Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ladányi AndreaTumorimmunológia – Tumorinfiltráló immunsejtek szerepe a daganatok progressziójában illetve kezelésük hatékonyságában2018-03-31OOI
Tóvári JózsefEmberi tumorsejtek mozgásának modellezése és szabályozása2018-03-31OOI
Lumniczky KatalinAz ionizáló sugárzás hatása az immunrendszerre és szerepe a daganat ellenes immunválasz modulálásában2018-03-31OFJC
Lumniczky KatalinAz ionizáló sugárzás hatása az immunrendszerre és szerepe a daganat ellenes immunválasz modulálásában2018-03-31OFJC
Sáfrány GézaAz ionizáló sugárzás késői genetikai hatásainak a vizsgálata2018-03-31OFJC
Sáfrány GézaDaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal2018-03-31OFJC
Hollós SándorOktatásfejlesztési lehetőségek az egészségügyi felsőoktatási szakképzésekben. Az ápolás és az oktatás paradigmái a XXI. században2018-03-31ÁEK
Szilák LászlóSejt-sejt, sejt-matrix indukált jelátviteli folyamatok szerepe a fiziológiás és patológiás körülmények között és alkalmazásuk a gyógyászatban2018-03-31NYME
Ács NándorA fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata2018-03-31SE
Alpár DonátMalignus hemopoetikus betegségek heterogenitása és evolúciója2018-03-31SE
Alpár DonátMalignus hemopoetikus betegségek heterogenitása és evolúciója2018-03-31SE
Alpár AlánA secretagogin kalcium-kötő fehérje szerepe az emlősök központi idegrendszerében2018-05-30SE
Baghy KornéliaA decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban2018-03-31SE
Balázs PéterA hivatás szerepe az egészségügyi foglalkozások gyakorlásában2018-03-31SE
Balogh ZoltánA mentális zavarral élők megítélésének vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében2018-03-31SE
Balogh ZoltánAz akut és krónikus betegek ápolásának vizsgálata2018-03-31SE
Barna GáborB-sejtes lymphomák differenciál diagnosztikájának fejlesztése és prognosztikus faktorok kutatása áramlás citometriai, molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel2018-03-31SE
Barsi PéterA neuroradiológiai módszerek lehetőségei a központi idegrendszeri megbetegedések diagnosztikájában, differenciál diagnosztikájában és prognosztikájában.2018-05-30SE
Bödör CsabaLYMPHOMÁK ÉS LEUKAEMIÁK GENETIKAI ÉS EPIGENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA2018-03-31SE
Cserni GáborLokoregionális staging és prognosztikai faktorok vizsgálata2018-03-31SE
Dabasi GabriellaTheranosticumok szerepe a neuroendokrin betegségekben2018-03-31SE
Dank MagdolnaPrediktív és prognosztikus faktorok szolid tumorokban2018-03-31SE
Dezső KatalinA szomatikus őssejtek szerepe a májcirrózis kialakulásában2018-03-31SE
Dinya ElekAz egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az egészségügyben2018-03-31SE
Dobay OrsolyaGram-pozitív baktériumok virulenciája, antibiotikum rezisztenciája és hordozásuk2018-03-31SE
Dobay OrsolyaStreptococcus és Enterococcus patogenitási tulajdonságai és antibiotikum rezisztenciája2018-03-31SE
Domján GyulaSzisztémás autoimmun betegségben szenvedő ( SLE, PSS, RA. stb.) betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata2018-03-31SE
Domján GyulaA véralvadási zavarban szenvedő thrombophiliás betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata2018-03-31SE
Enyedi BalázsGyulladáskeltő mechanizmusok vizsgálata szövetkárosító folyamatok során2018-05-30SE
Forrai JuditEgészségügy fejlődésének története, tudománytörténet2018-03-31SE
Füzi MiklósGram-negatív baktériumok rezisztencia mechanizmusainak molekuláris biológiai vizsgálata2018-03-31SE
Gál JánosBioterrorizmus2018-03-31SE
Garami MiklósGyermekkori malignus daganatos megbetegedések2018-03-31SE
Gyertyán IstvánPszichiátriai és neurológiai kórképek kognitív zavarainak modellezése rágcsálókban2018-05-30SE
Győrffy BalázsKemorezisztencia rendszerbiológiai modellezése2018-03-31SE
Győrffy ZsuzsaStressztényezők és megküzdés, szomatikus és mentális egészség az orvosok és az orvostanhallgatók körében2018-03-25SE
Győrffy BalázsRosszindulatú daganatok heterogenitásának klinikai hatásai2018-03-31SE
Hauser PéterGyermekonkológiai betegségek in vitro vizsgálata2018-03-31SE
Hegedűs BalázsOnkogén és angiogén jelátvitel daganatok progressziójában2018-03-31SE
Keller ÉvaTudatmódosító szerek hatása a mai magyar társadalomra2018-03-31SE
Keller ÉvaKábítószer okozta halálozás. Az opiát és dopaminerg rendszerek a középagyban a substantia nigra és ventral tegmantal area területén human heroin élvezőkben2018-03-31SE
Kiss AndrásAdhéziósfehérjék és sejtkapcsoló struktúrák szerepe a vírushepatitisek etiopathogenesisében2018-03-31SE
Kiss AndrásAdhéziósfehérjék és sejtkapcsoló struktúrák szerepe a vírushepatitisek etiopathogenesisében2018-03-31SE
Kocsis BélaA fluorokinolon és a polymyxin antibiotikumokkal szembeni rezisztencia mechanizmusok vizsgálata Gram-negatív baktériumokban2018-03-31SE
Kopper LászlóSejtproliferáció és sejthalál szabályozása2018-03-31SE
Kovács AttilaA miokardiális mechanika változása bal- és jobb szívfél elégtelenség esetén2018-02-07SE
Kovalszky IlonaExtracelluláris mátrix molekulák szerepe a májszövet biológiai viselkedésének szabályozásában.2018-03-31SE
Krenács TiborBioelektromágneses hatások vizsgálata tumormodelleken2018-03-31SE
Krenács TiborBioelektromágneses hatások vizsgálata tumormodelleken2018-03-31SE
Krenács TiborEpidermális növekedési faktor receptor (EGFR) szerepe óriássejtes csonttumorok (GCTB) progresszióban2018-03-31SE
Kulka JaninaPrognosztikus vizsgálatok emlőcarcinomákban2018-03-31SE
Kulka JaninaClaudinok vizsgálata emlőtumorokban2018-03-31SE
Lévay GyörgyNeuropszichofarmakológia és a gyógyszerkutatás2018-03-30SE
Lotz GáborKórfolyamatok immunhisztokémiai, immunfluoreszcens és in situ hibridizáció alapú vizsgálata daganatos és nem-daganatos megbetegedésekben2018-03-31SE
Lotz GáborHepatotrop vírusok és egyéb májkárosító ágensek hatása a máj sejtjeinek metabolizmusára és az ezzel összefüggő kórfolyamatok2018-03-31SE
Maglóczky ZsófiaNeurológiai betegségek okozta molekuláris biológiai/morfológiai elváltozások emberi agyban2018-05-30SE
Mák ErzsébetTáplálkozástudományi elemzések és dietoterápiás intervenciók2018-03-31SE
Matolcsy AndrásA lymphomák kialakulásában és progressziójában szerepet játszó molekuláris genetikai tényezők vizsgálata2018-03-31SE
Mészáros JuditHatáselemzési vizsgálatok az egészségnevelésben és az ápolástanban2018-03-31SE
Nagy KárolyHUMÁN RETROVÍRUSOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATA ÉS SZEREPÜK IMMUNPATHOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN2018-03-31SE
Nagy PéterA máj őssejtek szerepe a máj patológiás folyamataiban és a carcinogenezisben2018-03-31SE
Nagy Zoltán ZsoltA látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a visualis készségek felmérése és fejlesztése2018-03-31SE
Ongrádi JózsefADENOVÍRUSOK MOLEKULÁRIS JÁRVÁNYTANA IMMUNSZUPPRESSZÁLT ÁLLAPOTOKBAN, DAGANATOKBAN. ADENOVÍRUS GÉNTERÁPIA2018-03-31SE
Paku SándorA máj epeút rendszerének és érhálózatának morfológiai vizsgálata regeneráció és karcinogenezis során.2018-03-31SE
Paku SándorTumor indukált angiogenezis vizsgálata2018-03-31SE
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2018-03-31SE
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2018-03-31SE
Pápay JuditTüdőrákok molekuláris patológiája2018-03-31SE
Polgár CsabaIntenzitás modulált és képvezérelt sugárkezelés2018-03-31SE
Polgár CsabaIntenzitás modulált és képvezérelt sugárkezelés2018-03-31SE
Rásó ErzsébetA daganatok (ill. munkacsoportunk profiljának megfelelően elsősorban a humán melanómák) áttétképzését befolyásoló host/tumor eredetű faktorok kísérletes vizsgálata2018-03-31SE
Reiniger LillaPrimer és szekunder központi idegrendszeri daganatok genomikai és epigenomikai hátterének vizsgálata2018-03-31SE
Rencz FanniKlinikai mércék, az életminőség és egészség-nyereség mérése2018-05-13SE
Rényi-Vámos FerencAz ér- és nyirokérhálózat jelentősége malignus pleurális mesotheliómában2018-02-15SE
Rosivall LászlóA hyponatremia gyakorisága, rizikótényezői, iatrogén okai, és kimenetele a kórházi gyakorlatban2018-02-28SE
Sápi ZoltánKarcinogenezis modellezése synovialis sarcomában.2018-03-31SE
Sápi ZoltánAz INI1 szupresszor gén vizsgálata epithelioid sarcomákban.2018-03-31SE
Sápi ZoltánÓriássejtes csonttumorok kromoszómális instabilitásának vizsgálata2018-03-31SE
Schaff ZsuzsaA májbetegségek kialakulásában szerepet játszó faktorok2018-03-31SE
Sebestyén AnnaPro-apoptotikus szabályozók hatásának helyreállítása, kemoterápiás szerek hatásának fokozása különböző jelátviteli mechanizmusokon keresztül2018-03-31SE
Sebestyén AnnaPro-apoptotikus szabályozók hatásának helyreállítása, kemoterápiás szerek hatásának fokozása különböző jelátviteli mechanizmusokon keresztül2018-03-31SE
Sebestyén AnnaPro-apoptotikus szabályozók hatásának helyreállítása, kemoterápiás szerek hatásának fokozása különböző jelátviteli mechanizmusokon keresztül2018-03-31SE
Sótonyi PéterAz egészségügyi és orvosi jog, jogviszony kérdései a magyar joggyakorlatba2018-03-31SE
Sótonyi PéterToxikus hatására kialakuló szívizomelváltozások2018-03-31SE
Szabó LászlóCsecsemő, kisgyermek egészséges fejlődését befolyásoló zavarok2018-03-31SE
Szabó DóraRezisztens mikroorganizmusok szerepe nozokomiális fertőzésekben2018-03-31SE
Szabó LászlóTáplálkozási zavarok gyermekkorban és következményei2018-03-31SE
Szabó LászlóVédőnők feladatai és képzésük Európában2018-03-31SE
Szabó DóraAntibiotikum rezisztencia vizsgálatok Gram-negatív baktériumokban2018-03-31SE
Szabó LászlóGyermekkori vizelési zavarok diagnosztikája és kezelése2018-03-31SE
Szász Attila MarcellBiomarkerek szolid daganatokban2018-03-31SE
Szűcs AnnaA magatartásváltozások neurológiai vonatkozásai2018-01-31SE
Tamás GertrúdA poszturális instabilitás quantitatív értékelése kétoldali subthalamicus mély agyi stimulációval kezelt Parkinson-kóros betegekben2018-05-30SE
Tamás GertrúdA mély agyi stimuláció hatékonyságának, hatásmechanizmusának vizsgálata mozgászavarokban2018-05-30SE
Tátrai-Németh KatalinInnovációs lehetőségek a közétkeztetés területein2018-03-31SE
Tímár JózsefAz áttétképzés és az angiogenezis2018-03-31SE
Tímár JózsefA tumoros progresszió génexpressziós térképének kialakítása a tumorok individuális viselkedésének predikciójára2018-03-31SE
Tőkés Anna-MáriaMetasztázis mintázatok elemzése emlőtumorokban2018-03-31SE
Vág JánosIndividuális karakterisztika jellemzése, jelentősége és feltérképezése a szájüregben korszerű digitális módszerek segítségével2018-05-13SE
Vingender IstvánDeviáns vislekdés és társadalompatolgia2018-03-31SE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )