Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Rácz IstvánBagoly Zsolt2021-06-17 12:00:00Gammakitörések és kozmikus környezetük
Zoltán Dominika GyöngyvérKroó Katalin2021-05-17 10:00:00A véletlenszerűség poétikája Csehov elbeszéléseiben (problématörténet - elmélet - szövegértelmezés)
Bakonyi Viktória JuditIllés Zoltán2021-05-27 09:30:00Valós-idejű oktatási alkalmazások okoseszközök használatával
Nagat Ibrahim Ahmed Al SananiHassan Elsayed2011-11-28 09:00:00Development of basic education in Yemen
Ujszegi JánosHettyey Attila2021-06-25 10:00:00Kétéltűek kémiai védekezésének evolúciós ökológiája –kölcsönhatások mikrobák és a természetes immunrendszer első védelmi vonala között
Vágási TündeNémeth György2021-05-19 10:00:00A pannoniai katonaság vallási feliratai a principátus korában
Nagy AdriennPerczel András2020-03-13 13:00:00
elmarad(t)
C-3 epimer cukoraminsavak és új típusú foldamereik szintézise, szerkezetvizsgálata
Pásztói BalázsIván Béla2021-06-24 14:00:00Synthesis and characterization of polyisobutylene- and polyoxazoline-based functional polymers
Konkoly Dániel ZoltánBónus Tibor2021-09-02 15:00:00A hang kísértetei. A hangot reprodukáló technikai eszközök és a lírai hang konstellációi a XX. század első harmadának magyar költészetében
Vinczéné Gulyás BorbálaGalavics Géza2013-05-09 16:00:00Egy "magyar Zeuxis" Bécsben. Bocskay György (1510 k.-1575) kalligráfus tevékenysége
Taricska NóraPerczel András2021-06-22 14:00:00Minifehérjék előállítása és térszerkezet-vizsgálata
Szénásiné Steiner RitaM. Nádasi Mária2007-10-16 14:00:00Az önálló tanulói szokások kialakítása az idegennyelv-oktatásban
Tóthné Borbély ViolaKálmán Anikó2021-06-23 15:00:00Innovatív felnőttképzési és emberi erőforrás modellek a hazai járműiparban: igények és megvalósítás
Slíz JuditSüli Áron2020-03-16 11:00:00
elmarad(t)
A Föld-Hold rendszer L5 Lagrange-pontja körüli Kordylewski-porhold kaotikus dinamikája és képalkotó polarimetriája
Hasulyó-Pintz KatalinFrank Tibor2021-09-09 14:00:00Identity Preservation and Diaspora Relations in the USA: the Hungarian Community of New Brunswick, New Jersey
Csondor KatalinErőss AnitaKovács József2021-09-13 16:00:00A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos folyamatok összefüggései
Hubai GergelyHirsch Tibor2016-05-06 14:00:00
elmarad(t)
The Treatment of Artistic Integrity in the American Film Industry
Egres DorottyaZemplén Gábor2021-09-10 14:00:00Makroszkóp alatt Paks II vitája: argumentatív stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában
Molnár Eszter EdinaSzívós Erika2021-06-14 14:00:00Mobilizáció, társadalom és háborús közeg: Magyar értelmiségiek szerepvállalása, személyes attitűdjei és lelki tapasztalatai az I. világháború idején
Bárányos Bernadett MáriaGellér Balázs2020-03-19 13:00:00
elmarad(t)
A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. Büntető bíróságok az alapjogi követelmények és a dogmatika szorításában
Ujházy NoémiBiró Marianna2021-05-27 09:30:00Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna-Tisza közi mintaterületeken
Kostyál LászlóKontha Sándor2013-10-15 14:00:00Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) élete és művészete
Perger KrisztinaFrey SándorTóth L. Viktor2021-09-16 09:00:00Rádiósugárzó aktív galaxismagok a korai Univerzumban
Szöllősi IzabellaMarton Klára2021-06-18 15:00:00A post-stroke afázia neurokognitív vizsgálata: Nyelvi és nem nyelvi kognitív kontroll funkciók összehasonlítása
Miklós MartinaBalázs Judit2021-03-01 14:00:00A fizikai aktivitás szerepének vizsgálata figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar diagnózisú gyermekek körében
Lehr JánosLudassy Mária2021-06-16 14:00:00The Philosophy of Property from the English Revolution until the Napoleonic Wars
Pári EditKiss Éva2021-09-20 10:00:00Experimental investigation of the interaction of bioactive materials with model membranes
Kovácsné Kis ViktóriaDódony István2005-04-20 10:00:00Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon
Mann JolánLukács István2020-03-23 14:00:00
elmarad(t)
Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában
Máté ZoltánSzabó Gábor2021-05-27 10:00:00Transzgenikus egérmodellek előállítása a kolecisztokinint kifejező neuronpopulációk jelölésére és vizsgálatára
Novodárszki Gyula TiborDibó Gábor2020-03-18 10:00:00
elmarad(t)
A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
Soós ZsoltTausz Katalin2008-06-24 10:00:00
elmarad(t)
Helyes irányelv vagy tévút? A közszolgáltatások kistérségi koncentrációját ösztönző reform jóléti szolgáltatásokra gyakorolt hatása a téti kistérségben
Blázsik ZoltánSzőnyi Tamás2020-03-23 16:00:00
elmarad(t)
Graphs and finite geometries
Lengyel LeaGyőri PéterSomlai Péter2021-05-31 14:00:00Hajléktalan nők -- Életutak és nemi identitás
Lévai Ruth KarinBengi László2020-10-19 10:00:00To find in infinity something new: the concept of truth in four works by Anette von Droste-Hülshoff, Harriet Beecher Stowe, F.M. Dostoevsy and Georges Bernanos
Harasztos ÁgnesFriedrich Judit2021-06-18 13:00:00The Postmodern Baroque: Bruce Chatwin's Utz and British Fiction on East-Central Europe at the Time of the 1989 Political Changes
Csuka BotondRadnóti SándorSzécsényi Endre2020-03-24 14:30:00
elmarad(t)
The Teleology of the Aesthetic in the British Enlightenment
Horváth-Bui Mai KhanhKátai Imre2021-07-02 09:00:00Arithmetical functions with applications of Maple
Pongorné Kirsch KláraReményi Attila2021-09-20 15:00:00Non-canonical interactions of the Mitogen Activated Protein(MAP) kinases
Omar Khaled El DeebBajnok Zoltán2013-05-17 13:00:00
elmarad(t)
Lee-Yang model in presence of defects
Surányi RáchelBarna Ildikó2019-11-13 13:00:00
elmarad(t)
“When in Rome, do as the Romans do” – what makes Hungarian Jews stay in or leave Israel?
Sandil SiratZáray Gyula2021-09-24 10:00:00Impact of arsenic-contaminated irrigation water on vegetables
Zsiborás GáborGörög Ágnes2021-06-07 10:00:00A Dunántúli-középhegység felső-pliensbachi– alsó-bajoci foraminiferáinak taxonómiai, biosztratigráfiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata
Páli Gábor JánosKozsik TamásPop F. Horia2014-09-23 13:00:00
elmarad(t)
Functional Modelling of Operating Systems
Szegedy-Maszák ZsuzsannaPeternák Miklós2020-03-17 09:30:00
elmarad(t)
Barabás Miklós és a fényképészet
Dobai Attila MarceliánNemes-Nagy József2021-06-02 09:00:00A szakrális tér dimenziói. Budapest szakrális térszerkezetének egyes aspektusai.
Rill Róbert AdrianKozsik TamásPop F. Horia2021-09-29 13:30:00Towards Human-in-the-Loop Cyber-Physical Systems
Boldog-Bernát IstvánSzilágyi Márton2021-06-21 15:00:00A 19. század elejének írói kapcsolatrendszere Magyarországon: Kisfaludy Károly levelezése
Hantó RékaBóna Judit2020-03-19 15:00:00
elmarad(t)
Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai
Hajnal MártonDarida Veronika2021-06-23 14:00:00Rendhagyó testek a XX. és XXI. századi színházi diskurzusokban
Palkóné Tabi KatalinGéher István (1940 - 2012)2010-03-12 14:00:00
elmarad(t)
A Hamlet színházi szövegkezelésének posztmodern paradigmaváltása
Balázs GergelyHerczeg GáborTörök János2020-03-26 13:30:00
elmarad(t)
Kolonizáció és adaptáció stygobiont fajoknál
Steckel ArnoldSchlosser Gitta2021-06-28 14:00:00Detailed tandem mass spectrometric investigation of citrullinated peptides for proteomics applications
Vargay AdriennBányai Éva2020-03-24 10:00:00
elmarad(t)
Coping with breast cancer and patient's experience of psychological interventions: a longitudinal study
Harlov-Csortán MelindaErdősi PéterFejérdy Tamás2021-06-25 09:00:00The introduction of the notion cultural heritage and heritagization in Hungary (1957-2015) Critical analysis of Hollókő and Fertő/Neusiedlersee through the lens of heritagization
Surányi OlivérSiklér FerencVeres Gábor2021-06-28 15:00:00Study of central exclusive processes and forward neutrons with the CMS detector
Lehoczki FanniFaragó Tamás2021-06-29 13:00:00Domestic dogs’ (Canis familiaris) sensitivity to conspecific, heterospecific and artificial contact calls
Ster AndrásCsörgő Tamás2008-02-21 10:30:00Showers of forward scattered particles in the PHENIX Zero Degree Calorimeter and a hydrodynamical description of central heavy ion collisions
Goldschmidtné Gőz ViktóriaPerczel András2020-03-27 11:00:00
elmarad(t)
Új β-cukoraminosavak előállítása és beépítése foldamerekbe
Záhonyi-Ábel Márk FerencVajdovich Györgyi2020-04-07 10:00:00
elmarad(t)
Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszakban
Meszéna TamásTél Tamás2021-06-29 15:00:00Nemlineáris jelenségek tanítása a középiskolában
Pomázi BenceKugler Nóra2021-06-25 10:00:00A -nak / -nek rag poliszémiája
Pintér BorbálaSzegedy-Maszák Mihály (1943–2016) †2013-11-20 16:00:00Levél a regényben. A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében
Radák JuditPassuth Krisztina2013-10-17 10:00:00Vajda Lajos Pepita füzetei
Verőné Jámbor NoémiSzabolcs ÉvaSchaffhauser Franz2010-06-14 16:00:00
elmarad(t)
Az intézményes nevelés és oktatás szerepe a prostitúció és emberkereskedelem megelőzésében
Bors AndrásVáradi András2007-11-21 14:00:00
elmarad(t)
Monogénes recesszív betegségek molekuláris genetikai és populációs vizsgálatai
Fazekas Emese AlexandraDobolyi ÁrpádPogány Ákos2021-06-30 14:00:00The neurogenetic background of parental care
Gruiz MártonTasnádi Péter2009-05-28 14:00:00
elmarad(t)
A nemlineáris jelenségek és a káosz oktatásának bevezetése az egyetemi alapkollégiumokba és a középiskolákba
Ziegler ÁgnesMarosi Ernő2012-12-18 14:00:00A brassói evangélikus főtemplom (Fekete templom) 18. századi újjáépítése. Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben
Gondor Orsolya KingaSzalai Gabriella2017-03-20 11:00:00
elmarad(t)
Az exogén szalicilsav hatása az endogén szalicilsavszintre és rokon vegyületeire búzában és kukoricában stresszkörülmények között
Buchman TzipiSchmelowszky ÁgostonUrbán Róbert2021-05-27 16:30:00The subjective experience of people coping with mental illness
P. Szabó DénesKéri László2020-09-16 14:30:00A magyar rendszerváltás és az 1989 óta végbement hatalmi viszonyok átrendeződésének reprezentációja egész estés játékfilmekben
Nádasi EszterHermann VeronikaLáng Benedek2021-06-29 09:00:00Az orvosi hatalom reprezentációja az amerikai kórházsorozatokban: a sebészeti innovációk ábrázolásának elemzése
Dúzs BrigittaSzalai István2021-06-25 15:00:00Nonlinear reaction–diffusion patterns at antagonistic concentration gradients
Csúr Gábor AttilaMasát AndrásGergye László2021-05-27 10:00:00A történelmi regény alakváltozatai a második ezredforduló utáni skandináv irodalomban
Trentinné Benkő ÉvaVámos Ágnes2013-07-09 10:00:00
elmarad(t)
A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés
Banerjee AmitayuKomjáth Péter2021-06-28 13:00:00Combinatorial properties and dependent choice in models where the axiom of choice fails
Major AndreaRemzső Tibor2008-03-12 14:30:00Információ szemléltetése
Forczek ÁkosBoros GáborSzegedi Nóra2021-05-26 12:00:00"Jótékony könyörtelenség". A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentálfilozófiai fordulatig
Dencs ZoltánRegály ZsoltSándor Zsolt Mózes2021-06-01 10:00:00Bolygók és törmelékkorongok gravitációs kölcsönhatásai
Fóris ÁkosKrausz Tamás2021-06-30 10:00:00A magyar megszálló politika a szovjet területeken 1941-1944
Tajkov ZoltánKoltai JánosOroszlány László2021-06-03 14:00:00Hibrid nanorendszerek elméleti vizsgálata
Panka DánielCzigányik Zsolt2021-06-30 10:00:00Privacy, surveillance and transparency in science fiction literature
Targubáné Rendes KatalinBodzsár Éva2012-05-21 13:00:00
elmarad(t)
A nemi érés és a csontfejlettség közötti kapcsolat vizsgálata 10-16 éves magyar gyermekekben
Stumphauser TímeaIván Béla2021-06-10 15:00:00Poli(N-vinil-imidazol) alapú amfifil és poli(ionos folyadék) kotérhálók előállítása és tulajdonságaik feltérképezése
Lehman MiklósKampis György2008-07-04 10:00:00
elmarad(t)
Konzervatív és dinamikus struktúrák az elme szerveződősőben
Zipernovszky Kornél FerencFedermayer Éva2021-07-02 10:00:00The role of jazz in shaping identiy politics: examining intercultural influences from the beginning of the jazz age till the outbreak of the Second World War
Csukás Károly ZoltánRácz István2021-07-12 14:00:00Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben
Kolonits TamásCzigány ZsoltGubicza Jenő2021-07-13 14:00:00Elektrokémiai úton leválasztott nikkel nanoszerkezetek kialakítása és jellemzése
Tóth KárolyTímár Árpád2013-10-18 10:00:00A hódmezővásárhelyi művészcsoport
Vadas RékaBács Tamás2021-05-31 10:00:00Temple Laboratories in Graeco-Roman Egypt
Dravecz GabriellaInzelt György2009-05-25 10:00:00
elmarad(t)
Study of the phase equilibria in the ternary systems X2O-Li2O-Nb2O5 (X=Na, Rb, Cs), single crystal growth and characterization of LiNbO3
Misetics BálintVáradi Balázs2021-06-03 10:00:00A lakásfenntartáshoz kapcsolódó pénzbeli ellátások és egyéb társadalompolitikai eszközök kritikai elemzése
Ribli DezsőCsabai István2021-06-08 14:00:00Mesterséges neurális hálózatok alkalmazása és elemzése adatintenzív tudományos problémákban
Nagy Nóra ZsuzsannaKiss Éva2021-06-11 10:00:00Plymer based coloidal drug carriers for hydrophobic drug agents
Loványi EszterPerlusz Andrea2020-09-04 16:00:00A segítőkutyák szerepe a társadalmi integrációban – egy emancipatív kutatás eredményei
Vass Anna JohannaSebestyén György2021-06-04 10:00:00Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára
Csoma LajosBartha Eszter2021-07-12 11:00:00A munkástanácsok 1918-1919 forradalmában
Gyuris KataFriedrich Judit2021-06-02 16:00:00Cruel Geographies: Writing Violence in Contemporary African Fiction
Szűcs ÁgotaTankó Gyula2021-03-05 10:00:00Reading English for Academic Purposes: A case study on the reading processes of first year EFL learner BA students

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )