Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bakacsi GyulaA nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE kutatás módszertanával)2018-08-31ME
Balaton KárolyStratégiai menedzsment a Magyarországon működő vállalatoknál2018-08-31ME
Bartha ZoltánAz intézményi tényezők makrogazdasági teljesítményre gyakorolt2018-08-31ME
Bartha GáborA GIS adatrendszerek fejlesztési problémái2018-12-31ME
Benedek JózsefVárosfejlődés Közép-Kelet Európában. Regionális központok regenerálódásának feltételei és stratégiái (Miskolc, Kolozsvár, Lipcse).2018-08-31ME
Bőhm JózsefElektronikai hulladékok alkotói szétválasztásának és hasznosításának kutatása2018-12-31ME
Bőhm JózsefSzétválasztási eljárások (dúsítás ill. osztályozás) kutatása2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaA kritikus elemek kinyerésének kutatása fizikai-kémiai és kémiai eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaA kritikus elemek hulladékból való kinyerésének kutatása fizikai-kémiai és kémiai eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaSzilárd finom-diszperz kevert hulladékok (fémek, műanyagok, stb.) szelektív kinyerése vizes közegből fizikai-kémiai szétválasztási eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaSzilárd finom-diszperz kevert hulladékok (fémek, műanyagok, stb.) szelektív kinyerése vizes közegből fizikai-kémiai szétválasztási eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaKörnyezetvédelmi célú bioeljárások kutatása és továbbfejlesztése2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaKörnyezetvédelmi célú Bioeljárások kutatása és továbbfejlesztése2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzilárd települési hulladékok komplex hasznosítása2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzénerőműi pernyék elékészítése és hasznosítása útépítési célra2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzénerőműi pernyék elékészítése és hasznosítása útépítési célra2018-12-31ME
Dabasi Halász ZsuzsannaMunkaerőpiac folyamatainak és egyes speciális szegmenseinek vizsgálata2018-08-31ME
Dankó LászlóNemzetközi marketing menedzsment2018-08-31ME
Dobos EndreTérinformatika és raszteres adatforrások alkalmazása a természetföldrajzi kutatásokban2018-12-31ME
Dobróka MihályGeofizikai inverziós módszerfejlesztés2018-12-31ME
Dobróka MihályGeofizikai tomográfiai módszerfejlesztés2018-12-31ME
Faitli JózsefMechanikai eljárástechnika, Szilárd – folyadék durva diszperz anyagrendszerek kutatása2018-12-31ME
Földessy JánosÜledékes környezethez kötött színesfém és nemesfém előfordulások geokémiája2018-12-31ME
Földessy JánosMelléktermékként kinyerhető nehézásványok ásványtana, eloszlási jellegei építőipari és betonipari kavicsokban és homokokban2018-12-31ME
Gyulai ÁkosGeoelektromos inverziós vizsgálatok geokörnyezeti kutatásokhoz.2018-12-31ME
Gyulai ÁkosGeoelektromos módszerfejlesztés geokörnyezeti kutatásokhoz.2018-12-31ME
Hartai ÉvaA bányászat környezeti problémáinak földtani háttere2018-12-31ME
Hartai ÉvaA kovakőzetek ásvány és kőzettani jellemzői és a prehisztorikus feldolgozási technológia közötti összefüggések2018-12-31ME
Havasi IstvánMűholdas helymeghatározás gyakorlati alkalmazása2018-12-31ME
Hevesi AttilaTudománytörténeti fehér foltok2018-12-31ME
Hevesi AttilaFelszínalaktani kutatások2018-12-31ME
Illés MáriaSajátosságok, feltételek és módszerek a XXI. század vállalatának a gazdálkodásában2018-08-31ME
Kádárné Horváth ÁgnesKözszolgáltatások a változó szabályozási környezetben2018-08-31ME
Kádárné Horváth ÁgnesA globális energiaválság kihívásai és stratégiai válaszlehetőségek2018-08-31ME
Kántor BélaA számviteli információs rendszerek információs technológiái és fejlesztési koncepciói2018-08-31ME
Karajz SándorModern közgazdasági elméletek fejlődése és módszertani elemzése2018-08-31ME
Kocsis KárolyA Kárpát-medence etnikai és/vagy vallásföldrajzi kutatása2018-12-31ME
Kocziszky GyörgyRegionális gazdasági növekedés és egyensúly2018-08-31ME
Kovács FerencAz ásványi nyersanyag előfordulások feltárása, a kitermelési rendszerek, ill. termelési módszerek2018-12-31ME
Kovács LeventePénz- és elszámolásforgalom2018-08-31ME
Kovács BalázsVíz-, anyag és hőtranszport számítások elmélete és hidrogeológiai alkalmazásai2018-12-31ME
Kovács FerencTermészeti és bányászati veszélyek, az ellenük való védekezés módszereinek fejlesztése2018-12-31ME
Kovács BalázsKorszerű vízkutatási módszerek innovatív alkalmazási lehetőségei2018-12-31ME
Kovács LeventePénzügyi piacok és a pénzügyi kultúra kapcsolata2018-08-31ME
Kovács FerencA hasznosítható ásványi nyersanyag előfordulások kutatása, gazdasági értékelése, az energiatermelő vertikumok és bányászati termelő egységek optimális paramétereinek megh2018-12-31ME
Ladányi GáborA nyersanyag kitermelő, szállító, feldolgozó rendszerek és berendezések zaja és technológiai paraméterei közötti kapcsolat kutatása.2018-12-31ME
Lénárt LászlóA bükki karsztvízszint változásának törvényszerűségei a csapadék megoszlásának és formájának, ill. a talajfagynak a függvényében2018-12-31ME
Less GyörgyA magyaroszági kainozoos medencék komplex vizsgálata.2018-12-31ME
Less GyörgyAz észak-magyarországi paleo-mezozóos alaphegységek szerkezetföldtani viszonyai és az ebből adódó földtani veszélyforrások2018-12-31ME
Lipták KatalinMunkaerő-piaci folyamatok elemzése2018-08-31ME
Mádai FerencFelhagyott bányászati meddőhányók ásványtani-geokémiai értékelése2018-12-31ME
Madarász TamásA hazai kockázat-alapú kármentesítések teljesítményértékelése2018-12-31ME
Molnár JózsefÖmlesztett anyag tömegek kezelése, mozgatása, tárolása, elhelyezése2018-12-31ME
Molnár JózsefNyersanyag- és energiatermelő rendszerek telepítése és elemzése2018-12-31ME
Mucsi GáborSpeciális tulajdonságú geopolimerek fejlesztése, különös tekintettel a hab szerkezetű termékekre2018-12-31ME
Mucsi GáborKülönleges finom őrlemények előállítása keverőmalomban2018-12-31ME
Musinszki ZoltánKontrollingrendszerek fejlődése és fejlesztése2018-08-31ME
Nagy ZoltánPozíciók változása a világgazdaságban2018-08-31ME
Nagy SzabolcsDigitális/Online marketing2018-08-31ME
Nagy SzabolcsKörnyezettudatos marketing2018-08-31ME
Pál TiborA számviteli információs rendszerek szabályozásának és működtetésének elméleti és gyakorlati kérdései a hazai és a nemzetközi gyakorlatban2018-08-31ME
Pál TiborA könyvvizsgálat intézményének beillesztése a gazdálkodási folyamat szabályozási és ellenőrzési eszközrendszerébe2018-08-31ME
Péter ZsoltA gazdasági és társadalmi jelenségek térbeli összefüggéseinek vizsgálata hazánkban és Európában2018-08-31ME
Pethő GáborGeofizikai modellezés2018-12-31ME
Piskóti IstvánInnovációmarketing elméleti modellje és gyakorlati alkalmazásai2018-08-31ME
Piskóti IstvánTÁRSADALMI MARKETING - MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSAI2018-08-31ME
Pulay GyulaIntegritásirányítás és teljesítménymenedzsment a közszolgáltatásokban2018-08-31ME
Sáfrányné Gubik AndreaA vállalkozás intézményi aspektusai2018-08-31ME
Sikos T. TamásA kereskedelem fejlődése, területi folyamatai2018-08-31ME
Szabó Norbert PéterFúrási geofizikai adatok statisztikus értelmezése2018-12-31ME
Szabó Norbert PéterMélyfúrási geofizikai adatok értelmezésének inverziós módszerei2018-12-31ME
Szakáll SándorBükki savanyú piroklasztitok vizsgálata zeolitosodás szemszögéből2018-12-31ME
Szakáll SándorVárosi épített környezetben használt piroklasztitok felszínén lévő ásványátalakulási folyamatok tanulmányozása2018-12-31ME
Szemán JuditVállalati tőkeszerkezet: elmélet és gyakorlat2018-08-31ME
Szilágyi RolandMintavételen alapuló információszerzés és előállítás módszertana és gyakorlata2018-08-31ME
Szilágyi RolandKözösségi gazdaság fejlődésének kvantitatív elemzése2018-08-31ME
Szűcs PéterOptimalizációs és speciális matematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiában és a vízbányászatban2018-12-31ME
Szűcs PéterHidrogeológiai modellezési eljárások fejlesztése az ásványvíz-, a  gyógyvíz- és a hévízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében2018-12-31ME
Szunyog IstvánGas-to-power, power-to-gas technológiák kutatása2018-12-31ME
Szunyog IstvánA biogáz, mint energiahordozó2018-12-31ME
Szunyog IstvánA biogáz, mint energiahordozó2018-12-31ME
Szunyog IstvánA földgázzal kombinált megújuló energiahasznosítás2018-12-31ME
Takács GáborAz időszakos segédgázos termelés matematikai modellezése2018-12-31ME
Takács GáborA segédgáz szelepek jelleggörbéinek vizsgálata2018-12-31ME
Tihanyi LászlóA földgázellátás múltbeli trendjei és jövőbeni perspektívái Európában és Magyarországon2018-12-31ME
Tihanyi LászlóAz időjárási hatásokból adódó kockázatok kezelése a földgázellátásban2018-12-31ME
Tokár-Szadai ÁgnesAz üzleti tanácsadás szerepe a vállalkozások fejlesztésében2018-08-31ME
Tóth GézaTér és közgazdaságtan2018-08-31ME
Turai EndreTérinformatikai alapú spektrális és tértranszformációs rendszerek fejlesztése2018-12-31ME
Turai EndreKörnyezetvizsgálati célú geoelektromos és elektromágneses módszerfejlesztések2018-12-31ME
Turzó ZoltánKamrás kútszerkezetű időszakos segédgázos termelés modellezése2018-12-31ME
Varga BeatrixA gazdasági és társadalmi folyamatok összefüggéseinek vizsgálata2018-08-31ME
Varga BeatrixA lakossági hitelek nem fizetési kockázatának modellezése többváltozós statisztikai módszerekkel2018-08-31ME
Várkonyiné Juhász MáriaAz érték és az értékelés számviteli megközelítése és a piaci értéken történő értékelés gyakorlati alkalmazása2018-08-31ME
Veresné Somosi MariannTársadalmi innovációk elemzése és fejlesztése2018-08-31ME
Veresné Somosi MariannTeljesítménymenedzsment2018-08-31ME
Zajzon NorbertÁsványtani és geokémiai anomáliák komplex vizsgálata2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaResearch and Development of Environmental Bioprocesses2018-12-31UM
Bokányi LjudmillaResearch and development of recycling of critical elements from wastes by phisical-vhemical and chemical techniques2018-12-31UM
Bokányi LjudmillaFinely dispersed solid wastes (metals, plastics, etc.) selective recycling from aqueous environment by physical-chemical separation techniques2018-12-31UM

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )