Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2022-12-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2022-12-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2022-12-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2022-12-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2022-12-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2022-12-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2022-12-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2022-12-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2022-12-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2022-12-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2022-12-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2022-12-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2022-12-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2022-12-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2022-12-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2022-12-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2022-12-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2022-12-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2022-12-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2022-12-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2022-12-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2022-12-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2022-12-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2022-12-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2022-12-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2022-12-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2022-12-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2022-12-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2022-12-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2022-12-30ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2022-12-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2022-12-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2022-12-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2022-12-30ÁJK
Baranski MichalForms of monitoring in the workplace in the Visegrad countries – a comparative legal research2022-12-30MEÁJK
Čepulo DaliborRight to self-determination of peoples, state-building and dissolution of the states in Central and Southeast Europe2022-12-30MEÁJK
Dudás AttilaII. Different regulatory frame of conformity and guarantees in consumer sales contracts in the CEE countries2022-12-30MEÁJK
Dudás AttilaI. Resolution of the Crisis of Consumer Credit Contracts indexed in CHF in the CEE countries2022-12-30MEÁJK
Erdősová AndreaI. Termination of employment – jurisprudence of the Slovak Courts – comparison within the selected CEE countries2022-12-30MEÁJK
Erdősová AndreaII. Surrogacy and its legal circumstances in the legislation and case law of selected states and ECHR2022-12-30MEÁJK
Flander BenjaminPolice Interrogation of Suspects of Crime in Human Rights and Comparative Law Perspectives2022-12-30MEÁJK
Getoš Kalac Anna-MariaCriminological Analysis of Recidivism: On the Etiology, Phenomenology and Potential Prevention of Reoffending2022-12-30MEÁJK
Hornyák ZsófiaAz agrárüzemrendszer elméleti és gyakorlati kérdései2022-12-30MEAJK
Jámbor AdriennAlapjogi kihívások a 21. században2022-12-30MEÁJK
Juhász ÁgnesA szerződéses viszonyok átalakulása a XXI. században2022-12-30MEÁJK
Mélypataki GáborA társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra2022-12-30MEÁJK
Pastuszko GrzegorzLegal models of integral management of parliament in selected European countries2022-12-30MEÁJK
Pusztahelyi RékaA digitalizáció hatása a magánjogi szabályozásra2022-12-30MEÁJK
Radvan MichalTax law, financial law2022-12-30MEÁJK
Sápi EditA kulturális és művészeti alkotások szerzői joga és a védelem lehetséges új irányai2022-12-30MEÁJK
Sehnálek DavidJudicial Dialog between the CJEU/ECHR and Constitutional Courts Justifications2022-12-30MEÁJK
Šmigová KatarínaIII. Digital rights and jurisdiction of a state in terms of public international law2022-12-30MEÁJK
Šmigová KatarínaI.Status and protection of the rights of the elderly at the international and regional level2022-12-30MEÁJK
Šmigová KatarínaII. Vaccination policy in terms of international and regional protection of human rights2022-12-30MEÁJK
Szekeres BernadettAz új típusú foglalkoztatás elméleti és gyakorlati problémái a változó munkajogi és szociális jogi keretek között hazánkban és Európában2022-12-30MEÁJK
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2022-12-30MEÁJK
Udvarhelyi BenceAz európai büntetőjog fejlődési tendenciái és a tagállami anyagi büntetőjogokra gyakorolt hatása2022-12-30MEÁJK
Veress EmődConvergence and Divergence in Private Law in East-Central Europe2022-12-30MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2022-12-30MEÁJK
Vladan PetrovConstitutional identity: a Core of Modern Constitution or a Constitutional Fiction? – a special view on the constitutional systems of the Former Real Socialist States2022-12-30MEÁJK
Szávai Szabolcs
Kovács György
Multi-objective optimisation of composite sandwich structures2022-12-31GET
Illés Béla
Tamás Péter
Ipar 4.0 és szabványosítás a logisztikai folyamatokban2023-03-13LOG
Kovács GyörgySzállítási, raktározási és termelési folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2023-03-01MEALT
Kovács GyörgyLogisztikai rendszerek és folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2023-03-01MEALT
Kovács GyörgyTechnical diagnosis and maintenance of machines and mechanisms2022-12-31GYT
Kovács GyörgySzálerősítéses műanyag szerkezetek tervezése és optimálása2022-12-31GYT
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2022-12-30ME ÁJ
Balaton KárolyTársadalmi innovációk elemzése és fejlesztése2022-10-05ME
Balaton KárolyStratégiai menedzsment2022-10-05ME
Benedek JózsefTérbeli egyenlőtlenségek vizsgálata2022-10-05ME
Bozsik SándorA pénzügyi piacok hatékonyságelemzése2022-10-05ME
Hajdú NoémiInterkulturális marketing2022-10-05ME
Horváth ÁgnesA globális energiaválság kihívásai és stratégiai válaszlehetőségek2022-10-05ME
Illés MáriaVállalati gazdálkodás a XXI. században - üzleti környezet, hatékonyság, információs háttér2022-10-05ME
Karajz SándorModern közgazdasági elméletek fejlődése és módszertani elemzése2022-10-05ME
Kincses ÁronA koronavírus világjárvány gazdasági következményei a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokra, a válságkezelő termékek addicionális hatásai a gazdaság térszerkezetére2022-10-05ME
Kovács LeventePénzügyi kultúra és a pénzügyi piacok2022-10-05ME
Kovács LeventeBankmenedzsment a digitális korban2022-10-05ME
Lipták KatalinMunkaerő-piaci folyamatok elemzése2022-10-05ME
Molnár LászlóInnovációs képesség: mérés és befolyásolás2022-10-05ME
Molnár LászlóInnovation capability: measuring and influencing2022-10-05ME
Musinszki ZoltánKontrollingrendszerek fejlődése és fejlesztése2022-10-05ME
Nagy ZoltánPozíciók változása a világgazdaságban Térszerkezet és városhálózatok, urbanizációs folyamatok a világgazdaság főbb régióiban, Európában és Magyarországon2022-10-05ME
Nagy AdriennA hitelezői követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai2022-12-30ME
Nagy SzabolcsDigitális marketing2022-10-05ME
Péter ZsoltA gazdasági és társadalmi jelenségek térbeli összefüggéseinek vizsgálata hazánkban és Európában2022-10-05ME
Piskóti IstvánInnováció és marketing szinergiája - elméleti modellek és gyakorlati alkalmazásai2022-10-05ME
Piskóti IstvánTÁRSADALMI MARKETING - MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSAI2022-10-05ME
Pulay GyulaKözszolgáltató vállalkozások (integritásközpontú) menedzsmentje2022-10-05ME
Pusztahelyi RékaTechnológiai fejlődés hatása a polgári jogi felelősségre2022-12-30ME
Sikos T. TamásA kereskedelem fejlődése, területi folyamatai2022-10-05ME
Siposné Nándori EszterA szegénység gazdasági és társadalmi vonatkozásai. A szegénység kapcsolata a gazdasági növekedéssel és a fejlődéssel2022-10-05ME
Szemán JuditVállalati tőkeszerkezet: elmélet és gyakorlat2022-10-05ME
Szendi DóraTerületi egyenlőtlenségek dinamikájának elemzése Európában térökonometriai módszerekkel2022-10-05ME
Szép TeklaA makro és mezo szintű energiafelhasználás gazdasági szempontjai2022-10-05ME
Szűcsné Markovics KláraA kis- és közepes vállalatok szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban2022-10-05ME
Tokár-Szadai ÁgnesAz üzleti tanácsadás szerepe a vállalkozások fejlesztésében2022-10-05ME
Tóth GézaTér és közgazdaságtan2022-10-05ME
Varga ZoltánÁllami (köz)bevételek magyar és nemzetközi szabályozása2022-12-30ME
Veresné Somosi MariannTeljesítményalapú szervezetalakítás2022-10-05ME

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )