Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Szigeti BalázsKállay Géza (1959-2017)2015-01-23 16:00:00„We'll hear a play tomorrow.” Aspects of Pre-Performance Criticism in Reading Shakespeare's Hamlet and Macbeth2015-03-19
Sazdovska JasminaKároly Krisztina2009-06-17 14:30:00„The Intentionality Model of Presentations: Towards a Speech Act and Genre Analysis of Business Presentations”2009-08-27
Nyúl BoglárkaKende Anna2021-05-20 16:00:00„No means no” Rape myths acceptance and the perception of rape2021-06-10
Vályi RékaVajda Júlia2010-04-29 15:00:00„Miért segítenek a segítők?” Az altruizmus jelensége a szociális munkában2010-06-08
Gombor AnitaOláh Attila2010-03-05 10:00:00„Burnout in Hungarian and Swedish Emergency Nurses: Demographic Variables, Work-Related Factors, Social Support, Personality, and Life Satisfaction as Determinants of Burnout”2010-04-28
Szőke AndreaHalász Gábor2009-06-17 15:00:00„Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban (A gazdasági szaknyelvhasználat és az íráskészség)”2009-08-27
Kovács LászlóBalázs Sándor2009-02-03 11:00:00„Az egri püspökség területén működő ciszterci rend gimnáziumi nevelő-oktató munkájának történeti kérdései a XIX-XX. században2009-03-12
Haffner OrsolyaBárdos György2020-06-12 14:00:00„Az állásinterjú új modellje: Pályázók stressz szintjének személyiségjegy alapján történő vizsgálata2020-08-06
Kövér ÁrminDávid Gergely2020-10-07 10:00:00„All eyes and ears”: Investigating foreign language users’ Performance in listening comprehension and audio-visual comprehension2021-03-19
Németh Zoltánné Lőrincz ZsuzsannaDarvas Ágnes2019-06-24 14:00:00„Alapvetően nem változott semmi” Egész napos iskola vagy egész nap az iskolában?2019-09-26
Nagy MártaFalus Iván2009-06-23 10:00:00„A Kodály koncepció gyakorlati alkalmazásának pedagógiai hatásvizsgálata”2009-08-27
Hadnagy JózsefSzilágyi Klára2009-06-23 11:00:00„A csoportmunka oktatásának sajátosságai a hazai szociálpedagógus képzésben”2009-08-27
Surányi RáchelBarna Ildikó2019-11-13 13:00:00
elmarad(t)
“When in Rome, do as the Romans do” – what makes Hungarian Jews stay in or leave Israel?
Fishman LioraFalus Iván2008-10-31 08:00:00’To Teach Gifted Students’ Teaching the Gifted and Its Significance for Teachers Who Teach in Gifted Classes in Regular Schools2009-01-29
Stengel CamilleLévay Miklós2016-02-29 10:00:00’Chiks on the Corner’ in Budapest. Visualising Harm and Harm Reduction at a Women-Only Syringe Exchange Programme2016-12-15
Banchenko AleksandraKroó KatalinNagy István2020-12-14 10:00:00ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ2021-03-19
Smirnov IvanPátrovics Péter2017-10-17 12:00:00ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ В ПРОЦЕССЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМОВ)2017-11-23
Vörös ZsófiaPalágyi Tivadar2015-11-09 16:00:00«SARIIEZ VOUS MON LANGAGE PARLER?» COMMUNICATION INTERETHNIQUE DANS LES CHANSONS DE GESTE DE LA CROISADE2015-12-03
Németh LindaPalágyi Tivadar2020-04-30 10:00:00« Voient les bestes » La faune onirique de littérature française du XIe au XIVe siècle2020-08-06
Takács EszterJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)2012-10-05 14:00:00Zselatinázok aktivitásának vizsgálata különböző epilepszia modellekben - az MMP-9 lehetséges szerepe az aktivitás függő homeosztatikus plaszticitásban2012-12-13
Gráczi Tekla EtelkaGósy Mária2013-01-29 10:00:00zörejhangok akusztikai fonetikai vizsgálata a zöngésségi oppozíció függvényében2013-03-21
Mehdi HasanHorváth István Tamás2009-12-15 14:00:00Zöld katalitikus rendszerek vizsgálata és alkalmazása2010-02-18
Seres András TamásHorváth Ákos (MET)2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
Ignácz ÁdámPintér Tibor2013-06-18 16:00:00Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban2013-09-12
Sófalvi EmesePukánszky Béla2017-06-06 12:00:00Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban 1819-1869 között2017-10-12
Kiss HenriettSzabolcs ÉvaBodnár Gábor2020-11-26 11:00:00Zenehallgatás az általános iskolai ének-zene órákon az 1960-as években2021-03-19
Horváth AttilaNavracsics Tibor2017-06-26 13:00:00Zárt vagy nyitott? A pártok versenyének struktúrája a visegrádi államokban (1990–2015)2017-10-12
Ritoók ÁgnesBenkő Elek2010-06-25 14:00:00Zalavár-Vársziget az Árpád-korban. A régészeti kutatások eredményei2010-09-30
Kiss ZsuzsannaKövér György2012-05-29 11:00:00Zala megye nyilvánossága a neoabszolutizmus korában2012-07-17
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Szabó Gyula IstvánBenczúr András id.2014-12-05 14:00:00XML és Félig-Struktúrált Adatbázisok Függőségei2014-12-18
Wu QiaoxiaAlbert Ágnes2020-08-07 10:00:00Written performances and flow experiences of Chinese students studying in Hungary and China across different tasks2020-11-23
Sepsei MihályBrdar-Szabó Rita2008-04-23 10:30:00Wortbildung des Adjektivs im Übergangsbereich zwischen Komposition und Suffigierung im Sprachvergleich Deutsch-Ungarisch2008-06-12
Wiesenmayer Anita TeodóraSarbu Aladár2012-12-14 14:00:00Words Embedded in Music. A Musical Approach to Some Representative Twentieth-Century Literary Texts.2013-03-21
Csontos TamásNewson Mark2018-01-24 10:00:00Word order and passivization in English and German: A Syntax First Alignment Approach2018-03-08
Pintér BalázsLőrincz András2019-02-01 16:30:00Word meaning for open domain dialogue systems2019-04-04
Nagy AndreaHalácsy Katalin2014-07-07 17:00:00Women, Words an Violence in Old English Poetry2014-09-18
Assedou Mazal ShiraBábosik István2012-01-13 14:00:00Women as educational leaders in comprehensive and technological-vocational high schools and their impact on school life2012-02-16
Nyírő GáborMárialigeti Károly2010-04-26 11:00:00Wolbachia pipientis baktériumok szimbiózisa gerinctelenekkel: Mikrobiális molekuláris taxonómia vizsgálatok2010-09-30
Mészáros ZsoltLénárt TamásSzegedy-Maszák Mihály (1943–2016) †2016-12-16 15:00:00Wohl-nővérek munkássága: irodalom, sajtó, szalon2017-03-09
Szabó Imre LászlóKelemen János2007-11-05 15:00:00Wittgenstein filozófiai vizsgálódásai2008-02-07
Neumayerné Streitman KrisztinaKlaniczay Gábor2011-11-02 10:00:00William Kemp: A Comic Star in Shakespeare's England (William Kemp: egy komikus sztár Shakespeare Angliájában2011-12-08
Kárpáti Attila IstvánCsorba László2018-03-06 14:00:00Wesselényi Miklós kapcsolatrendszere2018-06-01
Kárbin ÁkosErdődy Gábor2015-02-10 11:00:00Wekerle Sándor és az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései 1889-1893. Döntéshozatal és megvalósítás2015-03-19
Gede MátyásGyörffy János2010-06-11 10:00:00Webkartográfia és geoinformatika a térképészeti örökség védelmében2010-09-30
Péri-Nagy ZsuzsannaHalácsy Katalin2014-05-09 17:00:00Vox, Imago, Littera: Nicholas Love's "Mirrour or the Blessed Life of Jesu Criste2014-06-12
Pallinger ÁgnesSas Bernadette2010-06-18 14:00:00Vortexdinamika erősen anizotrop magashőmérsékletű szupravezetőkben2010-09-30
Dávid AndreaRatzky Rita2012-05-25 11:00:00Vörösmarty elfelejtett drámái2012-07-17
Gál Blanka AlexandraFarkas János2020-06-24 09:30:00Vonalas létesítmények és egyéb antropogén zavarások hatása a vízi ökoszisztémára, különös tekintettel az ott élő makroszkopikus vízi gerinctelenekre2020-08-06
Boross PéterPályi András2019-01-10 14:00:00Völgy szabadsági fok klasszikus és kvantumbitekben2019-04-04
Len AdélRosta László2010-06-25 13:00:00Volfrám huzalok vizsgálata kisszögű neutronszórással2010-09-30
Tóth ArnoldKüllős Imola2013-05-27 09:00:00Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században2013-09-12
Tamás PéterBengi László2021-02-26 14:00:00Vladimir Nabokov Lolita című regényének etikai olvasatai2021-06-10
Törley GáborSzlávi Péter2014-06-17 14:00:00Vizualizáció a Programozástanításban2014-09-18
Pajorné Kugelbauer IdaHunyady Györgyné2014-03-10 12:00:00Vizuális nevelés a Waldorf Iskolában – A rajzi képességek fejlődése és fejlesztése, egy longitudinális vizsgálat tükrében2014-06-12
Varga S. KatalinVarga Katalin2012-04-13 10:00:00Vizuális imaginatív szinkron2012-07-17
Holecz MargitBartha Csilla2019-12-19 15:00:00Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben - Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás lehetőségei2020-02-13
Strohner JózsefKárpáti Andrea2008-02-04 13:00:00Vizuális aktivitás kompetencia2008-04-03
Uhrin AndrásSztanó Orsolya2012-02-10 09:15:00Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a késő-miocén Pannon-tó egyes részmedencéiben2012-05-03
Zsélyné Ujvári MáriaLáng Győző2006-04-21 14:00:00Vizsgálatok elektrokémiai szempontból különleges tulajdonságokkal rendelkező rendszerekben2006-06-22
Magyarné Fazekas ÁgnesCs.Czachesz ErzsébetBarkó Endre2014-05-08 14:00:00Vizsgálatok 15-16 éves tanulók olvasási és médiahasználati szokásairól2014-06-12
Kovács PéterNováky Béla2010-01-05 11:00:00Vízjárástípusok és a vízjárás stabilitása a Duna vízgyűjtőterületén2010-02-18
Molnár ÁkosSzentesi Árpád2015-02-16 10:00:00Vizesélőhely-rekonstrukciókon végzett természetvédelmi kezelések hatásai vízibogár-közösségekre2015-03-19
Mile ViktóriaPusztai László2011-01-19 14:30:00Vizes cézium-halogenid oldatok szerkezetvizsgálata2011-03-17
Szilágyi Emőke RitaHorváth IvánKiss Farkas Gábor2013-06-28 14:00:00Vitéz János mecenatúrája. Johannes Tröster és az 1450-es évek2013-09-12
Schmidtmayer RichárdDraskóczy István2016-04-27 14:30:00Vitány, Gesztes, Tata, Gerencsér várai és uradalmai a késő középkorban2016-05-19
Nagy Piroska MáriaJuhász András2008-06-02 14:30:00Viszkoelasztikus szerkezeti polimerek tömbi és felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata benyomódási méréstechnikával2008-09-04
Sulykos IstvánCzigler István2017-09-19 11:00:00Visual mismatch negativity to elementary stimulus features2017-11-23
Renner ZsuzsannaNégyesi Mária2012-05-25 10:00:00Visnnu Varaha (Vadkan) avatārája az indiai szövegekben és művészetben2012-07-17
Urszán Tamás JánosTörök JánosHerczeg Gábor2016-01-26 10:00:00Viselkedési konzisztencia vizsgálata az erdei békán (Rana dalmatina)2016-05-19
Horváth GergelyHerczeg Gábor2017-12-15 13:00:00Viselkedési konzisztencia gyíkoknál: kapcsolat minőségjelző bélyegekkel és releváns környezeti változókkal2018-03-08
Peragovics ÁgnesMálnási Csizmadia András2015-02-02 15:00:00Virtual affinity fingerprints in drug discovery: The Drug Profile Matching method2015-03-19
Sárdi RudolfFarkas Ákos2014-07-10 10:00:00Világok és másvilágok Vladimir Nabokov műveiban2014-09-18
Kiss IlonaSzilárd Léna2011-12-12 11:00:00Világkép és regényforma Bulgakov művészetében2012-02-16
Seresi MártaHorváth Ildikó2017-02-09 14:00:00Videókonferencia a konferenciatolmácsolás oktatásában: a közvetítő médium hatása a tolmáccsal bővített kommunikációs helyzetre, valamint a pedagógiai folyamatra2017-03-09
Csurgó BernadettKovách Imre2011-10-14 14:00:00Vidéken lakni és vidéken élni” A városból vidékre költözők vidékreprezentációja, mindennapi élete és hatásuk a vidék átalakulására: a város környéki vidék2011-12-08
Z. Papp ZsuzsannaFábri György2020-01-07 10:00:00Victims and Dialogue Processes in Conflict and in Restorative Justice2020-02-13
Verderber ÉvaSzivák Judit2019-12-19 11:00:00Vezető profilú mesterpedagógusok reflektivitása2020-02-13
Kerkovits Krisztián AndrásKlinghammer István2018-12-20 13:30:00Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken2019-04-04
Darázs LénárdKisfaludi András2006-11-07 16:00:00Vertikális kartellek2006-11-28
Nagy Csongor IstvánKirály MiklósDarázs Lénárd2009-01-07 14:00:00Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei a magyar jogban2009-01-29
Horváth AndrásDarázs Lénárd2016-04-07 10:00:00Versenyjogi kártérítési igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre2016-05-19
Dávid ÁkosKozma László2013-09-26 10:00:00Verification of Computer-Based Software with Model Checking2013-12-11
Horpácsi DánielHorváth Zoltán2019-01-17 10:30:00Verification and Application of Program Transformations2019-02-07
Csiszár VillőTusnády Gábor2009-03-23 11:15:00Véletlen permutációk statisztikai vizsgálata2009-06-11
Backhausz ÁgnesMóri Tamás2013-06-17 11:00:00Véletlen gráfok vizsgálata martingáleméleti módszerekkel2013-09-12
Vladár PéterKériné Borsodi Andrea2008-12-18 13:00:00Velencei-tavi nádasállományok rizoszférájának anaerob Clostridium és szulfátredukáló baktérium közösségei2009-01-29
Huber DánielSzigetvári Péter2008-02-29 14:00:00Velars and Processes: Their Treatment in Phonological Theory2008-04-03
Mészáros AndreaKónya Anikó2018-06-22 14:00:00Végrehajtó funkciók specifikus nyelvi zavarban és fejlődési diszlexiában2018-09-27
Wágner FerencPalla László2010-09-10 15:00:00Végesméret-effektusok kétdimenziós kvantumtérelméletekben2010-10-20
Kovács PéterCsikor Ferenc2008-06-23 11:15:00Véges sűrűségű és hőmérsékletű, erősen kölcsönható anyag vizsgálata királis kvarkmodellben2008-09-04
Hegedűs ÁrpádBalog János2004-06-15 10:00:00Véges méret effektusok vizsgálata kétdimenziós integrálható kvantumtérelméletekben Termodinamikai Bethe Ansatz technikával2004-10-14
László Laura CsengelleSomlyó Bálint2020-06-04 13:00:00Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma2020-08-06
Lukácsi PéterHarmathy Attila2017-11-28 10:00:00Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma2018-03-08
Szegedi MónikaRuzsa Ferenc2018-12-17 14:00:00Vaszubandhu "Abhidarma-kóá"-ja: ontológia és kozmológia2019-04-04
Silling LédaSzilágyi Miklós2014-03-27 12:00:00Vásárok és vásározók a szerbiai Vajdaságban2014-06-12
Pap Ildikó KatalinTakács Miklós2017-12-08 14:00:00Vas megye 9-12. századi településeinek kerámiája2018-03-08
Völgyesi LeventeMezey Barna2008-10-15 14:00:00Városi alkotmányosság az újkori Magyarországon2008-11-06
Muránszky GáborZáray Gyula2012-02-17 14:00:00Városi aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése2012-05-03
Döbrönte Katalin AndreaForman Balázs2018-12-18 14:00:00Városhierarchia vizsgálat a közép-európai térben a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján2019-04-04

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )