Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai
A Szent István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Pauk JánosAbiotikus stresszekre történő szelekció növény-biotechnológiai módszerek felhasználásával2020-12-10GKI
Divéky-Ertsey AnnaFajtaválasztás és szaporítóanyag használat a hazai ökológiai növénytermesztésben2020-12-10ÖFGRT
Darkó Éva
Janda Tibor
A LED fényforrások alkalmazása a növénytermesztésben: a fény intenzitásának és összetételének hatása a növények fejlődésére és metabolikus folyamataira2020-12-10MgKI
Birkás MártaMűvelési és időjárási jelenségekkel összefüggő talajállapot romlás, kármegelőzés és gyógyítás2020-12-10NTI
Gyuricza CsabaAlternatív energiaforrások, különös tekintettel a biomasszára, technológiai és ökonómiai célú értékelése2020-12-10NTI
Jolánkai MártonPrecíziós növénytermesztési módszerek alkalmazástechnikai feltételeinek kidolgozása a gabonanövények termesztésében2020-12-10NTI
Kassai M. KatalinGyógynövények beltartalmi mutatónak agrotechnikai tényezői2020-12-10NTI
Kassai M. KatalinGabonanövények és hüvelyesek növénytársítási vizsgálata.2020-12-10NTI
Kassai M. KatalinŐszi búza tartamkísérlet provokációs vizsgálata különböző időpontban kijuttatott Zn lombtrágyák alkalmazásával.2020-12-10NTI
Tarnawa ÁkosA rizs nehézfém felvételét befolyásoló környezeti és agrotechnikai tényezők2020-12-10NTI
Tarnawa ÁkosAz agrotechnikai elemek és a környezeti tényezők kölcsönhatása az őszi búza termésének mennyiségére és élelmiszeripari minőségére2020-12-10NTI
Polgár ZsoltBurgonya nemesítési vonalak vírusrezisztencia örökítési viszonyainak jellemzése2020-12-31KE
Ombódi AttilaAz intenzív szabadföldi zöldségtermesztés egyes technológiai elemeinek hatása a víz- és a tápanyag-felhasználás hatékonyságára és a termények minőségére.2020-12-10KERT
Pék ZoltánZöldségnövények terméseinek mennyiségi és minőségi paramétereire ható biotikus és abiotikus tényezők értékelése, különösen roncsolásmentes meghatározási módszerekkel2020-12-10KERT
Tavaszi-Sárosi SzilviaGyűjteményes menta klónok morfológiai és beltartalmi vizsgálata2020-12-10GyAT
Zámboriné Németh ÉvaEgyes évelő gyógynövények allelopátiás aktivitása és kompetícós stratégiái, a biológiailag aktív anyagok szerepe2020-12-10GyAT
Honfi Péter
Kohut Ildikó
Díszfűfélék alkalmazási lehetőségei hazai körülmények között, városi környezetben és különleges növényalkalmazási területeken2020-12-10DDT
Markó Viktor
Markó Gábor
Díszfák károsító és hasznos ízeltlábú együtteseinek szerveződése városi környezetben2020-12-10RT
Gillay Zoltán
Bázár György
Gyakorlatorientált közeli-infravörös spektroszkópiás alkalmazások fejlesztési lehetőségei mezőgazdasági termények vizsgálatára2021-01-15MAT
Horn PéterNagy hústermelési kapacitású kocák életteljesítménye és az azt befolyásoló résztulajdonságok2021-05-31AKKAT
Milisits Gábor
Donkó Tamás
A tojásösszetétel feltörés nélküli meghatározhatóságának és keltethetőségre gyakorolt hatásának vizsgálata komputer tomográfiával különböző baromfifajokban2021-05-31AKKÁT
Nagy István
Kövér György
Beltenyésztés hatásának komplex vizsgálata a Pannon Ka nyúlállományban, általánosított lineáris vegyes modell, illetve génejtés alkalmazásával.2021-05-31AKKÁT
Mészáros Klára
Bakonyi József
Az árpa hálózatos levélfoltosságát okozó Pyrenophora teres f. teres elleni rezisztencia vizsgálata2020-12-10MTA
Szakács Éva
Molnár István
Idegen fajú keresztezésekből származó búza introgressziós vonalak előállítása és jellemzése molekuláris (cito)genetikai és bioinformatikai módszerekkel.2020-12-10MTA
Hitka Géza
Zsom Tamás
ÉTKEZÉSI PARADICSOM TÁROLÁSTECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE2021-01-15DPCSS
Kocsy GáborIdentification of genes and metabolites involved in the redox control of the transitions between growth, development and quiescent periods in cereals2020-12-10Mv
Barnabás BeátaA szárazságstressz hatása a búza (Triticum aestivum L.) szemterméseinek fejlõdésére.2020-12-10MGI
Pál MagdaPoliamin-metabolizmus és annak fényfüggő szabályozásának szerepe a gabonanövények fejlődésében és stressz toleranciában2021-01-15MgI
Pék Zoltán
Drexler Dóra
Biotikus, abiotikus tényezők hatásának értékelése a zöldségnövények mennyiségi- és minőségi jellemzőire. Ökológiai palántanevelő közegek fejlesztése.2020-12-10ÖMKI
Bíró TiborVízmegörzést szolgáló dombvidéki vízrendezés fejlesztési lehetőségei2020-12-10Baja
Gyulai GáborKloroplasztisz (cpDNA) haplotípusok fragmentum és szekvencia azonosítása sárga- (Cucumis melo) és görög (Citrullus lanatus) dinnyében2020-12-10GBI
Gyulai GáborA hazai egyiptomi múmia leletek növényanyagának morfológiai és ősDNS azonosítása2020-12-10GBI
Gyulai GáborA görögdinnye (Citrullus lanatus) molekuláris evolúciója és domesztikációja régészeti magleletek DNS mintáinak elemzésével2020-12-10GBI
Gyulai GáborA nyárfa (Populus x canescens) gsh és gst génjeinek up-regulációja DNS-demetilációval2020-12-10GBI
Sütöriné Diószegi Magdolna
Kardos Levente
Distribution of heavy metals in different organs of urban trees2020-12-10DFD
Kiskó Gabriella
Baranyai László
Recognition of microorganisms by means of redox potential change2021-01-15DMB
Kaló PéterA szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata2020-12-10NAIKG
Kaló PéterGenetic analysis of symbiotic nitrogen fixation using the M. truncatula-Sinorhizobium model system.2020-12-10NAIKG
Bánfalvi ZsófiaA burgonya koraiságát befolyásoló molekuláris folyamatok vizsgálata2020-12-10NAIK
Kaló Péter
Domonkos Ágota
Genetic analysis of symbiotic nitrogen fixation using the M. truncatula-Sinorhizobium model system.2020-12-10NAIK
Kaló Péter
Domonkos Ágota
Szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata2020-12-10NAIK
Szittya GyörgyA vírustünetek kialakulásáért felelős növényi faktorok molekuláris azonosítása2020-12-10NAIK
Bisztray György DénesA szőlő fekete rothadással szembeni ellenállóságát meghatározó gének jellemzése2020-12-10SZT
Tóth FerencGyökérgubacs-fonálférgek (Meloidogyne spp.) gazdanövényeinek gyökérzónájában tapasztalható trofikus és nemtrofikus kölcsönhatások nyomonkövetése és modellezése2020-12-10SZT
Bodor-Pesti Péter
Nyitrainé Sárdy Diána
The effect of the micro-topography and natural ecosystem elements on the vineyard microclimate, grapevine vegetative performance, yield and must quality2020-12-10DVIVD
Darkó Éva
Galiba Gábor
A LED fényforrások alkalmazása a növénynevelésben: a fény intenzitásának és összetételének hatása a növények metabolikus folyamataira2020-12-10NÖVI
Kiss BalázsA petyesszárnyú muslica hazai elterjedését és kártételét meghatározó tényezők2020-12-10NÖVI
Zalai MihalyAz agrártáj botanikai diverzitást befolyásoló tényezők vizsgálata2020-12-10NÖVI
Badakné Kerti KatalinSütőolajok technofuncionalitásának vizsgálata, megnövelt antioxidáns-tartalom mellett2020-12-10GIT
Bordács SándorAz olasz molyhos tölgy (Quercus virgiliana) alakkör maradvány előfordulásainak felmérése és az ex situ megőrzés biológiai alapjainak kialakítása, fejlesztése2020-12-10NT
Toepfer Stefan
Szalai Márk
Improving monitoring and decision support tools for the invasive alien maize pest western corn rootworm, Diabrotica v. virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae)2020-12-10HU
Vargáné Visi ÉvaHúskészítmények nátrium-tartalmának csökkentése2021-05-31AKKBT
Kazinczi GabriellaAz ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) jelentősége hazánkban2021-05-31AKKNT
Keszthelyi SándorAgrár-ökoszisztémák ízeltlábú kártevőinek hatása a takarmány-növények táplálóanyag-tartalmának változására2021-05-31AKKNT
Szabó AndrásDokozahexaénsav kiegészítés hatása a tejelő tehenek tejének minőségére és az állatok szaporodásbilógiai teljesítményére2021-05-31AKKMÉ
Szabó AndrásA fumonizin B1 hatásának nyomon követése komplex, hibrid képalkotó technikával (PET-MR) és biokémiai módszerekkel2021-05-31AKKMÉ
Fenyvesi LászlóMezőgazdasági anyagok mechanikai kifáradása2020-12-31SZIE
Helyes LajosKertészeti növények termésképzésére ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése, különös tekintettel a fitonutriensekre.2020-12-10SZIE
Helyes LajosA zöldségnövények termésképzésére ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése, különös tekintettel a fitonutriensekre.2020-12-10SZIE
Helyes Lajos
Nemeskéri Eszter
Biotikus és abiotikus stressz hatása az ipari paradicsom termesztésében.2020-12-10SZIE
Helyes Lajos
Nemeskéri Eszter
Kertészeti növények szárazságtűrését, vízhasznosítását befolyásoló tulajdonságok értékelése, és felhasználása a termés élelmi minőségének megőrzésére2020-12-10SZIE
Szendrő PéterA mobil mezőgazdasági gépeken alkalmazott környezeti hatásoknak kitett rugalmas hajtások (ékszíj hajtások) mechanikája és üzemtana2021-05-31SZIE
Telekes GáborNagy terhelésű mezőgazdasági és ipari létesítmények mélyalap teherbírás modellezése2021-05-31SZIE
Ujj ApolkaGabonafélék és hüvelyes növények társításának mikrokörnyezetre gyakorolt hatása2020-12-10SZIE
Lantos CsabaImprovement of doubled plant production methods in wheat (Triticum aestivum L.) and durum wheat (Triticum durum L.).2020-12-10GK
Kocsis Tamás József
Mohácsiné Farkas Csilla
Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok környezeti adaptációjának vizsgálata2020-12-10MBK
Kotroczó ZsoltA klímaváltozás hatása természetes és különböző művelésű talajok széntartalmára2020-12-10AkT
Kotroczó ZsoltSzerves anyag utánpótlás hatása különböző talajok biológiai aktivitására és termőképességére2020-12-10AkT
Gere Attila
Kókai Zoltán
Application of eye-tracking and virtual reality in consumer sensory evaluations2021-01-15ÁKÉMT
Bán Rita
Körösi Katalin
Növénybetegségekkel szembeni rezisztencia-mechanizmusok elemzése és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei2020-12-10NVI
Körösi KatalinEgyes növénykórokozók (P. halstedii különböző rasszai, Fusarium spp.) elterjedésének vizsgálata, valamint esetleges mikotoxin termelő képességük azonosítása2020-12-10NVI
Posta KatalinMikorrhizagombák és talajmikroorganizmusok a növényt érő stressz hatások kivédésében2020-12-10NVI
Zalai MihalyGazdálkodási rendszerek, táblák, féltermészetes élőhelyek gyomszabályozási vizsgálata2020-12-10NVI
Zalai MihalyGyomszabályozási eljárások fejlesztése gyep kultúrában2020-12-10NVI
Kovács MelindaA magyarországi lakosság fumonizin-mikotoxin expozíciójának becslése2021-05-31MTAKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )