Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bors AndrásVáradi András2007-11-21 14:00:00
elmarad(t)
Monogénes recesszív betegségek molekuláris genetikai és populációs vizsgálatai
Borsfay KrisztinaNguyen Luu Lan Anh2020-06-04 14:00:00Magyarországon élő kínai és magyar gyermekek jövőképe - értékek társas kontextus és megküzdés2020-08-06
Borsodiné Komáromi AnnaNovák Zoltán2011-04-07 14:00:00Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése2011-06-15
Borsos AttilaGilányi Tibor2013-01-07 11:00:00Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú mikrogél rendszerek tulajdonságainak és kationos tenziddel való kölcsönhatásának tanulmányozása2013-03-21
Borsos ÉvaVellai Tibor2011-07-08 11:00:00Az autofág gének szerepe a stressz-indukált sejtpusztulásban C. elegansban2011-09-15
Borsós TiborSalma Imre2013-11-28 14:00:00Az ultrafinom légköri aeroszol keletkezése és tulajdonságai városi környezetekben2013-12-11
Borsy Adrienn ÉvaOrosz László2009-11-12 11:00:00A gímszarvas ciklikus fiziológiás és humán patológiás csontritkulásban szerepet játszó gének azonosítása2010-02-18
Borza NatáliaKároly Krisztina2016-11-23 14:00:00Register analysis of English for specific purposes discourse2017-03-09
Borza PéterOertel Nándor2012-12-17 15:00:00Ponto-kaszpikus magasabbrendű rákok (Crustacea: Malacostraca: Mysida, Amphipoda, Isopoda) faunisztikai és taxonómiai vizsgálata a Duna vízrendszerében2013-03-21
Bosnakoff MariannGörög Ágnes2014-01-13 14:30:00A Pannon-tó halfaunájának taxonómiai, őskörnyezeti és evolúciós vizsgálata2014-03-20
Bostai BeatrixKotschy András2008-06-30 15:00:00Kinoidális tetrazinok szintézise és reaktivitásvizsgálata2008-09-04
Botár IstvánBenkő Elek2015-06-09 14:00:00A Csíki-medence középkori településtörténete2015-10-01
Botfalvai GáborŐsi Attila2018-04-19 16:00:00Az iharkúti késő-kréta (santoni) kontinentális gerinces lelőhely szedimentológiai, tafonómiai és paleoökológiai vizsgálata2018-06-01
Bőthe BeátaDemetrovics ZsoltOrosz Gábor2019-04-18 11:00:00Examination of the similarities and dissimilarities between hypersexuality and problematic pornography use2019-09-26
Botlik RichárdHorn Ildikó2010-05-11 10:00:00Szapolyai János és VIII. Henrik kapcsolata2010-09-30
Boza GergelyScheuring István2013-06-24 11:00:00The role of polymorphism in the evolution and stability of cooperation2013-09-12
Bozi JánosBlazsó Marianne2011-12-19 14:00:00Halogén- és nitrogéntartalmú szintetikus polimerek hőbomlástermékeinek azonosítása és kémiai átalakítása2012-02-16
Bozó IstvánHorváth Zoltán2019-01-16 10:30:00Erlang programok statikus elemzése és szeletelése2019-02-07
Bozóky ZoltánFriedrich Péter (1936-2013)2009-01-12 10:00:00Kalpainok szabályozása: az enzim aktiválása in vitro és irányítása in vivo2009-01-29
Bózsa AnikóBorhy László2017-01-11 13:00:00A szépségápolás tárgyi emlékanyaga Pannonia Magyarországra eső részén2017-03-09
Bozsik GáborSzőcs GáborSzentesi Árpád2019-05-22 11:00:00Díszfák és cserjék kártevőinek kémiai ökológiája: A borókaszú példája2019-09-26
Bozsik GyöngyvérKlaudy Kinga2015-12-04 10:00:00A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában2016-03-03
Bozsik JózsefFullér Róbert2016-06-13 10:00:00Heurisztikus eljárások alkalmazása a csődelőrejelzésekben2016-07-14
Bradák BalázsHorváth Erzsébet2014-12-15 14:00:00Magyarországi lösztípusok mágneses szövetének összehasonlító elemzése és szerepük a pleisztocén kori környezetrekonstrukcióban2015-03-19
Brandt GyörgyiKósa László2011-06-14 14:00:00A hungarológia intézményrendszerének létrehozása. Gragger Róbert a berlini egyetemen2011-09-15
Brauer-Benke JózsefSárosi Bálint2011-10-27 10:00:00Népi hangszereink történeti-néprajzi vizsgálata2011-12-08
Braun AndrásNavracsics Tibor2019-11-08 13:00:00Europeanisation and Democratisation of the Western Balkans, in the Light of the EU Enlargement Process. The case of Serbia, North Macedonia and Bosnia and Herzegovina2020-02-13
Bredács AlízKárpáti Andrea2012-12-20 14:00:00A zene, tánc, színművészet, képző- és iparművészet területén képzésben részesülő 14-16 éves tanulók csoportjaira jellemző tulajdonságok vizsgálata pszichometriai és pedagógiai eszközökkel (...)2013-03-21
Breitner DánielSzabó Csaba2011-10-07 10:00:00Geochemical and mineralogical study of overburden profiles in glaciated terrain, Finland - Implication for the assessment of radon emission -2011-12-08
Breuer HajnalkaÁcs FerencHorváth Ákos (MET)2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Brózik AnnaMagócsi Mária2010-02-26 13:00:00Mitogén jelpályák szerepe az eritroid érés szabályozásában2010-04-28
Brózik-Piniel KatalinKormos Judit2009-12-15 10:00:00The Development of foreign language classroom anxiety in secondary school2010-02-18
Brunczel BalázsKiss Endre2008-11-12 09:00:00Niklas Luhmann társadalomelméleténekfelépítése és az elmélet és az elmélet politikatudományi és politikafilozófiai vonatkozásai2009-01-29
Bubnó HedvigSz. Jónás Ilona (1929-2017)2010-06-18 14:00:00Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban2010-09-30
Bubrják OrsolyaKelényi György2010-06-01 11:00:00Családtörténet és reprezentáció - Erdődy György (1680-1759) programja a galgóci várkastély kialakításában2010-09-30
Buchman TzipiSchmelowszky ÁgostonUrbán Róbert2021-05-27 16:30:00The subjective experience of people coping with mental illness
Buchta Krisztián TamásSólyom Jenő2009-05-26 14:00:00Alacsony dimenziós kvantumrendszerek vizsgálata a sűrűségmátrixos renormálásicsoport-algoritmus alkalmazásával2009-06-11
Bucsics Katalin BeátaBengi László2020-11-13 14:00:00Egy regény vetületei. Kosztolányi Dezső: Pacsirta2021-03-19
Budai-Sarankó HajnalkaHegedűs Tamás2017-07-14 15:00:00A Q141K aminosav csere hatása az ABCG2 transzporterben2017-11-23
Bugarszki ZsoltRácz József2010-06-01 15:00:00Van-e ma intézménytelenítés Magyarországon a mentális problémák kezelése területén?2010-06-08
Bujdosné Dani ErzsébetVoit Krisztina2008-12-19 11:00:00Magyar kulturális intézmények múltja és jelene Székelyföldön2009-01-29
Bukovinszki ÁgnesBalázs Ervin2008-12-16 10:00:00Ellenállóság kialakítása a burgonya Y vírus (PVY) különböző törzsei és mesterséges hibridjei ellen burgonyában shooter mutáns agrobaktériumon alapuló transzformációs rendszerben2009-01-29
Bukta ZsuzsannaStriker Sándor2015-01-06 14:00:00Civil társadalom, közösségépítés, helyi cselekvés a sportban A sportegyesületek szervezeti jellemzői és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolata2015-03-19
Bülgözdi ImolaGéher István (1940 - 2012)2010-03-12 16:30:00A női identitás-keresés nehézségei az amerikai Délen. Katherine Anne Porter, Eudora Welty, Carson McCullers and Flannery O'Connor novelláiban2010-04-28
Burai PetraHack Péter2016-06-28 11:00:00Facing and overcoming the limitations of anti-corruption legislation2016-07-14
Burcsi PéterKovács Attila2008-12-16 15:00:00Algorithmic Aspects of Generalized Number Systems2009-01-29
Burgettiné Böszörményi ErzsébetFodor András2011-05-31 14:30:00Rovarpatogén baktériumok antibiotikum termelésének és szimbiotikus partner-specifitásának gnotobiológiai analízise2011-09-15
Burucs KornéliaIzsák Lajos2009-03-18 14:00:00Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945-19892009-06-11
Burukina Irinaden Dikken Marcel2019-06-20 10:00:00Raising and control in non-finite clausal complementation2019-09-26
Buskó TiborSonkoly Gábor2009-04-20 10:00:00A történeti hivatkozások szerepe a kistérségi önszerveződések kialakulásában Magyarországon (1990-2004) - különös tekintettel Zala megyére -2009-06-11
Buslig SzonjaHamar Imre2010-12-17 14:00:00Kínai tengerhajózási útvonalak Kína keleti partjaitól a Malakkai-szorosig a Zheng He hanghaitu és a térségban talált hajóroncsok alapján2011-03-17
Byrappa RamachandraSzékely Gábor2014-07-10 14:00:00The Entrepreneurial Origins and Evolutions int he Indian Local Goverment Systems int he 19th and 20th Centuries2014-09-18
Cabrera AlvaroJuhász Gábor2012-05-11 10:00:00Az inkluzív e-parlament modellje2012-07-17
Cech GáborAbaffyné Dózsa-Farkas KláraCsuzdi Csaba2012-02-27 13:00:00Molekuláris biológiai módszerek használata a Lumbricidae és az Enchytraeidae (Annelida) családok taxonómiai problémáinak megoldásában2012-05-03
Cervenak JuditKacskovics Imre2012-01-20 11:00:00Az IgG homeosztázisban résztvevő szarvasmarha FcRn génregulációs és funkcionális elemzése transzgenikus egérmodellekben2012-02-16
Chang Chuan-FenHack Péter2017-01-05 10:00:00Justice Inc.: The “how” and “why” of the death sentences in Taiwan 2006-20152017-03-09
Chripkó ÁgnesSzili László2016-04-04 14:00:00Fourier-Jacobi-sorok konvergenciája2016-05-19
Chun Luo ZhiHamar Imre2018-10-03 13:00:00A study of "The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra" in the Korean version2018-11-29
Claus Michael HuttererKomlósiné Knipf Erzsébet2010-12-15 15:00:00Cohesion in Subtitled Movie Trailers2011-03-17
Cora IldikóDódony István2014-04-02 13:30:00Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata2014-06-12
Csaba MártaSzijj Ildikó2013-01-30 11:00:00Szóképzés a brazíliai és az európai portugál nyelvben2013-03-21
Csabai TamásCseppentő István2013-09-06 11:00:00Argumentation rationelle et proces sceptique au service de l'orthodoxie dans la réflexion pratique de Perre Bayle2013-12-11
Csábi SzilviaKövecses Zoltán2005-06-28 10:00:00Alternative Conceptualization in English and Hungarian Idioms2005-10-20
Csajányi Melinda KatalinPritz Pál2016-04-11 15:30:00Arisztokrácia a két világháború közötti magyar törvényhozásban, különös tekintettel a zsidótörvények születésére2016-05-19
Csáji Balázs CsanádMonostori László2008-12-15 14:00:00Adaptive Resource Control2009-01-29
Csáki JuditAlmási Miklós2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Csáki Tamás JózsefKlein Rudolf2020-05-06 11:00:00Lajta Béla funerális építészete2020-08-06
Csákó JuditKörmendi Tamás2016-05-11 10:00:00Az Árpád-kori Magyarország a francia területeken keletkezett elbeszélő kútfők tükrében2016-05-19
Csákvári JuditGyőri Miklós2013-06-26 15:00:00Intellektuális képességzavar és szociális kognició2013-12-11
Csalogány KárolyBenczúr András ifj.2010-06-03 10:15:00Methods for Web Spam Filtering2010-09-30
Csanádi-Bognár Szilvia GabriellaRadnóti Sándor2018-05-31 16:00:00A tér terhe - A műalkotás tere Johann Gottfried Herder írásaiban2018-09-27
Csányi Tamás JánosVizelyi Ágnes2011-06-21 16:00:00Az iskolák fizikai aktivitást támogató pedagógiai hatásrendszere2011-09-15
Csapák AlexVidéki Imre2009-09-25 09:00:00Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás2009-11-19
Csaplár-Degovics KrisztiánRess Imre2008-04-18 10:00:00A független Albánia létrejötte albán szemmel (1912-1913)2008-06-12
Csapó ÁgnesRábai József2013-02-27 14:00:00Fluoros organoszilánok Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciói2013-03-21
Csapó CsabaBollobás Enikő2011-02-04 10:00:00Tennessee Williams dramaturgiai újításai kései színműveiben2011-03-17
Csapóné Ferenczi Szilvia GyörgyiKalmár Magda2017-06-09 14:00:00Koraszülött kisgyermekek temperamentumának alakulása2017-07-12
Csárdi GánorÉrdi Péter2010-02-26 14:00:00Modeling Complex Systems by Evolving Networks2010-04-28
Császár IvettTakács Ferenc2013-05-23 10:00:00"Thank God I'm a man" - the implications of masculanity in George Orwell's life and non-fiction2013-09-12
Császári ÉvaZsilák Mária2012-02-03 11:00:00Bükkszentkereszt - egy magyarországi szlovák közösség - lakosainak kétnyelvűsége és a benne rögzült világ nyelvi képe2012-05-03
Csatári BenceKardos József2008-05-28 11:00:00A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája2008-06-12
Csatári FerencE.Szabó László2017-06-01 14:00:00Measurement, Concepts and Sociology2017-10-12
Csatári PiroskaZsigmond Anna2007-12-06 11:00:00Hagyományőrzés és új értékek teremtése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak nem-szakos idegennyelvi képzésében2008-02-07
Csébi MárkIzsák Éva2021-02-15 10:00:00Az életminőség változásai Budapesten a XXI. század elején2021-03-19
Csecserits AnikóKertész Miklós2008-05-27 10:30:00Másodlagos szukcesszió vizsgálata homoki parlagokon2008-09-04
Cséfán TündeMohr Emőke2019-02-25 10:00:00Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján2019-04-04
Cseh DánielFrank Tibor2020-06-30 14:00:00The exclusion and incarceration of Japanese Americans, 1942-1945: civil liberty and national security in the United Stated2020-08-06
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban2019-11-21
Cseh Gergő BendegúzVida István2009-12-16 15:00:00Amerikai és brit részvétel az olaszországi, romániai, bulgáriai és magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságok tevékenységében (1943-1947)2010-02-18
Cseh JózsefIzsák Lajos2019-06-23 13:00:00A Magyar Néphadsered újjászervezése 1956-1968 között2019-09-26
Csékei MártonKotschy András2008-10-02 15:00:00Diarilacetilének és benzofurán-származékok szintézise2008-11-06
Csekő ErnőKövér György2015-11-20 15:00:00A dualizmus kori elit Tolna megyében2016-03-03
Csengeri PiroskaRaczky Pál2014-10-08 14:00:00Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának késői csoportjai Északkelet-Magyarországon2014-12-18
Csépány Gergely LászlóÁbrahám Péter2019-01-30 11:00:00Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution2019-04-04
Csépány NikolettaAdamikné Jászó Anna2019-02-19 09:00:00Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában2019-04-04
Csepreghy HenrikKállay Géza (1959-2017)2010-06-14 16:00:00Paradigmatic and Syntagmatic Models of Interpretation in Shakespeare2010-09-30
Cser ErikaRing Éva2005-05-25 10:00:00Fejezetek a szegénység kezelésének történetéből a 19. században2005-06-23
Csereklye ErzsébetBoreczky Ágnes2013-04-16 14:00:00A tanulói sokféleség és a tanárok multikulturális nézetei2013-05-15
Cserép Balázs GergelyKele Péter2015-11-24 14:00:00Bioortogonális jelzésre alkalmas kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek szintézise és alkalmazása2016-03-03
Cserhalmi MarcellJózsi Mihály Krisztián2019-06-20 10:00:00A komplementrendszer aktiválódását gátló H-faktor és az FHR molekulák patológiás szerepének vizsgálata2019-11-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )