Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktuális témakiírásai
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárány TamásNövelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok fejlesztése in situ előállított poliuretán mátrixszal2019-04-25PT
Czél GergelyMulti-functionality of pseudo-ductile, high-performance, polymer matrix hybrid composites2019-04-25PT
Czigány TiborMultifunkcionális polimerek fejlesztése2019-04-25PT
Halász MariannaKompoziterősítő lapszerű textilszerkezetek 3D-s deformációs tulajdonságainak elemzése és modellezése2019-04-25PT
Karger-Kocsis JózsefT-RTM Process Development to Produce Automotive Composite Parts2019-04-25PT
Kiss ZoltánAdditív technológiával gyártott, egyénre szabott, felszívódó polimer alapú implantátum fejlesztése kézsebészeti alkalmazásra2019-04-25PT
Kovács József GáborFröccsöntő szerszámok hűtésanalízise és optimálása2019-04-25PT
Mészáros LászlóPoliamid mátrixú nanorészecske tartalmú hibridkompozitok tribológiai tulajdonságai2019-04-25PT
Romhány GáborAkusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer fejlesztése2019-04-25PT
Tábi TamásBazaltszállal erősített, megújuló erőforrásból előállított polimer kompozitok fejlesztése hosszútávú műszaki alkalmazásokhoz2019-04-25PT
Kővári BenceSzemantikai elemzés gráf-transzformációkkal2019-01-07AUT
Rakos BalázsInfravörös sugárzás antenna-egyenirányító alapú rendszerekre épülő villamos energiává való átalakításának vizsgálata2019-01-07AUT
Rakos BalázsFehérje alapú számítógépes áramkörök megvalósíthatóságának vizsgálata2019-01-07AUT
Tevesz GáborAutonóm járművek valósidejű viselkedéstervező algoritmusainak vizsgálata2019-01-07AUT
Tevesz GáborAutonóm járművek valósidejű szituáció-kiértékelő algoritmusainak vizsgálata2019-01-07AUT
Vajk IstvánAutonóm járművek robosztus irányítási módszerei2019-01-07AUT
Horák PéterTermékek karbantartás és szolgáltatás szempontú tervezése2019-04-25GT3
Kerényi GyörgyModelling Soil-Tool Interaction with Discrete Element Method in Field Conditions2019-04-25GT3
Piros István AttilaElektromágneses sugárzás teljesítményének mérésére szolgáló eszköz továbbfejlesztése2019-04-25GT3
Józsa JánosFolyami élőhelyek hidromorfológiai vizsgálata mikro- és mezoléptékben2018-12-20BMEVV
Józsa JánosFolyami áramlások térbeli turbulencia-viszonyainak és morfodinamikájának vizsgálata hazai Duna-szakaszokon2018-12-20BMEVV
Krámer TamásTóparti vízszintingadozás és hullámzás szimuláció-alapú meghatározása korlátozott meghajtási hosszak mellett2018-12-20BMEVV
Krámer TamásValószínűségi árvízi veszélyelemzés föld anyagú duzzasztógátak alatt2018-12-20BMEVV
Krámer TamásTalajbeszivárgás hatása folyók árhullámaira2018-12-20BMEVV
Szilágyi JózsefRegionális párolgás becslése2018-12-20BMEVV
Tóth GyulaA nehézségi erőtér meghatározása Magyarország területére űrgradiometriai mérések alapján2018-12-20AF
Görög PéterSziklarézsűk állékonyság-vizsgálata szeizmikus terhelés hatására2018-12-20BMEGM
Görög PéterKis szilárdságú kőzetek tartós terhelésének vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel2018-12-20BMEGM
Mahler AndrásPórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére2018-12-20BMEGM
Mahler AndrásHazai talajok megfolyósodásának numerikus vizsgálata2018-12-20BMEGM
Rozgonyi-Boissinot NikolettaPorózus mészkövek reológiai viselkedésének vizsgálata2018-12-20BMEGM
Rozgonyi-Boissinot NikolettaPorózus kőzetek kőzetfizikai paramétereinek változása sókristályosodás hatására2018-12-20BMEGM
Török ÁkosGranitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése2018-12-20BMEGM
Török ÁkosÉpítőkövek felületi kezelése2018-12-20BMEGM
Török ÁkosNumerical calculations and modelling of changes in stone and at stone/mortar interface2018-12-20BMEGM
Török ÁkosMagyarországi és egyiptomi mészkövek mérnökgeológiai, geokémiai és geofizikai tulajdonságainak összehasonlítása2018-12-20BMEGM
Török ÁkosKőzetek tulajdonságainak roncsolásmentes meghatározása2018-12-20BMEGM
Katona Gyula Y.Hamilton körökkel kapcsolatos problémák hipergráfokban2019-01-07SZIT
Pach Péter PálA polinom-módszer és alkalmazásai2019-01-07SZIT
Szeszlér DávidHálózatok megbízhatóságának mérése játékelméleti eszközökkel2019-01-07SZIT
Wiener GáborGráfok hosszú körei és útjai2019-01-07SZIT
Botzheim JánosAggyal irányított robotok vezérlőjeleinek feldolgozása2019-04-25MOGI
Botzheim JánosObjektumok azonosítása szenzor adatok alapján számítási intelligencia módszerekkel2019-04-25MOGI
Czmerk AndrásAutóipari szögsebeség szenzorok méréstechnikájának kutatása2019-04-25MOGI
Kiss RitaEgyensúlyozó emberi test elemzése2019-04-25MOGI
Korondi PéterKognitív telemanipuláció2019-04-25MOGI
Korondi PéterEtológiailag inspirált robotviselkedés2019-04-25MOGI
Nagy Balázs VinceInvestigation of the use of color displays and mobile devices in radiology2019-04-25MOGI
Nagy Balázs VinceKépfeldolgozás alapú fotometriai eljárások kutatása2019-04-25MOGI
Nagy Balázs VinceVizuális elektrofiziológiai módszerek kutatása2019-04-25MOGI
Nagy Balázs VinceDynamic aspects of image acquisition and processing2019-04-25MOGI
Nagy Balázs VinceAz emberi színadaptáció határainak mérése és alkalmazása világítási környezet tervezésében2019-04-25MOGI
Samu KrisztiánPszeudoizokromatikus tesztek adaptálása korszerű nyomdatechnikai alkalmazásra és elektronikus megjelenítésére2019-04-25MOGI
Dabóczi TamásSzenzorok virtualizációja kiberfizikai rendszerekben2019-01-07MIT
Dabóczi TamásJelrekonstrukció kiberfizikai rendszerekben2019-01-07MIT
Fehér BélaValós idejű adattömörítési eljárások (Real-time data compression tecniques)2019-01-07MIT
Fehér BélaAdatbányászat nagysebességű hálózatokban (High-speed network data mining)2019-01-07MIT
Fehér BélaHálózati eszközök konfigurálható hardveren (Network devices on configurable HW)2019-01-07MIT
Majzik IstvánKomponens alapú dinamikus architektúrák formális verifikációja2019-01-07MIT
Majzik IstvánKövetelményformalizálás és ellenőrzés környezetfüggő viselkedésű autonóm rendszerekben2019-01-07MIT
Mészáros Tamás CsabaIntelligens módszerek alkalmazása természetes nyelvű szövegek feldolgozásában2019-01-07MIT
Orosz GyörgyValós idejű elosztott jelfeldolgozó rendszerek vizsgálata2019-01-07MIT
Gáspár PéterIrányítástervezésen alapuló megoldások autonóm járművek veszélyes és tisztázatlan helyzeteire2019-06-06KJIT
Németh BalázsAutonóm járműirányítási rendszerek döntéshozási rétegeinek kutatása irányításelméleti és gépi tanulásra épülő módszerekkel2019-06-06KJIT
Németh BalázsIntelligens járműirányítási rendszerek mesterséges intelligenciára épülő tervezési módszertanának kutatása a lokális forgalmat szabályozó hatásának figyelembe vételével2019-06-07KJIT
Tettamanti TamásVárosi közúti közlekedés modellezése, becslése mesterséges intelligencia segítségével2019-04-11KJIT
Varga IstvánIgényvezérelt közlekedési megoldások és automatizálási technológiák modellezése és irányítása az intelligens közlekedési rendszerekben2019-06-04KJIT
Kopecskó KatalinGeopolimer kötőanyag ipari hulladékok felhasználásával2018-12-20EOGM
Berecz TiborAz ötvözés, képlékeny alakítás és hőkezelés hatása a vasalapú léces martenzit mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira2019-04-25ATT
Bonyár AttilaFelületek mikro- és nanoszerkezetének, valamint mechanikai és elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálata pásztázó szondás mikroszkópiás eljárásokkal2019-01-07ETT
Bonyár AttilaÉlő sejtek manipulációja és vizsgálata számítógép vezérelt mikropipettával és FluidFM-mel (Nanofluidikai Atomerő Mikroszkópia)2019-01-07ETT
Bonyár AttilaLokalizált felületi plazmon rezonancián alapuló érzékelők kutatás-fejlesztése2019-01-07ETT
Géczy AttilaÚjszerű gyártási és technológiai megoldások az elektronikai iparban2019-01-07ETT
Harsányi GáborAz elektrokémiai migráció ólommentes összeköttetés-hálózatokban2019-01-07ETT
Illés BalázsElektronikus áramkörök forrasztási technológiáinak matematikai szimulációs kutatása2019-01-07ETT
Jakab LászlóOptikai vizsgálati módszerek fejlesztése ipari alkalmazásokhoz2019-01-07ETT
Katula LeventeNagyszilárdságú acélok hegesztésének utólagos mechanikai hatásokkal történő fáradásiszilárdság növelése2019-04-25ATT
Krammer OlivérNagy alkatrész-sűrűségű áramkörök környezetbarát, energiatakarékos kötési és szerelési eljárásainak kutatása2019-01-07ETT
Májlinger KornélDuplex korrózióálló acélok hegeszthetőségét befolyásoló tényezők2019-04-25ATT
Martinek PéterVállalati alkalmazások integrációjának kutatása2019-01-07ETT
Martinek PéterTermelésinformatikai és logisztikai folyamatok optimalizálása2019-01-07ETT
Medgyes Bálint KárolyNedvesség által indukált hibamechanizmusok kutatása elektronikai áramkörök esetén2019-01-07ETT
Mészáros IstvánSzerkezeti acélok rideg-képlékeny átmenetének vizsgálata2019-04-25ATT
Orbulov Imre NorbertSzintaktikus fémhabok rugalmassági tulajdonságai és modellezése2019-04-25ATT
Orbulov Imre NorbertKompozit fémhabok gyártása és mechanikai, illetve szerkezeti vizsgálata2019-04-25ATT
Orbulov Imre NorbertAlumínium nyomásos öntvények élettartam szilárdsága a gyártástechnológiából adódó anyagi inhomogenitások figyelembevételével2019-04-25ATT
Orbulov Imre Norbert
Kiss Rita
Fémhabok felhasználása egészségügyi implantátumok gyártásában2019-04-25ATT
Szabó Péter JánosNem-monoton hideg- és melegalakítási folyamatok fizikai és mechanikai modellezése2019-04-25ATT
Szabó Péter JánosLéces martenzit kompozit szerkezetének vizsgálata2019-04-25ATT
Berta IstvánVÉDEKEZÉS AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEK ELLEN2019-01-07VET
Berta IstvánVILLAMOS ÉS MÁGNESES ERŐTEREK ELLEN VÉDELEM2019-01-07VET
Iváncsy TamásIntelligens világítási rendszerek fejlesztése2019-01-07VET
Iváncsy TamásElektrosztatikus porleválasztó berendezések korszerű táplálásának fejlesztése, modellezése2019-01-07VET
Iváncsy TamásElektrosztatikus feltöltődések, kisülések hatásai az épületinformatikai rendszerekre2019-01-07VET
Számel LászlóKapcsoltreluktancia-motoros hajtások korszerű irányítási módszereinek vizsgálata2019-01-07VET
Számel LászlóVillamos jármű hajtáslánc optimális tervezése2019-01-07VET
Számel LászlóControl of switched reluctance motor (SRM) for electric vehicle2019-01-07VET
Vokony IstvánImprove the Stability of Electrical Power Systems Connected to Renewable Energy Sources with Energy Storage Systems2019-01-07VET
Vokony IstvánSzintetikus inercia villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásainak elemzése2019-01-07VET
Ádány SándorLyukgyengített vékonyfalú szerkezeti elemek vizsgálata2018-12-20BMETM

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )