Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ablonczyné Mihályka LíviaHatármenti szervezetek/intézmények multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2018-12-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális pragmatikai vizsgálatok régiókbeli különbségek figyelembevételével2018-12-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaCommunication and culture in business context2019-05-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaKultúrák dialógusa üzleti környezetben2018-12-31SZE
Ancarani AlessandroBEHAVIOURAL OPERATIONS2019-05-31SZE
Ancarani AlessandroHealth care operations and management2019-05-31SZE
Ancarani AlessandroReshoring and Manufacturing in high cost countries2019-05-31SZE
Ancarani AlessandroProcurement of services and Public sector management and performance2019-05-31SZE
Baracskai ZoltánHow the rise of Artificial Intelligence and Sharing Economy will change the working life of Digital Natives.2019-05-31SZE
Baranyi PéterSzemélyes infokommunikációs eszközök matematikai képessége (Mathability)2018-08-31SZE
Bencsik AndreaTudásmenedzsment és innováció szimbiózisa mesterséges intelligencia támogatásával2019-05-31SZE
Bencsik AndreaÉrzelmi intelligencia, bizalom és szervezeti siker kapcsolata tudás-orientált szervezetek esetében2019-05-31SZE
Bencsik AndreaSharing Economy – új üzleti modell és a generációk (Y-Z) összefüggése2019-05-31SZE
Bencsik AndreaSzellemi tőke, mint szervezeti tulajdon számszerűsítési lehetősége2019-05-31SZE
Bencsik AndreaTacit tudás megosztás és bizalom kapcsolata2019-05-31SZE
Bencsik AndreaA bizalom (és/vagy hiánya) gazdasági hatása a szervezeti működésben2019-05-31SZE
Böröcz PéterKárkép és sérülésalapú szimulációs eljárások párnázóanyagok csomagolásvizsgálatához2018-08-31SZE
Böröcz PéterIdőtömörítési módszerek és eljárások a csomagolásvizsgálatban2018-08-31SZE
Csík ÁrpádÉpületenergetikai optimalizáció evolúciós algoritmusok alkalmazásával.2018-08-31SZE
Csizmadia ZoltánAz együttműködés és az újítóképesség kölcsönhatása - területi, gazdasági és2019-05-31SZE
Csizmadia ZoltánAz innovációs rendszerek regionális alapú szerveződési és működési logikájának2019-05-31SZE
Darabos FerencA turisztikai szolgáltatások előfordulásának vizsgálata területi megközelítésben.2019-05-31SZE
Darabos FerencA turizmus szervezeti rendszerének térségi változatai2019-05-31SZE
Darabos FerencA vendégforgalom termékspecifikus területi elemzése2019-05-31SZE
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2019-05-31SZE
Di Mauro CarmelaPublic sector management and performance2019-05-31SZE
Di Mauro CarmelaHealth care operations and management2019-05-31SZE
Di Mauro CarmelaBEHAVIOURAL OPERATIONS2019-05-31SZE
Di Mauro CarmelaReshoring and Manufacturing in high cost countries2019-05-31SZE
Dőry TiborA nyílt innováció és a tudástranszfer összefüggéseinek vizsgálata2019-05-31SZE
Dőry TiborEgyetemisták vállalkozói attitűdjének, ill. start-up / spin-off vállalkozások szervezeti és menedzsment rendszereinek a vizsgálata2019-05-31SZE
Dőry TiborAz innováció megjelenési formáinak és menedzselésének vizsgálata vállalkozásoknál és/vagy közintézményeknél2019-05-31SZE
Dőry TiborA vállalkozói, ill. szolgáltató egyetemek harmadik missziós tevékenyégének vizsgálata2019-05-31SZE
Edelmayer AndrásKooperatív környezetérzékelés dinamikus térképépítési módszereinek kutatása autonóm közlekedési rendszerekben2018-08-31SZE
Edelmayer AndrásKooperatív helymeghatározás módszerei-nek és alkalmazásainak kutatása2018-08-31SZE
Égert JánosBelsőégésű motorok tömegcsökkentése2018-08-31SZE
Égert JánosBiokompozit szerkezeti anyagok járműipari mérnöki alkalmazásai2018-08-31SZE
Ercsey IdaA transzformatív szolgáltatások és az életminőség kapcsolata2019-05-31SZE
Ercsey IdaMarketing innovációs tevékenység az egészséges életvitelhez tartozó termékek és szolgáltatások piacán2019-05-31SZE
Ercsey IdaKözös értékteremtés az üzleti és a non-business szolgáltatási iparágakban2019-05-31SZE
Faragó LászlóTérelméleti kérdések2019-05-31SZE
Faragó LászlóTerületi tervezés Magyarországon (pl. nemzeti fejlesztési tervek, városok stratégiai tervezése)2019-05-31SZE
Faragó LászlóFenntartható tervezés, place-based tervezés, integrált tervezés2019-05-31SZE
Faragó LászlóTerületi tervezés az Európai Unióban2019-05-31SZE
Földesi PéterA közúti közlekedés energiaellátásának új lehetőségei2018-08-31SZE
Fullér RóbertFuzzy lineáris optimalizálás2018-08-31SZE
Gáspár LászlóA teljesítményelvű szerződések közúti alkalmazása hazánkban2018-08-31SZE
Gáspár CsabaTöbbdimenziós interpoláció szabálytalan alappontrendszer felett és ezen alapuló rácsnélküli módszerek2018-08-31SZE
Happ ÉvaTurisztikai vállalkozások gazdálkodásának sajátosságai2019-05-31SZE
Happ ÉvaTurizmusmarketing sajátosságai, jelentősége2019-05-31SZE
Happ ÉvaEgyüttműködések a turizmus területén2019-05-31SZE
Hardi TamásAz urbanizáció és a depopuláció (kiüresedés) környezeti hatásai2019-05-31SZE
Hardi TamásA dunai és Duna menti fejlesztések (hajózás, öntözés, energetika, híd) geopolitikai háttere és területfejlesztési hatásai2019-05-31SZE
Hardi TamásHatárrégiók és határon átnyúló folyamatok Közép- és Délkelet-Európában2019-05-31SZE
Harmati István ÁrpádKözlekedési logisztikai kapcsolati hálózatok elemzése2018-08-31SZE
Horváth RichárdKözlekedési rendszerek tervezésében felhasználható adatforrások felkutatása, adatforrások összekapcsolása, a kinyerhető adatok vizsgálata2018-08-31SZE
Horváth BalázsKorszerű adatforrások a közlekedési rendszerek tervezésében2018-08-31SZE
Ivancsóné Horváth ZsuzsannaDigitális turizmus területi eltérései2019-05-31SZE
Ivancsóné Horváth ZsuzsannaÉlelmiszerfogyasztás, táplálkozás2019-05-31SZE
Ivancsóné Horváth ZsuzsannaA vízi- és vizek menti turizmus, mint a kitörés eszköze egyes kistérségekben2019-05-31SZE
Józsa LászlóA marketingstratégia elméleti alapjai2019-05-31SZE
Józsa LászlóA fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata2019-05-31SZE
Józsa LászlóA kötelező közigazgatási továbbképzések vizsgálata – fókuszban a képzések megvalósításának gyakorlati tapasztalatai és a képzésben résztvevők, mint ügyfelek elégedettség2019-05-31SZE
Józsa LászlóA fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata2019-05-31SZE
Józsa LászlóÉrtékesítésösztönzés a kiskereskedelemben2019-05-31SZE
Józsa LászlóA marketingszervezetek hatékonyságának mérése2019-05-31SZE
Katits EtelkaA régiók pénzügyei2019-05-31SZE
Keviczky LászlóMetró jellegű járműveken és alállomásokon alkalmazható statikus energiatárolók paramétereinek optimuma2018-08-31SZE
Keviczky LászlóMetró jellegű járműveken és alállomásokon alkalmazható statikus energiatárolók paramétereinek optimuma2018-08-31SZE
Kóczy T. LászlóFuzzy szabályalapú approximációs rendszerek analízis fogalmak kidolgozása és alkalmazása.2018-08-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaRégiók és kultúrák: A regionális és a szervezeti kultúra kölcsönhatásának vizsgálata – hatásuk a régió versenyképességére2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaOrganizational culture2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaGender in management2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaFamily businesses – facing with new challenges2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaOrganizational communication, communication management2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaTehetségmegtartó erő – területi tőke: hatások és kölcsönhatások2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaTalent management as new challenge of HR2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaGeneration management – age management2018-12-31SZE
Konczosné Szombathelyi MártaIntercultural communication, intercultural management2018-12-31SZE
Koppány AttilaAz építési patológia módszertana és eredményeinek alkalmazási lehetőségei2018-08-31SZE
Koppány AttilaAz építési patológia módszertana és eredményeinek hasznosítása2018-08-31SZE
Kovács GáborPénzügyi menedzsment2019-05-31SZE
Kovács GáborPénzügyi földrajz, regionális pénzügyek2018-12-31SZE
Kővári AttilaEye-tracking alapú rendszer kidolgozása és alkalmazása a korszerű informatikai technológiák vonatkozásában2018-08-31SZE
Kuczmann MiklósMűködés közben újrakonfigurálható digitális architektúrák megvalósítási kérdései2018-08-31SZE
Kuti RajmundÉpületszerkezetek tűzállóságát növelő eljárások kutatása2018-08-31SZE
Lencse GáborIPv6 bevezetését támogató technológiák vizsgálata2018-08-31SZE
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2020-12-31SZE
Lux GáborA helyi intézményi környezet szerepe az iparfejlődésben2019-05-31SZE
Lux GáborBeszállítói hálózatok az Ipar 4.0 korában2019-05-31SZE
Lux GáborA gépipar és járműgyártás fejlődési kilátásai2019-05-31SZE
Lux GáborAz átalakuló elektronikai ipar térszerveződése és kihívásai2019-05-31SZE
Nagy SzilviaWavelet-alapú kvantummechanikai problémák differenciálegyenleteit megoldó algoritmus fejlesztése, optimalizálása2018-08-31SZE
Nagy SzilviaWavelet alapú képfeldolgozó eljárások a nanotechnológiában és az orvostudományban2018-08-31SZE
Papp FerencSzabad formájú acélszerkezeti építészet: térformától a megvalósításig2018-08-31SZE
Papp FerencSzabad forma” a hídépítészetben: az esztétika és a szerkezeti erőjáték kölcsönhatása2018-08-31SZE
Ray RichardRisk base analyses of levee performance - Töltések kockázati elemzése2018-08-31SZE
Rechnitzer JánosNövekedési pólusok, regionális központok fejlődése, versenyképessége2019-05-31SZE
Rechnitzer JánosFelsőfokú intézmény alapításának hatásai a város és kistérség versenyképességére2019-05-31SZE
Rechnitzer JánosA telepítési tényezők átalakulása2018-12-31SZE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )