Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Földes Petra2010-02-09 11:00:00Az iskolai agresszió rendszerelméletű értelmezése-Lehetőségek a beavatkozásra és intézményi fogadtatásuk2010-02-18
Strauber Györgyi2009-06-18 14:00:00Crouzeix-Velte Decompositions and the Stokes Problem2009-08-27
Regály Zsolt2012-09-06 10:00:00High-resolution spectroscopic view of planet formation sites2012-12-13
Makádi Mariann2012-12-06 10:00:00A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában2013-03-21
Dávid Gyula2011-03-28 10:30:00A Zitterbewegung általános elmélete2011-06-15
Schmidtné Putz Mónika2010-05-25 10:00:00A magyar mint idegen nyelv – különös tekintettel az orvosi szaknyelvre – tanítása és taníthatósága egy hibaelemzés és szükségletelemzés alapján írt tananyag tükrében2010-06-08
Berényi Eszter2014-12-03 14:00:00Az autonómia kormányzása – A rendszerváltás utáni időszak három közoktatáspolitikájának diszkurzív elemzése2014-12-18
Miletics Marcell2016-06-10 14:00:00A szociális munka hivatása. A hajléktalanság méltóságon alapuló kezelése felé2016-07-14
Földvári-Nagy László2016-01-21 14:00:00Az autofágia indukció eukarióta csoportok közötti összehasonlítása és egy autofágia szabályozási adatbázis összeállítása2016-03-03
Tasnádi Attila2020-06-30 10:00:00The mathematical analysis of voting and districting rules2020-08-06
Hegyi Ildikó Katalin2010-10-29 11:00:00A magyarországi romani dialektusok szerepe a nyelvi norma kialakításában. A lovári és a vizsgált helyi dialektusok analízise, adaptációi és pedagógiai szerepe a nyelvi mérésben2011-03-17
Ron Ronkin Nurit2010-12-09 09:00:00Attitudes towards the body and physicality's among high school dance students in the dance matriculation track2011-03-17
Csikós György2012-05-11 14:00:00Az autofágia folyamatának vizsgálata rovar modellszervezeteken2012-07-17
Palla Lászlóné2010-09-10 14:00:00A Grimm-mesék felhasználásának lehetőségei a német nyelv oktatásában alsó tagozaton2010-12-09
Cech GáborAbaffyné Dózsa-Farkas KláraCsuzdi Csaba2012-02-27 13:00:00Molekuláris biológiai módszerek használata a Lumbricidae és az Enchytraeidae (Annelida) családok taxonómiai problémáinak megoldásában2012-05-03
Novák JánosAbaffyné Dózsa-Farkas Klára2017-12-06 11:00:00A Kárpát-medence álskorpió faunájának faunisztikai és taxonómiai vizsgálata (Arachnida, Pseudoscorpiones)2018-03-08
Boros GergelyAbaffyné Dózsa-Farkas Klára2012-09-10 10:00:00Magyarországi botanikus kertek televényféreg (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának vizsgálata, különös tekintettel faunaidegen, illetve inváziós fajokra2012-12-13
Moys Zoltánné Lezsák GabriellaAblonczy Balázs2019-12-12 16:00:00A kolozsvári régészeti iskola a "visszatért Észak-Erdély" (1940-1944) alatti időszakában. László Gyula kolozsvári évtizede2020-02-13
Csépány Gergely LászlóÁbrahám Péter2019-01-30 11:00:00Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution2019-04-04
Bolgovics ÁgnesÁcs ÉvaBorics Gábor2020-05-15 12:30:00Magyarországi állóvíztípusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák alapján2020-08-06
Duleba MónikaÁcs Éva2018-02-05 11:00:00Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása2018-03-08
Kiss Áron KeveÁcs Éva2009-10-13 14:00:00A Duna planktonjában található kisméretű protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra2009-11-19
Vad Csaba FerencÁcs Éva2014-06-23 11:00:00Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein2014-09-18
Breuer HajnalkaÁcs FerencHorváth Ákos (MET)2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Drucza MiklósÁcs Ferenc2009-03-20 11:00:00A párolgás és a talaj vízháztartási tulajdonságainak modellezése: magyarországi esettanulmányok2009-06-11
Mona TamásÁcs FerencHorváth Ákos2019-03-13 16:00:00Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata2019-06-18
Krisár Csilla MáriaÁcs Péter2015-03-30 10:00:00Irányzatok a reáliák fordításában Szabó Magda: Az ajtó című könyve alapján magyar-norvég nyelvpárban2015-05-14
Tési ÁronÁcs Péter2017-06-12 14:00:00Suprasegmental sound changes in the Scandinavian Languages2017-10-12
Szászi Barnabás ImreAczél Balázs2018-06-15 10:45:00Investigating human decision-making: from processes to applications2018-09-27
Keresztélyné Barta AndreaAdamik Béla2015-06-29 10:00:00Római kori pannoniai átoktáblák és nyelvezetük (Szöveg, nyelv, funkció)2015-10-01
Gregor AnikóAdamik MáriaSzékelyi Mária2015-06-19 09:30:00A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon2015-10-01
Tóth AnitaAdamik Tamás2014-07-10 12:00:00Apuleius Metamorphosese. A rétor regénye2014-09-18
Major HajnalkaAdamikné Jászó Anna2015-06-24 10:00:00Retorika és szövegalkotás2015-10-01
Bogár LászlóAdamikné Jászó Anna2017-05-22 10:00:00Üzleti retorika - a klasszikus meggyőzési technikák és az újtípusú értékesítési technikák összevetése2017-10-12
Remeczkiné Toma KornéliaAdamikné Jászó Anna2016-03-30 11:00:00Mai fiatalok argumentációs kultúrája2016-05-19
Csépány NikolettaAdamikné Jászó Anna2019-02-19 09:00:00Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában2019-04-04
Tóth Miklós ZsomborAdamikné Jászó Anna2016-03-01 10:00:00Közéleti retorika. Metaforák és mítoszok a magyarországi politikai beszédekben2016-05-19
Fejérdy AndrásAdriányi Gábor2010-06-28 10:00:00Magyarország és a II. vatikáni zsinat (1959-1965)2010-09-30
Klestenitz TiborAdriányi Gábor2011-05-02 16:00:00A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896-19322011-06-15
Wu QiaoxiaAlbert Ágnes2020-08-07 10:00:00Written performances and flow experiences of Chinese students studying in Hungary and China across different tasks2020-11-23
Guo XinhuaAlbert Ágnes2020-07-14 10:00:00An empirical study on individual differences of Chinese students at Hungarian universities: English learning motivation, strategies and autonomy in a study abroad context2020-11-23
Sebestyén ZsuzsaAlbert FruzsinaCzibere Ibolya2017-06-07 14:00:00A romák és a társadalmi nemek esélyegyenlőségére vonatkozó stratégiák elemzése az interszekcionalitás vizsgálatával2017-10-12
Pollmann TerézAlbert Sándor2007-11-06 10:00:00Deiktikus nyelvi elemek fordítási problémái2008-02-07
Baki PéterAlbertini Béla2012-05-24 10:00:00
elmarad(t)
A fotográfia és a magyar sajtó kapcsolata 1945-ig
Huszti IlonaAlderson Charles2008-06-30 14:00:00The Use of Learner Reading Aloud in the English Lesson: A Look at the Micro and Macro Levels of Oral Reading2008-09-04
Csáki JuditAlmási Miklós2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Galicza PéterAlmási Miklós2009-10-21 16:00:00Elbeszélés, regény, esztétika2009-12-17
Bánszegi OxánaAltbäcker Ágnes2013-02-11 12:00:00Epigenetikus hatások a nyúlnál: A méhen belüli pozíció következményei2013-03-21
Németh IstvánAltbäcker Vilmos2010-06-02 15:30:00Factors affecting the hibernation in European ground squirrel Spermophilus citellus2010-09-30
Gedeon CsongorAltbäcker Vilmos2012-02-06 14:00:00Environmental factors and intrinsic processes affecting habitat use of European ground squirrels (Spermophilus citellus): putting science into conservation practice2012-05-03
Markó GáborAltbäcker Vilmos2012-06-21 10:00:00Növény-növényevő kapcsolatok vizsgálata a magyarországi borókásokban2012-07-17
Szenczi Péter MárkAltbäcker Vilmos2013-02-11 14:00:00Social behavior, cooperation and ecological constraints on two closely related mice species2013-03-21
Katona BrigittaAndreides Gábor2019-01-11 14:00:00A "mafiositá" szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében2019-04-04
Székely GergelyAndréka Hajnal2009-12-14 16:00:00First-Order Logic Investigation of Relativity Theory with an Emphasis on Accelerated Observers2010-02-18
Koszarska Magdalena RenataAndrikovics HajnalkaVáradi András2014-12-05 12:00:00Genetic prognostic factors in acute myeloid leukemia2015-03-19
Danczi AnnamáriaAntalné Szabó ÁgnesJuhász Dezső2019-05-24 10:00:00Nyelvjárási és nyelvhasználati attitűd vizsgálata határon túli pedagógusok körében2019-06-18
Klemmné Gonda ZsuzsaAntalné Szabó Ágnes2015-03-18 10:00:00Digitális szövegek olvasási stratégiái2015-05-14
Király FlóraAntalné Szabó Ágnes2018-12-14 11:00:00A tanári beszédfordulók vizsgálata osztálytermi kontextusban - A tanári kérdezési stratégiák2019-04-04
Juhász ÁgnesAntalovits Miklós2008-11-25 14:00:00Az egyéni, szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés2009-01-29
Gerákné Krász KatalinAntalovits Miklós2008-12-04 13:00:00A teljesítményértékelés igazságossága2009-01-29
Dánielné Babos Zsuzsánna RitaArapovics Mária2018-10-24 10:00:00Az önkéntesség andragógiai folyamatainak vizsgálata. Informális és nem-formális tanulási folyamatok az önkéntes szektorban2019-02-07
Lux ÁgnesArató Krisztina2018-12-10 10:00:00A gyermekjogi mozgalom fejlődése és az európai független gyermekjogi intézmények összehasonlító perspektívában2019-02-07
Martinek LászlóArató Miklós2020-06-05 14:00:00Experience rating and stochastic reserving in general insurance2020-08-06
Hargitainé Molnár ZsuzsaB. Kiss Gabriella2019-06-17 14:00:00Nyersanyagok és indikációik geológiai és ásványtani vizsgálata, különös tekintettel az Észak-Dunántúlon észlelt urán és ritkaföldfém nyomokra2019-09-26
Assedou Mazal ShiraBábosik István2012-01-13 14:00:00Women as educational leaders in comprehensive and technological-vocational high schools and their impact on school life2012-02-16
Rák SándorBábosik István2008-07-03 15:00:00A deminutivumok kontrasztív vizsgálata. Képzésük és használatuk módszertani kérdései a pedagógiai gyakorlatban2008-09-04
Kula TovaBábosik István2010-12-13 16:00:00Change in the unique characteristics of education and culture experienced by young women in the religious kibbutz movement2011-03-17
Mészáros GyörgyBábosik István2009-06-15 14:00:00Az ifjúsági szubkultúrák szerepe a nevelési folyamatban -Iskolai etnográfia.2009-08-27
Pálvölgyi FerencBábosik István2009-12-07 09:00:00Az erkölcsi nevelés univerzális modellje2009-12-09
eredménytelen
Tóthné Kiscsatári IrénBábosik István2007-05-29 10:00:00Cigány tanulók szocializációs felzárkóztatása2007-07-12
Kállai Gabriella ÉvaBábosik István2012-06-08 11:00:00A romológia ismeretek közvetítése a felsőoktatásban és hatása a hallgatók cigány-képére2012-07-17
Seresné Busi EtelkaBábosik István2010-07-02 14:30:00A neveltség értelmezéseinek, a neveltségi megítéléseknek és a tanulók jellemzőinek kapcsolata és összefüggései2010-12-09
Marcsekné Lukács ValériaBábosik István2008-06-25 10:00:00A nehezen nevelhető gyermekek helyzetének elemzése a magyar iskolarendszerben2008-09-04
Rajnai JuditBábosik István2008-11-17 12:00:00Közoktatás-politikai koncepciók a rendszerváltás utáni Magyarországon 1990és 1998 között2009-01-29
Majzikné Lichtenberger KrisztinaBábosik Zoltán2008-11-17 14:30:00Szocializáció a posztmodern társadalomban és ennek hatása a fiatalok családképére2009-01-29
Jasper KataBács Tamás2019-10-10 14:00:00Ha, Lord of the West: Investigations on the Nature and Cult of an Ancient Egyptian Deity2019-11-21
Bartos FruzsinaBács Tamás2021-05-06 14:30:00The Official Titles wb3 nswt ‘Royal wb3’ and wdpw nswt ‘Royal wdpw’ and the Function of Their Holders in the New Kingdom – A Prosopographical Study2021-06-10
Vadas RékaBács Tamás2021-05-31 10:00:00Temple Laboratories in Graeco-Roman Egypt
Dembitz GabriellaBács Tamás2014-07-10 10:00:00Recreating Imperial Thebes Monumental Inscriptions, Buildings and Political Activity of the High Priests of Amun at Karnak from Herihor to Menkheperre2014-09-18
Horváth JózsefBácskai Vera †2009-03-10 09:30:00Győr lakóinak mindennapi élete a végrendeletek tükrében (17. század)2009-06-11
Dominkovits PéterBácskai Vera †2009-12-07 14:00:00Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. században (1605/1606-1685)2010-02-18
Balla Loránd AlfrédBácskai Vera †2017-11-10 14:30:00Temesvár egyesületei a dualizmus korában, különös tekintettel a regionális identitást előmozdító egyesületekre2017-11-23
Farkas GyöngyiBácskai Vera †2010-09-17 10:00:00Hatalom és falusi társadalom az 1950-es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen2010-12-09
Marsó PaulaBacsó Béla2011-12-13 16:00:00Jean Jacques Rousseau. Az írás problémája2012-02-18
Isztray SimonBacsó Béla2009-12-16 15:00:00"Incipit tragoedia": a tragédia filozófiájától a tragikum filozófiájáig (társtémavezető: György Péter)2010-02-18
Andrási GáborBacsó Béla2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Nagy EdinaBacsó Béla2016-06-10 13:30:00A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése2016-07-14
Szalai ZoltánBacsó Béla2016-09-16 16:00:00Restauration der Gemeinschaften. Wilhelm Szilasi, der deutsch-ungarische Philosoph2016-12-15
Nemes Zoltán MárióBacsó Béla2013-07-02 14:00:00Esztétika és antroplógia. Az antroploógiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció2013-09-12
Czeglédi AndrásBacsó Béla2008-12-16 11:00:00Incipit Nieczky, széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez2009-01-29
Bartók ImreBacsó Béla2017-01-12 16:00:00Paul Celan. A sérült élet poétikája2017-03-09
Váradi PéterBacsó Béla2012-12-18 16:00:00Nietzsche és az esztétika. Az ideál fogalmának esztétikai vonatkozásai Nietzsche gondolkodásában2013-03-21
Kántás BalázsBacsó Béla2015-06-24 16:00:00"Vannak még dalok túl az emberen" - Paul Celan költészete és líraesztétikája2015-10-01
Bokody PéterBacsó BélaGyörgy Péter2011-06-23 16:00:00Érdeknélküliség és felelősség2011-09-15
Veres BálintBacsó Béla2008-06-19 12:00:00Musica paralitica. Zeneesztétika vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermenutikus fordulatához2008-09-04
Fülöp JózsefBacsó Béla2011-03-22 16:00:00Egy műfaj színeváltozása - szabadban2011-06-15
Somhegyi ZoltánBacsó Béla2010-06-17 15:00:00A "kifürkészhetetlen Túlnan". A tájkép a német romantikában2010-09-30
Goda Mónika MelindaBacsó Béla2020-06-26 15:00:00Báb / játék / művészet - A báb-lét alakzatai2020-08-06
Veres PéterBagoly ZsoltHorváth István2011-06-24 14:00:00Gamma-kitörések fizikai jellemzőinek statisztikus vizsgálata2011-09-15
Rácz IstvánBagoly Zsolt2021-06-17 12:00:00Gammakitörések és kozmikus környezetük

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )