiai szempontú vizsgálata2021-01-10SOE E
Gribovszki Zoltán
Kalicz Péter
Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz integrált erdő-, és vízgazdálkodás segítségével2021-01-10SOE E
Horváth SándorA tájegységi vadgazdálkodási rendszer ökonómiai vizsgálata2021-01-10SOE E
Horváth SándorAz erdőhöz kötődő turizmus fejlődése és ökonómiai vizsgálata Magyarországon2021-01-10SOE E
Horváth SándorAgrár-erdészeti termesztési rendszerek ökonómiai vizsgálata2021-01-10SOE E
Horváth SándorA tájegységi vadgazdálkodási rendszer ökonómiai vizsgálata2021-01-10SOE E
Király GézaFaállományok felmérése és modellezése távérzékelési és geoinformatikai módszerekkel A2021-01-10SOE E
Király GézaA termőhely változatosságának vizsgálata távérzékelési módszerekkel2021-01-10SOE E
Király GézaPilótanélküli repülők felhasználása az erdészeti távérzékelésben2021-01-10SOE E
Major TamásMotorfűrész használói szokások és igények vizsgálata2021-01-10SOE E
Tari TamásA tájszerkezet jellemzőinek hatása a vaddisznó lakott-területi megjelenésére2021-01-10SOE E
Tari TamásM85-ös gyorsforgalmi út vadállományra gyakorolt hatásának vizsgálata a Csorna-Sopron szakaszon2021-01-10SOE E
Bartha DénesInváziós fa- és cserjefajok generatív és vegetatív terjedésének vizsgálata2021-01-10SOE
Bartha DénesErdők természetvédelmi szempontú értékelése2021-01-10SOE
Csanády EteleFaipari gépek por forgács elszívó fejeinek vizsgálata PIV rendszerrel és hatékonyság javítása végeselem módszerrel.2020-12-15SOE
Csanády EteleKülönféle fafajok összehasonlítása forgácsolási jellemzők alapján. Optimális megmunkálási paraméterek meghatározása.2020-12-15SOE
Csanády EteleTermofa forgácsolási vizsgálata, erő, energiaigény, szerszámkopás és felületi minőség szempontjából.2020-12-15SOE
Divós FerencFaanyag hőtágulási együtthatójának tanulmányozása –kapcsolat feltárása a fa mikroszerkezetével2020-12-15SOE
Faragó SándorA fácán (Phasianus colchicus) otthonterületének és élőhely választásának vizsgálata a LAJTA Projectben2021-01-10SOE
Faragó SándorA mezei nyúl táplálkozásökológiája a LAJTA Project területén2021-01-10SOE
Faragó SándorA Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács története – történeti és politikai aspektusok2021-01-10SOE
Faragó Sándor
Boros Emil
A vízminőség (kiemelten a trofitás) és a vonuló vízimadarak abundanciájának tér-idő mintázata közötti összefüggés a Magyar Vízivad Monitoring területein2021-01-10SOE
Gribovszki ZoltánA hidrológia szerepe az agrárerdészeti rendszerekben2021-01-10SoE
Hofmann TamásErdei fák szöveteiben található antioxidáns jellegű vegyületek vizsgálata2021-01-10SOE
Horváth Sándor
Bach István
Az akác (Robinia pseudoacacia) méztermelésének vizsgálata, fajtanemesítési lehetőségek elemzése2021-01-10SOE
Horváth SándorErdőgazdálkodás és vadgazdálkodás munkaügyi elemzése és értékelése2021-01-10SOE
Horváth SándorAkác (Robinia pseudoacacia) ipari fa ültetvények mennyiségi, minőségi és ökonómiai hozamainak összehasonlító vizsgálata2021-01-10SOE
Horváth Sándor
Bordács Sándor
Tölgy és bükk származási kísérletek ökonómiai értékelése2021-01-10SOE
Horváth Sándor
Barkóczi Zsolt
Erdei apríték-termelési technológiák ökonómiai elemzése és értékelése2021-01-10SOE
Horváth Sándor
Bach István
Rövid és közepes vágásfordulójú erdészeti ültetvények összehasonlító hozam és ökonómiai vizsgálata2021-01-10SOE
Kalicz PéterFaállomány csapadékmegosztásának tér- és időbelisége2021-01-10SoE
Katona Vilmos AttilaSzent és profán: Archaikus építőhagyományok folytonossága a 21. század környezettudatos építészetében2020-12-15SOE
Magoss Endre
Németh Gábor
Faipari megmunkálás során keletkező por-forgács halmazok méreteloszlásának vizsgálata, különös tekintettel a pneumatikus szállításra és energetikai hasznosításra.2020-12-15SOE
Major TamásHazai faállományok választék-összetételének és a választék-összetételt befolyásoló tényezők vizsgálata.2021-01-10SOE
Polgár AndrásA környezeti fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás alkalmazásának vizsgálata erdészeti vállalatnál2021-01-10SOE
Zagyvai GergelyFelhagyott gyepek és szántók spontán erdősödésének vizsgálata az Őrségben.2021-01-10SOE
Zagyvai GergelyAdventív fa- és cserjefajok inváziós potenciáljának és szukcessziós szerepének vizsgálata felhagyott mezőgazdasági területeken.2021-01-10SOE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )