Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bakucz DóraKortárs (XX. és XXI. századi) spanyol és/vagy katalán nyelvű irodalom2021-03-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és/vagy katalán nyelvű irodalmi szövegek vizsgálata interdiszciplináris megközelítésben: pszichológiai, szociológiai, filozófia problémák az irodalomban2021-03-15PPKE
Bakucz DóraSpanyol és katalán nyelvű színházi szövegek az aranyszázadoktól napjainkig2021-03-15PPKE
Bakucz DóraMűfordításelmélet, műfordítástörténet spanyol és katalán nyelvű szövegekre vonatkoztatva2021-03-15PPKE
Balogné Bérces KatalinContact phonology2021-03-15PPKE
Balogné Bérces KatalinThe study of foreign-accented Englishes2021-03-15PPKE
Balogné Bérces KatalinForeign accent research2021-03-15PPKE
Balogné Bérces KatalinSound patterns in (different types of) bilingualism, in second/foreign language acquisition (versus first language acquisition), in foreign language acquisition (versus s2021-03-15PPKE
Benedek CsabaMobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel2021-01-30PPKE
Bogár JuditImádság és egyházi ének a régi magyarországi irodalomban2021-03-15PPKE
Bogár JuditNaplóirodalom a 16-18. századi Magyarországon2021-03-15PPKE
Csaba GyörgyNanoeszközök alkalmazása különösen számításigényes problémák megoldására2021-01-30PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2021-03-15PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2021-03-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-03-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-03-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2021-03-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2021-03-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2021-03-15PPKE
Cserey GyörgyTéridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés2021-01-30PPKE
Csikász-Nagy AttilaBiológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése2021-01-30PPKE
Csurgay ÁrpádNano-fotonika, bio-nanojelenségek modellezése2021-01-30PPKE
Czakó IstvánValláskoncepciók a német felvilágosodás és romantika korában2021-03-15PPKE
Fekete ZoltánMEMS mikroimplantátumok in vitro és in vivo vizsgálata2021-01-31PPKE
Földesy PéterMély szubmikron, MEMS és 3D integrált áramkörök2021-01-30PPKE
Garay TamásTumorbiológia, sejtbiológia2021-01-30PPKE
Gárdonyi MátéKatolikus devóciók története az újkorban2021-03-01PPKE
Gárdonyi MátéKatolicizmus a modern társadalomban2021-03-01PPKE
Gáspári Zoltán
Nagy Zoltán
Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön2021-01-30PPKE
Gáspári ZoltánKomplex megközelítések a molekuláris evolúció területén2021-01-30PPKE
Gáspári ZoltánFehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások2021-01-30PPKE
Gyöngy MiklósUltrahangos orvosbiológiai képalkotás, két-, és több-fotonmikroszkópia2021-01-30PPKE
Horváth András
Csaba György
Nem-Boole típusú eszközök alkalmazása gépi tanulásban2021-01-30PPKE
Horváth András
Rekeczky Csaba
Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval2021-01-30PPKE
Horváth AndrásOptimalizációs problémák megoldása eszközökkel2021-01-30PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2021-01-30PPKE
Kolumbán GézaFáziszárt hurkok dinamikája és kaotikus viselkedése2021-01-30PPKE
Kolumbán GézaSzoftver definiált elektronika és virtuális műszerezés2021-01-30PPKE
Kovács EszterMűvelődés és identitás Közép-Európában2021-03-15PPKE
Kovács FerencMagzati szívhangok diagnosztikája2021-01-30PPKE
Kovács MihályDeterminisztikus és sztochasztikus végtelen dimenziós dinamikai rendszerek analízise és numerikus analízise2021-01-31PPKE
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2021-01-30PPKE
Pongor SándorBioinformatika, proteomika2021-01-30PPKE
Prószéky GáborHumán nyelvtechnológiák és mesterséges értés2021-01-30PPKE
Prószéky GáborGépi fordítás2021-01-30PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to sentence intonation in EFL2021-03-15PPKE
Surányi BalázsExperimental approaches to linguistic pragmatics2021-03-15PPKE
Szabó ZsoltMetafelület alapú antennák 5G rendszerekhez2021-01-30PPKE
Szabó ZsoltFunkcionális metafelületek folyadékokban levő antibiotikumok érzékelésére2021-01-30PPKE
Szederkényi GáborBiológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása2021-01-30PPKE
Szolgay Péter
Karacs Kristóf
Téridőbeli tapasztalati tanulás folytonos terekben2021-01-30PPKE
Szolgay PéterFPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek2021-01-30PPKE
Szolgay Péter
Nagy Zoltán
Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2021-01-30PPKE
Szolgay Péter
Tornai Kálmán
Szenzoradatokon alapuló objektumfelismerés gépi tanulással2021-01-30PPKE
Tóth ZsuzsannaTarget language and first language use in the language classroom2021-03-15PPKE
Tóth ZsuzsannaLanguage learning and emotions2021-03-15PPKE
Tóth ZsuzsannaForeign Language Anxiety2021-03-15PPKE
Tóth ZsuzsannaIndividual differences in L2 learning2021-03-15PPKE
Ulbert IstvánKortikális modellezés és bionikus interfészek2021-01-30PPKE
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2021-01-30PPKE
Vidnyánszky ZoltánÉrzékelés elemzése, jelfolyam diagnosztika a medicinában2021-01-30PPKE
Zarándy ÁkosAutonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása2021-01-30PPKE
Zarándy ÁkosGépi látás és tanulás2021-01-30PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2021-01-30PPKE
Freund Tamás
Káli Szabolcs
Komplex dinamika és alapvető számítások agykérgi idegsejtekben és neuronhálózatokban2021-01-30KOKI
Kalló ImreNeuroszekretoros folyamatok vizsgálata nagyfelbontású képalkotó eljárásokkal neuroendokrin rendszerekben2021-01-30KOKI
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-03-01HTK
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-03-01HTK
Kocsis ImreÖrdögűzés elbeszélések a szinoptikus evangéliumokban2021-03-01HTK
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-03-01HTK
Kocsis ImreZsoltárhivatkozások a Zsidókhoz írt levélben2021-03-01HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-03-01HTK
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-03-01HTK
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-03-01HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-03-01HTK
Kránitz MihályÜdvösség a nem keresztény vallásokban2021-03-01HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-03-01HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-03-01HTK
Puskás AttilaTeológia és filozófia párbeszéde Hans Urs von Balthasar gondolkodásában2021-03-01HTK
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-03-01HTK
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2021-03-01HTK
Friedler FerencMűszaki rendszerek megbízhatósága2021-01-31ITK
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-01-30ITK
Rózsa BalázsHippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a  vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt.2021-01-30ITK
Ruszinkó Miklós
Szolgay Péter
Kombinatorika, extremális gráf és hipergráf elmélet, kódelmélet2021-01-30ITK
Szolgay Péter
Adhikarla Vamsi Kiran
Perceptually-aware Immersive Content capture, processing and display2021-01-30PPCU
Weiss BélaMesterséges intelligencia az orvosbiológiában2021-01-31TTK
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2021-03-01KJPI
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2021-03-01KJPI
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2021-03-01KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-03-01KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-03-01KJPI
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2021-03-01KJPI
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2021-03-01KJPI
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-03-01KJPI
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-03-01KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-03-01KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-03-01KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-03-01KJPI
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-03-01KJPI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )