Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Czap LászlóDinamikus beszédhang vizualizálás és artikuláció ábrázolás siketek beszélni tanításához2019-03-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling2019-03-01INF
Földes IstvánVáltozó hosszúságú kódok kombinatorikus és hálóelméleti vizsgálata2019-03-01INF
Kecskeméti GáborPDES for serverless computing & microservices2019-03-01INF
Kecskeméti GáborCloud and IoT systems modeling2019-03-01INF
Kovács LászlóIntuitionistic Models in Ontology2019-03-01INF
Kovács LászlóSzállítási probléma optimalizálása összetett keretfeltételek és zajos adatok esetén2019-03-01INF
Kovács LászlóText to Semantic Models for Hungarian Language2019-03-01INF
Kovács LászlóModels for Automated Question Generation2019-03-01INF
Juhász ImreGörbék és felületek leírása, tulajdonságainak vizsgálata, alakjának módosítása.2019-03-01MAT
Radeleczki SándorFogalomhálók és durva halmazok alkalmazása az adatkezelésben2019-03-01MAT
Bokányi LjudmillaResearch and development of recycling of critical elements from wastes by phisical-vhemical and chemical techniques2018-12-31UM
Bokányi LjudmillaFinely dispersed solid wastes (metals, plastics, etc.) selective recycling from aqueous environment by physical-chemical separation techniques2018-12-31UM
Bokányi LjudmillaResearch and Development of Environmental Bioprocesses2018-12-31UM
Dobos EndreDigital soil mapping supporting decision making and sustainable use of soil resources2018-12-31UM
Dobos EndreGIS modeling of environmental information2018-12-31UM
Less GyörgyGeological conditions of N Hungarian Paleozoic-Mesozoic structural units and related geological hazards2018-12-31UM
Less GyörgyComplex study of Hungarian Cenozoic basins2018-12-31UM
Mucsi GáborDevelopment of geopolymer from secondary raw materials2018-12-31UM
Siskáné Szilasi BeátaForced migration, labour migration and their combinations2018-12-31UM
Szűcs PéterDevelopment of groundwater modeling methods to support the sustainable utilization of drinking, mineral and thermal water resources of different regions2018-12-31UM
Turzó ZoltánNumerical Modeling of Transient Multiphase Flow Processes in Hydrocarbon Production2018-12-31UM
A. Molnár FerencKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Bartha GáborA GIS adatrendszerek fejlesztési problémái2018-12-31ME
Berkes TamásKlasszikus és modern szövegtudomány2018-12-31ME
Bőhm JózsefSzétválasztási eljárások (dúsítás ill. osztályozás) kutatása2018-12-31ME
Bőhm JózsefElektronikai hulladékok alkotói szétválasztásának és hasznosításának kutatása2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaSzilárd finom-diszperz kevert hulladékok (fémek, műanyagok, stb.) szelektív kinyerése vizes közegből fizikai-kémiai szétválasztási eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaSzilárd finom-diszperz kevert hulladékok (fémek, műanyagok, stb.) szelektív kinyerése vizes közegből fizikai-kémiai szétválasztási eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaKörnyezetvédelmi célú bioeljárások kutatása és továbbfejlesztése2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaKörnyezetvédelmi célú Bioeljárások kutatása és továbbfejlesztése2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaA kritikus elemek hulladékból való kinyerésének kutatása fizikai-kémiai és kémiai eljárásokkal2018-12-31ME
Bokányi LjudmillaA kritikus elemek kinyerésének kutatása fizikai-kémiai és kémiai eljárásokkal2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzénerőműi pernyék elékészítése és hasznosítása útépítési célra2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzilárd települési hulladékok komplex hasznosítása2018-12-31ME
Csőke BarnabásSzénerőműi pernyék elékészítése és hasznosítása útépítési célra2018-12-31ME
Darab ÁgnesKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Dobos EndreTérinformatika és raszteres adatforrások alkalmazása a természetföldrajzi kutatásokban2018-12-31ME
Dobróka MihályGeofizikai inverziós módszerfejlesztés2018-12-31ME
Dobróka MihályGeofizikai tomográfiai módszerfejlesztés2018-12-31ME
Faitli JózsefMechanikai eljárástechnika, Szilárd – folyadék durva diszperz anyagrendszerek kutatása2018-12-31ME
Fazekas CsabaA politika és irodalom elméleti és történeti kapcsolatai2018-12-31ME
Földessy JánosMelléktermékként kinyerhető nehézásványok ásványtana, eloszlási jellegei építőipari és betonipari kavicsokban és homokokban2018-12-31ME
Földessy JánosÜledékes környezethez kötött színesfém és nemesfém előfordulások geokémiája2018-12-31ME
Gyapay LászlóKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Gyulai ÁkosGeoelektromos inverziós vizsgálatok geokörnyezeti kutatásokhoz.2018-12-31ME
Gyulai ÁkosGeoelektromos módszerfejlesztés geokörnyezeti kutatásokhoz.2018-12-31ME
Hartai ÉvaA kovakőzetek ásvány és kőzettani jellemzői és a prehisztorikus feldolgozási technológia közötti összefüggések2018-12-31ME
Hartai ÉvaA bányászat környezeti problémáinak földtani háttere2018-12-31ME
Havasi IstvánMűholdas helymeghatározás gyakorlati alkalmazása2018-12-31ME
Heltai JánosKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Hevesi AttilaTudománytörténeti fehér foltok2018-12-31ME
Hevesi AttilaFelszínalaktani kutatások2018-12-31ME
Horváth ZitaKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Kabdebó LórántModern irodalom2018-12-31ME
Kappanyos AndrásModern irodalom2018-12-31ME
Kecskeméti GáborKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Kemény GáborModern irodalom2018-12-31ME
Kertész NoémiModern irodalom2018-12-31ME
Kilián IstvánKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Kocsis KárolyA Kárpát-medence etnikai és/vagy vallásföldrajzi kutatása2018-12-31ME
Kőrizs Imreklasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Kovács BalázsKorszerű vízkutatási módszerek innovatív alkalmazási lehetőségei2018-12-31ME
Kovács FerencA hasznosítható ásványi nyersanyag előfordulások kutatása, gazdasági értékelése, az energiatermelő vertikumok és bányászati termelő egységek optimális paramétereinek megh2018-12-31ME
Kovács FerencAz ásványi nyersanyag előfordulások feltárása, a kitermelési rendszerek, ill. termelési módszerek2018-12-31ME
Kovács BalázsVíz-, anyag és hőtranszport számítások elmélete és hidrogeológiai alkalmazásai2018-12-31ME
Kovács FerencTermészeti és bányászati veszélyek, az ellenük való védekezés módszereinek fejlesztése2018-12-31ME
Ladányi GáborA nyersanyag kitermelő, szállító, feldolgozó rendszerek és berendezések zaja és technológiai paraméterei közötti kapcsolat kutatása.2018-12-31ME
Lénárt LászlóA bükki karsztvízszint változásának törvényszerűségei a csapadék megoszlásának és formájának, ill. a talajfagynak a függvényében2018-12-31ME
Less GyörgyA magyaroszági kainozoos medencék komplex vizsgálata.2018-12-31ME
Less GyörgyAz észak-magyarországi paleo-mezozóos alaphegységek szerkezetföldtani viszonyai és az ebből adódó földtani veszélyforrások2018-12-31ME
Mádai FerencFelhagyott bányászati meddőhányók ásványtani-geokémiai értékelése2018-12-31ME
Madarász TamásA hazai kockázat-alapú kármentesítések teljesítményértékelése2018-12-31ME
Molnár JózsefNyersanyag- és energiatermelő rendszerek telepítése és elemzése2018-12-31ME
Molnár JózsefÖmlesztett anyag tömegek kezelése, mozgatása, tárolása, elhelyezése2018-12-31ME
Mucsi GáborSpeciális tulajdonságú geopolimerek fejlesztése, különös tekintettel a hab szerkezetű termékekre2018-12-31ME
Mucsi GáborKülönleges finom őrlemények előállítása keverőmalomban2018-12-31ME
Pethő GáborGeofizikai modellezés2018-12-31ME
Porkoláb TiborKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Szabó Norbert PéterMélyfúrási geofizikai adatok értelmezésének inverziós módszerei2018-12-31ME
Szabó Norbert PéterFúrási geofizikai adatok statisztikus értelmezése2018-12-31ME
Szakáll SándorBükki savanyú piroklasztitok vizsgálata zeolitosodás szemszögéből2018-12-31ME
Szakáll SándorVárosi épített környezetben használt piroklasztitok felszínén lévő ásványátalakulási folyamatok tanulmányozása2018-12-31ME
Szigeti JenőKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Szili JózsefModern irodalom2018-12-31ME
Szűcs PéterHidrogeológiai modellezési eljárások fejlesztése az ásványvíz-, a  gyógyvíz- és a hévízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében2018-12-31ME
Szűcs PéterOptimalizációs és speciális matematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiában és a vízbányászatban2018-12-31ME
Szunyog IstvánA biogáz, mint energiahordozó2018-12-31ME
Szunyog IstvánA földgázzal kombinált megújuló energiahasznosítás2018-12-31ME
Szunyog IstvánGas-to-power, power-to-gas technológiák kutatása2018-12-31ME
Szunyog IstvánA biogáz, mint energiahordozó2018-12-31ME
Takács GáborA segédgáz szelepek jelleggörbéinek vizsgálata2018-12-31ME
Takács GáborAz időszakos segédgázos termelés matematikai modellezése2018-12-31ME
Tasi RékaKlasszikus szövegtudomány2018-12-31ME
Tihanyi LászlóAz időjárási hatásokból adódó kockázatok kezelése a földgázellátásban2018-12-31ME
Tihanyi LászlóA földgázellátás múltbeli trendjei és jövőbeni perspektívái Európában és Magyarországon2018-12-31ME
Turai EndreKörnyezetvizsgálati célú geoelektromos és elektromágneses módszerfejlesztések2018-12-31ME
Turai EndreTérinformatikai alapú spektrális és tértranszformációs rendszerek fejlesztése2018-12-31ME
Turzó ZoltánKamrás kútszerkezetű időszakos segédgázos termelés modellezése2018-12-31ME
Tverdota GyörgyModern magyar irodalomtörténet2018-12-31ME

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )