Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Boldizsár GáborOperational Environment in the 21st century. Connection between Human Environment and Military Force in the future operations2018-06-30DSMS
Boldizsár GáborMilitary Tasks of state-building, particulary in Security, Administrative and –Economic Area2018-06-30DSMS
Farkas Tibor
Tóth András
New trends and challenges of communication and information system support of joint operations in multinational environment2018-06-30DSMS
Fekete Károly
Tóth András
Network Enabled Capability support in centric warfare in NATO Operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and practice of Allied Joint Operations. The Hungarian contribution to NATO article 5 and non-article 5 crisis response operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánTheory and Practice of Allied Joint Operations2018-06-30DSMS
Jobbágy ZoltánPlace and Role of the Hungarian Defence Forces in Allied Joint Operations2018-06-30DSMS
Kaiser FerencMission and tasks of Navy in multi-national joint operations2018-06-30DSMS
Kaiser FerencThe Theory and Practice of Naval Warfare2018-06-30DSMS
Kovács LászlóAll-source Intelligence2018-06-30DSMS
Kovács László
Kovács Tibor
Challenges of engineer support in the 21st century, with special focus ont he Hungarian Defence Forces2018-06-30DSMS
Krajnc ZoltánMain Issue of Air/Land Integration: Coordination of Air and Land Operations in Modern Warfare2018-06-30DSMS
Krajnc ZoltánAir Forces in Military and Peace Support Operations2018-06-30DSMS
Lakatos LászlóThe National Defense System and Defence Management2018-06-30DSMS
Padányi JózsefTheory and Practice of Peace Support Operations with respect to engineering support2018-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraGeography and Crisis2018-06-30DSMS
Siposné Kecskeméthy KláraDefence Geography of Regional Zones2018-06-30DSMS
Ujházy LászlóNGOs and Defence Management2018-06-30DSMS
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2018-06-30RDI
Balla ZoltánA nemzetbiztonsági rendészet2018-06-30RDI
Balla ZoltánA rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra2018-06-30RDI
Balla ZoltánA közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata2018-06-30RDI
Barabás Andrea TündeA resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában2018-06-30RDI
Barabás Andrea TündeA szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon2018-06-30RDI
Blaskó BélaBüntetőpolitika – Tett - Büntetés2018-06-30RDI
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2018-06-30RDI
Bleszity JánosAz egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre2018-06-30RDI
Bleszity JánosA katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen2018-06-30RDI
Boda JózsefA rendvédelem története itthon és külföldön2018-06-30RDI
Boda JózsefA nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön2018-06-30RDI
Christián LászlóKomplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, szerepe és jelentőség2018-06-30RDI
Christián LászlóA közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése2018-06-30RDI
Endrődi IstvánA polgári védelem helye és szerepe2018-06-30RDI
Fantoly ZsanettHibaforrások a büntetőeljárásban2018-06-30RDI
Fantoly ZsanettA jogi személy büntetőjogi felelőssége2018-06-30RDI
Fantoly ZsanettA nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében2018-06-30RDI
Finszter GézaKriminálpolitika és rendészet2018-06-30RDI
Finszter GézaA titkos információgyűjtés kriminalisztikája2018-06-30RDI
Finszter GézaBizonyításelméletek a jog világában2018-06-30RDI
Fogarasi MihályTudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés2018-06-30RDI
Fogarasi MihályA rendőri hatalomgyakorlás természete2018-06-30RDI
Fórizs Sándor
Zsigovits László
A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-informatika és annak alkalmazási elmélete2018-06-30RDI
Fórizs SándorA rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei normál és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön2018-06-30RDI
Gaál GyulaBűnmegelőzési modellek2018-06-30RDI
Gaál GyulaAz államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai2018-06-30RDI
Grósz ZoltánA katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése2018-06-30RDI
Gubicza József
Zán Krisztina
A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az EU-ban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben2018-06-30RDI
Gubicza JózsefA rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése, fejlődése hazánkban és az Európai Unióban2018-06-30RDI
Haller JózsefSzélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tréning szituációban2018-06-30RDI
Haller JózsefMigráció és agresszió2018-06-30RDI
Hautzinger ZoltánA migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei2018-06-30RDI
Hautzinger ZoltánA kriminalisztika elmélete és módszere2018-06-30RDI
Hegedűs JuditRendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata2018-06-30RDI
Hollán MiklósA korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei2018-06-30RDI
Hollán MiklósA közigazgatás büntetőhatalma2018-06-30RDI
Irk FerencMultinacionális cégek jogkövetési gyakorlata2018-06-30RDI
Kerezsi KláraA helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában2018-06-30RDI
Kerezsi KláraA rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: Hogyan és hol alakul ki a szaktudás?2018-06-30RDI
Kerezsi KláraGlobális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai konfliktusokban, a terrorista és erőszakos cselekményekben)2018-06-30RDI
Kerezsi KláraKisebbségek és bűnözés2018-06-30RDI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2018-06-30RDI
Kovács TamásA magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története, 1867-19902018-06-30RDI
Kovács GáborBevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása2018-06-30RDI
Kovács GáborEurópai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai2018-06-30RDI
Kovács GáborA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2018-06-30RDI
Kozáry AndreaA gyűlölet-cselekmények és gyűlölet-bűncselekmények valamint azok kezelése2018-06-30RDI
Kozáry AndreaNők a magyar rendvédelemben2018-06-30RDI
Kuti RajmundA katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései2018-06-30RDI
Lévay MiklósA kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései2018-06-30RDI
Major RóbertÚj kihívások a közlekedésrendészet területén, közlekedésbiztonság fokozásának jogi és rendészeti lehetőségei2018-06-30RDI
Major RóbertA karhatalomtól a jogállami rendészetig2018-06-30RDI
Malét-Szabó ErikaKompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben2018-06-30RDI
Mészáros BenceA kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben2018-06-30RDI
Molnár KatalinA rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok2018-06-30RDI
Molnár KatalinA különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fejlesztési lehetőségei, megújítása2018-06-30RDI
Molnár KatalinA hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehetőségek2018-06-30RDI
Muhoray ÁrpádA katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata...2018-06-30RDI
Nagy JuditA nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül2018-06-30RDI
Németh József
Michalkó Gábor
A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai2018-06-30RDI
Németh ZsoltDrogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelése)2018-06-30RDI
Pap András LászlóA kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti kihívásai)2018-06-30RDI
Pap András LászlóA digitális korszak rendészeti kihívásai2018-06-30RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája2018-06-30RDI
Pap András LászlóA rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései2018-06-30RDI
Parádi JózsefA polgári magyar állam rendvédelmi testületei2018-06-30RDI
Parti KatalinAz informatikai bűncselekmények nyomozása2018-06-30RDI
Polt PéterNemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés2018-06-30RDI
Polt PéterHatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések2018-06-30RDI
Polt PéterA környezetet és természetet sértő bűncselekmények2018-06-30RDI
Polt PéterA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények2018-06-30RDI
Polt PéterA költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény2018-06-30RDI
Ritecz GyörgyMigráció és a terrorizmus viszonyrendszere2018-06-30RDI
Ritecz GyörgySchengen Aquis, mint Rendszer2018-06-30RDI
Ritecz György
Csaba Zágon
A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti tevékenység területén2018-06-30RDI
Ritecz GyörgyMigrációs földrajz2018-06-30RDI
Ruzsonyi PéterA re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai2018-06-30RDI
Ruzsonyi PéterA fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái2018-06-30RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-06-30RDI
Sallai JánosBel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata2018-06-30RDI
Sallai JánosRendészettudomány és egyes rendészeti szervek története2018-06-30RDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )