Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kovács GyörgySzállítási, raktározási és termelési folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2021-07-01MEALT
Kovács GyörgyLogisztikai rendszerek és folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2021-07-01MEALT
Hegedűs GyörgyGeneratív tervezéstani módszerek és algoritmusok elemzése additív gyártási folyamatoknál2021-01-31SZM
Hegedűs GyörgyPárhuzamos kinematikájú szerszámgépegységek elemzése2021-01-31SZM
Szilágyi Attila
Kollár László
Controlled vibration of suspended cables2021-01-31SZM
Szilágyi Attila
Kollár László
Vibration of wind turbine blades due to uneven load2021-01-31SZM
Szilágyi Attila
Kollár László
Szélturbinák lapátjainak rezgései egyenlőtlen terhelés következtében2021-01-31SZM
Szilágyi Attila
Kollár László
Felfüggesztett kábelek lengéseinek csillapítása szabályozással2021-01-31SZM
Dadvandipour SamadConvolutional networks for Pattern Recognition of Image data2021-02-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling in Biology2021-02-01INF
Dadvandipour SamadSmart Manufacturing Systems Using DPL Algorithms2021-02-01INF
Galántai AurélAlgoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése.2021-02-01INF
Johanyák Zsolt CsabaFuzzy model generation from large data samples2021-02-01INF
Johanyák Zsolt CsabaSearch-Based Software Engineering2021-02-01INF
Kecskeméti GáborPDES for serverless computing & microservices2021-02-01INF
Kecskeméti GáborCloud and IoT systems modeling2021-02-01INF
Bokányi LjudmillaFinely dispersed solid wastes (metals, plastics, etc.) selective recycling from aqueous environment by physical-chemical separation techniques2021-01-31UM
Bokányi LjudmillaResearch and Development of Environmental Bioprocesses2021-01-31UM
Bokányi LjudmillaResearch and development of recycling of critical elements from wastes by phisical-vhemical and chemical techniques2021-01-31UM
Faitli JózsefThe effect of dispersity state of coarse disperse systems on raw materials processing2021-01-31UM
Faitli JózsefModelling and simulation of comminution – classification raw materials processing technologies2021-01-31UM
Faitli JózsefImprovement of municipal solid wastes management2021-01-31UM
Kovács BalázsInvestigation of geofluid - rock matrix interactions in different fields of geo-engineering2021-01-31UM
Kristály FerencMineralogical-(geo)chemical investigations in archaeology related fields2021-01-31UM
Kristály FerencInvestigations regarding mineral resources and their composition, controlling experiments through instrumental analysis2021-01-31UM
Lengyel GyörgyThe role of siliceous rock petrographic properties in Palaeolithic lithic technologies2021-01-31UM
Lengyel GyörgyThe impact of Quaternary environmental changes on human societies2021-01-31UM
Less GyörgyComplex study of Hungarian Cenozoic basins2021-01-31UM
Less GyörgyGeological conditions of N Hungarian Paleozoic-Mesozoic structural units and related geological hazards2021-01-31UM
Mucsi GáborDevelopment of special grinding methods in high energy density mills2021-01-31UM
Mucsi GáborDevelopment of geopolymer from secondary raw materials2021-01-31UM
Nagy SándorProcessing of Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)2021-01-31UM
Nagy SándorAgglomeration of primary or secondary raw materials2021-01-31UM
Rácz ÁdámDevelopement of the dry stirred media milling2021-01-31UM
Szabó Norbert PéterDevelopment of innovative inversion methods for the interpretation of well logs2021-01-31UM
Szabó Norbert PéterMultivariate statistical method development for the interpretation of well logs2021-01-31UM
Szakáll SándorMineralogical and chemical investigations of aluminum-phosphate-sulphate (APS) minerals in the Carpathian-Pannonian region2021-01-31UM
Szűcs PéterDevelopment of hydrogeological measuring and groundwater modeling methods to support the sustainable utilization of drinking, mineral, medicinal and thermal water resourc2021-01-31UM
Tóth AnikóGeothermal energy production and utilization2021-01-31UM
Turzó ZoltánEvaluation of Inflow Performance of Intermittent fluid producing wells2021-01-31UM
Turzó ZoltánModeling of Liquid loading in Gas Wells2021-01-31UM
Vágó JánosAnalysis of drainage basin morphometry2021-01-31UM
Velledits FelicitászGeological investigation of carbonate reservoirs2021-01-31UM
Velledits FelicitászInvestigation of Miocene carbonates2021-01-31UM
Virág Zoltán IstvánOptimum design of steel structures2021-01-31UM
Virág Zoltán IstvánDevelopment of haulage and mining equipment2021-01-31UM
Zákányi Balázs Zsolt
Tóth Márton
Research into the possibilities of Managed Aquifer Recharge (MAR)2021-01-31UM
Kovács Péter Zoltán
Szávai Szabolcs
Műanyagalakítás2021-01-31ATI
Kovács Péter ZoltánLemezek egyesítésének elméleti és kísérleti elemzése2021-01-31ATI
Bihari JánosKisméretű műanyag fogaskerekek speciális tervezési kérdéseinek kutatása2021-01-31GET
Sarka FerencFémhab anyagok kifáradással szemben mutatott ellenálló képességének vizsgálata, fogaskerék hajtóművekben való alkalmazások esetében2021-01-31GET
Sarka FerencFatigue Resistance of Metal Foam Materials for Gear Drive Applications2021-01-31GET
Szabó Ferenc JánosSzigmoid görbék alkalmazása a mérnöki tevékenység, a terméktervezés és a tudomány különböző területein tapasztalhatő jelenségek leírására2021-01-31GET
Szabó Ferenc JánosOptimum Design of Machine Elements2020-12-31GET
Szabó Ferenc JánosGépelemek Optimális Tervezése2021-01-31GET
Takács Ágnes JuditA terméktervezés koncepcionális szakaszát támogató módszerek kutatása2021-01-31GET
Takács Ágnes JuditResearch of methods aiding the conceptual phase of the design process2021-01-31GET
Vadászné Bognár GabriellaSearching for analytic and numerical solutions to models relevant to describe surface growth phenomena2021-01-31GET
Vadászné Bognár GabriellaSimilarity solutions of MHD flow in non-Newtonian power-law fluid2021-01-31GET
Vadászné Bognár GabriellaTribológiai jelenségek vizsgálata2021-01-31GET
Vadászné Bognár Gabriella
Hriczó Krisztián
CFD and analytical results for nanofluid flows in pipe2021-01-31GET
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2020-12-31ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2020-12-31ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2020-12-31ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2020-12-31ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2020-12-31ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2020-12-31ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2020-12-31ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2020-12-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2020-12-31ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2020-12-31ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2020-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2020-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2020-12-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2020-12-31ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2020-12-31ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2020-12-31ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2020-12-31ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2020-12-31ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2020-12-31ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2020-12-31ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2020-12-31ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2020-12-31ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2020-12-31ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2020-12-31ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2020-12-31ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2020-12-31ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2020-12-31ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2020-12-31ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2020-12-31ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2020-12-31ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2020-12-31ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2020-12-31ÁJK
Dudás IllésKinematikai felületek kapcsolódásának analízise2021-01-31GYT
Felhő CsabaControlling system of roughness of machined surfaces2021-01-31GYT
Maros ZsoltInvestigation of machining of aluminium alloys2021-01-31GYT
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2020-12-31ME ÁJ
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2020-12-31ÁHT
Baranyi LászlóNumerical simulation of the effect of free stream disturbance on the flow around and heat transfer from a rotating circular cylinder2021-01-31ÁHT
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2021-02-01AHT

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )