Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Polónyi Gyula ÁkosFélvezetők optikai és THz-es vizsgálata2021-01-31FizDI
Tóth GyörgyIntenzív terahertzes impulzusok Thomson-szórása2021-01-31FizDI
Ács PongrácA sport gazdasági és társadalmi kapcsolatainak rendszere.2021-02-15EDI
Ács Pongrác
Rappai Gábor
A fizikai aktivitás mikro és makrogazdasági hatásai2021-02-15EDI
Ács Pongrác
Betlehem József
A sport és az életminőség kapcsolatrendszere2021-02-15EDI
Ács NándorAz anyai betegségek, illetve a terhesség során alkalmazott gyógykezelés hatásai a magzatra, illetve a terhesség kimenetelére2021-02-15EDI
Ács Pongrác
Perczel-Forintos Dóra
Mindfulness jelentőséges a sportolói teljesítményben2021-02-15EDI
Ács NándorA magzati fejlődési rendellenesség oki tényezőinek vizsgálata2021-02-15EDI
Arató EndreArtériás stiffness szerepe a kardiovaszkuláris prevencióban és rizikóbecslésben2021-02-15EDI
Arató EndrePrevenciós módszerek a vaszkuláris és kardiovaszkuláris betegségekben2021-02-15EDI
Atlasz Tamás
Váczi Márk
A fizikai aktivitás hatása neurodegeneratív betegségekben: biomechanikaii és molekuláris biológiai vizsgálatok2021-02-15EDI
Bajzik Gábor
Ferenczy József
Korszerű képalkotó vizsgálati módszerek alkalmazása a rekonstrukciós, esztétikai és plasztikai sebészetben2021-02-15EDI
Balogh LászlóAz optimális idegrendszeri aktivitás - zóna - állapota és annak mérési lehetőségei az él- és a rekreációs sportban2021-02-15EDI
Balogh LászlóA sportcsapatok és sportszervezetek teljesítményét befolyásoló szervezetpszichológiai és kulturális tényezők a globalizálódó sportban2021-02-15EDI
Balogh Sándor
Papp Renáta Emese
Az integrált egészségügyi rendszer megvalósítási lehetőségeinek kutatása2021-02-15EDI
Balogh Sándor
Sipeky Csilla
Kardio-cerebrovaszkuláris betegségek ellátása és primer, szekunder prevenciója2021-02-15EDI
Balogh Sándor
Hegedűs Mihály
A magyarországi ellátórendszer szervezeti felépítésében bekövetkező változások hatása az egészségügyi intézményekre2021-02-15EDI
Balogh SándorA megelőzés gyakorlata és lehetőségei a háziorvosi gyakorlatban2021-02-15EDI
Barcsi Tamás
Kovács Gusztáv
A lelki egészség megőrzésének filozófiai és egészségtudományi vonatkozásai2021-02-15EDI
Barcsi Tamás
Tigyiné Pusztafalvi Henriette
A kommunikáció szerepe az egészségügyi rendszer működésében2021-02-15EDI
Bellyei SzabolcsPrediktív biomarkerek vizsgálata tumorokban2021-02-15EDI
Betlehem József
Oláh Tibor
Az akut betegellátás hatékonyságának változása az integrált képzések hatására2021-02-15EDI
Betlehem JózsefSzimulációs gyakorlati oktatás az egészségügyi képzésben2021-02-15EDI
Betlehem JózsefAz egyes katasztrófa típusok egészségügyi ellátásának jellemzői2021-02-15EDI
Betlehem József
Gerevich József
A társas támogatottság és a szociális aktivitás szerepe az egészség megőrzésében és helyreállításában2021-02-15EDI
Betlehem JózsefA társadalmi különbségek hatásának érvényesülése az egészségügyi ellátórendszeren keresztül2021-02-15EDI
Betlehem JózsefA sürgősségi ellátás speciális helyzetei2021-02-15EDI
Bódis József
Zeller Judit
Az embriók jogállása az őssejt-kutatás és az emberi jogok metszéspontjában2021-02-15EDI
Bódis JózsefHumán papilomavírus a XXI. század kihívása2021-02-15EDI
Bódis József
Chronowski Nóra
A magyarországi fogyatékkal élők egészségi állapotáról és az esélyegyenlőségi kérdések fejlődési irányairól2021-02-15EDI
Bódis József
Papp Szilárd
Túlélés, életminőség kiterjesztett és minimálisan invaziv műtéti eljárások után nőgyógyászati daganatos betegeknél2021-02-15EDI
Bódis József
Herke Csongor
Az egészségügyi beavatkozások, az orvostudományi kutatások rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények kriminalisztikai és büntető eljárásjogi megközel2021-02-15EDI
Bódis József
Farkas Bálint
A magzati elektrocardiogram (fEKG) intrapartum analízise meconiummal festenyzett magzatvíz esetén STAN® SR31 magzati monitor alkalmazásával2021-02-15EDI
Bódis JózsefNőgyógyászati-, emlő- és gastrointestinalis tumorok halmozódása, familiáris és genetikai háttere2021-02-15EDI
Bódis József
Surányi Andrea
A gátizomtorna hatásának vizsgálata a vizelet és széklet kontinenciára és a szexuális élet minőségére2021-02-15EDI
Bódis József
Koppán Miklós
Szülészeti és nőgyógyászati beavatkozások rövid- és hosszútávú életmódbeli következményei, ezek befolyásolási lehetőségei2021-02-15EDI
Bódis József
Herke Csongor
Holttest azonosítási eljárások komplementer elemezése2021-02-15EDI
Bódis József
Hock Márta
Nőgyógyászati műtéti eljárások hatása az életmódra és az életminőségre. A műtéti előkészítés és a posztoperatív gyógytorna hatása a vizelet- és széklet kontinenciára és2021-02-15EDI
Bódis József
Bajnok László
Vizsgálatok a policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők nem meddőséggel kapcsolatos endokrin-anyagcsere kezelése során2021-02-15EDI
Bódis JózsefOvarialis hyperstimuláció2021-02-15EDI
Bogner Péter
Schwarcz Attila
Kvantitatív MR módszerek a cerebrális kórképek kimutatásában és követésében2021-02-15EDI
Bogner Péter
Kovács Árpád
Diffúziós, perfúziós, funkcionálási képi információk felhasználása extracranialis tumorok modern onkológiai ellátásában2021-02-15EDI
Bogner PéterÚj képfeldolgozási és informatikai módszerek a képalkotó diagnosztikában2021-02-15EDI
Boncz Imre
Ágoston István
Az egészségügy betegjogi és munkajogi vetületei2021-02-15EDI
Boncz ImreNépegészségügyi problémák és programok egészségbiztosítási és egészséggazdaságtani vonatkozásai2021-02-15EDI
Boncz Imre
Zemplényi Antal Tamás
Egészségügyi technológiák értékelésének klinikai és gazdasági aspektusai2021-02-15EDI
Boncz Imre
Ágoston István
Az egészségügyi kapacitásszabályozás és forrásallokáció aktuális kérdései2021-02-15EDI
Boncz Imre
Endrei Dóra
Az egynapos sebészeti ellátás igénybevételi mutatóinak elemzése2021-02-15EDI
Boncz Imre
Gulácsi László
Népegészségügyi programok egészség-gazdaságtani, minőségbiztosítási és teljesítmény-monitorizálási összefüggései2021-02-15EDI
Boncz ImreAz egészségügyi rendszer finanszírozási kérdései2021-02-15EDI
Császár GabriellaA modern technikai eszközök és az ülő életmód hatása a neuro-muszkuloszkeletális rendszerre2021-02-15EDI
Csikós ÁgnesÉletvégi kívánalmak és döntések2021-02-15EDI
Csikós ÁgnesPalliatív ellátási formák és fejlesztési lehetőségeik2021-02-15EDI
Csikós ÁgnesMultidiszciplináris team munka a hospice-palliatív ellátásban2021-02-15EDI
Csiky BotondAz akcelerált arterioszklerózis mechanizmusának rizikója urémiás haemodializált betegekben2021-02-15EDI
Csima MelindaA nevelési stílus, a koherencia-érzet és az egészségmagatartás összefüggéseinek vizsgálata2021-02-15EDI
Csongor AlexandraAz egészségtudomány és ismeretterjesztés átalakulása a digitalizáció korában2021-02-15EDI
Csorba RolandSzexuális bántalmazás fiatalkorúakkal szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében2021-02-15EDI
Cziráki Attila
Rátgéber László
Prevenciós módszerek kardio-, cerebrovaszkuláris betegségekben2021-02-15EDI
Cziráki Attila
Verzár Zsófia
Prevenciós módszerek a kardio- , cerebrovaszkuláris betegségekben2021-02-15EDI
Cziráki Attila
Rátgéber László
A perifériás, centrális vérnyomás , pulzusnyomás artériás érfali merevség (artériás stiffness), verővolumen paraméterek noninvazív összehasonlító vizsgálat fiatal sporto2021-02-15EDI
Deutsch KrisztinaA tanulás, a tanulási eredményesség és a mentálhigiéné összefüggéseinek vizsgálata2021-02-15EDI
Deutsch KrisztinaA koherenciaérzet, az egészségmagatartás és az egészségi állapot összefüggéseinek vizsgálata különböző foglalkozási csoportokban2021-02-15EDI
Döbrönte ZoltánEmésztőszervi endoszkópos diagnosztikus és terápiás módszerek2021-02-15EDI
Döbrönte ZoltánA monitorozás jelentősége az endoszkópos vizsgálatok során, különös tekintettel a szedoanalgéziás premedikációra2021-02-15EDI
Döbrönte ZoltánAz endoszkópos retrográd cholangiopancreatographiát követő pancreatitis kockázati tényezői és gyógyszeres prevenciójának lehetőségei2021-02-15EDI
Döme PéterAz öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek alakulása Magyarországon2021-02-15EDI
Eklicsné Lepenye KatalinInterjúvezetési stratégiák a betegkikérdezésben: az asszertív kommunikáció és empátia nyelvi eszközei2021-02-15EDI
Elbert GáborSportmenedzsment a XXI században2021-02-15EDI
Elekes KrisztiánAz inhalációs gyógyszerbeviteli módszerek fejlődése2021-02-15EDI
Endrei Dóra
Ágoston István
A betegjogok, illetve a betegjogok érvényesítésének lehetőségei a gyakorlatban2021-02-15EDI
Endrei Dóra
Boncz Imre
Az egészségügyi rendszer ágazati és intézményi humánerőforrás kérdései2021-02-15EDI
Endrei Dóra
Boncz Imre
A minőségbiztosítás egészségügyi és finanszírozási vonatkozásai2021-02-15EDI
Ertl TiborHyperglycaemia neonatális és gyermekkori vonatkozásai2021-02-15EDI
Farkas BálintOvarium hyperstimulációs szindróma (OHSS) során képződött peritonealis folyadék biokémiai és biológiai analízise2021-02-15EDI
Figler MáriaA kalcium különböző beviteli formáinak hatása az oszteoporozis kezelésében2021-02-15EDI
Figler Mária
Decsi Tamás
A különböző típusú kezelések hatása a lipidháztartásra és plazmalipidek zsírsavösszetételére 2-es típusú diabeteses betegekben2021-02-15EDI
Figler MáriaFolyadékfogyasztási szokások  az egyes sportágakban2021-02-15EDI
Figler Mária
Kerényi Mónika
Az élelmiszerek kémiai és mikrobiológiai vizsgálata2021-02-15EDI
Figler MáriaA fruktóz fogyasztásának hatása egyes metabolikus paraméterekre elhízottakban és diabetesesekben2021-02-15EDI
Figler MáriaOlajos magvak analitikus és dietotherápiás hatásának vizsgálata2021-02-15EDI
Figler MáriaAz energia egyensúly megvalósításának lehetőségei különböző sportágakban2021-02-15EDI
Figler MáriaA táplálékfelvételt szabályozó neuropeptidek vizsgálata diabetes mellitusban és ezek állatmodelljeiben2021-02-15EDI
Figler MáriaA probiotikumok klinikai alkalmazása (baktérium fajták, dózisok, alkalmazási területek)2021-02-15EDI
Figler MáriaKlinikai dietetika és táplálkozástudomány. A táplálkozási szokások és az élelmiszerfogyasztás költségelemzése2021-02-15EDI
Figler Mária
Óváry Csaba
Kritikusan súlyos betegek tápláltsági állapotának befolyásolási lehetőségei a klinikai gyakorlatban2021-02-15EDI
Figler MáriaA szőlő biológiailag aktív komponenseinek analízise és táplálkozástudományi vizsgálata2021-02-15EDI
Filó CsillaCsapatsportok fejlesztő szerepe a fizikailag aktív életmód kialakításában2021-02-15EDI
Fittler András
Rébék-Nagy Gábor
Gyógyszerészi kommunikációs stratégiák a gyógyszerész-beteg interakcióban2021-02-15EDI
Fogarasi Katalin
Patonai Zoltán
Az egészségügyi dokumentácuó komplex elemzése2021-02-15EDI
Fülöp Norbert
Szekeresné Szabó Szilvia
A 2-es típusú diabetes és metabolikus szindróma szűrése a roma kisebbség körében rizikó meghatározás alapján – életmód, diétás intervenciók hatása a betegség kialakulásár2021-02-15EDI
Füzesi ZsuzsannaAz egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői2021-02-15EDI
Gallyas FerencMolekuláris célpontok azonosítása, a nagy tömegeket érintő nem-fertőző betegségek prevenciós diagnosztikája számára2021-02-15EDI
Garai JánosFitoösztrogének, hormonpótlás, életmódi- és táplálkozási szokások peri- és posztmenopauzában.2021-02-15EDI
Gáti IstvánA prostata daganatok egészségtudományi vonatkozásai, különös tekintettel a multimuscularis változásokra, azok megelőzésére és kezelésére.2021-02-15EDI
Gáti IstvánA pajzsmirigybetegségek egészségtudományi vonatkozásai, különös tekintettel a mozgásszervek kóros változásaira, azok megelőzésére és kezelésére2021-02-15EDI
Gáti IstvánA kötőszövetes rendszer szerepe a Komplementer-Alternatív Medicina/Természetgyógyászat/ hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjainak megismerésében és az egészségtudomá2021-02-15EDI
Gáti IstvánDiétás lehetőségek a sclerosis multiplex kezelésében2021-02-15EDI
Gubicskóné Kisbenedek AndreaEmelt arginin, és cink tartalmú iható tápszerek befolyásoló hatása decubitusos sebgyógyulásra, a táplálásterápia hatékonyságának mérése2021-02-15EDI
Gyöngyi ZoltánA rezveratrol klinikai alkalmazása2021-02-15EDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )