Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai
A Semmelweis Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arányi TamásEpigenetikai faktorok szerepe a génexpresszió szabályozásában: Egy kardiovaszkuláris rizikófaktor, az ABCC6 gén transzkripciós szabályozása2018-09-20MTA
Homolya LászlóTranszporter fehérjék sejten belüli vándorlásának vizsgálata polarizált sejtekben2018-09-20MTA
Jemnitz KatalinTRANSZPORTER-GYÓGYSZER KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATA HUMÁN ÉS PATKÁNY MÁJSEJTEKEN2018-09-20MTA
Laczka CsillaOrganikus Anion Transzporter Polipeptideket kódoló gén variánsok jellemzése2018-09-20MTA
Kiss RóbertAz ischemiás szívbetegség talaján kialakult életveszélyes thrombotikus komplikációk hátterének tanulmányozása2018-05-30ÁEK
Kiss RóbertA koronariabetegség trombotikus vonatkozásai protombotikus állapotok és befolyásolásuk a klinikai gyakorlatban. Az artériás endothelium receptorainak szerepe az atheroth2018-05-30ÁEK
Préda IstvánAz endothel anyagcsere celluláris és molekuláris genomikai eltérései ischaemiás szívbetegségben2018-05-30ÁEK
Préda IstvánEndocardiális és testfelületi mapping vizsgálatok és ezek klinikai alkalmazása2018-05-30ÁEK
Szilvási IstvánA nukleáris kardiológia új módszerei az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában2018-05-30ÁEK
Gadó KláraMyeloma multiplexben szenvedő hematológiai betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata2018-06-30Rókus
Lumniczky KatalinAz ionizáló sugárzás hatása az immunrendszerre és szerepe a daganat ellenes immunválasz modulálásában2018-09-29OFJC
Lumniczky KatalinAz ionizáló sugárzás hatása az immunrendszerre és szerepe a daganat ellenes immunválasz modulálásában2018-06-30OFJC
Sáfrány GézaAz ionizáló sugárzás késői genetikai hatásainak a vizsgálata2018-06-30OFJC
Banczerowski PéterMikrosebészeti eljárások interaktív térhatású megjelenítése, műtéti szimulátorok fejlesztése, különös tekintettel a központi és perifériás idegrendszerre2018-09-01OII
Kiss EmeseSzisztémás autoimmun betegségek pathogenezisének, klinikai és laboratóriumi sajátosságainak elemzése2018-09-20ORFI
Poór GyulaInfekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben2018-09-20ORFI
Poór GyulaMolekuláris mechanizmusok vizsgálata reumatológiai, immunológiai és osteológiai kórfolyamatokban2018-09-20ORFI
Hegyesi HargitaIonizáló sugárzás indukált molekuláris változások vizsgálata normál fibroblasztokban és tumor sejtekben.2018-06-30OSSKI
Apáti ÁgotaEmberi őssejtek irányított differenciációjának vizsgálata” című PhD téma célkitűzései2018-09-20OVSZ
Csillag AndrásTörzsdúci és subpallialis rendszerek szerepe a tanulásban és motivációban2018-09-01KOKI
Halász JózsefAz externalizációs kórképek hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata2018-09-01KOKI
Hrabovszky ErikÖsztrogén visszacsatolás célsejtjeinek molekuláris és morfológiai tanulmányozása a hipotalamuszban2018-09-01KOKI
Katona IstvánG-fehérje kapcsolt receptorok lokalizációja és funkcionális szerepe a kérgi neuronhálózatok működésében2018-09-01KOKI
Kovács KrisztinaHypothalamikus integráció: a stressz és az anyagcsere szabályozásának összefüggéseinek vizsgálata2018-09-01KOKI
Madarász EmíliaIdegi Sejtdifferencialodas.Különböző eredetű idegi őssejtek fejlődési lehetőségeinek visgálata2018-09-01KOKI
Szabadics Jánoshippokampális moharost pálya szinaptikus működéseinek megismerése2018-09-01KOKI
Vizi E. Szilveszter2. Az idegrendszeri megbetegedések modellezése a központi idegrendszeri neuronhálózat működésének különböző gyógyszerekkel történő befolyásolása útján2018-09-01KOKI
Zelena DóraA PATOLÓGIÁS AGRESSZIÓ ÉS A VAZOPRESSZIN2018-09-01KOKI
Zelena DóraA vazopresszin szerepe stresszben fiatal és idősebb korban és a stressztengely összefüggése pszichiátriai kórképekkel (szorongás, depresszió).2018-09-01KOKI
Zelena DóraTraumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe2018-09-01KOKI
Zelena DóraTraumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe2018-09-01KOKI
Haris ÁgnesA betegek által önállóan végzett otthoni hemodialízis és peritoneális dialízis modalitások szerepe a vesebetegek állapotának és életminőségének javulásában.2018-05-30SzMK
Haris ÁgnesPrevenció, betegoktatás és pszichoszociális gondozás, a holisztikus szemléletű vesebeteg ellátás jelentősége és hatása a betegek életminőségére és az otthoni dialízis mod2018-05-30SzMK
Barcs IstvánFertőző betegségek megelőzése és infekciokontroll2018-06-30ETK
Entz LászlóCarotis és más érműtétek után kialakuló restenosis okai. A simaizom-sejtek fenotípus változásának klinikai jelentősége carotis műtétek után. Érsebészeti kutatások.2018-05-30ÉSZK
Kis ZoltánVérzéses lázat okozó vírusok geno- és fenotípusos összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai módszerekkel2018-06-30OKI
Kis ZoltánVeszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése2018-06-30OKI
Páldy AnnaA klímaváltozás egészségi hatásai, területi egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai elemzések használata a közegészségügyben2018-06-30OKI
Páldy AnnaKörnyezeti expozíciók (külső-, belső téri levegő, extrém hőmérséklet) egészségkárosító hatásának becslése epidemiológiai módszerekkel2018-06-30OKI
Szilák LászlóSejt-sejt, sejt-matrix indukált jelátviteli folyamatok szerepe a fiziológiás és patológiás körülmények között és alkalmazásuk a gyógyászatban2018-06-30NYME
Csókay AndrásKülső és belső noxa következtében létrejövő másodlagos keringési károsodások klinikuma és terápiája2018-05-30MMK
Ács NándorA fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata2018-06-30SE
Acsády GyörgyGénpolimorfizmusok összehasonlító vizsgálata vascularis kórképekben2018-09-20SE
Ádám VeronikaNeurodegeneratív és neuroprotektív mechanizmusok2018-09-01SE
Al-Khrasani MahmoudEgy nem megoldott probléma (an unment medical need) a perifériás (gyulladásos ill. neuropáthiás) fájdalomcsillapítás új útjai.2018-10-10SE
Alpár AlánKálcium-kötő fehérjék szerepe a gerincesek látórendszerében2018-09-01SE
Alpár DonátMalignus hemopoetikus betegségek heterogenitása és evolúciója2018-06-30SE
Alpár AlánA secretagogin kalcium-kötő fehérje szerepe az emlősök központi idegrendszerében2018-05-30SE
Alpár AlánKálcium-kötő fehérjék szerepe a gerincesek látórendszerében2018-09-01SE
Ambrus AttilaA mitokondriális alfa-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex szabadgyök-képzésének mechanizmusa: a szerkezet összefüggése a funkcióval.2018-09-01SE
Antal IstvánGyógyszertechnológiai műveletek tanulmányozása és optimalizálása2018-10-10SE
Antal IstvánSzabályozott és programozott hatóanyag-felszabadulást biztosító gyógyszerhordozó rendszerek kutatása2018-10-10SE
Bagdy GyörgyAz alvás-ébrenlét és a biológiai ritmusok fiziológiás szabályozása és gyógyszeres befolyásolása2018-10-10SE
Bagdy GyörgyÚj gyógyszercélpontok a depresszió és a szorongás kezelésére2018-10-10SE
Bagdy GyörgyAz ecstasy (MDMA) neuronkárosító hatása2018-10-10SE
Baghy KornéliaA decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban2018-06-30SE
Banczerowski PéterModern idegsebészeti kezelési lehetőségek a központi idegrendszert érintő kórfolyamatokban2018-09-01SE
Bánhegyi GáborAz endoplazmás retikulum transzportrendszerei2018-09-20SE
Barna GáborB-sejtes lymphomák differenciál diagnosztikájának fejlesztése és prognosztikus faktorok kutatása áramlás citometriai, molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel2018-06-30SE
Barsi PéterA neuroradiológiai módszerek lehetőségei a központi idegrendszeri megbetegedések diagnosztikájában, differenciál diagnosztikájában és prognosztikájában.2018-09-01SE
Béni SzabolcsBio-, gyógyszer- , fito- és glikoanalitikai módszerek fejlesztése2018-10-10SE
Benyó ZoltánAz angiogenezis és az érpermeabilitás szabályozásának molekuláris mechanizmusai rosszindulatú daganatokban2018-05-30SE
Benyó ZoltánAz agyi vérkeringés kórélettani folyamatai2018-05-30SE
Benyó ZoltánA simaizomműködést szabályozó intracelluláris jelátviteli folyamatok2018-05-30SE
Benyó ZoltánLipid mediátorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben2018-05-30SE
Bérczi ViktorÉrbetegségek kezelése és utánkövetése intervenciós radiológiai módszerekkel2018-05-30SE
Böddi BélaGyógynövények nehézfém-szennyezettségi tünetei2018-10-10SE
Bödör CsabaLYMPHOMÁK ÉS LEUKAEMIÁK GENETIKAI ÉS EPIGENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA2018-06-30SE
Buzás EditExtracelluláris vezikulák vizsgálata2018-09-20SE
Cervenak LászlóEndotélsejt fiziológia és patofiziológia2018-05-30SE
Csala MiklósRedox metabolizmus az endoplazmás retikulumban2018-09-20SE
Csanády LászlóA TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata2018-09-20SE
Csépányi-Kömi RolandGTPáz aktiváló fehérjék szerepe a gyulladással járó folyamatok szabályozásában2018-09-20SE
Csermely Péter
Sőti Csaba
Tanulás és memória mechanizmusainak kísérletes és hálózatos vizsgálata2018-09-20SE
Csermely PéterSejtfehérje hálózatok2018-09-20SE
Cserni GáborLokoregionális staging és prognosztikai faktorok vizsgálata2018-06-30SE
Csillag AndrásA társas viselkedés összehasonlító neuroanatómiai és fejlődéstani alapjai madár és emlős modellrendszerben2018-09-01SE
Csörgeiné Kurin KrisztinaNemlineáris kémiai jelenségek tanulmányozása2018-10-10SE
Csuka DorottyaA komplement H faktor -rokon fehérje 5 szerepének feltárása komplement mediáltvese betegségekben2018-05-30SE
Czirják GáborA két pórusdoménnal rendelkező kálium csatornák vizsgálata2018-09-20SE
Dabasi GabriellaAz izotópdiagnosztikai vizsgálatok szerepe szervátültetett betegekben2018-05-30SE
Dabasi GabriellaTheranosticumok szerepe a neuroendokrin betegségekben2018-05-30SE
Dank MagdolnaPrediktív és prognosztikus faktorok szolid tumorokban2018-06-30SE
Dávid CsabaNeokortikális interneuronok thalamikus innervációjának és azok fejlődésének vizsgálata2018-09-20SE
Dézsi LászlóVérkeringési adaptációs mechanizmusok a szervezetben, ill. a szívizomban és az agykéregben2018-05-30SE
Dézsi LászlóBradikinin receptorok szerepe a keringési adaptációban normál és kóros körülmények között, kölcsönhatások a vérnyomásra ható egyéb mechanizmusokkal2018-05-30SE
Dezső KatalinA szomatikus őssejtek szerepe a májcirrózis kialakulásában2018-06-30SE
Dinya ElekAz egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az egészségügyben2018-06-30SE
Dobay OrsolyaGram-pozitív baktériumok virulenciája, antibiotikum rezisztenciája és hordozásuk2018-06-30SE
Dobolyi ÁrpádA TIP39 és a PTH2 receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában2018-09-01SE
Dobolyi ÁrpádNövekedési faktorok az idegrendszer utódgondozással összefüggő változásaiban.2018-09-01SE
Dobolyi ÁrpádA központi idegrendszeri amylin, egy újonnan azonosított neuropeptid szerepe az utódgondozásban2018-09-01SE
Domján GyulaA véralvadási zavarban szenvedő thrombophiliás betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata2018-06-30SE
Domján GyulaSzisztémás autoimmun betegségben szenvedő ( SLE, PSS, RA. stb.) betegek hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata2018-06-30SE
Doros AttilaTranszplantáció radiológiai vonatkozásai2018-05-30SE
Duray GáborSzivritmuszavarban illetve szívelégtelenségben szenvedő betegek gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési stratégiái és diagnosztikai megközelítése2018-05-30SE
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2018-09-20SE
Enyedi BalázsGyulladáskeltő mechanizmusok vizsgálata szövetkárosító folyamatok során2018-05-30SE
Enyedi ÁgnesCa2+ transzportfehérjék vizsgálata normal és tumoros sejtekben valamint szövetekben2018-09-20SE
Farkas HenrietteA különböző típusú angioödémák patomechanizmusának vizsgálata2018-05-30SE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )