Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2018-01-31PPKE
Almási ZsoltShakespeare befogadástörténeti kérdései a web 2.0 korában2018-05-15PPKE
Almási ZsoltA digitális textológiai kérdései2018-05-15PPKE
Almási Zsolt16. századi angol kultúra és filozófia2018-05-15PPKE
Almási ZsoltShakespeare művei2018-05-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet és -történet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2018-05-15PPKE
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol nyelvű irodalom2018-05-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2018-05-15PPKE
Balogné Bérces KatalinAz angol nyelv fonológiája2018-05-15PPKE
Balogné Bérces KatalinFonológiaelmélet2018-05-15PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2018-01-31PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2018-05-15PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2018-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2018-05-15PPKE
Barcsák JánosModern angolszász irodalomelmélet2018-05-15PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2018-01-31PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2018-01-31PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2018-06-30PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2018-05-15PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuNépi szociográfia és a népi gondolat2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuA tömegmédia üzenete és társadalmi percepciója2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuA vallási értelemadás lehetőségei2018-05-15PPKE
Bognár BulcsuPolitika, nyilvánosság és társadalom kapcsolata2018-05-15PPKE
Bors EditSzövegnyelvészet és pragmatika2018-05-15PPKE
Bors EditA francia irodalmi nyelv2018-05-15PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2018-01-31PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2018-01-31PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2018-01-31PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2018-01-31PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2018-01-31PPKE
Cserey György
Sótonyi Péter
Pulzusdiagnosztika érzékelő-robotikai eszközökkel2018-06-30PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2018-06-30PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2018-06-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2018-01-31PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2018-06-30PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2018-01-31PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2018-01-31PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2018-01-31PPKE
Fekete Zoltán
Ulbert István
Infravörös idegi stimulációra alkalmas multimodális mikroeszközök in vivo vizsgálata2018-06-30PPKE
Földváry KingaShakespeare-drámák filmfeldolgzásai2018-05-15PPKE
Földváry KingaHuszadik és huszonegyedik századi angolszász irodalom és kultúra2018-05-15PPKE
Földváry KingaAdaptációelmélet és -elemzés2018-05-15PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2018-01-31PPKE
Fröhlich IdaMágia és démonhit a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban2018-03-15PPKE
Fröhlich IdaTörténetszemlélet, történeti emlékezet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-03-15PPKE
Fröhlich IdaTudomány és tudástranszfer a Második Szentély korának (Kr.e. 6-Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-03-15PPKE
Fröhlich IdaCsoportok ön-meghatározása a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában2018-03-15PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2018-06-30PPKE
Gáspári ZoltánKomplex megközelítések a molekuláris evolúció területén2018-06-30PPKE
Gáspári ZoltánFehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások2018-06-30PPKE
Gyöngy MiklósModell-alapú orvosi képrekonstrukció2018-06-30PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2018-06-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2018-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2018-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2018-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2018-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2018-01-31PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2018-01-31PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2018-01-31PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2018-01-31PPKE
Hegedűs AttilaMagyar nyelvtörténet2018-05-15PPKE
Hegedűs AttilaDialektológia2018-05-15PPKE
Hegedűs AttilaNévtan2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánVallásszociológia2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánTársadalomelmélet, szociológiatörténet2018-05-15PPKE
Hidas ZoltánKultúraelmélet, kultúraszociológia2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc20. századi magyar politikai gondolkodás (pl. Szekfű Gyula, Bibó István)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA liberalizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Hörcher FerencAz európai városokkal kapcsolatos politikai gondolkodás a kora újkorban (15-18. század)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencArisztoteliánus politika filozófia2018-05-15PPKE
Hörcher Ferenc19. századi magyar politikai eszmetörténet (különösen Széchenyi, Kölcsey, a Dessewffyk)2018-05-15PPKE
Hörcher FerencA konzervativizmus politikai filozófiája2018-05-15PPKE
Horváth KornéliaVerselmélet, líraelmélet2018-05-15PPKE
Horváth KornéliaPoétikai tanulmányok a XX. század magyar irodalmából2018-05-15PPKE
Horváth KornéliaNyelvelmélet, retorika, poétika2018-05-15PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2018-06-30PPKE
Jakab AndrásÖsszehasonlító alkotmányelmélet2018-01-31PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2018-01-31PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2018-01-31PPKE
Kántor ZoltánNemzetpolitika, állampolgárság2018-05-15PPKE
Kántor ZoltánNacionalizmuselméletek2018-05-15PPKE
Karáth TamásKözépkori angol irodalom / Medieval English literature2018-05-15PPKE
Karáth TamásKözépkori spiritualitás és misztika (elsősorban angol)/ Medieval devotion and mysticism, primarily English2018-05-15PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2018-01-31PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2018-01-31PPKE
Kolumbán GézaVirtuális méréstechnika2018-06-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2018-01-31PPKE
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2018-01-31PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2018-01-31PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2018-01-31PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2018-01-31PPKE
Kovács ÁkosIrodalmi művek mint filmművészeti szövegek2018-05-15PPKE
Kovács ÁkosRetorizáló jelenlét. Történelmi, irodalmi események, alakok, szerzők multimediatizált megjelenítései2018-05-15PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2018-01-31PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2018-06-30PPKE
Kovács ÁkosSzöveghelyek, szövegalakzatok szövegsorsok az újmédiában2018-05-15PPKE
Láncos Petra LeaAz európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére2018-01-31PPKE
Lautner PéterAntik platonizmus2018-05-15PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2018-06-30PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )