Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Hajdu PéterA magyar műfordítási hagyomány2018-01-30IDI2
V. Gilbert Edit20. századi orosz irodalomtörténet, komparatisztika, interkulturális tanulmányok2018-01-30IDI2
V. Gilbert EditAlkalmazott irodalomtudomány, biblioterápia, műfordítás-hermeneutika2018-01-30IDI2
Bánfalvi AttilaA Freud (és a pszichoanalízis) elleni támadások elemzése2018-05-31PTE
Bánfalvi AttilaA lelki trauma kultúrája2018-05-31PTE
Bereczkei TamásMachiavellista stratégiák: kognitív döntések és neurális korrelátumok2018-05-31PTE
Bereczkei TamásProszociális viselkedés: önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség2018-05-31PTE
Bereczkei TamásArc-vonzerő-párválasztás2018-05-31PTE
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2018-05-31PTE
Bernáth LászlóTanulási stílus2018-05-31PTE
Bernáth LászlóA téri képességek és a matematikai képesség kapcsolata2018-05-31PTE
Bigazzi SáraTársadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései2018-05-31PTE
Bigazzi SáraFenyegetett identitás2018-05-31PTE
Bigazzi SáraCsoportközi viszonyok2018-05-31PTE
Bodor PéterA mai magyar társadalom: Szociálpszichológiai kutatások2018-05-31PTE
Bognárné Erdős MártaA pszichoszociális változás retorikája2018-05-31PTE
Bognárné Erdős MártaDiszkurzív szuicidológia2018-05-31PTE
Bókay AntalPszichoanalízis és a humán tudományok2018-05-31PTE
Bókay AntalA pszichoanalitikus gondolkodás történeti és elméleti alakulása2018-05-31PTE
Borgos AnnaSzexualitás, nőiség, pszichoanalízis -- elméleti és történeti keretben2018-05-31PTE
Csabai MártaPszichoszomatika és a testkép-énkép problematika az egészség/betegség és a gyógyítás kontextusában2018-05-31PTE
Deák AnitaAz érzelmek kognitív idegtudományi megközelítése; érzelem és megismerés2018-05-31PTE
Ehmann BeaA társas elszigeteltség pszichológiai hatásai2018-05-31PTE
Erős FerencHagyomány és újítás a pszichoanalízis történetében: “lázadók” és “disszidensek” (O. Gross, Reich, Róheim, Fromm, Ferenczi, Lacan stb.)2018-05-31PTE
Erős FerencPszichoanalízis és szociálpszichológia – tekintélyelvűség, előítélet, kollektív trauma, emlékezés2018-05-31PTE
Fekete SándorÖnpusztítás, "Internet-related" pszichopatológia és viselkedés, segítségkérés lehetőségei. Kollaboratív klinikai és összehasonlító kulturális vizsgálatok.2018-05-31PTE
Felinger AttilaA retenció és szelektivitás szuperkritikus kromatográfiában2018-02-16PTE
Forgács AttilaMédiaüzenetek hatása az evészavarokra2018-05-31PTE
Forgács AttilaÉttermi költészet2018-05-31PTE
Forgács AttilaA gasztrális neofóbia pszichológiai, kulturális és egyéb meghatározói2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA kollektív traumák, a trauma-feldolgozás narratív vizsgálata.2018-05-31PTE
Fülöp MártaA versengés mentálhigiénés és szomatikus egészségre gyakorolt hatása2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA csoport-alapú érzelmek a csoportközi dinamikában2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA csoport-alapú érzelmek a csoportközi dinamikában2018-05-31PTE
Gyimesi JúliaModern okkult irányzatok hatásai a pszichológiában és a pszichoanalízisben2018-05-31PTE
Gyimesi JúliaA pszichoanalízis története2018-05-31PTE
Gyuris PetraAz arcprefenciák és a személyiségvonások szerepe a párválasztásban2018-05-31PTE
Hargitai RitaNarratívum és személyiség2018-05-31PTE
Hargitai RitaEgészségmagatartás és egészségfejlesztés2018-05-31PTE
Hernádi IstvánHumánspecifikus kognitív működések magatartási és pszichofiziológiai korrelátumai egészséges és kóros állapotban2018-05-31PTE
Járai RóbertSportpszichológia, személyiségpszichológia2018-05-31PTE
Kálai TamásThe synthesis and study of silicon and phosphorus containing pyrroline nitroxides2018-02-16PTE
Kállai JánosKognitív idegtudomány: affektív és kognitív rendszer sajátosságai, „top-down” és a „botton-up”folyamatok disszociációja2018-05-31PTE
Kállai JánosPszichodinamika és természettudomány: fMRI valamint biokémiai markerek által feltárt bio-pszichológiai összefüggések szerepe betegségekben szenvedő személyeknél2018-05-31PTE
Kállai JánosAz „én és a másik” megkülönböztetésének képessége2018-05-31PTE
Kisantal Tamás
Sári László
Emlékezet a térben – tér az emlékezetben: Az emlékezet és tér új perspektívái négy kortárs angol regényben2018-02-01PTE
Kisantal TamásA holokauszt irodalmi és filmes reprezentációja2018-02-01PTE
Kiss SzabolcsKognitív fejlődés2018-05-31PTE
Kiss Enikő CsillaReziliencia és a személyiség pozitív erőforrásai2018-05-31PTE
Kiss SzabolcsKitüntetett témák a megismeréstudományok témaköréből2018-05-31PTE
Kiss SzabolcsGyermeki elmeolvasás2018-05-31PTE
Kiss Enikő CsillaSzondi-teszt és elmélet2018-05-31PTE
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2018-05-31PTE
Kocsor FerencAffektív és szemantikus információk szerepe az arcészlelésben2018-05-31PTE
Kovács ZoltánFormális és informális rendszerek leíró jellemzői és magyarázó elméletei2018-05-31PTE
Kovács ZoltánSzervezeti kultúra és szervezeti igazságosság2018-05-31PTE
Lábadi BeatrixAffektív pszichológia2018-05-31PTE
Lábadi BeatrixKognitív pszichológia2018-05-31PTE
Láng AndrásA machiavellizmus (és a Dark Triad) fejlődési pszichopatológiai megközelítése2018-05-31PTE
Láng AndrásA kötődéselmélet klinikai és valláspszichológiai alkalmazása2018-05-31PTE
Lányiné Engelmayer ÁgnesFogyatékos személyek kognitív képességstrukturájának elemzése2018-05-31PTE
Lénárd KataA pszichoanalitikus elméletek értelmezési lehetőségei2018-05-31PTE
Lénárd KataA traumatizáció folyamatai2018-05-31PTE
Nagy LászlóA személyiség patológiás aspektusainak kutatása2018-05-31PTE
Nagy GézaSzelektív kémiai szenzorok fejlesztése, alkalmazása, a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszer továbbfejlesztése új mérőcsúcsok, mérési módszerek kidolgozásával.2018-02-16PTE
Nagy LászlóA felnőtt és serdülőkori kötődés kutatása2018-05-31PTE
Orbán JolánA pszichoanalízis nyelve – Ábrahám, Török és Derrida magyar, angol és francia szavai2018-05-31PTE
Orbán JolánA túl az örömelven filozófiai kontextusai – Derrida és Freud2018-05-31PTE
Papp-Zipernovszky OrsolyaA művészeti befogadás pszichoanalitikus modelljei2018-05-31PTE
Péley BernadetteTerápiás hatásvizsgálatok2018-05-31PTE
Péley BernadetteFejlődési pszichopatológiai vizsgálatok2018-05-31PTE
Pólya TiborTörténetszerkezet és érzelem2018-05-31PTE
Pólya TiborAz érzelmi intelligencia narratív vizsgálata2018-05-31PTE
Pólya TiborNarratív identitás2018-05-31PTE
Rácz JózsefDeviáns magatartásformák kutatása2018-05-31PTE
Révész GyörgyA tehetséggondozás2018-05-31PTE
Révész GyörgyGyermekbántalmazás, elhanyagolás2018-05-31PTE
Révész GyörgyPervazív zavarok és megismerés2018-05-31PTE
Séra LászlóA humor pszichológiai és kognitív idegtudományi vizsgálatai2018-05-31PTE
Szabó Zsolt PéterA kollektív áldozati tudat kutatása2018-05-31PTE
Szabó ÉvaTanárok, diákok mentális jóllétét és teljesítményét meghatározó tényezők az iskolában2018-05-31PTE
Szummer CsabaFreud, avagy a modernitás mítosza – a freudi pszichoanalízis eszmetörténeti és tudományelméleti vonatkozásai2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaIntegratív/kognitív komplexitás és a társas percepció összefüggésinek narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaSzervezeti kultúra narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2018-05-20OTNDI
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2018-05-20OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2018-05-20OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2018-05-20OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2018-05-20OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2018-05-20OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2018-05-20OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2018-05-20OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2018-05-20OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2018-05-20OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2018-05-20OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2018-05-20OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2018-05-20OTNDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )