Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2018-12-31RDI
Balla ZoltánA nemzetbiztonsági rendészet2018-12-31RDI
Balla ZoltánA rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra2018-12-31RDI
Balla ZoltánA közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata2018-12-31RDI
Barabás Andrea TündeA resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában2018-12-31RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2018-12-31RDI
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett - Büntetés2018-12-31RDI
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2018-12-31RDI
Bleszity JánosAz egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre2018-12-31RDI
Bleszity JánosA katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen2018-12-31RDI
Boda JózsefA rendvédelem története itthon és külföldön2018-12-31RDI
Boda JózsefA nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön2018-12-31RDI
Christián LászlóA közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése2018-12-31RDI
Christián LászlóKomplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe és jelentőség2018-12-31RDI
Endrődi IstvánA polgári védelem helye és szerepe2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettA jogi személy büntetőjogi felelőssége2018-12-31RDI
Fantoly ZsanettA nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében2018-12-31RDI
Finszter GézaKriminálpolitika és rendészet2018-12-31RDI
Finszter GézaA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2018-12-31RDI
Finszter GézaBizonyításelméletek a jog világában2018-12-31RDI
Fogarasi MihályTudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés2018-12-31RDI
Fogarasi MihályA rendőri hatalomgyakorlás természete2018-12-31RDI
Fórizs Sándor
Zsigovits László
A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-informatika és annak alkalmazási elmélete2018-12-31RDI
Fórizs SándorA rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön2018-12-31RDI
Gaál GyulaBűnmegelőzési modellek2018-12-31RDI
Gaál GyulaAz államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai2018-12-31RDI
Grósz ZoltánA katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése2018-12-31RDI
Gubicza József
Zán Krisztina
A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben2018-12-31RDI
Gubicza JózsefA rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése, fejlődése hazánkban és az Európai Unióban2018-12-31RDI
Haller JózsefSzélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tréning szituációban2018-12-31RDI
Haller JózsefMigráció és agresszió2018-12-31RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2018-12-31RDI
Hautzinger ZoltánA kriminalisztika elmélete és módszere2018-12-31RDI
Hegedűs JuditRendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata2018-12-31RDI
Hollán MiklósA korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei2018-12-31RDI
Hollán MiklósA közigazgatás büntetőhatalma2018-12-31RDI
Irk FerencMultinacionális cégek jogkövetési gyakorlata2018-12-31RDI
Kerezsi KláraA helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában2018-12-31RDI
Kerezsi KláraA rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: Hogyan és hol alakul ki a szaktudás?2018-12-31RDI
Kerezsi KláraGlobális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben)2018-12-31RDI
Kerezsi KláraKisebbségek és bűnözés2018-12-31RDI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2018-12-31RDI
Kovács TamásA magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története, 1867-19902018-12-31RDI
Kovács GáborBevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása2018-12-31RDI
Kovács GáborEurópai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai2018-12-31RDI
Kovács GáborA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2018-12-31RDI
Kozáry AndreaA gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények valamint azok kezelése2018-12-31RDI
Kozáry AndreaNők a magyar rendvédelemben2018-12-31RDI
Kuti RajmundA katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései2018-12-31RDI
Lévay MiklósA kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései2018-12-31RDI
Major RóbertÚj kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei2018-12-31RDI
Major RóbertA karhatalomtól a jogállami rendészetig2018-12-31RDI
Malét-Szabó ErikaKompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben2018-12-31RDI
Mészáros BenceA kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben2018-12-31RDI
Molnár KatalinA rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok2018-12-31RDI
Molnár KatalinA különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fejlesztési lehetőségei, megújítása2018-12-31RDI
Molnár KatalinA hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehetőségek2018-12-31RDI
Muhoray ÁrpádA katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata...2018-12-31RDI
Nagy JuditA nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül2018-12-31RDI
Nagy Zoltán AndrásA kiberbűncselekmények nemzeti és nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai2018-12-31RDI
Németh József
Michalkó Gábor
A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai2018-12-31RDI
Németh ZsoltDrogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelése)2018-12-31RDI
Pap András LászlóA kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti kihívásai)2018-12-31RDI
Pap András LászlóA digitális korszak rendészeti kihívásai2018-12-31RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája2018-12-31RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései2018-12-31RDI
Parádi JózsefA polgári magyar állam rendvédelmi testületei2018-12-31RDI
Parti KatalinAz informatikai bűncselekmények nyomozása2018-12-31RDI
Polt PéterNemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés2018-12-31RDI
Polt PéterHatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések2018-12-31RDI
Polt PéterA környezetet és természetet sértő bűncselekmények2018-12-31RDI
Polt PéterA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények2018-12-31RDI
Polt PéterA költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény2018-12-31RDI
Ritecz GyörgyMigráció és a terrorizmus viszonyrendszere2018-12-31RDI
Ritecz GyörgySchengen Aquis, mint Rendszer2018-12-31RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2018-12-31RDI
Ritecz GyörgyMigrációs földrajz2018-12-31RDI
Ruzsonyi PéterA re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai2018-12-31RDI
Ruzsonyi PéterA fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái2018-12-31RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-12-31RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-12-31RDI
Sallai JánosRendészettudomány és egyes rendészeti szervek története2018-12-31RDI
Sárkány IstvánAz erőszakos bűnözés és a terrorizmus2018-12-31RDI
Simicskó IstvánA különleges jogrend rendészeti vonatkozásai2018-12-31RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén2018-12-31RDI
Szabó AndreaAz adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti igazgatás területén2018-12-31RDI
Varga JánosBiztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek2018-12-31RDI
Varga JánosAz Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel2018-12-31RDI
Varga JánosAz Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei2018-12-31RDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )