Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Boromisza ZsomborÖkoturisztikai fejlesztések tájbaillesztésének elvei, tájjellegre / tájkarakterre, tájképre gyakorolt hatásaik értékelése2018-05-31DLPR
Hrotkó KárolyA mandula klónalanyainak hatása a fajták növekedésére, terméshozására és a levelek gázcsere aktivitására2018-05-31DDT
Lantos CsabaAz abiotikus stresszek hatása a mérsékelt égövi rizsfajták élettani folyamataira és agronómiai teljesítményére2018-05-31GK
Ács AndrásMikroszennyezők toxikus kölcsönhatásainak vizsgálata biokémiai markerek segítségével2018-05-31SZIE
Ács AndrásMikroszennyezők toxikus kölcsönhatásainak vizsgálata biokémiai markerek segítségével2018-05-31SZIE
Bakucz MártaA turizmus hatása a regionális és a helyi gazdaságra az integrált turizmus és a területfejlesztés összefüggései2018-05-31SZIE
Báldi AndrásAgrárgazdálkodás hatása a biodiverzitásra és ökoszisztéma szolgáltatásokra2018-05-31SZIE
Balogh Krisztián Milán
Mézes Miklós
Egyes Fusarium mikotoxinok együttes hatásának vizsgálata a baromfi lipidperoxidációs folyamataira és glutation redox rendszerére2018-05-31SZIE
Baranyai László
Kókai Zoltán
Evaluation of effect of ohmic heating on sensory properties of food2018-06-30SZIE
Bárczi JuditMódszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben2018-05-31SZIE
Bárczi JuditA befektetések módszertani sajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása2018-05-31SZIE
Barczi AttilaTalaj-növény összefüggés-vizsgálatok, tájökológiai elemzések2018-05-31SZIE
Bartha Sándor
Penksza Károly
Mikroléptékű vegetációs átmenetek természetvédelmi jelentősége2018-05-31SZIE
Bartha SándorFine-scale grassland dynamics under climate changes2018-05-31SZIE
Benedek TiborSzénhidrogénekkel szennyezett közegekben kialakult bakteriális biofilmek környezet-kármentesítésben való alkalmazhatóságának vizsgálata2018-05-31SZIE
Benkő JánosÚjrahasznosítási logisztika modellezése2018-05-31SZIE
Biró Borbála
Bozó László
A környezeti tényezők és a talajállapot közötti összefüggések települési környezetben2018-05-31SZIE
Boromisza ZsomborA tájesztétikai szempontok és turisztikai, rekreációs hasznosíthatóság jelentőségének vizsgálata rehabilitált vízpartok esetében.2018-05-31SZIE
Boros GergelyKülönböző erdészeti beavatkozások hatása televényférgek (Enchytraeidae) biodiverzitására és lebontó tevékenységére erdei talajokban2018-05-31SZIE
Borzán AnitaA Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a Békés-Arad-Bihar határ menti együttműködés és egyéb határ menti együttműködések területfejlesztési lehetőségei2018-05-31SZIE
Borzán AnitaA 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra2018-05-31SZIE
Bősze ZsuzsannaNyúlmodellek előállítása célzott génkiütéssel a NADPH oxidáz fehérje család tagjainak az emberi szervezet működésében játszott differenciált funkcióinak vizsgálatára2018-05-31SZIE
Bujdosó ZoltánA biztonság szerepe a turizmusban2018-05-31SZIE
Centeri CsabaEróziós kutatások természetközeli területek védelme érdekében2018-05-31SZIE
Centeri Csaba
Katona Krisztián
A vaddisznó bolygató és szabályozó hatásai a természetes folyamatokra védett élőhelyeken2018-05-31SZIE
Centeri CsabaTájváltozás természetvédelmi szempontú kutatása2018-05-31SZIE
Constantinovits MilánA nemzetközi kereskedelmi tranzakciók elemzése2018-05-31SZIE
Csáki GyörgyA 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA hiperspektrális távérzékelési technológia alkalmazása a talajtanban2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA hazai talajok szervesanyag tartalmának megőrzésére és lehetséges növelésére alkalmas agrotechnikai módszerek kidolgozása2018-05-31SZIE
Csákiné Michéli ErikaA megújított hazai talajosztályozás alacsonyabb szintjének kidolgozása Módszertani fejlesztés2018-05-31SZIE
Csath MagdolnaA regionális képességekre építő versenyképesség javítás előnyei a változó világgazdaságban, különös tekintettel az országon belüli területi tőke, valamint a V4 országokk2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaA regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaA különböző generációjú és eltérő képzettségű humánerőforrás munkaerőpiaci részvétele2018-05-31SZIE
Csehné Papp ImolaÚj kihívások a humánstratégiában2018-05-31SZIE
Cserháti MátyásMikotoxinok biodetoxifikációja2018-05-31SZIE
Czóbel SzilárdA szórók gyomfertőzöttségének vizsgálata2018-05-31SZIE
Czóbel SzilárdVadon élő növényfajok ex situ és in situ fenológiai vizsgálata, illetve az adatok összevetése hazai és nemzetközi adatsorokkal2018-05-31SZIE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2018-05-31SZIE
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-31SZIE
Dernovics Mihály
Jókainé Szatura Zsuzsanna
Különleges, szelén-akkumuláló növények által szintetizált szelénkomponensek LC-MS vizsgálata2018-06-30SZIE
Egerszegi IstvánKülönböző adalékanyagok vizsgálata a ZnO és antibiotikum felhasználásának kiváltására, illetve csökkentésére választási malacok és hízó sertések takarmányaiban2018-05-31SZIE
Egerszegi István
Kovács Levente
A sertések különböző termelési fázisaiban fellépő stressz vizsgálata szívritmus-változékonyság meghatározásával2018-05-31SZIE
Egri ZoltánKelet-Közép-Európa komplex társadalmi-gazdasági töltetű térszerkezete, a térszerkezeti mezők spaciális összefüggései2018-05-31SZIE
Eplényi AnnaMűvészi tereprendezés és felszínplasztikák szerepe a kortárs tájépítészeti téralakításban2018-05-31SZIE
Eplényi AnnaTájmintázatok és tájkarakterelemek imitációi és narratívái a kortárs tájépítészetben2018-05-31SZIE
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaA mezőgazdasági termelés ökonómiai vizsgálatai2018-05-31SZIE
Erdeiné Késmárki-Gally SzilviaKutatói utánpótlás biztosításának regionális kihívásai2018-05-31SZIE
Farkas TiborA vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései2018-05-31SZIE
Farkas István
Seres István
Fotovillamos technológiák teljesítményviszonyai2018-05-31SZIE
Farkas Jenő ZsoltLand use changes in different types of rural regions2018-05-31SZIE
Farkas IstvánModuláris napenergiás szárító energetikai modellje2018-05-31SZIE
Farkasné Fekete MáriaÚj intézményi megoldások és a magatartás szerepe a fenntartható fejlődésben2018-05-31SZIE
Fatsar KristófA hitelességet megalapozó digitális technikák a történeti kertek műemléki helyreállításának szolgálatában2018-05-31SZIE
Fehér JánosA vezetés befolyásolási és érték-megjelenítési megközelítéseinek specifikumai és kapcsolódásai2018-05-31SZIE
Fenyvesi LászlóMezőgazdasági anyagok mechanikai kifáradása2018-05-31SZIE
Ferincz ÁrpádEgyes endokrin diszruptor (EDC) anyagok jelenléte felszíni vizekben és vizi szervezetekben a budapesti várostérségben2018-05-31SZIE
Ferincz ÁrpádHalgazdálkodási létesítmények potenciális ökológiai hatásai a befogadó vizekre2018-05-31SZIE
Fodor Marietta
Geösel András
Vadon termő és termesztett gombafajok, illetve fajták összehasonlító vizsgálata klasszikus és noninvazív kémiai módszerekkel2018-06-10SZIE
Fodor Marietta
Gere Attila
Tartós sütőipari snack termékek valamint élvezeti cikkek vizsgálata roncsolás mentes analitikai – valamint érzékszervi módszerekkel2018-05-31SZIE
Fogarassy CsabaLineáris termelési rendszerek körkörös transzformációja - BigData rendszerek alkalmazása a kertészeti kultúrák termesztése során2018-05-31SZIE
Fóti SzilviaSzántó- és gyepterületek üvegházhatású gáz forgalmának és primer produkciójának térbeli vonatkozásai2018-05-31SZIE
Friedrich LászlóHagyományosan pácolt termékek sódiffúziójának és érési folyamatainak vizsgálata2018-06-30SZIE
Friedrich LászlóÁllatitermékek érlelése különböző technológiákkal, és azok emészthetőségre gyakorolt hatása2018-06-30SZIE
Füleky GyörgyRégészeti talajtani vizsgálatok az egykor volt környezeti állapot rekonstrukciójánál2018-05-31SZIE
Füleky GyörgyMűtrágyázás hatása a környezetre2018-05-31SZIE
Füleky GyörgyAdszorpció, deszorpció a talajban2018-05-31SZIE
G.-Tóth LászlóTerület részek ökológiai vízminőség és vízi ökoszisztéma szolgáltatásainak piaci értékképzési lehetőségei2018-05-31SZIE
G.-Tóth LászlóStatisztikai régiók és tájegységek gazdasági és társadalmi fejlettségének hatása a környezetvédelmi előírások hatékonyságára és a fenntartható fejlődésre2018-05-31SZIE
Gaál MártaMezőgazdasági potenciál és alkalmazkodási képesség vizsgálata2018-05-31SZIE
Géczi GáborIdeiglenes létesítmény üzemeltetésének és környezetterhelésének vizsgálata2018-05-31SZIE
Géczi Gábor
Korzenszky Péter
Az élelmiszer előállítási technológia és minősége közötti összefüggés modellezése2018-05-31SZIE
Géczi GáborExtrém körülmények hatása környezetszennyező anyagok terjedésére.2018-05-31SZIE
Gócza ElenHím (ZZ), illetve női ivarú (ZW) madár ősivarsejt vonalak fejlődési potenciáljának összehasonlító vizsgálata2018-05-31SZIE
Goda PálRethinking system approach models in the Rural and Regional Development2018-05-31SZIE
Goda PálRendszerszemléletű modellek újragondolása a vidék és területfejlesztésben2018-05-31SZIE
Gyenge BalázsA vásárlói (fogyasztói) döntések és az azokat befolyásoló tényezők modellszintű vizsgálata2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánA politikai térszerveződés és térszervezés politikai földrajzi kérdései2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánA különböző hierarchiájú és funkciójú politikai terek fejlődésének alapkérdései2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánAdministrative geography2018-05-31SZIE
Hajdú ZoltánBasic questions of development of the different functional and hierarchical political unites2018-05-31SZIE
Hámori BalázsAz innováció szerepe a kis- és középvállalkozások fejlődésében, gazdasági döntéseiben és magatartásában2018-05-31SZIE
Hámori BalázsAz információ-gazdaság sajátosságai és ezek hatása a gazdasági aktorok viselkedésére2018-05-31SZIE
Heltai György
Halász Gábor Endre
Újtípusú szekvens extrakciós eljárások kidolgozása és validálása talajok és vízi üledékek potenciálisan toxikus elemtartalmának frakcionálására és speciációs elemzéséhez.2018-05-31SZIE
Heltai György
Horváth Márk
Spektrokémiai elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek össze-kapcsolása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására környezeti ren2018-05-31SZIE
Heltai Miklós
Csányi Sándor
A vaddisznó városi megjelenésének vizsgálata Budapesten2018-05-31SZIE
Heltai György
Horváth Márk
Nehézfém-szennyezések környezeti mobilitásának jellemzése a talaj/víz/üledék (biofilm)/ülepedőpor rendszerben szekvens extrakciós módszerek és multielemes spektrokémiai d2018-05-31SZIE
Helyes LajosA zöldségnövények termésképzésére ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése, különös tekintettel a fitonutriensekre.2018-05-31SZIE
Hoffmann Orsolya IvettA szarvasmarha bal oldali oltógyomor helyzetváltozás és a motilin, motilin receptor kapcsolatának vizsgálata2018-05-31SZIE
Hornung ErzsébetKülönböző tájhasználatú élőhelyek gerinctelen talaj-faunája, annak taxonómiai és funkcionális diverzitása, és összefüggése a talaj ökoszisztéma lebontó képességével2018-05-31SZIE
Horváth Ákos
Lujić Jelena
A halsperma mélyhűthetőségének öröklődése2018-05-31SZIE
Hubayné Horváth Nóra KrisztinaUradalmi tájgazdálkodás tájalakító hatása Magyarországon a dualizmus időszakában2018-05-31SZIE
Hufnagel LeventeKörnyezeti állapotértékelés és biodiverzitás-elemzés alkalmazása a klímaváltozás indikációjában2018-05-31SZIE
Hufnagel LeventeAdaptációs stratégiák ökológiai összeomlások esetén, különös tekintettel a klímaváltozás tájszintű hatásaira2018-05-31SZIE
Hufnagel LeventeFöldhasználat optimalizálása klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából, globális és regionális skálaszinteken2018-05-31SZIE
Hufnagel LeventeKözösségökológiai jelenségek tájszintű elemzésének módszertani kérdései, különös tekintettel az élővilág-védelmi bioindikációra és a klímahatások értékelésére2018-05-31SZIE
Husti IstvánIntegrált öntözésfejlesztési koncepció elvi megalapozása2018-05-31SZIE
Illés Bálint CsabaMinőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése és fejlesztése2018-05-31SZIE
Illés Bálint CsabaA hatékony vállalkozásfejlesztés lehetőségei, korlátai és eszközei, a vállalkozások fejlődésének különböző szakaszaiban, illetve egyes ágazatokban2018-05-31SZIE
Jakab GusztávKözépkori halastavak és vízgazdálkodási rendszerek őskörnyezeti rekonstrukciója2018-05-31SZIE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )