Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bodonyi EmőkeZwickl András2008-06-19 15:00:00A szentendrei művészet fogalmának kialakulása2008-09-04
Markovich RékaZvolenszky Zsófia2018-05-28 16:00:00Deontic Logic and Formalizing Rights2018-09-27
Rácz KatalinZsoldos Márta2015-07-03 12:00:00Az Alapozó Terápia hatásvizsgálata iskolaéretlenség jeleit mutató óvodás gyermekek körében2015-10-01
Pelczer KatalinZsilinszky Éva2007-12-19 14:00:00Egy archaikus népi imafajta történeti szövegtani vizsgálata2008-04-03
Szentgyörgyi RudolfZsilinszky Éva2011-05-24 12:00:00A tihanyi apátság alapítólevele mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása2011-06-15
Szabó OrsolyaZsilák Mária2013-05-28 11:00:00Kétnyelvűség és kettős identitás a Budapesten élő szlovákok körében2013-09-12
Lesfalviné Csengődi ÁgnesZsilák Mária2010-09-27 11:00:00A szlovák jogi és politikai terminológia fejlődése a 19. század második felétől2010-12-09
Császári ÉvaZsilák Mária2012-02-03 11:00:00Bükkszentkereszt - egy magyarországi szlovák közösség - lakosainak kétnyelvűsége és a benne rögzült világ nyelvi képe2012-05-03
Szabóné Marlok JúliaZsilák Mária2013-06-11 11:00:00Pilisi szlovák falvak nyelvi sajátosságai2013-09-12
Helenkár AndrásZsigrainé Vasanits Anikó2012-01-09 14:00:00Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban2012-02-16
Csatári PiroskaZsigmond Anna2007-12-06 11:00:00Hagyományőrzés és új értékek teremtése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak nem-szakos idegennyelvi képzésében2008-02-07
Detrekői ZsuzsaZsidai Ágnes2016-01-20 14:00:00Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei2016-03-03
Erdélyi KrisztinaZsakó László2012-05-21 14:00:00Informatikai szolgáltatásmenedzsment okatatása nemzetközi csoportnak2012-07-17
Bernát PéterZsakó László2020-05-26 10:30:00A bevezető programozástanítás stratégiái2020-08-06
Kvaszingerné Prantner CsillaZsakó László2019-11-04 14:00:00A hagyományos és elektronikus tanulási környezet kombinált alkalmazásainak vizsgálata- Oktatói portálok2019-11-21
Erdősné Németh ÁgnesZsakó László2019-03-14 13:00:00A Logo-tól az Informatikai Olimpiáig Informatikai Tehetséggondozás a Középiskolában2019-04-04
Pántya RóbertZsakó László2012-11-21 09:00:00Mesterséges intelligencia elemekkel támogatott programozás oktatása2012-12-13
Blénessy GabriellaZsakó László2007-06-06 11:00:00A programozás tanítása2007-07-12
Bácskay AndrásZólyomi Gábor2008-06-26 13:00:00Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése2008-09-04
Tanos BálintZólyomi Gábor2013-06-25 10:00:00Nominal and Verbal Plurality in Sumerian: A Morphosemantic Approach2013-09-12
Taskovics OkszanaZoltán András2014-05-19 12:00:00Ungvár orosz nyelve2014-06-26
Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet)Zoltán András2010-06-23 11:00:00Magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás: Hungarizmusok a magyar-ukrán (ruszin) nyelvhatáron (irodalmi művek alapján)2010-09-30
Firisz HajnalkaZoltán András2010-05-14 11:00:00Magyar eredetű családnevek a Bács-szerémi ruszinoknál2010-09-30
Lyavinecz-Ugrin MariannaZoltán András2017-05-31 10:30:00A ruszin nyelv kodifikálási kísérletei a XIX. és XX. század fordulóján (A ruszofil írók ifjabb nemzedéke)2017-10-12
Gazdag VilmosZoltán AndrásBárányné Komári Erzsébet2018-05-11 11:00:00Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban2018-09-27
Varga Éva KatalinZoltán András2015-12-15 14:00:00Latin mintára képzett kalkok a magyar és az orosz anatómiai nevekben2016-03-03
Belonohy ÉvaZoletnik Sándor2012-06-25 15:00:00Impurity control by intrinsic and pellet induced instabilities in fusion devices2012-12-13
Dunai DánielZoletnik Sándor2010-12-09 16:30:00Fúziós plazma turbulenciájának és tranziens eseményeinek vizsgálata nyalábemissziós spektroszkópiával2011-03-17
Kereszty OrsolyaZimmermann Susan2007-05-11 10:00:00Középfokú leánynevelés és nemzetépítés a dualizmus kori Magyarországon2007-07-12
Beke MártonŽilka Tibor2012-05-29 10:00:00Strukturalizmus és avantgárd Jan Mukařovský munkásságában2012-07-17
Holló Szilvia AndreaZentai László2008-12-05 14:00:00Az önálló magyar polgári térképezés kezdete és a Pesti Városi Mérnöki Hivatal tevékenysége (1867-1873)2009-01-29
Havas GergelyZentai László2010-03-12 14:00:00Internetes földtani térképek szerkesztési elvei2010-04-28
Sváb EmeseZentai László2008-10-14 14:00:00Sekélyvizű tavak víminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével2009-01-29
Matula GyörgyiZentai László2010-02-19 14:00:00A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés)2010-04-28
Albert GáspárZentai László2010-01-05 14:00:00Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel2010-02-18
Elek PéterZempléni András2010-02-04 14:00:00Nonlinear time series models and their extremes, with hydrological applications2010-04-28
Varga LászlóZempléni András2018-11-09 12:00:00Bootstrap methods and their applications2019-02-07
Rakonczai PálZempléni András2013-02-08 11:00:00Multivariate threshold models with applications to wind speed data2013-03-21
Bárdos DánielZemplén Gábor2020-12-15 10:00:00Kinek az ortodoxiája? - a megszakított egyensúly korai története (1971-1980)2021-03-19
Major BalázsZávodszky Péter2012-10-16 11:00:00A nemkatalitikus domének szerepe a C1r komplement szerin proteáz működésének szabályozásában2012-12-13
Hajdú IstvánZávodszky Péter2009-06-10 12:30:00Az enzimreakciók nemarrheniusi viselkedésének térszerkezeti háttere – a konformációs flexibilitás szerepe a fehérjék hımérsékleti adaptációjában2009-08-27
Diószeghy ZoltánZávodszky Péter2009-03-03 16:00:00A HAP2-sapka és a flagelláris filamentum közötti kölcsönhatás mechanizmusának vizsgálata2009-06-11
Végh Barbara MártaZávodszky Péter2009-01-15 15:00:00A flagellumspecifikus exportapparátus felismerési jelének azonosítása2009-01-29
Kamondi SzilárdZávodszky Péter2009-03-05 15:30:00Enzimek hőstabilitásának szerkezeti alapjai: a láncvégek közötti kölcsönhatások szerepe2009-06-11
Kunt ZsuzsannaZászkaliczky Péter2020-01-22 14:00:00Kapcsolódások – személyi segítés és együtműködés a fogyatékosságtudomány és a kulturális antropológia találkozásainak tükrében2020-08-06
Kereki JuditZászkaliczky Péter2020-07-22 10:00:00A kora gyermekkori intervenciós rendszer működése és fejlesztési lehetőségei az egységes ellátási út tükrében2020-11-23
Kereki JuditZászkaliczky Péter2020-07-22 10:00:00A kora gyermekkori intervenciós rendszer működése és fejlesztési lehetőségei az egységes ellátási út tükrében
Sugár ÉvaZáray Gyula2015-06-11 14:00:00Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata2015-10-01
Muránszky GáborZáray Gyula2012-02-17 14:00:00Városi aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése2012-05-03
Dobosy PéterZáray Gyula2017-06-08 14:00:00Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal2017-10-12
Décsiné Gombos ErzsébetZáray Gyula2014-12-10 09:00:00Szerves és szervetlen szennyezők eltávolítása biológiailag tisztított szennyvizekből ferrát technológiával2015-03-19
Kröpfl Kisztina JuditZáray Gyula2020-02-21 10:30:00Biofilmek által tárolt kémiai és biológiai információk2020-03-12
Kardos LeventeZáray Gyula2012-07-04 14:00:00A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel2012-12-13
Varga ZsoltZáray Gyula2008-02-29 10:00:00Determination of long-lived radionuclides by inductively coupled plasma mass spectrometry2008-04-03
Berlinger BalázsZáray Gyula2010-05-28 11:00:00Munkahelyi levegőben megjelenő hegesztési füstök toxikus fémtartalmának meghatározására szolgáló mintavételi és analitikai eljárások továbbfejlesztése és összehasonlító vizsgálata2010-09-30
Sávoly ZoltánZáray Gyula2014-02-20 12:00:00Talajszennyező mikroelemek felvételének, eloszlásának és speciációjának vizsgálata fonálférgekben mikroanalitikai módszerekkel2014-03-20
Jurecska Judit LauraZáray Gyula2015-09-17 14:00:00Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása2015-12-03
Réfi AttilaZachar József2009-03-06 10:00:00A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalmi és napóleoni háborúk korában (1792-1815)2009-06-11
Zentai Judit ÉvaYamaji Masanori2014-02-25 15:00:00Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kabaira Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján. Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához.2014-03-20
Kiss MónikaYamaji Masanori2018-06-06 15:00:00Changes in the Iconography of Fugen Enmei Bosatsu2018-09-27
Szabó BalázsYamaji Masanori2011-01-31 14:00:00A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége. Forrástanulmány a japán művelődéstörténethez2011-03-17
Filó MihályWiener A. Imre2008-05-30 15:00:00Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban2008-06-12
Horányi AttilaWessely Anna2010-05-25 11:00:00Autonómia a művészetben2010-09-30
Éber Márk ÁronWessely Anna2013-09-05 10:00:00MEGKÜLÖNBÖMegkülönböztetett különbségek. A ‚magyar társadalom’ tagolódásának és tagolásának vizsgálatához2013-09-12
Berger ViktorWessely Anna2016-05-24 15:00:00A tér kategóriája a szociológia- és társadalomelméletekben2016-07-14
Mund KatalinWessely AnnaKampis György2009-12-07 10:00:00Hogyan lehet kutya-etológiát művelni Magyarországon?2009-12-17
Németh KrisztinaWessely Anna2016-06-06 14:00:00A rekonstrukciótól az interpretációig2016-07-14
Litterst-Gabela MartinaWessely Anna2013-04-10 15:00:00Normbegründungsprozesse in internationalen Organisationen. Studie zur Entstehung von Völkerrechtsnormen am Beispiel der Entstehungsgeschichte der Bioethikkonvention des Europarates2013-05-15
Gayer ZoltánWessely Anna2007-02-19 14:30:00A befogadás útjai A nézői várakozások szerepe a filmes és médiaszövegek élvezetében2007-03-22
Tóth EszterWelker ErvinLászló Lajos2015-02-02 14:00:00A Shadoo fehérje sejtszintű lokalizációja és traffic-je2015-03-19
Tóth ErzsébetWeiszburg Tamás2007-12-07 13:00:00A glaukonit-szeladonit csoport analitikája és kristálykémiája, hazai képződmények adatai alapján2008-02-07
Fábián GáborWeisz FerencGergó Lajos2020-06-22 14:30:00Háromdimenziós testek és felületek számítógépes modelljei és approximációs módszerei2020-08-06
Szarvas KristófWeisz Ferenc2017-05-15 14:15:00Változó indexű Lebesgue-terek és alkalmazásuk a Fourier-analízisben2017-10-12
Szücs László GergelyWeiss János2013-06-07 10:00:00A kommunikatív hatalom és az emberi jogok2013-09-12
Bordás ÁrpádWeidinger Tamás2016-09-30 14:00:00Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata2016-12-15
Kugler SzilviaWeidinger TamásHorváth László2014-10-17 10:00:00A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása2014-12-18
Dombai FerencWeidinger Tamás2008-04-28 14:00:00Hazai villámlás lokalizációs és radar adatok összehasonlító elemzése2008-06-12
Boreczky AnnaWehli Tünde2010-05-10 16:00:00A budapesti Concordantiae Caritatis2010-09-30
Vári ÁgnesVörös LajosCsontos Péter2012-10-26 13:00:00Propagation and growth of submerged macrophytes in Lake Balaton2012-12-13
Kovács AttilaVörös Lajos2004-05-11 10:00:00A Balaton két legjelentősebb nitrogénkötő cianobaktériumának (Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon flos-aquae) ökofiziológiai jellemzése2004-10-14
Horváth ZsófiaVörös Lajos2013-06-05 10:00:00Distribution and trophic role of fairy shrimps (Anostraca) and microcrustaceans (Copepoda, Cladocera) in the astatic soda pans of the Carpathian Basin2013-09-12
Mozes AndreaVörös Lajos2009-01-08 15:00:00Pikoplankton a trofikus gradiens mentén2009-01-29
Somogyi BoglárkaVörös Lajos2010-12-03 12:00:00Pikoeukarióta algák jelentősége sekély tavakban: téli dominancia és taxonómiai unikalitás2011-03-17
Fisher BennyVölgyesy Pál2008-02-29 12:00:00The educational therapeutic community model for treating adolescent drug addicts in malkishua as a lever for change and growth among drug addicted youth2008-06-12
Tzvia Bar-ShalomVölgyesy Pál2008-10-31 14:00:00The Long-Term Effects of the Journeys to Poland on the Journey Participants2009-01-29
Borbély-Pecze Tibor BorsVölgyesy Pál2010-06-29 15:00:00Életút tűmogató pályaorientáció. A tanácsadás szerepének, tartalmának, művelői körének kiszélesedése és pedagógia fejlesztésének lehetőségei2010-12-09
Shaham HaitVölgyesy Pál2007-10-12 09:00:00The Riddle as a Learning and Educational Tool2007-11-15
Fazakas IdaVölgyesy Pál2010-11-29 11:00:00Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei2011-03-17
Bujdosné Dani ErzsébetVoit Krisztina2008-12-19 11:00:00Magyar kulturális intézmények múltja és jelene Székelyföldön2009-01-29
Agócs GergelyVoigt Vilmos2012-02-21 10:00:00A szlovákiai magyarok hangszeres zenei kultúrája2012-05-03
Raffai JuditVoigt Vilmos2008-01-11 13:00:00Vajdasági magyar népmese-katalógus2008-04-03
Vargha KatalinVoigt Vilmos2011-04-07 16:00:00A 19. századi magyar találósok2011-06-15
Gulyás JuditVoigt Vilmos2010-06-29 15:00:00"Mert ha írunk népdalt, miért ne népmesét?" A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában2010-09-30
Kuzder RitaVoigt Vilmos2012-11-14 16:00:00A tibeti proverbiumok klasszifikációja. Áttekintés és rendszerezés2013-03-21
Dyekiss VirágVoigt Vilmos2015-11-06 11:00:00"Vándorol a hang" A nganaszan hagyományos világnézet a folklórszövegek tükrében2015-12-03
Domokos MariannVoigt Vilmos2010-03-08 08:00:00Szövegátalakítási stratégiák a magyar népmesegyűjtés és - kiadás elméletében és gyakorlatában a 19. században (1848-1872)2010-04-28
Illésfalvi IvánVoigt Vilmos2013-03-04 11:00:00Towards a Theory of Cultural Identity Filters2013-03-21
Rezessy AnnaVoigt Vilmos2010-09-03 11:00:00Karjalai és magyar halottsiratók összehasonlító folklorisztikai elemzése2010-12-09
Ligeti JuditVladár Zsuzsa2021-01-29 15:00:00Kulturális komponensek vizsgálata olasz nyelvkönyvekben2021-03-19
Takács SzabolcsVizvári Béla2013-12-12 13:00:00Hierarchikus pénzosztási rendszerek néhány problémájának megoldása véletlen vektorok és a multidimenzionális skálázás alkalmazásával2014-03-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )