Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Siménfalvi ZoltánRugóterhelésű biztonsági szelepek szimulációra és kísérleti vizsgálatokra alapozott fejlesztése2019-01-30EVG
Szabó Ferenc JánosOptimization of the front suspension structure of a car2019-01-30GET
Vadászné Bognár GabriellaSimilarity solutions of MHD flow in non-Newtonian power-law fluid2019-01-30GET
Vadászné Bognár GabriellaAnalysis and evaluation of coating characteristics2019-01-30GET
Bakacsi GyulaA nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE kutatás módszertanával)2019-01-31ME
Balaton KárolyStratégiai menedzsment a Magyarországon működő vállalatoknál2019-01-31ME
Bartha ZoltánAz intézményi tényezők makrogazdasági teljesítményre gyakorolt2019-01-31ME
Benedek JózsefVárosfejlődés Közép-Kelet Európában. Regionális központok regenerálódásának feltételei és stratégiái (Miskolc, Kolozsvár, Lipcse).2019-01-31ME
Bozsik SándorA pénzügyi piacok hatékonyságelemzése2019-01-31ME
Dabasi Halász ZsuzsannaMunkaerőpiac folyamatainak és egyes speciális szegmenseinek vizsgálata2019-01-31ME
Dankó LászlóNemzetközi marketing menedzsment2019-01-31ME
Illés MáriaSajátosságok, feltételek és módszerek a XXI. század vállalatának a gazdálkodásában2019-01-31ME
Kádárné Horváth ÁgnesA globális energiaválság kihívásai és stratégiai válaszlehetőségek2019-01-31ME
Kádárné Horváth ÁgnesKözszolgáltatások a változó szabályozási környezetben2019-01-31ME
Kántor BélaA számviteli információs rendszerek információs technológiái és fejlesztési koncepciói2019-01-31ME
Kocziszky GyörgyRegionális gazdasági növekedés és egyensúly2019-01-31ME
Kovács LeventePénzügyi piacok és a pénzügyi kultúra kapcsolata2019-01-31ME
Kovács LeventePénz- és elszámolásforgalom2019-01-31ME
Kunos IstvánEmberi erőforrás fejlesztés2019-01-31ME
Kuttor DánielA szekunder szektor térbeli megjelenésének, valamint a fejlettség regionális szintű egyenlőtlenségeinek modellezése, vizsgálata Kelet-Közép-Európában2019-01-31ME
Lipták KatalinMunkaerő-piaci folyamatok elemzése2019-01-31ME
Musinszki ZoltánKontrollingrendszerek fejlődése és fejlesztése2019-01-31ME
Nagy SzabolcsDigitális/Online marketing2019-01-31ME
Nagy ZoltánPozíciók változása a világgazdaságban2019-01-31ME
Nagy SzabolcsKörnyezettudatos marketing2019-01-31ME
Nagy AdriennA hitelezői követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai2019-05-30ME
Pál TiborA számviteli információs rendszerek szabályozásának és működtetésének elméleti és gyakorlati kérdései a hazai és a nemzetközi gyakorlatban2019-01-31ME
Pál TiborA könyvvizsgálat intézményének beillesztése a gazdálkodási folyamat szabályozási és ellenőrzési eszközrendszerébe2019-01-31ME
Pál TiborKvantitatív módszerek2019-01-31ME
Péter ZsoltA gazdasági és társadalmi jelenségek térbeli összefüggéseinek vizsgálata hazánkban és Európában2019-01-31ME
Piskóti IstvánInnovációmarketing elméleti modellje és gyakorlati alkalmazásai2019-01-31ME
Piskóti IstvánTÁRSADALMI MARKETING - MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSAI2019-01-31ME
Pulay GyulaIntegritásirányítás és teljesítménymenedzsment a közszolgáltatásokban2019-01-31ME
Sáfrányné Gubik AndreaA vállalkozás intézményi aspektusai2019-01-31ME
Sikos T. TamásA kereskedelem fejlődése, területi folyamatai2019-01-31ME
Szemán JuditVállalati tőkeszerkezet: elmélet és gyakorlat2019-01-31ME
Szilágyi RolandKözösségi gazdaság fejlődésének kvantitatív elemzése2019-01-31ME
Szilágyi RolandMintavételen alapuló információszerzés és előállítás módszertana és gyakorlata2019-01-31ME
Tokár-Szadai ÁgnesAz üzleti tanácsadás szerepe a vállalkozások fejlesztésében2019-01-31ME
Tóth GézaTér és közgazdaságtan2019-01-31ME
Varga BeatrixA lakossági hitelek nem fizetési kockázatának modellezése többváltozós statisztikai módszerekkel2019-01-31ME
Varga BeatrixA gazdasági és társadalmi folyamatok összefüggéseinek vizsgálata2019-01-31ME
Várkonyiné Juhász MáriaAz érték és az értékelés számviteli megközelítése és a piaci értéken történő értékelés gyakorlati alkalmazása2019-01-31ME
Veresné Somosi MariannTeljesítménymenedzsment2019-01-31ME
Veresné Somosi MariannTársadalmi innovációk elemzése és fejlesztése2019-01-31ME
Szilágyi AttilaNonlinear dynamical problems of machine tools2019-06-30SGT
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2019-05-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2019-05-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2019-05-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2019-05-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2019-05-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2019-05-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2019-05-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2019-05-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2019-05-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2019-05-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2019-05-30ÁJK
Majtényi LászlóAdatvédelem, információszabadság és ombudsman-intézmények2019-05-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2019-05-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )