Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Péter LászlóLáng Győző1995-08-22 10:00:00Gyorshűtéssel előállított amorf Ni81P19 és Fe83P17 ötvözetek elektrokémiai és korróziós vizsgálata1995-12-13
Balog ErikaFidy Judit1998-04-07 10:00:00A spektrális "hole burning" módszer alkalmazása fehérjék szerkezetvizsgálatában1998-06-22
Velledits FelicitaszHaas János1998-12-09 11:00:00A bükki középső és felső triász rétegtani korrelációja és fejlődéstörténeti elemzése1999-04-22
Antal TbiorRácz Zoltán1998-12-22 10:00:00Transport in classical and quantum spin chains1999-04-22
Málnási-Csizmadia AndrásNyitray László1999-03-04 10:00:00A mizoin regulációs domén1999-10-12
Zsigrai JózsefRácz István1999-05-13 10:00:00A generalized method for constructing perfect-fluid solutions of Einstein's equations1999-10-12
Kis-Petik KatalinFidy Judit1999-05-25 10:00:00Protoklorofillid szerkezeti formák azonosítása növényekben fluoreszcencia spektroszkópia segítségével1999-10-12
Csölle AnitaVarga László1999-11-05 12:00:00Cohesion in Spoken English Narratives1999-12-03
Galántai RitaFidy Judit2000-12-18 10:00:00Porfirinek transzportja a membránok lipid fázisa és a humán szérum albumin között. Vizsgálatok modellrendszereken.2001-02-15
Gráf Zoltán BenedekTörkenczy Miklós2001-06-20 10:00:00Lenght in Metrical Phonology2001-07-05
Báldi KatalinMonostori Miklós2001-10-24 11:00:00Quantitive paleocology, taxonomy and stable isotope composition of Badenian foraminifera (Hungary): subsidence history, ecophenoty pic variation and paleoceanography2002-02-07
Wenszky NóraVarga László2001-12-14 12:00:00Secondary Stress in English Words2002-02-04
Csáki JuditAlmási Miklós2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Sacchi MarcoHorváth Ferenc ✝2002-04-19 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Sacchi MarcoHorváth Ferenc ✝2002-04-29 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Pődör AndreaMárton Mátyás2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Abért MiklósPálfy Péter Pál2002-06-27 14:30:00Product decompositions of groups2002-10-17
Kovács MihályNyitray László2002-07-05 10:00:00Lépésről lépésre - egy molekuláris motor működésének kinetikai megközelítése2002-10-17
Szegedy BalázsPálfy Péter Pál2002-11-19 14:00:00On the sylow and borel subgroups of classical groups2003-02-27
Mucsi ZoltánPerczel András2003-01-20 10:00:00Proteáz-inhibitorok modellezése, szintézise és szerkezetvizsgálata2003-02-27
Csizmadia PéterLévai Péter2003-02-21 13:00:00Nagy energiasűrűségű állapotok kialakulásának elméleti vizsgálata nehézion-ütközésekben2003-05-01
Matolcsi MátéFialowski AliceSebestyén Zoltán2003-04-25 10:00:00Closed Forms and Trotter's Product Formula2003-10-15
Tóth TamásHorváth Ferenc ✝2003-05-12 14:00:00Folyóvízi szeizmikus mérések2003-10-15
Jákli ImrePerczel András2003-05-29 10:00:00Alkalmazott számítástechnikai eszközök a peptidek és fehérjék térszerkezet vizsgálatában2003-10-15
Timár GáborHorváth Ferenc ✝2003-06-24 14:00:00Geológiai folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára2003-10-15
Hantz PéterRácz Zoltán2003-11-03 15:00:00Pattern formation in inorganic reaction - diffusion systems2003-12-17
Medzihradszky ZsófiaMonostori Miklós2003-12-15 10:30:00Antropogén hatások vizsgálata holocén pollendiagramokban. Kis-Balaton és a Tapolcai-medence2004-03-02
Borbás RékaKiss Éva2004-02-16 10:00:00Fehérjék viselkedése kétfolyadékos, kis határfelületi feszültségű rendszerekben2004-03-18
Paál ZsuzsannaSárkány Mihály2004-03-23 14:00:00Urbanizálódó parasztok. A falusi élet mintái Padova környékén a 20. században2004-07-01
Kovács AttilaVörös Lajos2004-05-11 10:00:00A Balaton két legjelentősebb nitrogénkötő cianobaktériumának (Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon flos-aquae) ökofiziológiai jellemzése2004-10-14
Gáspári ZoltánPerczel András2004-06-02 10:00:00Kisméretű szerinproteáz-inhibitorok vizsgálata NMR-spektroszkópiai és bioinformatikai módszerekkel2004-10-14
Hegedűs ÁrpádBalog János2004-06-15 10:00:00Véges méret effektusok vizsgálata kétdimenziós integrálható kvantumtérelméletekben Termodinamikai Bethe Ansatz technikával2004-10-14
Dutkó AndrásMárton Mátyás2004-06-22 10:00:00Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza2004-10-14
Horváth EszterJanda Tibor2004-11-05 13:00:00Alacsony hőmérséklet hatásait befolyásoló tényezők vizsgálata búzában (Triticum aestivum L.) és kukoricában (Zea mays L.)2004-12-16
Fekete Péter ZsoltNagy Béla2005-03-25 10:00:00A sertések választási hasmenéséből származó 2173-as enterotoxikus esherichia coli (ETEC) törzs virulencia plazmidjainak analízise2005-06-23
Kovácsné Kis ViktóriaDódony István2005-04-20 10:00:00Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon2005-10-20
Kovácsné Kis ViktóriaDódony István2005-04-20 10:00:00Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon
Gaparik MihályMonostori Miklós2005-05-06 10:00:00Magyarországi neogén és alsó-pleisztocén Proboscidea maradványok2005-10-20
Munkácsy BélaKarátson Dávid2005-05-06 10:00:00A szélenergia és hasznosításának környezeti vonatkozásai magyarországi példákon2005-10-20
Cser ErikaRing Éva2005-05-25 10:00:00Fejezetek a szegénység kezelésének történetéből a 19. században2005-06-23
Csábi SzilviaKövecses Zoltán2005-06-28 10:00:00Alternative Conceptualization in English and Hungarian Idioms2005-10-20
Zólyomi ViktorKürti Jenő2005-12-14 10:00:00Theoretical investigation of small diameter carbon nanotubes2006-06-30
Balogné Bérces KatalinTörkenczy Miklós2006-01-11 12:00:00Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle2006-03-30
Barnaföldi Gergely GáborLévai Péter2006-02-13 11:00:00Cronin-effektusok nagyenergiás nehézion-ütközésekben2006-06-22
Zsélyné Ujvári MáriaLáng Győző2006-04-21 14:00:00Vizsgálatok elektrokémiai szempontból különleges tulajdonságokkal rendelkező rendszerekben2006-06-22
Zachar Péter KrisztiánHermann Róbert2006-05-14 14:00:00Bécs versus Buda-Pest. Az 1848. őszi nyílt dinasztikus ellenforadalmi fordulat politikai-katonai háttere (okt. 4-dec.16.)2006-11-28
Nagy KatalinFritz József2006-06-01 13:00:00Hydrodynamic limit and equilibrum fluctuation for interacting particle systems2008-02-07
Galambos CsillaMárton Mátyás2006-06-06 10:00:00Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára2006-06-22
Pazonyi PiroskaMonostori Miklós2006-06-15 10:00:00A Kárpát-medence kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata2006-07-13
Mezei MónikaNagy Balázs2006-06-27 12:00:00Egyházi és világi hatalom – püspökök és királyok Tours-i Gergely leírásában2006-09-21
Király AndreaJánosi Imre2006-07-03 15:00:00Hosszútávú korrelációk vizsgálata napi hőmérsékleti adatokban2006-11-28
Eisler ViktorRácz Zoltán2006-09-26 16:00:00Fluctuations in Strongly Correlated Equilibrium and Nonequilibrium Systems2006-11-28
Kecsmár ZsoltMonostori Miklós2006-10-12 10:00:00A tatabányai eocén medence földtani felépítésének és fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei, üledékföldtani és tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján2006-11-28
Tóth JuditNyitray László2006-10-27 10:00:00Functional Characterization of a Novel Myosin and a Novel Myosin Inhibitor2006-11-28
Darázs LénárdKisfaludi András2006-11-07 16:00:00Vertikális kartellek2006-11-28
Czajlik AndrásPerczel András2006-11-27 10:00:00Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel2007-03-22
Némethné Tóth OrsolyaBíróné Nagy Edit2006-12-11 14:00:00Tanulási képességek összehasonlító vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél az iskolaérettség függvényében2007-03-22
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Hanczkó RóbertPerl Miklósné2006-12-22 10:00:00Aminosavak és aminok származékkészítése O-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító értékelése HPLC alkalmazásával2007-03-22
Bencze SzilviaVeisz Ottó2007-01-26 10:30:00Az emelt légköri CO2-koncentráció és egyes környezeti tényezők hatása az őszi búzára (Triticum aestivum L.)2007-03-22
Gayer ZoltánWessely Anna2007-02-19 14:30:00A befogadás útjai A nézői várakozások szerepe a filmes és médiaszövegek élvezetében2007-03-22
Kováts ÉvaPekker Sándor2007-03-08 10:00:00Kristályos fullerénszármazékok topokémiai reakciói2007-03-22
Eszenyi RékaHolló DorottyaMedgyes Péter2007-03-12 10:00:00Online Chat in the Secondary School EFL Class2007-07-12
Nagy ÉvaHarmathy Attila2007-03-14 11:00:00Kölcsönből fogyasztói hitel2007-07-12
Kende TamásValki László2007-03-21 11:00:00Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával lés finanszírozásával kapcsolatban Európában2007-07-12
Lukácsi TamásTakács Péter2007-04-05 11:00:00Hermész szobra a fában - Arisztotelész és álmaink állama2007-07-12
Tóth Edit MargitSzilágyi Klára2007-04-20 08:00:00A pályaszocializáció folyamatának vizsgálata szociálpedagógus hallgatók körében2007-07-12
Gombos NorbertSzabolcs Éva2007-04-20 15:00:00A közép- és felsőfokú tanítóképzés fejlődése Magyarországon a korabeli központi tantervek tükrében2007-07-12
Katona ZsoltMóri Tamás2007-04-23 14:00:00Random Graph Models2007-07-12
Balázsné Drozgyik KláraVizelyi Ágnes2007-04-23 16:00:00A kéttannyelvű képzés iskolaszervezési kérdései2007-07-12
Fauszt TiborKadocsa László2007-05-03 08:00:00A dezorientáció felismerése és mérése a multimédia a multimédia oktatási anyagokban2007-07-12
Kereszty OrsolyaZimmermann Susan2007-05-11 10:00:00Középfokú leánynevelés és nemzetépítés a dualizmus kori Magyarországon2007-07-12
Maiyalehné Gregóczki EtelkaNagy Árpád2007-05-17 11:00:00Közbeszerzések tervezése az önkormányzatok gyakorlatában2007-07-12
Tóthné Kiscsatári IrénBábosik István2007-05-29 10:00:00Cigány tanulók szocializációs felzárkóztatása2007-07-12
Podráczky JuditSzabolcs Éva2007-05-30 15:00:00Óvodaügy a 19. századi magyar társadalomban2007-07-12
Lázár IldikóHolló DorottyaMedgyes Péter2007-06-04 10:00:00The Role and Status of Intercultural Communication Training in English Language Teacher Education in Hungary2007-07-12
Szegedi AndrásLenkovics Barnabás2007-06-04 11:00:00Kartelltilalom az Európai Közösség jogában2007-07-12
Blénessy GabriellaZsakó László2007-06-06 11:00:00A programozás tanítása2007-07-12
Beke TamásPerczel András2007-06-15 10:00:00A Theoretical Study on the Stereochemical Properties of beta-Amino Acids and beta-Peptides2007-09-14
Kolláth KatalinHeltai Pál2007-06-15 13:00:00Speech acts as ralisation of formulaic language use: a Study of EFL business negotiations2007-07-12
Tóth ZsuzsannaKormos Judit2007-06-20 08:00:00Az idegen nyelvi szorongás vizsgálata első éves angol szakos egyetemisták körében2008-02-07
Árva ValériaHolló Dorottya2007-06-21 12:00:00The instruction of English language writing skills at secondary schools in Hungary2007-07-12
Feketéné Szabó ÉvaBíró Péterné2007-06-21 15:00:00A konduktor-tanító képzés speciális feladatai a mozgássérült gyerekek integráló nevelése érdekében2007-11-15
Tóth EszterVámos Ágnes2007-06-25 16:00:00Az újszövetségi görög nyelv oktatása2007-11-15
Zachár LászlóBenedek András2007-06-26 14:00:00Kihívások és megoldási lehetőségek a felnőttképzésben2007-11-15
Joó MariannaBarkó Endre2007-06-26 15:00:00The Role of Motivation in Adult Language acousition2007-11-15
Vincze BeatrixGolnhofer Erzsébet2007-06-27 10:00:00A projekt oktatás elmélete és gyakorlata a hazai középiskolákban2007-11-15
Tóth ÉvaVámos Ágnes2007-06-27 16:00:00Az idegen nyelvi üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban2007-11-15
Deák AdriennVizelyi Ágnes2007-06-28 09:00:00Érvek és ellenérvek mozgássérült gyermekek integrált nevelésével kapcsolatban Magyarországon és Spanyolországban2007-11-15
Egyed KatalinGergely György2007-06-28 11:00:00Az attitűdök megérétése csecsemőkorban: tárgyközpontú megközelítés2007-07-12
Sátori ÁgnesBarkóczi Ilona2007-06-28 14:00:00Az állatokhoz való viszony a társas-társadalmi kapcsolatok rendszerében2007-07-12
Hoffmann OrsolyaVámos Ágnes2007-06-29 11:00:00E-learning alapú távoktatási programok és az önszabályozó tanulás össszefüggéseinek vizsgálata a magyar felsőoktatásban2007-11-15
Pálvölgyi BalázsMezey Barna2007-07-03 11:00:00A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere2007-11-15
Dow Mohamed AhmedNagy BélaTóth István2007-07-12 10:00:00Comparative Analysis of Enteric Pathogenic Escherichia coli Strains from Young Children and Rabbits2007-11-15
Győriné Stefanik KrisztinaGergely György2007-09-11 11:00:00Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban - a korai képességmintázat és a naív tudatelméleti vonatkozású viselkedések szerepe2007-11-15
Katona NóraHunyady György2007-09-11 14:00:00Tanulói stílusok és szocializáció összehasonlító vizsgálat2007-11-15
Molnár BélaSzabolcs Éva2007-09-13 10:00:00A középfokú tanítóképzés története 1945-től felsőfokúvá válásáig2007-11-15
Papp MónikaKirály Miklós2007-09-14 11:00:00A gazdasági szabadságok és a versenyjog közötti egyes összefüggések az Európai Bíróság esetjogában2007-11-15
Siklódi Erika RozáliaGráf László2007-09-28 13:00:00A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban2008-02-07
Walkó ZsuzsannaIvanic Roz2007-09-28 16:00:00Genre in use: the recontextualisation of classroom practice in research articles and undergraduate theses2007-11-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )