Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem aktuális témakiírásai
A Pannon Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Tuba Róbert
Kaizer József
Bio-növényvédőszerek előállítása sztereoszelektív katalitikus reakciókkal – Z-szelektív, ciklikus alkil-amino-karbén (CAAC) ruténium alapú olefin metatézis katalizátorok2021-01-31ELKHA
Tuba Róbert
Kaizer József
Környezetbarát, olefin metatézisen alapuló kémiai eljárások kidolgozása fosszilis alapanyagok kiváltására megújuló, algaolaj- és foszfolipidalapú nyersanyagforrásokra2021-01-31ELKHA
Kaizer JózsefSelective metalloenzyme-inspired oxidations2021-01-31PE-DC
Horváth OttóFotokatalitikus rendszerek vízoldható fém-porfirin komplexekkel2021-01-31ÁSzKT
Korponai JánosA klíma és a tájhasználatban bekövetkező változások lenyomata tavi üledékekben: a vízi biodiverzitás változásának feltárása paleolimnológiai módszerekkel2021-01-31LKCs
Szabóné Bárdos Erzsébet
Horváth Ottó
Preparation and application of visible-light-active heterogeneous photocatalysts2021-01-31CNS
Boda Dezső
Kristóf Tamás
Mezoskálás molekuláris szimulációk2021-01-31FKT
Boda DezsőStacionárius transzport szimulációs vizsgálata2021-01-31FKT
Kristóf TamásAcélötvözetek korróziósebességének vizsgálata biomassza-gázolaj keverékekben2021-01-31FKT
Bencsik AndreaEtika, bizalom és szervezeti siker kapcsolata tudás-orientált szervezetek esetében2020-12-14PE
Birkner Zoltán
Fehérvölgyi Beáta
Az egyetemi innovációs ökoszisztéma és a KKV szektor együttműködésének és az egyetemek innovációs potenciáljának evolúciós vizsgálata2020-12-10PE
Birkner Zoltán
Szabó István
Az egyetemi innovációs ökoszisztéma és a KKV szektor együttműködésének és az egyetemek innovációs potenciáljának evolúciós vizsgálata2020-12-29PE
Csákiné Tombácz EtelkaAdszorpciós és kolloid destabilizálási folyamatok a vízkezelésben2021-01-31PE
Csizmadiáné Czuppon ViktóriaA vidék versenyképességének javítása a helyi gazdaságfejlesztés eszközeivel2021-01-08PE
Kosztyán Zsolt TiborGazdasági hálózatok dinamikus vizsgálata2020-12-03PE
Kovács TiborAnalitikai módszerek kidolgozása kis aktivitású radioaktív hulladékok karakterizálásához2021-01-31PE
Kovács TiborDetermination of radioisotope transfer factors to animals in contaminated areas2021-01-31PE
Kristóf JánosKétrétegű agyagásvány nanostruktúrák és nanokompozitjaik fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata2021-01-31PE
Obermayer NóraA digitális felkészültség (kompetencia és attitűd) vizsgálata az Ipar 4.0 korszakában2020-12-17PE
Pató Gáborné Szűcs BeátaKompetenciák és feladatok az ellátási lánc menedzsmentben, Délkelet Európában2021-01-08PE
Pató Gáborné Szűcs BeátaEllátási láncok munkaköreinek feladat és kompetencia vizsgálata2021-01-08PE
Pintér Gábor
Berkesné Rodek Nóra
Energiaközösségek életképességének vizsgálata Magyarországon – a fenntartható fejlődés tükrében2021-01-08PE
Sulyok Márta JuditA turisztikai mobilitás időbeni és térbeni koncentrációja2021-01-08PE
Telcs AndrásVéletlen bolyongás nem homogén közegben2020-12-17PE
Ulbert Zsolt
Egedy Attila
Gáz-szilárd kétfázisú rendszerek és áramlások modellezése és szimulációja2021-01-31PE
Veres Zoltán
Fehér Katalin
Értékorientált MI-adaptációk a gazdaságban és a társadalomban2020-12-03PE
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
Kis dózisok biológiai hatásának vizsgálata2021-01-31MTAEK
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
A belélegzett radonleányelemek biofizikai hatásának modellezése2021-01-31MTAEK
Erős Tibor
Padisák Judit
Tájszerkezet és antropogén tényezők hatása halegyüttesek sokféleségére és szerveződésére, illetve a fajok ritkaságára vízfolyásokban2021-01-31BLILi
Varga SzabolcsBiaxial ordering of colloidal particles: the effect of external fields and bidispersity2021-01-31IPM
Stenger-Kovács CsillaAz epilitikus diatómák előfordulásának tájléptékű analízise2021-01-31PE-MK
Lengyel Edina
Székács András
Természetes környezeti stresszorok és xenobiotikumok hatása vízi mikroszervezetekre2021-01-31PELim
Liker AndrásAz emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata2021-01-31PELim
Selmeczy Géza Balázs
Stenger-Kovács Csilla
A hódok gátépítő tevékenységének hatása Magyarországi vízfolyások planktonikus és bentikus közösségére.2021-01-31KTI
Selmeczy Géza Balázs
Padisák Judit
A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország)2021-01-31KTI
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Hazai vizekből izolált algák és cianobaktériumok változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodása2021-01-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
A Gloeobacter violaceus n. élő kövület spektroszkópiai vizsgálata, különös tekintettel a Gloeobacter rodopszin bioenergetikai szerepére2021-01-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Alga-grazer és grazer-alga allelopatikus kölcsönhatások tanulmányozása2021-01-31LIT
Kováts NóraAeroszol minták fitotoxicitásának elemzése2021-01-31LIT
Kováts NóraLemna minor tesztszervezet ökológiai plaszticitásának vizsgálata2021-01-31LIT
Schmera Dénes
Selmeczy Géza Balázs
Az emberi zavarás és az urbanizáció hatása vízi makrogerinctelen közösségekre2021-01-31LIT
Pirger ZsoltNeuronal effects of human-derived drug residues at the cellular and molecular levels in great pond snail (Lymnaea stagnalis).2021-01-31PE-LT
Stenger-Kovács CsillaTrait-based, functional approaches in diatom bioindication2021-01-31PE-LT
Skodáné Földes RitaSzteroidok palládium-katalizált reakcióinak vizsgálata hordozóhoz kötött katalizátorok felhasználásával2021-01-31SzKT
Kristófné Makó ÉvaKaolinit-organokomplexek előállítása és vizsgálata2021-01-31AI
Imre KornéliaAerosol particles as cloud condensation nuclei2021-01-31PEFKT
Kiss GyulaChemical composition of the water-soluble organic fraction of atmospheric aerosol2021-01-31PEFKT
Molnár ÁgnesAerosol hygroscopicity: characterization of hysteresis as a function of aerosol properties.2021-01-31PEFKT
Selmeczy Géza Balázs
Stenger-Kovács Csilla
The impact of beaver dams on planktonic and benthic communities in Hungarian midland streams2021-01-31PE-DL
Hoffer András
Rostási Ágnes
Effect of residential solid waste burning on ambient air quality in Central and Eastern Europe2021-01-31IES
Padisák Judit
Pirger Zsolt
A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok rövid és hosszú távú terhelése során2021-01-31KI
Pósfai MihályKalcium-karbonát polimorfok szintézise2021-01-31KI
Liker AndrásGenetic bases of adaptation to human disturbance in urban birds2021-01-31MTAEE
Varga SzabolcsOrientational ordering of non-spherical nanoparticles in confinements2021-01-31PE-FM
Skodáné Földes RitaTöbbször felhasználható ionfolyadék katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben2021-01-31SzKIT
Balogh SzabolcsSzilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz2021-01-31SZKTI
Gurin PéterStructural and ordering properties of colloidal nanoparticles in confined geometries2021-01-31FI
Kovács TiborNORM anyagok éptőipari alkalmazásáanak radiológiai vizsgálata2021-01-31PE-RI
Kovács TiborNukleáris létesítmények kibocsátásából származó radionuklidok környezeti migrációjának modellezése, a kialakuló dózisok számítása2021-01-31PE-RI
Tóth-Bodrogi EditRadontérkép elkészítése talajgáz és építőipari alapanyagok vizsgálatával2021-01-31PE-RI
Kováts Nóra
Hubai Katalin Eszter
Levegőszennyező komponensek bioakkumulációjának elemzése laboratóriumi körülmények között2021-01-31PETTK
Szalai IstvánMágneses folyadékok nemlineáris tulajdonságai2021-01-31FMI
Szalai IstvánA dipólus-dipólus kölcsönhatás folyadékszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása ferrokolloidok és elektroreológiai folyadékok kísérleti és számítógépes szimulációs2021-01-31FMI
Szalai IstvánInhomogén mágneses fluidumok vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleti módszerekkel2021-01-31FMI
Varga SzabolcsMolekuláris és tömbfázisbeli tulajdonságok kapcsolata folyadékkristályokban: a taszítás, a polárosság és a kiralitás szerepének elméleti vizsgálata2021-01-31FMI
Varga SzabolcsMezofázisok Monte Carlo szimulációs és sűrűségfunkciónál-elméleti vizsgálata2021-01-31FMI
Nagy SzabolcsDynamic changes in sperm chromatin status in seasonally breeding mammals2021-01-31PE-AS
Madas Balázs GergelyModelling of low dose hyper-radiosensitivity and induced radioresistance2021-01-31MTAEP

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )