Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Óbudai Egyetem aktuális témakiírásai
Az Óbudai Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Czifra ÁrpádA felületi mikrotopográfia hatása gépszerkezetek üzembiztonságára tekintettel a súrlódási és kopási viselkedésre2019-01-31BDGK
Czifra ÁrpádA felületi mikrotopográfia hatása gépszerkezetek üzembiztonságára tekintettel a súrlódási és kopási viselkedésre2019-01-31BDGK
Belina KárolyPolimer-kerámia-fém kompozit rendszerek tanulmányozása2019-01-07NJE
Belina KárolyMűszaki műanyagok relaxációs folyamatai2019-01-07NJE
Kiss ÉvaBiológiailag lebomló gyógyszerhordozók fejlesztése2019-01-07ELTE
Lukács LászlóKatonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra2019-01-31BDGBM
Lukács LászlóKatonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra2019-01-31BDGBM
Balázsi Csaba
Balázsi Katalin
Cirkóniumoxid alapú korszerű kerámiák és kompozitok előállítása, szerkezeti vizsgálata és mikroszkópiája2019-01-07MTA
Balázsi Csaba
Balázsi Katalin
Nanoszerkezetű oxiddiszpergálással erősített acélok előállítása és jellemzése2019-01-07MTA
Balázsi Csaba
Balázsi Katalin
Szilíciumnitrid alapú korszerű kerámiák és kompozitok előállítása, szerkezeti, tribológiai vizsgálata és mikroszkópiája2019-01-07MTA
Balázsi Katalin
Balázsi Csaba
Alumínium CNT és grafén nanokompozitok előállítása és vizsgálata2019-01-07MTA
Balázsi KatalinKalcium foszfát alapú rétegek és szálak előállítása és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata2019-01-07MTA
Csikósné Pap Andrea EditPiezorezisztív és piezoelektromos elven működő mikroméretű erőmérő szerkezetek előállítása és alkalmazása2019-01-07MTA
Fekete ZoltánIdegszövetbe implantálható multimodális mikrorendszerek vizsgálata2019-01-07MTA
Fried MiklósNano-strukturált vékonyrétegek optikai vizsgálata2019-01-07MTA
Hózer ZoltánCirkónium csövek kúszásának és a hőtágulásának kísérleti és numerikus vizsgálata2019-01-07MTA
Hózer ZoltánA hidrogén hatása az atomerőművi fűtőelem-burkolatok tulajdonságaira2019-01-07MTA
Iván BélaElágazásos topológiájú makromolekuláktól az intelligens polimerekig2019-01-07MTA
Iván BélaPolimerek és műanyagok környezetileg előnyös kémiai átalakításai és lebontása2019-01-07MTA
Klébert SzilviaPolimer felületek aktiválása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal2019-01-07MTA
Kováts ÉvaSzelektív reakciók vizsgálata fémorganikus vázszerkezetekben2019-01-07MTA
Novákné Czégény ZsuzsannaBiomassza és műanyag hulladék együttes pirolízise2019-01-07MTA
Pap József SándorSzerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben2019-01-07MTA
Pekker Sándor
Kováts Éva
Szupramolekuláris kölcsönhatások szerves-fémkoordinációs hálózatokban2019-01-07MTA
Rakovics VilmosGaInAsP/InPLED-ek kutatása2019-01-07MTA
Serényi MiklósTermészetes vizeinkben lévő lebegőanyag fényelnyelésének és fényszórásának jellemzése effektív törésmutató mérése alapján.2019-01-07MTA
Shaban Ibdewi AbdulSzenzor kialakítása és alkalmazása a környezetünkben lévő nehézfém ionok detektálására2019-01-07MTA
Takács ErzsébetVízben oldott antibiotikumok (fluorokinolok) sugárzással indukált lebontása2019-01-07MTA
Tóth TündeTermészetes alapú hidrogélek előállítása és alkalmazási lehetőségei2019-01-07MTA
Hózer ZoltánSiC alkalmazás atomerőművi fűtőelemek burkolataként2019-01-07MTAE
Györök GyörgyNagy megbízhatóságú elektronikus áramkörök architektúrális lehetőségei2019-01-31ÓE BD
Györök GyörgyNagy megbízhatóságú elektronikus áramkörök architektúrális lehetőségei2019-01-31ÓE BD
Koltai LászlóA komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában2019-01-07BME
Nagyné László KrisztinaBiológiailag aktív molekulákat tartalmazó funkcionális gélek2019-01-07BME
Nagyné László KrisztinaSzén nanorészecskéket tartalmazó gélkompozitok2019-01-07BME
Vig András
Koltai László
A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában2019-01-07BME
Abaffy JózsefMultistage módszerek az ABS projekciós osztályában és párhuzamosításuk2019-02-01ÓE
Abaffy JózsefLineáris egyenletrendszerek numerikus módszereinek összehasonlítása és műszaki alkalmazásuk2019-02-01ÓE
Abaffy József
Galántai Aurél
Nemlineáris egyenletrendszerek megoldása ABS projekciós módszerekkel és alkalmazásaik2019-02-01ÓE
Ádámné Major AndreaPreparation and Investigation of Nanocomposites with Polymer Matrix2019-01-07ÓE
Bagyinszki GyulaKötéstechnológiák alkalmazhatósága fúrókoronák szegmenseinek rögzítésére2019-01-07ÓE
Bagyinszki GyulaEllenállás-hegesztés paraméter-optimalizálásának anyagtudományi összefüggései2019-01-07ÓE
Baricz ÁrpádSpeciális függvényekre vonatkozó egyenlőtlenségek és alkalmazásaik2019-02-01ÓE
Baricz ÁrpádÁltalánosított gamma konvolúciók és korlátlanul osztható eloszlások2019-02-01ÓE
Borsa JuditCellulóz alapú hidrogélek előállítása és jellemzése2019-01-07ÓE
Csendes TiborSzimbolikus algoritmusok fejlesztése az intervallumos befoglaló függvények túlbecslésének minimalizálására2019-02-01ÓE
Csendes TiborSzimbolikus algoritmusok fejlesztése és tesztelése nemlineáris optimalizálási feladatok egyszerűsítése céljából2019-02-01ÓE
Dombi JózsefRobot irányítás Voronoi diagramon alapuló approximáció alapján2019-02-01ÓE
Dombi JózsefÖsszefüggés elemzése többértékű logikai operátorok segítségével2019-02-01ÓE
Dusza JánosKönnyűiparban használt kompozitok vizsgálata2019-01-07ÓE
Dusza JánosSzuperkemény kerámiai bevonatok fejlesztése2019-01-07ÓE
Dusza JánosEco-szálak tulajdonságainak vizsgálata2019-01-07ÓE
Dusza JánosSzénnanocsöveket és grafént tartalmazó szilicíumnitrid kerámiák fejlesztése2019-01-07ÓE
Felde ImreInverz hőátadási problémák megoldása bio-insprált algoritmusok alkalmazásával2019-02-01ÓE
Ferenci Tamás
Kovács Levente Adalbert
Regressziós modellek alkalmazása orvosbiológiai feladatokban2019-02-01ÓE
Fullér RóbertOWA operátorok a döntéstámogatásban2019-02-01ÓE
Fullér RóbertOptimization with linguistic variables2019-02-01ÓE
Fullér RóbertIntelligens döntési modellek2019-02-01ÓE
Fullér RóbertFuzzy optimalizálás2019-02-01ÓE
Galántai AurélHatékony és stabil algoritmusok fejlesztése speciális struktúrájú nemlineáris egyenletrendszerek és optimalizálási feladatok megoldására2019-02-01ÓE
Galántai AurélNumerikus eljárások utólagos hibabecsléseinek vizsgálata és továbbfejlesztése2019-02-01ÓE
Galántai AurélSzámítógépes eljárások numerikus stabilitásának vizsgálati eljárásai (automatikus hibaanalízis) és megbízhatóságuk2019-02-01ÓE
Gonda ViktorSzilárd testek nemlineáris alakváltozásának peridinamikus modellezése2019-01-07ÓE
Gonda ViktorMODELLING OF ADDITTIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY2019-01-07ÓE
Gonda Viktor
Réger Mihály
Fél-szilárd állapotú alakadás vizsgálata2019-01-07ÓE
Gonda ViktorModeling Solder Creep for Electronic Applications2019-01-07ÓE
Haidegger TamásIdőkésleltetéses rendszerek szabályozása távsebészeti alkalmazásokhoz2019-02-01ÓE
Haidegger TamásSebészeti robotok biztonságtechnikája2019-02-01ÓE
Hegedűs GáborEhrhart polinomok gyökei2019-02-01ÓE
Hegedűs GáborA zárt 6R-es láncok kinematikai szintézise és a kötéselmélet2019-02-01ÓE
Horváth LászlóTwo-way driving connection between model and cyber units of CPS robot system2019-02-01ÓE
Horváth Zsolt JózsefFém-vegyületfélvezető kontaktusok elektromos tulajdonságai2019-01-07ÓE
Horváth LászlóRepresentation of flexible bodies and function driven organic shapes2019-02-01ÓE
Horváth Zsolt JózsefSzilícium-nitrid alapú nem-illékony memóriaszerkezetek memóriatulajdonságai2019-01-07ÓE
Horváth LászlóIntegrated simulation processes to drive geometry and simulation parameters in engineering models2019-02-01ÓE
Horváth LászlóSystem behavior optimizing by tuning system parameters in engineering models2019-02-01ÓE
Izsák FerencTörtrendű diffúziós feladatok numerikus megoldása több dimenzióban2019-02-01ÓE
Jancsó TamásDurva hibák szűrésének optimalizálása a fotogrammetriai mérések feldolgozása során2019-02-01ÓE
Kádár PéterNem konvencionális hálózatszámítási módszerek2019-02-01ÓE
Kóczy Á. LászlóDinamikus megoldások kiegyensúlyozatlan kooperatív játékokban2019-02-01ÓE
Koháry KrisztiánÚjszerű számítástechnika fázisváltó anyagok segítségével2019-01-07ÓE
Koháry KrisztiánÚjszerű hajlítható és nagyfelbontású képernyő technológia2019-01-07ÓE
Koltai László
Böröcz Péter
Hullámtermékek alappapírjainak termikus azonosítása a hullámtermék mechanikai teherviselő képességének függvényében2019-01-07ÓE
Koltai LászlóKülönböző eredetű és típusú cellulózrostok hatása PVOH/PVAc kopolimerrel és ezek módosításával kezelt papírok tulojdonságaira2019-01-07ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok modern robusztus irányításelméleti lehetőségei2019-02-01ÓE
Kovács Levente AdalbertDaganatos betegségek modell-alapú szabályozása2019-02-01ÓE
Kovács Levente AdalbertNemlineáris élettani folyamatok szabályozása2019-02-01ÓE
Kovács Levente Adalbert
Andréka Péter
Az egészségügyi döntéshozatalt elősegítő gazdasági modellek felépítése és a működést leíró egyedi algoritmusok kifejlesztése2019-02-01ÓE
Kovács Tünde AnnaBiokompatibilis anyag fejlesztése 3D nyomtatáshoz2019-01-07ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok modell-alapú terápiás lehetőségei valós hardver környezetben2019-02-01ÓE
Kovács Levente AdalbertKórélettani folyamatok számítógépes vizsgálata és biostatisztikai elemzése2019-02-01ÓE
Kozlovszky MiklósDigitalizált szövettani minták feldolgozására szolgáló algoritmusok elemzése, optimalizációja2019-02-01ÓE
Kozlovszky MiklósAutomatikus DNS ploiditás-analízis digitális patológiai mintákon2019-02-01ÓE
Kristály SándorSzimmetrizációs eljárások parciális differenciálegyenletekben2019-02-01ÓE
Kristály SándorA legjobb állandó problémája Sobolev egyenlőtlenségekben2019-02-01ÓE
Nagy Péter TiborSzub-Finsler-geometria2019-02-01ÓE
Nagy Péter TiborOptimális irányítás Carnot-csoportokon2019-02-01ÓE
Nemcsics ÁkosA RHEED oszcilláció partikuláris viselkedésének modellezése MC módszerrel2019-01-07ÓE
Nemcsics ÁkosMolekulasugár-epitaxiás nanostruktúrák vizsgálata és előállításuk műszaki feltételei2019-01-07ÓE
Nemcsics ÁkosFélvezető-elektrolit átmenet vizsgálata napelem céljára2019-01-07ÓE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )