Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Csontos PéterGyomnövények terjedésének ökológiai vizsgálata2018-06-08MTA
Ajtony ZsoltKözvetlen mintabevitelű GFAAS módszerek fejlesztése biológiai minták nyomelem tartalmának meghatározására2018-06-08MÉK
Ásványi BalázsFunkcionális élelmiszerek előállításának modellezése új diagnosztikai módszerekkel2018-06-08MÉK
Kovács Attila JózsefBiológiai anyagok hőfizikai tulajdonságainak vizsgálata és modellezése2018-06-08MÉK
Molnár ZoltánMikroalga biomassza alkalmazása a növényi szövettenyésztésben, mikroszaporításban2018-06-08MÉK
Molnár ZoltánMikroalgák alkalmazása a növényi szövettenyésztésben, mikroszaporításban2018-06-08MÉK
Ördög Vince
Gergely István
Termésfokozás biostimuláns és növényvédelem antimikrobiális hatású mikroalgákkal2018-06-08MÉK
Ördög Vince
Neményi Miklós
Mikroalgák laboratóriumi és tömegtermesztése sertéshígtrágyán2018-06-08MÉK
Ördög Vince
Balázs Ervin
Nagy lipid- és zsírsav-termelő mikroalga törzsek kiválasztása/izolálása és a lipidtermelés fokozása a mikroalga tömegtermesztés környezeti feltételeinek a módosításával2018-06-08MÉK
Pinke GyulaA parlagfű térfoglalását befolyásoló gazdálkodási és ökológiai tényezők az osztrák-magyar határ térségében2018-06-08MÉK
Schmidt János
Zsédely Eszter
DDGS felhasználása a sertés- és szarvasmarha takarmányozásban2018-06-08MÉK
Schmidt János
Zsédely Eszter
A nedves sörélesztő tartósítása és felhasználása a tejelő tehenek, valamint a sertések takarmányozásában2018-06-08MÉK
Szabó FerencA fenntartható húsmarhatenyésztés biológiai, genetikai alapjai2018-06-08MÉK
Szigeti Jenő
Ásványi Balázs
Analitikai módszerfejlesztés élelmiszerekben található dioxin- származékok meghatározására2018-06-08MÉK
Varga ZoltánGlobális éghajlatváltozás regionális vizsgálata a Kisalföldön2018-06-08MÉK
Varga LászlóA homogénezés hatásainak lézerdiffrakciós vizsgálata és optimális alkalmazási paramétereinek meghatározása különböző zsírtartalmú tejtermékek esetében2018-06-08MÉK
Varga ZoltánÉghajlati változékonyság és éghajlatváltozás vizsgálata fenológiai adatok elemzésével2018-06-08MÉK
Darabos FerencInnováció a Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában2018-05-31RGDI
Fekete DávidNagyvárosi régiók kormányzása2018-05-31RGDI
Fekete DávidHazai nagyvárosok fejlődési pályája a rendszerváltás után2018-05-31RGDI
Lukács EszterAz ENSZ-rendszer szerepe a világgazdaság fejlesztési folyamataiban2018-05-31RGDI
Lukács EszterRegionális integrációk a világgazdaságban2018-05-31RGDI
Vastag GyulaClarification and enhancement of production policy decisions with the inclusion of social judgments2018-05-31RGDI
Vastag GyulaHospital Operations2018-05-31RGDI
Vastag GyulaServitization of Public Services2018-05-31RGDI
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális pragmatikai vizsgálatok régiókbeli különbségek figyelembevételével2018-05-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaCommunication and culture in business context2018-05-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaKultúrák dialógusa üzleti környezetben2018-05-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaHatármenti szervezetek/intézmények multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2018-05-31SZE
Ancarani AlessandroHealth care operations and management2018-05-31SZE
Ancarani AlessandroReshoring and Manufacturing in high cost countries2018-05-31SZE
Ancarani AlessandroProcurement of services and Public sector management and performance2018-05-31SZE
Ancarani AlessandroBEHAVIOURAL OPERATIONS2018-05-31SZE
Baracskai ZoltánHow the rise of Artificial Intelligence and Sharing Economy will change the working life of Digital Natives.2018-05-31SZE
Baranyi PéterSzemélyes infokommunikációs eszközök matematikai képessége (Mathability)2018-08-31SZE
Bencsik AndreaÉrzelmi intelligencia, bizalom és szervezeti siker kapcsolata tudás-orientált szervezetek esetében2018-05-31SZE
Bencsik AndreaSharing Economy – új üzleti modell és a generációk (Y-Z) összefüggése2018-05-31SZE
Bencsik AndreaSzellemi tőke, mint szervezeti tulajdon számszerűsítési lehetősége2018-05-31SZE
Bencsik AndreaTacit tudás megosztás és bizalom kapcsolata2018-05-31SZE
Bencsik AndreaA bizalom (és/vagy hiánya) gazdasági hatása a szervezeti működésben2018-05-31SZE
Bencsik AndreaTudásmenedzsment és innováció szimbiózisa mesterséges intelligencia támogatásával2018-05-31SZE
Böröcz PéterKárkép és sérülésalapú szimulációs eljárások párnázóanyagok csomagolásvizsgálatához2018-08-31SZE
Böröcz PéterIdőtömörítési módszerek és eljárások a csomagolásvizsgálatban2018-08-31SZE
Csík ÁrpádÉpületenergetikai optimalizáció evolúciós algoritmusok alkalmazásával.2018-08-31SZE
Csizmadia ZoltánAz együttműködés és az újítóképesség kölcsönhatása - területi, gazdasági és2018-05-31SZE
Csizmadia ZoltánAz innovációs rendszerek regionális alapú szerveződési és működési logikájának2018-05-31SZE
Darabos FerencA turizmus szervezeti rendszerének térségi változatai2018-05-31SZE
Darabos FerencA vendégforgalom termékspecifikus területi elemzése2018-05-31SZE
Darabos FerencA turisztikai szolgáltatások előfordulásának vizsgálata területi megközelítésben.2018-05-31SZE
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2018-05-31SZE
Di Mauro CarmelaPublic sector management and performance2018-05-31SZE
Di Mauro CarmelaHealth care operations and management2018-05-31SZE
Di Mauro CarmelaBEHAVIOURAL OPERATIONS2018-05-31SZE
Di Mauro CarmelaReshoring and Manufacturing in high cost countries2018-05-31SZE
Dőry TiborA nyílt innováció és a tudástranszfer összefüggéseinek vizsgálata2018-05-31SZE
Dőry TiborEgyetemisták vállalkozói attitűdjének, ill. start-up / spin-off vállalkozások szervezeti és menedzsment rendszereinek a vizsgálata2018-05-31SZE
Dőry TiborAz innováció megjelenési formáinak és menedzselésének vizsgálata vállalkozásoknál és/vagy közintézményeknél2018-05-31SZE
Dőry TiborA vállalkozói, ill. szolgáltató egyetemek harmadik missziós tevékenyégének vizsgálata2018-05-31SZE
Edelmayer AndrásKooperatív környezetérzékelés dinamikus térképépítési módszereinek kutatása autonóm közlekedési rendszerekben2018-08-31SZE
Edelmayer AndrásKooperatív helymeghatározás módszerei-nek és alkalmazásainak kutatása2018-08-31SZE
Égert JánosBiokompozit szerkezeti anyagok járműipari mérnöki alkalmazásai2018-08-31SZE
Égert JánosBelsőégésű motorok tömegcsökkentése2018-08-31SZE
Faragó LászlóTerületi tervezés az Európai Unióban2018-05-31SZE
Faragó LászlóTérelméleti kérdések2018-05-31SZE
Faragó LászlóTerületi tervezés Magyarországon (pl. nemzeti fejlesztési tervek, városok stratégiai tervezése)2018-05-31SZE
Faragó LászlóFenntartható tervezés, place-based tervezés, integrált tervezés2018-05-31SZE
Földesi PéterA közúti közlekedés energiaellátásának új lehetőségei2018-08-31SZE
Fullér RóbertFuzzy lineáris optimalizálás2018-08-31SZE
Gáspár CsabaTöbbdimenziós interpoláció szabálytalan alappontrendszer felett és ezen alapuló rácsnélküli módszerek2018-08-31SZE
Gáspár LászlóA teljesítményelvű szerződések közúti alkalmazása hazánkban2018-08-31SZE
Happ ÉvaTurizmusmarketing sajátosságai, jelentősége2018-05-31SZE
Happ ÉvaEgyüttműködések a turizmus területén2018-05-31SZE
Happ ÉvaTurisztikai vállalkozások gazdálkodásának sajátosságai2018-05-31SZE
Hardi TamásHatárrégiók és határon átnyúló folyamatok Közép- és Délkelet-Európában2018-05-31SZE
Hardi TamásAz urbanizáció és a depopuláció (kiüresedés) környezeti hatásai2018-05-31SZE
Hardi TamásA dunai és Duna menti fejlesztések (hajózás, öntözés, energetika, híd) geopolitikai háttere és területfejlesztési hatásai2018-05-31SZE
Harmati István ÁrpádKözlekedési logisztikai kapcsolati hálózatok elemzése2018-08-31SZE
Horváth RichárdKözlekedési rendszerek tervezésében felhasználható adatforrások felkutatása, adatforrások összekapcsolása, a kinyerhető adatok vizsgálata2018-08-31SZE
Horváth BalázsKorszerű adatforrások a közlekedési rendszerek tervezésében2018-08-31SZE
Józsa LászlóA fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata2018-05-31SZE
Józsa LászlóA kötelező közigazgatási továbbképzések vizsgálata – fókuszban a képzések megvalósításának gyakorlati tapasztalatai és a képzésben résztvevők, mint ügyfelek elégedettség2018-05-31SZE
Józsa LászlóA fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata2018-05-31SZE
Józsa LászlóÉrtékesítésösztönzés a kiskereskedelemben2018-05-31SZE
Józsa LászlóA marketingszervezetek hatékonyságának mérése2018-05-31SZE
Józsa LászlóA marketingstratégia elméleti alapjai2018-05-31SZE
Katits EtelkaA régiók pénzügyei2018-05-31SZE
Keviczky LászlóMetró jellegű járműveken és alállomásokon alkalmazható statikus energiatárolók paramétereinek optimuma2018-08-31SZE
Keviczky LászlóMetró jellegű járműveken és alállomásokon alkalmazható statikus energiatárolók paramétereinek optimuma2018-08-31SZE
Kóczy T. LászlóFuzzy szabályalapú approximációs rendszerek analízis fogalmak kidolgozása és alkalmazása.2018-08-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaCsaládi vállalkozások és generációmenedzsment2018-05-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaInterkulturális kommunikáció, interkulturális menedzsment vizsgálata gazdasági környezetben2018-05-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaKultúra, regionális és szervezeti kultúra; Vállalatok regionális beágyazódása2018-05-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaTehetségmenedzsment, mint a HR új kihívása2018-05-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaSzervezeti kommunikáció, kommunikációmenedzsment2018-05-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaNői karrier; Női menedzsment2018-05-31SZE
Koppány AttilaAz építési patológia módszertana és eredményeinek alkalmazási lehetőségei2018-08-31SZE
Koppány AttilaAz építési patológia módszertana és eredményeinek hasznosítása2018-08-31SZE
Kovács GáborPénzügyi menedzsment2018-05-31SZE
Kovács GáborPénzügyi földrajz, regionális pénzügyek2018-05-31SZE
Kővári AttilaEye-tracking alapú rendszer kidolgozása és alkalmazása a korszerű informatikai technológiák vonatkozásában2018-08-31SZE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )