Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2019-01-31KJPI
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2019-01-31KJPI
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2019-01-31KJPI
Hársfai KatalinA jogorvoslat aktuális kérdései házassági ügyekben2019-01-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2019-01-31KJPI
Kuminetz GézaAz egyházi vagyonjog aktuális kérdései2019-01-31KJPI
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2019-01-31KJPI
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2019-01-31KJPI
Szabó PéterSzupraepiszkopális kérdések a keleti jogban2019-01-31KJPI
Szabó PéterA „nagyérseki egyház” jogi arculatának fejlődése az elmúlt fél évszázadban. A jogitnézmény történeti előzményei, valamint a hatályos normatíva jogtecnikai elemzése2019-01-31KJPI
Szabó PéterInterrituális kérdések a szentség kiszolgáltatásban2019-01-31KJPI
Szabó PéterAz eucharisztikus közösködés határai a vegyes házasságokban2019-01-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2019-01-31KJPI
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2019-01-31KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2019-01-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2019-01-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyes egyházi jogintézmények története2019-01-31KJPI
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2019-01-31PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2019-01-31PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2019-01-31PPKE
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2019-01-31PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2019-04-30PPKE
Burián LászlóNemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)2019-01-31PPKE
Burián LászlóAz EU nemzetközi magánjogának fejlődési tendenciái2019-01-31PPKE
Christián LászlóAz önkormányzati rendészet külföldön2019-01-31PPKE
Csehi ZoltánKereskedelmi jog2019-01-31PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2019-01-31PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2019-04-30PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2019-04-30PPKE
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2019-01-31PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2019-04-30PPKE
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2019-01-31PPKE
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2019-01-31PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2019-01-31PPKE
Fekete ZoltánKépelemzési módszerek in vivo képalkotó eljárásokhoz2019-04-30PPKE
Frivaldszky JánosJog- és politikai filozófia2019-01-31PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2019-04-30PPKE
Gáspári ZoltánFehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások2019-04-30PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2019-04-30PPKE
Gáspári ZoltánKomplex megközelítések a molekuláris evolúció területén2019-04-30PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2019-04-30PPKE
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2019-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2019-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2019-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJogtudat (KOL) kutatás2019-01-31PPKE
H. Szilágyi IstvánJog és irodalom2019-01-31PPKE
Hajas BarnabásAz emberi méltósághoz való jog megjelenése a bírósági gyakorlatban2019-01-31PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2019-01-31PPKE
Harsági ViktóriaIgazságügyi együttműködés az Európai Unióban2019-01-31PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2019-04-30PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2019-04-30PPKE
Jobbágyi GáborAz orvosi jog általános és különös kérdései2019-01-31PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2019-01-31PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2019-01-31PPKE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2019-01-31PPKE
Kolumbán GézaVirtuális méréstechnika2019-04-30PPKE
Könczöl MiklósPolitikai gondolkodás eszmetörténete2019-01-31PPKE
Könczöl MiklósKörnyezeti etika és jogfilozófia2019-01-31PPKE
Könczöl MiklósKlasszikus retorika és jogi érvelés2019-01-31PPKE
Kovács PéterAz emberi jogok védelme az univerzális és a regionális rendszerekben2019-01-31PPKE
Kovács PéterÚj tendenciák a modern nemzetközi jogban2019-01-31PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2019-04-30PPKE
Láncos Petra LeaAz európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére2019-01-31PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2019-04-30PPKE
Pogácsás AnettEgyes sajátos szerzői alkotások (pl. funkcionális művek) szabályozásának szerzői jogi kihívásai2019-01-31PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi jogérvényesítés új eszközei és jövője2019-01-31PPKE
Pongor SándorBioinformatika, proteomika2019-04-30PPKE
Prószéky GáborGépi fordítás2019-04-30PPKE
Prószéky GáborHumán nyelvtechnológiák és mesterséges értés2019-04-30PPKE
Raffai KatalinAz európai és a nemzetközi családjog új irányai2019-01-31PPKE
Raffai KatalinÚj tendenciák a nemzetközi magánjogban különös tekintettel a magyar kodifikációra2019-01-31PPKE
Raffai KatalinEmberi jogok és nemzetközi magánjog2019-01-31PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2019-01-31PPKE
Schanda BalázsA vallásszabadság aktuális kérdései Állam és egyház viszonya2019-01-31PPKE
Szabó MarcelAz európai Unió és a nemzetközi jog viszonya2019-01-31PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi magánjog a XXI. században2019-01-31PPKE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2019-01-31PPKE
Szabó SaroltaNemzetközi kereskedelmi szerződések joga2019-01-31PPKE
Szederkényi GáborBiológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása2019-04-30PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Vizuális érzékelés, tanulás és absztrakció2019-04-30PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Téridőbeli tapasztalati tanulás folytonos terekben2019-04-30PPKE
Szolgay PéterFPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek2019-04-30PPKE
Szolgay Péter
Nagy Zoltán
Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2019-04-30PPKE
Tattay LeventeSzemélyiségi jogok védelme az EU-ban2019-01-31PPKE
Tattay LeventeAz EU kártérítési jog2019-01-31PPKE
Tattay LeventeSzemélyiségi jogok védelme az EU-ban2019-01-31PPKE
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2019-01-31PPKE
Ulbert IstvánKortikális modellezés és bionikus interfészek2019-04-30PPKE
Ulbert István
Mátyás Ferenc
A talamikus hálózatok szerepe az érzelmi viselkedésben2019-04-30PPKE
Varga CsabaJogi kultúránk az európai és globális távlatban2019-01-31PPKE
Varga Zs. AndrásKormányzás és közigazgatás2019-01-31PPKE
Varga CsabaModernizáció, jogállami átmenet, globalizmus2019-01-31PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2019-01-31PPKE
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2019-04-30PPKE
Vidnyánszky ZoltánÉrzékelés elemzése, jelfolyam diagnosztika a medicinában2019-04-30PPKE
Vókó GyörgyA büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői2019-01-31PPKE
Zarándy ÁkosAutonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása2019-04-30PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2019-04-30PPKE
Zarándy ÁkosGépi látás és tanulás2019-04-30PPKE
Friedler FerencMűszaki rendszerek megbízhatósága2019-04-30ITK


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )