Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Baki AttilaKardos József2016-03-23 10:00:00Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék zsidóinak története és holocaustja - 1938-1944 (1945)2016-05-19
Baki PéterAlbertini Béla2012-05-24 10:00:00
elmarad(t)
A fotográfia és a magyar sajtó kapcsolata 1945-ig
Bakó BalázsBalogh Margit2013-11-04 10:00:00Gróf Mikes János, a szombathelyi egyházmegye püspöke2013-12-11
Bakó BoglárkaSárkány Mihály2009-04-20 10:00:00Ki(választot)tak - egy erdélyi falu normarendszerének vizsgálata egy vallási konkfliktus történetén keresztül2009-06-11
Bakonyi DóraHaader Lea2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével2017-03-09
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig2019-11-21
Bakonyi Viktória JuditIllés Zoltán2021-05-27 09:30:00Valós-idejű oktatási alkalmazások okoseszközök használatával
Bakos FerencBarnabás Beáta2007-10-29 10:00:00In vitro embriófejlődés a gabonafélék gametofitikus sejtvonalaiból2008-02-07
Bakos MáriaSoós Tibor2018-02-16 15:00:00Oxovegyületek átalakításai frusztrált Lewis-párokkal2018-03-08
Baksa BrigittaPaládi-Kovács Attila2010-03-11 11:00:00A néprajzi ismeretek oktatásának múltja és jelene2010-04-28
Baksa IvettSzittya György2020-02-17 11:00:00Abiotikus válaszokban szerepet játszó kisRNS-ek azonosítása növényekben újgenerációs szekvenálással2020-03-12
Bakti MáriaGósy Mária2011-04-28 16:00:00Diszharmoniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában2011-06-15
Balázs BernadetteBenczes Réka2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis2017-03-09
Balázs BoldizsárVásárhelyi GáborVicsek Tamás2021-05-25 11:00:00Natural synergies in collective behaviour for smoothly swarming aerial robots
Balázs EszterSonkoly GáborProchasson Christophe2008-12-11 13:30:00En tete des intellectuells: les évrivan hongrois et la question de la liberté et de l'autonomie littéraires (1908-1914)2009-03-12
Balázs GáborVarga Zsuzsanna2011-06-16 11:00:00A fölművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944 és 1950 között2011-09-15
Balázs GergelyHerczeg GáborTörök János2020-11-06 14:00:00Kolonizáció és adaptáció stygobiont fajoknál2021-03-19
Balázs GergelyHerczeg GáborTörök János2020-03-26 13:30:00
elmarad(t)
Kolonizáció és adaptáció stygobiont fajoknál
Balázs LászlóDrahos Dezső2009-12-17 11:00:00Egyenáramú elektromos mérések modellezése inhomogén közegekben2010-02-18
Balázs-Piri PéterMorvay Károly (Nyelvtudomány)2012-06-28 11:00:00A spanyol frazeológiai egységek szemantikai jellemzői2012-07-17
Balázsné Drozgyik KláraVizelyi Ágnes2007-04-23 16:00:00A kéttannyelvű képzés iskolaszervezési kérdései2007-07-12
Báldi KatalinMonostori Miklós2001-10-24 11:00:00Quantitive paleocology, taxonomy and stable isotope composition of Badenian foraminifera (Hungary): subsidence history, ecophenoty pic variation and paleoceanography2002-02-07
Bali KrisztinaMészáros Róbert2020-02-04 13:00:00Nemegyensúlyi polielektrolit/tenzid asszociáció és alkalmazása hibrid arany nanorészecskék előállítására2020-03-12
Balicza-Himer LeonóraHaskó György2011-11-08 14:00:00Az adenozin hatása a perifériás CD4+ T-limfociták aktivációjára2011-12-08
Balikó GyörgyBodnár M. István2016-09-01 14:00:00Arisztotelész teológiája2016-10-13
Bálint AnnaPongrácz Péter2015-02-23 14:00:00The acoustic and visual communication of the domestic dog (Canis familiaris) - analyses from multiple perspectives2015-05-14
Bálint AnnaDarida Veronika2015-12-16 14:00:00Edmond Jabès és a megnyíló írás2016-03-03
Bálint ImreSzlachányi Kornél2009-01-26 13:00:00Quantum Groupoid Symmetry, with an Applicatoin to Low Dimensional Algebraic Quantum Field Theory2009-06-11
Bálint Mónika EnikőHetényi Csaba2018-12-05 09:00:00Systematic exploration of multiple drug binding sites2019-02-07
Balka RichárdElekes Márton2012-05-21 17:00:00Measure and Category in Real Analysis2012-07-17
Balla KrisztinaVeisz OttóKarsai Ildikó2012-02-21 10:00:00Az őszi kalászosok hőstressztűrésének tanulmányozása2012-05-03
Balla Loránd AlfrédBácskai Vera †2017-11-10 14:30:00Temesvár egyesületei a dualizmus korában, különös tekintettel a regionális identitást előmozdító egyesületekre2017-11-23
Ballabás GáborPomázi István2012-05-11 14:30:00A Közép-dunántúli régió és egyes településeinek környezetvédelmi helyzete2012-07-17
Baló András MártonKálmán László2017-06-28 11:00:00Analógia a lovári alaktanban2017-10-12
Balog ErikaFidy Judit1998-04-07 10:00:00A spektrális "hole burning" módszer alkalmazása fehérjék szerkezetvizsgálatában1998-06-22
Balog JúliaJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)Takáts Zoltán2013-09-04 15:00:00Gyors szövetazonosítás membránalkotók tömegspektrometriás vizsgálatával - egy új technológia tumorok azonosítására műtét közben2013-12-11
Balogh Andrea TímeaLászló Glória2010-04-16 15:00:00Towards undestanding the role of membrane cholesterol and sialic acid in the function of immune cells: studies with monoclonal antibodies2010-09-30
Balogh CsabaSzegedy-Maszák Mihály (1943–2016) †2010-01-28 11:00:00"Eszmék közt az űr..." Az ember tragédiája és a korabeli kritika antinómiái2010-02-18
Balogh CsillaVida Tivadar2014-10-03 14:00:00A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái2014-12-18
Balogh DánielDezső Csaba2015-06-15 10:00:00A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa2015-10-01
Balogh DorkaDróth Júlia2020-06-24 10:00:00Műfajtudatosság a jogi szakfordításban és szakfordítóképzésben2020-08-06
Balogh János MátyásSipos Balázs2014-07-10 12:00:00Üzleti szellemű fővárosi napi sajtó a Dualizmus korában2014-09-18
Balogh LeventeUngár Tamás2010-01-15 10:00:00Síkhibák karakterizációja röntgen vonalprofil analízis alapján köbös és hexagonális kristályokban2010-02-18
Balogh LídiaPap András László2016-04-01 12:00:00"Színvakság" vagy "őszinteség"? A faji és etnikai hovatartozás mint szenzitív adat a hírmédiában2016-05-19
Balogh MátyásBirtalan Ágnes2012-06-07 09:00:00Contemporary Buriad Shamanism in Mongolia2012-07-17
Baloghné Bakk AdriennLóczi Márta2014-03-20 14:00:00Integrált óvodai nevelés helyzetének vizsgálata az óvodapedagógus – képzésben különös tekintettel a sajátos nevelésű gyermekre2014-06-12
Baloghné Nagy GizellaNewson Mark2014-07-10 14:00:00Left Dislocation in Optimality Theory2014-09-18
Balogné Bérces KatalinTörkenczy Miklós2006-01-11 12:00:00Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle2006-03-30
Bán DávidGranasztói György (1938-2016) †Hassoun Jean-Pierre2010-02-17 14:00:00A pályaudvar mint társadalmi városkapu2010-12-09
Bán-Forgács Nóra GabriellaGárdos-Orosz FruzsinaZsidai Ágnes2021-06-14 14:00:00A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon, az adatvédelmi ombudsman jogfejlesztő szerepe 1995–20112021-07-08
Bánáti FerencMinárovits János2010-12-21 15:00:00Examination of in vivo protein-DNA interactions and CpG-methylation patterns in the EBER promoter region of latent Epstein-Barr virus genomes2011-03-17
Banchenko AleksandraKroó KatalinNagy István2020-12-14 10:00:00ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ2021-03-19
Bandi IrénRónay László2009-10-12 17:00:00Önazonosság és másság. Nádas Péter regényeinek játéktere2009-12-17
Banerjee AmitayuKomjáth Péter2021-06-28 13:00:00Combinatorial properties and dependent choice in models where the axiom of choice fails
Bánfiné Vas JuditTopál József2007-12-20 10:00:00A kutya (Canis familiaris) mint a humán személyiségvizsgálatok egy lehetséges modellje: genetikai, kérdőíves és közvetlen megfigyeléses módszerek együttes alkalmazása2008-04-03
Bánhalmi ÁrpádNahalka István2015-12-16 14:00:00Konjunktív Bayes-hálókkal kiterjesztett tudástérelmélet és alkalmazása a felsőfokú matematikaoktatás néhány problémájára2016-03-03
Bánhegyi MátyásKároly Krisztina2009-10-20 16:00:00A politika és az ideológia hatása érvelő típusú politikai újságcikkek fordítására2009-12-17
Bánka PéterEmőkey András2011-02-07 11:00:00Oktatási projektek tervezése és hatásvizsgálata a középfokú mezőgazdasági szakképzésben2011-03-17
Bankó ZsuzsannaSármay Gabriella2019-05-20 13:00:00Humán regulátor B sejtek jellemzése és vizsgálatuk Rheumatoid Arthritiszes betegekben2019-09-26
Bánréti Ágnes ReginaSass Miklós2014-05-28 10:00:00Új molekuláris szabályozási útvonalak és posztranszkripcionális modifikációk az autofágiában2014-09-18
Bánréviné Finta ViktóriaKiss Ádám2013-03-28 14:00:00Személyi expozíció mérése az elektromágneses spektrumrádiófrekvenciás és mikrohullámú tartományában2013-05-15
Bánszegi OxánaAltbäcker Ágnes2013-02-11 12:00:00Epigenetikus hatások a nyúlnál: A méhen belüli pozíció következményei2013-03-21
Bányai FanniDemetrovics ZsoltKirály Orsolya2021-04-28 11:00:00A videojátékok professzionális (e-sport) és rekreációs használatának pszichológiai háttere2021-06-10
Banyár MagdolnaSonkoly Gábor2012-01-17 15:30:00Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalmtörténeti alkalmazása2012-02-16
Bara ZsuzsannaSzabolcs Éva2010-05-25 09:00:00Tanári sorsok, tanári karrierek. A VI. ker reáliskola tanárainak prozopográfiai vizsgálata2010-06-08
Barabás KlaudiaJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)2008-09-29 14:00:00A gonadális szteroidok és az immunológiai kihívás hatása az ERK1/2 foszforilációra az egér központi idegrendszerében in vivo2008-11-06
Baracsi ÁgnesGolnhofer Erzsébet2011-05-23 15:00:00Pedagógusok személyes és társas kompetenciái2011-09-15
Baracskay PéterJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)2013-09-13 13:00:00A hídi formatio reticularis aktiváló hatásának szerepe a tudatos állapot fenntartásában2013-12-11
Baran AdalbertHetényi Zsuzsa2010-11-29 14:00:00Hatalom és személyiség a 20. századi háborús irodalomban2011-03-17
Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet)Zoltán András2010-06-23 11:00:00Magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás: Hungarizmusok a magyar-ukrán (ruszin) nyelvhatáron (irodalmi művek alapján)2010-09-30
Barankai NorbertVattay Gábor2017-06-12 10:00:00Sztochasztikus modellek komplex rendszerekben2017-10-12
Bárány TiborKelemen János2012-01-24 16:00:00Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok2012-02-16
Bárány ZsófiaErdődy Gábor2018-02-21 14:00:00Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója2018-03-08
Baranyai KláraTél TamásNéda Zoltán2015-12-14 13:00:00Nem-hagyományos értelemben vett modern fizika a középiskolában2016-03-03
Baranyai ZsuzsaBősze Szilvia2017-09-28 14:00:00Antimikobakteriális hatóanyagok és konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata2018-03-08
Baranyi Tamás PéterBúr Gábor2018-07-02 16:00:00Magyar külpolitika a nemzetközi enyhülés időszakában, 1965-19752018-09-27
Baranyiné Kóczy JuditTolcsvai Nagy Gábor2014-07-10 10:00:00A magyar népdal térszemantikai megközelítése2014-09-18
Bárányos BernadettGellér Balázs2020-06-19 10:00:00A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. Büntető bíróságok az alapjogi követelmények és a dogmatika szorításában2020-08-06
Bárányos Bernadett MáriaGellér Balázs2020-03-19 13:00:00
elmarad(t)
A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. Büntető bíróságok az alapjogi követelmények és a dogmatika szorításában
Baráth ÁronPorkoláb Zoltán2019-03-20 12:00:00Towards Safer Programming Language Constructs2019-04-04
Baráth DánielHajder Levente2019-12-05 14:30:00Affine Correspondences and their Applications for Model Estimation2020-02-13
Baráth KatalinGyáni Gábor2013-06-19 10:00:00Történészi identitáskonstrukciók 1947-19682013-09-12
Barati AndrásSzántó Iván2021-02-18 09:00:00Royal decrees of the Nādirids, Durrānīs and Zands from the Āstān-i Quds-i Rażawī of Mashhad2021-03-19
Barcza GergelyLegeza Örs2015-01-29 11:00:00Nonlocal density matrix renormalization group applied to strongly correlated systems2015-03-19
Bárd EditNémeth András2016-04-20 15:00:00Múzeum – az élményszerű tanulás helyszíne – A múzeumpedagógia jelene és lehetőségei2016-07-14
Bárdi ÁrpádBús Imre2015-10-28 10:00:00A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében2015-12-03
Bárdos DánielZemplén Gábor2020-12-15 10:00:00Kinek az ortodoxiája? - a megszakított egyensúly korai története (1971-1980)2021-03-19
Baricza ÁgnesBajnóczi BernadettSzabó Csaba2017-12-06 14:30:00Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján2018-03-08
Barna AttilaMezey Barna2010-11-16 17:30:00AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BŰNTETTEKRŐL ÉS VÉTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 1878. ÉVI 5. TÖRVÉNYCIKK ELŐZMÉNYEIRE ÉS MEGALKOTÁSÁRA2010-12-09
Barna IldikóSzékelyi Mária2009-06-11 12:00:00Jogfosztottság, asszimiláció, emancipáció … s megint elölről. A magyar és orosz zsidóság társadalomtörténeti és empirikus szociológiai összehasonlító elemzése2009-08-27
Barna JánosVellainé Takács Krisztina2013-05-13 11:00:00A sejtes stressz-választ szabályozó genetikai útvonalak integrációja Caenorhabditis elegansban2013-09-12
Barna JuditKalicz Nándor2012-04-18 14:00:00A lenygeli kultúra kialakulása a Délnyugat-Dunántúlon2012-05-03
Barna ZsófiaVargha Márta2016-07-12 09:00:00Legionella kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben2016-10-13
Barnaföldi Gergely GáborLévai Péter2006-02-13 11:00:00Cronin-effektusok nagyenergiás nehézion-ütközésekben2006-06-22
Barócsiné Kirilova SztefkaNikolov Marianne2008-10-29 09:30:00The Role of Cooperation in Pre-service Teacher Education2009-01-29
Barra MáriaGósy Mária2015-02-23 10:00:00A beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők összefüggései a közvetlen emberi kommunikációban2015-03-19
Bársony MártonKállay Géza (1959-2017)2016-06-24 16:00:00Shakespeare's clown - The decarnivalization of the world in three of his dramas2016-07-14
Barta András PálHorváth Gábor2007-12-20 10:00:00Biooptikai és légköri optikai jelenségek vizsgálata geometriai optikai és képalkotó polarimetrikus módszerekkel2008-02-07
Barta DánielVasúth Mátyás2020-06-29 10:00:00Astrophysical sources and fast prediction of gravitational waves: Radial pulsation of compact stars, surrogate-model representation of signals and their propagation in interstellar medium2021-03-19
Barta GabriellaHorváth Erzsébet2016-12-16 14:30:00Analysis of secondary carbonates from the young loess-paleosol sequences of the Carpathian Basin – especially regarding their paleoenvironmental role2017-03-09

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )