Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2018-11-30BKMÖK
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2018-11-30BRC
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2018-11-30BRC
Tömböly CsabaBivalens MOP – CB1 receptor ligandumok előállítása és in vitro farmakológiai vizsgálata Synthesis and in vitro pharmacological characterization of bivalent MOP – CB1 rece2019-03-20BRC
Tömböly CsabaCélzottan sejt membránba juttatható lipidált interleukinok vizsgálata Targeted cell membrane delivery of lipidated interleukins2019-03-20BRC
Tömböly CsabaFluoreszcens fehérje származékok félszintézise membránfehérjék vizsgálatához Semisynthesis of fluorescent protein derivatives for studying membrane proteins2019-03-20BRC
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2019-03-20BRC
Tóth SzergejOrosz nyelvészet2019-01-15JGYPK
Venglovecz ViktóriaAz akut pankreatitisz kialakulásában szerepet játszó intracelluláris mechanizmusok tanulmányozása2019-03-20FFI
Venglovecz ViktóriaA mucin szerepe a pankreász rák pathomechanizmusában2019-03-20FFI
Venglovecz ViktóriaKísérletes akut pancreatitis pathogenezisének és a hasnyálmirigy-vezeték sejtek bikarbonát szekréciójának vizsgálata2019-03-20FFI
Venglovecz ViktóriaA nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamatainak szerepe a nyelőcsövet érintő gyulladásos megbetegedések pathomechaznizmusában2019-03-20FFI
Venglovecz ViktóriaA diabétesz és a cisztás fibrózis kapcsolata2019-03-20FFI
Julesz JánosKörnyezetkárosító tényezők hatása az endokrin rendszerre2019-03-20ENDOC
London GáborFunkcionális szerves anyagok - molekuláris kapcsolók2018-12-31TTK
Nyolczas NoémiA szívelégtelenség korszerű diagnosztikája, valamint gyógyszeres és eszközös kezelési lehetőségei2019-01-10MHKar
Szikora IstvánIschaemiás stroke-ot okozó, mechanikus thrombectomiával eltávolított vérrögök képalkotó és szövettani vizsgálata2019-01-10OKII
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2018-11-30SMI
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2018-11-30SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2018-11-30SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2018-11-30SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2018-11-30SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2018-11-30SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2018-11-30SMI
Bella ZsoltRhinológia, rhinitis allergica2019-01-10FülOG
Bella ZsoltMinimal invasiv maxillofacialis és koponyaalapi sebészet2019-01-10FülOG
Bella ZsoltAlvási medicina (Az alvásfüggő légzészavarok diagnosztikája és sebészi terápiája)2019-01-10FülOG
Gulya KárolyPheno- and genotyping of microglial cells cultured under different experimental conditions2019-03-20SBMOL
Gulya KárolyMikroglia sejtek geno- és fenotipizálása sejttenyészetekben2019-03-20SBMOL
Vetró Ágnes
Kapornai Krisztina
A gyermekkori depresszió rizikó tényezői és terápiája2019-01-10GYIP
Baráth Zoltán
Stájer Anette
A CBCT klinikai alkalmazása a periimplantáriscsont kiértékelésében és az álkapocsízületi képalkotásban2019-01-10FOK
Baráth Zoltán
Antal Márk
Szájüregi és szisztémás betegségek összefüggésének klinikai kutatása2019-01-10FOK
Baráth Zoltán
Stájer Anette
Szájüregi betegségek és az általános egészség közti összefüggés2019-01-10FOK
Fráter Márk TiborÜvegszál megerősítésű biomimetikus direkt és indirekt restaurátumok2019-01-10FOK
Madléna MelindaKutatások a gyermekfogászat, fogszabályozás és a prevenció területén2019-01-10FOK
Radnai MártaAz ismeretlen eredetű meddőség és a fogágybetegség lehetséges kapcsolata2019-01-10FOK
Turzó Kinga
Pelsőczi-Kovács István
Parodontális plasztikai sebészet innovációi2019-01-10FOK
Turzó Kinga
Pelsőczi-Kovács István
Parodontális plasztikai sebészet eredményessége2019-01-10FOK
Berkecz RóbertÚj lipidomikai és metabolomikai analitikai módszerfejlesztések kidolgozása és alkalmazása2018-12-31OVI
Bogár FerencPolipeptidek és fehérjék szerkezetének számítógépes szimulációja2018-12-31OVI
Fülöp LíviaAz Alzheimer-kór korai diagnózisát elősegítő oligomer-specifikus szintetikus markerek tervezése és előállítása2019-03-20OVI
Fülöp LíviaA kóros fehérjeaggregátumok kialakulásával járó betegségekben (protein misfolding diseases) involvált fehérjék aggregációjának tanulmányozása2019-03-20OVI
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2019-03-20OVI
Fülöp LíviaFoldamer-dendrimer alapú amiloid-antitest mimetikumok, mint potenciális Alzheimer-kór ellenes gyógyszerjelölt vegyületek fejlesztése és vizsgálata2019-03-20OVI
Fülöp LíviaBiokompatibilis scaffoldok és nanostruktúrák fejlesztése a gyógyszerjelölt vegyületek vér-agy gáton történő átjutásának elősegítésére2019-03-20OVI
Janáky TamásKromatográfiás és tömegspektrometriás módszerek fejlesztése peptidek és fehérjék proteomikai analíziséhez2018-12-31OVI
Janáky TamásBetegségspecifikus fehérjék proteomikai módszerekkel történő vizsgálata neurodegenerációs betegségekben2019-03-20OVI
Janáky TamásFoszfolipidek lipidomikai vizsgálata neurodegenerációs és daganatos betegségekben2019-03-20OVI
Janáky TamásFehérje biomarkerek kutatása osteoporosis korai diagnosztikájához2019-03-20OVI
Kovács LajosGlikozidáz-inhibitorok előállitasa és vizsgálata2019-03-20OVI
Kovács LajosBioaktiv heterociklusok szintézise2019-03-20OVI
Kupihár ZoltánKémiailag módosított biopolimerek tervezése és szintézise molekuláris biológiai és terápiás alkalmazásokhoz2019-03-20OVI
Paragi GáborKis molekulák fizikai, kémiai tulajdonságának számítógépes modellezése.2018-12-31OVI
Penke BotondNeurodegeneratív betegségek molekuláris mechanizmusai2019-03-20OVI
Tóth GáborMódosított peptidek szintézise2018-12-31OVI
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2018-11-30Solvo
Hernádi KláraFélvezető fém-oxid tartalmú kompozit fotokatalizátorok anyagok előállítása és vizsgálata2018-12-31AKKT
Hernádi KláraSzén nanocsövek felületének módosítása szervetlen kompozitok kialakításával2018-12-31AKKT
Kelemen OguzVizuális és kognitív folyamaton szkizofréniában2019-01-10MagTu
Kónya ZoltánNanoszerkezetek a katalízisben2018-12-31AKKT
Kukovecz ÁkosÖsszetett szén vékonyrétegek előállítása és szenzorikai alkalmazási lehetőségei2018-12-31AKKT
Farkas GyulaA leukocyta aktivtálás szerepe acut pancreatitisben (kísérletes és klinikai vizsgálat)2019-01-10SEB
Lázár György ifjMikrocirkuláció jelentősége a sebészetben2019-01-10SEB
Lázár György ifjSebészeti onkológia2019-01-10SEB
Lázár György ifjA macrofágok szerepe shock állapotokban2019-01-10SEB
Lázár György ifjKardiovaszkuláris kockázat szerepe a vese allograft elvesztésében2019-01-10SEB
Kovács László ifjImmunpathológiai jellemzők vizsgálata szisztémás autoimmun betegségek vese- és mozgásszervi manifesztációiban.2019-01-10REUMA
Somfay Attila
Nagy Edit
A légzőizom tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegek körében2019-01-10TÜDŐ
Varga AlbertAz ischaemiás szívbetegség, kötőszöveti betegségek echocardiographiás vonatkozásai2019-01-10BEL
Vörös ErikaModern vizsgáló eljárások a neuroradiológiában2019-01-10RADIO
Pintér SándorA vállöv és a felső végtag baleseti, helyreállító és rehabilitációs sebészete2019-01-10TRA
Varga EndreVégeselemes vizsgálat a traumatológiai gyakorlatban2019-01-10TRA
Varga EndreMedence és acetabulum törések korszerű ellátása2019-01-10TRA
Varga EndreFinite Element Analysis in Trauma Management2019-01-10TRA
Varga EndreMűtéti tervezés a navigáció a traumatológiában2019-01-10TRA
Varga EndreFogászati implantációk véges elemes analízise2019-01-10TRA
Varga EndreOrvosi képfeldolgozás és véges elemes analízis szerepe a mozgásszervi sebészetben2019-01-10TRA
Varga EndreSzámítógépes analízis lehetősége a műtéti tervezésben2019-01-10TRA
Varga EndreInformatika a szájsebészetben2019-01-10TRA
Varga EndreArc- és állcsont rekonstrukciók véges elemes analízise2019-01-10TRA
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2018-12-31OFOII
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2019-03-19OFOII
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2019-03-20OFOII
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2019-03-19OFOII
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2018-12-31OFOII
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2019-03-20OFOII
Farkas EszterA neurovaszkuláris csatolás vizsgálata kísérletes képalkotó eljárással2019-03-20OFOII
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2019-03-20OFOII
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2019-03-20OFOII
Farkas EszterAz agykérgi kúszó depolarizáció vizsgálata in vitro rendszerben2019-03-20OFOII
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2018-11-30SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2018-11-30SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2018-11-30SE
Szabó Kornélia ÁgnesGenetikai, sejt- és molekuláris biológiai vizsgálatok multifaktoriális bőrgyógyászati kórképekben2019-01-10MTADK
Álmos Péter
Janka Zoltán
A frontostriatális hálózat kognitív idegtudományi vizsgálata pszichiátriai betegekben2019-01-10PSZIC
Álmos Péter
Janka Zoltán
Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar vizsgálata transzgenikus állatmodell segítségével2019-01-10PSZIC
Bagosi ZsoltNeuropeptidek és addiktív szerek kölcsönhatásai2019-03-19PATHP
Bagosi ZsoltAddiktív szerek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Bagosi ZsoltNeuropeptidek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Datki Zsolt LászlóAz Alzheimer-kór specifikus béta-amiloid in vivo katabolizmusa Philodina acuticornis-ban2019-01-10PSZIC


2018. IX. 18.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. október 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )