Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ádám AnikóAz irodalom kultúratudományos megközelítései2018-05-15PPKE
Ádám AnikóFordításelmélet2018-05-15PPKE
Ádám AnikóIrodalom és művészetek2018-05-15PPKE
Ádám AnikóFordítástörténet2018-05-15PPKE
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2018-06-30PPKE
Almási Zsolt16. századi angol kultúra és filozófia2018-05-15PPKE
Almási ZsoltShakespeare művei2018-05-15PPKE
Almási ZsoltDigitális kultúra2018-05-15PPKE
Almási ZsoltShakespeare befogadástörténeti kérdései a web 2.0 korában2018-05-15PPKE
Almási ZsoltA digitális textológiai kérdései2018-05-15PPKE
Almási ZsoltDigitális bölcsészet2018-05-15PPKE
Bácskay AndrásMezopotámiai tudománytörténet2018-05-15PPKE
Bácskay AndrásMágia az ókori Mezopotámiában2018-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2018-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet és -történet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2018-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol nyelvű irodalmi művek vizsgálata összehasonlító irodalomtudományi megközelítésben2018-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol nyelvű irodalom2018-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2018-05-15PPKE
Balogné Bérces KatalinAz angol nyelv fonológiája2018-05-15PPKE
Balogné Bérces KatalinFonológiaelmélet2018-05-15PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2018-06-30PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2018-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2018-05-15PPKE
Bazsányi SándorKép és nyelv kapcsolata a kortárs magyar irodalomban2018-05-15PPKE
Bazsányi SándorKortárs magyar irodalom2018-05-15PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2018-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2018-06-30PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2018-06-30PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2018-05-15PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuA vallási értelemadás lehetőségei2018-05-15PPKE
Bognár ZsuzsaEsszévonulatok a XX. században2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuPolitika, nyilvánosság és társadalom kapcsolata2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuNépi szociográfia és a népi gondolat2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuA tömegmédia üzenete és társadalmi percepciója2018-05-15PPKE
Bors EditA francia irodalmi nyelv2018-05-15PPKE
Bors EditSzövegnyelvészet és pragmatika2018-05-15PPKE
Botos MátéPolitikai és szociális katolicizmus a 19-20. században2018-05-15PPKE
Botos MátéA nemzetállam problematikája a 19-20. századi Európában2018-05-15PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2018-06-30PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2018-06-30PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2018-06-30PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2018-06-30PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2018-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2018-05-15PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2018-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2018-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2018-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2018-05-15PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2018-06-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2018-06-30PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2018-06-30PPKE
É. Kiss KatalinMagyar mondattani jelenségek leírása a generatív nyelvelmélet keretében2018-05-15PPKE
É. Kiss KatalinMagyar nyelvtörténeti jelenségek vizsgálata generatív keretben2018-05-15PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2018-06-30PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2018-06-30PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2018-06-30PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452018-05-15PPKE
Fejérdy András TamásKatolikus egyház és társadalom a 19-20. században2018-05-15PPKE
Fekete Zoltán
Pongrácz Anita
Képelemzési módszerek in vivo képalkotó eljárásokhoz2018-06-30PPKE
Földváry KingaHuszadik és huszonegyedik századi angolszász irodalom és kultúra2018-05-15PPKE
Földváry KingaShakespeare-drámák filmfeldolgzásai2018-05-15PPKE
Földváry KingaAdaptációelmélet és -elemzés2018-05-15PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2018-06-30PPKE
Fröhlich IdaMágia és démonhit a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2018-05-15PPKE
Fröhlich IdaTudomány és tudástranszfer a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-05-15PPKE
Fröhlich IdaTörténetszemlélet, történeti emlékezet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-05-15PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2018-06-30PPKE
Gáspári ZoltánKomplex megközelítések a molekuláris evolúció területén2018-06-30PPKE
Gáspári ZoltánFehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások2018-06-30PPKE
Germuska PálA szocialista Magyarország és az Európai Gazdasági Közösség (1957-1990) - érdekek és konfliktusok2018-05-15PPKE
Germuska PálGazdaságpolitika és államháztartás Magyarországon (1945-1990)2018-05-15PPKE
Germuska PálMagyarország részvétele a szocialista gazdasági együttműködésben (1949-1991) , egy ágazat, iparág, termék történetén keresztül2018-05-15PPKE
Germuska PálVállalatok a szocialista rendszerben (1948-1990), egy iparág vagy vállalat történetén keresztül2018-05-15PPKE
Gyöngy MiklósModell-alapú orvosi képrekonstrukció2018-06-30PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2018-06-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2018-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2018-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2018-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2018-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2018-06-30PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2018-06-30PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2018-06-30PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2018-06-30PPKE
Hegedűs AttilaDialektológia2018-05-15PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2018-05-15PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánVallásszociológia2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánTársadalomelmélet, szociológiatörténet2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánKultúraelmélet, kultúraszociológia2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA liberalizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA konzervativizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc20. századi magyar politikai gondolkodás (pl. Szekfű Gyula, Bibó István)2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc20. századi magyar politikai gondolkodás (pl. Szekfű Gyula, Bibó István)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA konzervativizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA liberalizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher FerencAz európai városokkal kapcsolatos politikai gondolkodás a kora újkorban (15-18. század)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencAz európai városokkal kapcsolatos politikai gondolkodás a kora újkorban (15-18. század)2018-05-15PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )