Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Szegedi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Dinnyés AndrásNeurodegenerációs és neuroinflammációs kórképek modellezése humán pluripotens őssejt alapú in vitro rendszerben2023-01-17BŐRKL
Lakatos Lóránt
Kemény Lajos
High Throughput Screening of Gene Expression for the Investigation of Multifactorial Dermatological Disorders2023-01-17BŐRKL
Balogh JózsefExtremális gráfelmélet és kombinatorika2023-03-15MatDI
Barczy MátyásElágazó folyamatok és sztochasztikus differenciálegyenletek vizsgálata2023-03-15MATDI
Csaba BélaPakolási problémák2023-03-15MatDI
Csendes TiborSztochasztikus globális optimalizálási módszer továbbfejlesztése2023-03-15MatDI
Csirik JánosTanulási módszerek az információ kinyerésében2023-03-15MatDI
Czédli GáborHálók és kategóriák2023-03-15MatDI
Dombi JózsefLukasiewicz-típusú logikai operátorok vizsgálata2023-03-15MatDI
Dombi JózsefA fuzzy irányítás modelljeinek vizsgálata, új eljárás készítése egyenlőtlenségek szigmoid függvénnyel való modellezésével2023-03-15MatDI
Dombi JózsefFuzzy modellek és algoritmusok alkalmazása a tanulás területén2023-03-15MatDI
Dombi JózsefFolytonos logikák operátorainak alkalmazása a képfeldolgozás, alakfelismerés területén2023-03-15MatDI
Fodor FerencSztochasztikus geometria2023-03-15MatDI
Fodor FerencDiszkrét és analitikus konvex geometria2023-03-15MatDI
Fülöp ZoltánSzimbolikus faautomaták és fatranszformátorok2023-03-15MatDI
Fülöp ZoltánSúlyozott faautomaták és fatranszformátorok2023-03-15MatDI
Gévay GáborPolitopális és nem-politopális celluláris gömbök2023-03-15MatDI
Gévay GáborPerfekt politópok konstrukciója és vizsgálata2023-03-15MatDI
Hajnal PéterKombinatorikus bonyolultságelmélet2023-03-15MatDI
Hajnal PéterKombinatorikus és geometriai struktúrák extremális kérdései2023-03-15MatDI
Hajnal PéterKombinatorikus és geometriai struktúrák extremális kérdései2023-03-15MatDI
Hatvani LászlóNem-autonóm másodrendű differenciálegyenletek2023-03-15MatDI
Hatvani LászlóStabilitási problémák alkalmazásokkal2023-03-15MatDI
Karsai JánosÉlettudományi modellek számítógéppel segített vizsgálata2023-03-15MatDI
Kató ZoltánSegmentation of 3D Structures in Volume Images Using Higher Order Active Contours2023-03-15MatDI
Kató ZoltánEstimation of Multi-Dimensional Homeomorphisms for Automated Image Registration2023-03-15MatDI
Katonáné Horváth EszterVéges algebrai struktúrák megszámlálási problémái2023-03-15MatDI
Katonáné Horváth EszterBoole függvények és permutációcsoportok2023-03-15MatDI
Katonáné Horváth EszterA hálóelmélet alkalmazásai2023-03-15MatDI
Kérchy LászlóHilbert terek operátorai2023-03-15MatDI
Kevei PéterElágazó folyamatok aszimptotikája2023-03-15MatDI
Krisztin TiborDynamical systems2023-03-15MatDI
Krisztin TiborQualitative theory of nonlinear dynamical systems2023-03-15MatDI
Kurusa ÁrpádProjektív-metrikus terek geometriai osztályozásai2023-03-15MatDI
Kurusa ÁrpádMetrikák projektív tereken2023-03-15MatDI
Kurusa ÁrpádGeometriai tomográfia2023-03-15MatDI
Maróti MiklósClones and Maltsev conditions2023-03-15MatDI
Molnár LajosKommutativitás operátoralgebrákban2023-03-15MatDI
Molnár LajosMegőrzési problémák2023-03-15MatDI
Molnár LajosLokális automorfizmusok2023-03-15MatDI
Molnár LajosFüggvényterek és operátorterek izometriái2023-03-15MatDI
Nagy Gábor PéterGeometriai algebra2023-03-15MatDI
Nagy-György JuditOnline algoritmusok elemzése2023-03-15MatDI
Pluhár AndrásKombinatorikus játékok2023-03-15MatDI
Pluhár AndrásExtremális és algoritmikus gráfelméleti problémák2023-03-15MatDI
Pusztai Béla GáborIntegrálható rendszerek2023-03-15MatDI
Röst GergelyNem-lineáris dinamika a matematikai epidemiológiában2023-03-15MatDI
Stachó LászlóBanach sokaságok és topologikus vektortereken modellezett sokaságok automorfizmus csoportjai2023-03-15MatDI
Szendrei MáriaReguláris félcsoportok és általánosításaik2023-03-15MatDI
Szendrei ÁgnesVéges algebrák vizsgálata klónelméleti eszközökkel2023-03-15MatDI
Szendrei MáriaInverz félcsoportok bővítései2023-03-15MatDI
Szendrei ÁgnesA klónháló szerkezete2023-03-15MatDI
Totik VilmosOrtogonális polinomok, polinom egyenlőtlenségek és potenciálelmélet2023-03-15MatDI
Van Leeuwen-Polner MónikaQualitative theory of nonlinear dynamical systems2023-03-15MatDI
Vígh ViktorStochastic and convex geometry2023-03-15MatDI
Vígh ViktorSztochasztikus és konvex geometria2023-03-15MatDI
Viharos LászlóNormák aszimptotikus eloszlása2023-03-15MatDI
Waldhauser TamásFüggvények és függvényosztályok véges halmazokon2023-03-15MatDI
Zádori LászlóKlónok, relációk2023-03-15MatDI
Zádori LászlóVéges algebrák struktúra elmélete2023-03-15MatDI
Pankotai TiborÚjgenerációs vérszérum alapú tumordiagnosztikai eljárás fejlesztés2023-01-31FOKOR
Pankotai TiborA DNS károsodások és a tumorigenezis kapcsolatának feltérképezése2023-01-31FOKOR
Bagosi ZsoltNeuropeptidek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2023-01-31PATHP
Bagosi ZsoltAddiktív szerek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2023-01-31PATHP
Bagosi ZsoltNeuropeptidek és addiktív szerek kölcsönhatásai2023-01-31PATHP
Kiss LórándA kísérletes akut pancreatitis pathogenesisének és a pancreas ductusokon levő CFTR Cl csatornák és folyadék szekréciójuk vizsgálata2023-01-31PATHP
Szabó KornéliaGenetikai, sejt- és molekuláris biológiai vizsgálatok multifaktoriális bőrgyógyászati kórképekben2023-01-17MTADK
Berkecz RóbertLipidomikai, metabolomikai módszerfejlesztések és alkalmazásuk biomarker és dizájner drog kutatásban2023-01-31OVI
Fülöp Lívia
Paragi Gábor
Az Alzheimer kórban szerepet játszó peptidek, fehérjék valamint ezekkel kölcsönhatásba lépő neuroprotektív vegyületek számítógépes szimulációja.2023-01-31OVI
Fülöp LíviaSigma-1 receptor modulátorok alkalmazása SARS-Cov2 Spike protein-indukált neuroinflammációs modellekben, a “hosszú COVID” betegségben fellépő neurológiai tünetek kezelése2023-01-31OVI
Janáky TamásBetegségspecifikus fehérjék proteomikai módszerekkel történő vizsgálata neurodegenerációs betegségekben2023-01-31OVI
Kovács LajosBioaktiv heterociklusok szintézise2023-01-31OVI
Kupihár ZoltánKémiailag módosított biopolimerek tervezése és szintézise molekuláris biológiai és terápiás alkalmazásokhoz2023-01-31OVI
Martinek Tamás
Hegedűs Zsófia
Fehérje-fehérje kölcsönhatást gátló peptidomimetikus ligandumok fejlesztése nem-riboszomális in vitro evolúciós módszerekkel2023-01-31OVI
Álmos Péter
Janka Zoltán
Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar vizsgálata transzgenikus állatmodell segítségével2023-01-17PSZIC
Álmos Péter
Janka Zoltán
A frontostriatális hálózat kognitív idegtudományi vizsgálata pszichiátriai betegekben2023-01-17PSZIC
Datki Zsolt LászlóAz Alzheimer-kór specifikus béta-amiloid in vivo katabolizmusa Philodina acuticornis-ban2023-01-17PSZIC
Datki Zsolt LászlóGastrointestinális motilitás mérése neuropszichiátriai kórképekben2023-01-17Pszic
Demetrovics Zsolt
Andó Bálint
Visszaélésszerű gyógyszerhasználat korrelátumai2023-01-17PSZIC
Fehér ÁgnesNeuropszichiátriai betegségek genetikai hátterének vizsgálata2023-01-17PSZIC
Horváth SzatmárSzkizofrénia tünetképződésért felelős gátló idegi körök genetikai boncolása egérben2023-01-17PSZIC
Horváth SzatmárKözponti idegrendszeri fertőzések és gyulladásos folyamatok szerepe pszichiátriai megbetegedésekben2023-01-17PSZIC
Janka Zoltán
Andó Bálint
Addiktológia, klinikai idegtudomány2023-01-17PSZIC
Janka ZoltánPszichiátriai betegségek molekuláris biológiája és farmakogenetikája2023-01-17PSZIC
Kálmán JánosNyelvi funkciók vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben2023-01-17PSZIC
Kálmán JánosNeurobiológiai és kognitív eltérések demenciákban2023-01-17PSZIC
Kálmán János
Hoffmann Ildikó
Alzheimer demenciával élő személyek spontán beszédének vizsgálata korai diagnosztikus céllal2023-01-17PSZIC
Kovács IldikóAffektív kórképek klinikai idegtudományi korrelátumai2023-01-17PSZIC
Pákáski MagdolnaSejt- és molekuláris biológiai kutatások Alzheimer-kórban2023-01-17PSZIC
Rudisch TiborKrónikus vesebetegek körében megjelenő mentális és pszichés problémák vizsgálata2023-01-17PSZIC
Rudisch TiborA fájdalom pszichológiája2023-01-17PSZIC
Szakács RékaA glutamáterg neurotranszmisszió a mentális betegségek hátterében2023-01-17PSZIC
Szakács RékaA glutamáterg neurotranszmisszió a mentális betegségek hátterében2023-01-17PSZIC
Szakács RékaA hippocampus morphofunkcionális szerveződésének neuropszichiátriai vonatkozásai2023-01-17PSZIC
Szekeres GyörgyAz antipszichotikus terápia farmakogenetikai aspektusai szkizofréniában2023-01-17PSZIC
Szendi IstvánA pszichózis prodroma feltáró vizsgálatai és kutatása2023-01-17PSZIC
Szendi IstvánAffektív betegségek elektrofiziológiai elemzése2023-01-17PSZIC
Szendi IstvánPszichózis spektrumbetegségek szelektív és indikált másodlagos prevenciója2023-01-31PSZIC
Szendi IstvánPszichózis-spektrum betegségek neurokognitív feltárása2023-01-17PSZIC
Szendi IstvánA pszichomotórium mérési lehetőségeinek felhasználása a pszichiátriai kutatásban és gyógyításban2023-01-17PSZIC

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )