Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
A Alwahab DhulfiqarLaki Sándor2021-09-09 09:30:00Resource Management with AQM
Abas Mohammed Ezzeldien MohammedLendvai János2015-04-18 15:00:00Room temperature torsional deformation of a Vitreloy bulk metallic glass2015-05-14
Abdai JuditMiklósi Ádám2019-05-28 14:00:00Interpretation of third-party social interaction in dogs2019-09-26
Abdul-Fattah MunifFodor Sándor2013-05-09 14:00:00A Korán lexikográfiai elemzése Ibn Qutayaba exegézisének tükrében2013-06-20
Abért MiklósPálfy Péter Pál2002-06-27 14:30:00Product decompositions of groups2002-10-17
Abonyi Andrea TímeaNyomárkay István (1937-2020)2009-06-22 11:00:00Lexikai germanizmusok vizsgálata ruszin népnyelvű kiadványokban2009-08-27
Abonyi-Tóth AndorTurcsányi-Szabó Márta2014-12-08 16:00:00Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése2014-12-18
Ábrahám ÁgnesVarga ImreMészáros Róbert2014-02-17 11:00:00Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata2014-03-20
Abrankó-Rideg NóraVarga ImreJedlovszky Pál2014-11-17 09:00:00Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval2014-12-18
Ábrányi HenriettaKis Balázs2017-06-23 14:30:00A fordítási környezetek hatása a fordított szöveg minőségére2017-10-12
Acél ZsoltDéri Balázs2009-05-20 11:00:00Ovidius Metapoétikus Elbeszélései a Metamorphoses X. és XI. Könyvében2009-06-11
Ács ZoltánVizelyi Ágnes2008-02-19 14:00:00A zoopedagógia elméleti és gyakorlati kérdései2008-06-12
Aczél ZsófiaBányai Emőke2017-03-31 14:00:00Egy gender-olvasat a szociális munkáról2017-05-25
Adir-Nizir TamarHelembai Kornélia2007-10-12 11:00:00Promotion of the Competitive Women's Sport in Israel2007-11-15
Ádori CsabaLászló Lajos2007-10-24 14:00:00Ubiquitin-proteaszóma rendszer komponensek és a HSP72 lokalizációja kontroll és neurodegeneratív agyszövetben2008-02-07
Ádori MónikaLászló Glória2010-06-15 11:00:00A humorális immunválasz szabályozása: a GL7 epitóp természete és differenciált expressziója és az ösztrogén immunmoduláló hatása2010-09-30
Adorján MáriaKároly Krisztina2016-06-16 14:00:00Lexical Repetiton in Academic Discourse. The Design of a Computer-Aided Analytical Model for the Study of the Text Organizing Role of Repetition2016-07-14
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Agócs GergelyVoigt Vilmos2012-02-21 10:00:00A szlovákiai magyarok hangszeres zenei kultúrája2012-05-03
Ágoston CsillaDemetrovics Zsolt2019-03-26 13:00:00A koffeinfogyasztás használati jellemzői és pszichológiai vonatkozásai2019-06-18
Ágyi ÁkosHavelda Zoltán2015-06-18 14:00:00Növényvírusok fertőzésében és a termésfejlődésben szerepet játszó mikroRNS-ek működési mechanizmusának vizsgálata2015-10-01
Ajkay AlinkaBíró Ferenc (Irodalomtudomány)2009-06-19 10:30:00Kazinczy Ferenc Tübingai pályaműve és irodalmi, politikai előzményei2009-08-27
Aknai KatalinRadnóti Sándor2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából2015-10-01
Ákos ZsuzsaVicsek Tamás2013-12-19 11:00:00Sebességkorrelációk kollektíven mozgó élő rendszerekben2014-03-20
Al-Shammari Alham Fadhl MuslahVaskó IldikóAbbas Nawal Fadhil2021-04-20 13:00:00Negation in political discourse: a socio-cognitive study2021-06-10
Albert ÁgnesKormos Judit2008-11-12 15:00:00"Creativity and oral narrative task performance: a study of first year English majors2009-01-29
Albert GáspárZentai László2010-01-05 14:00:00Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel2010-02-18
Alföldy GáborGalavics Géza2020-05-07 10:00:00Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja2020-08-06
Almássy BalázsKenyeres Zoltán2014-02-26 14:00:00"Tanűr úr kérem" A tanár szerepe és hivatásának ábrázolása a Nyugat korának magyar irodalmában2014-03-20
Alpár Vera NoémiNahalka István2020-10-06 10:00:00Az iskolai esélyegyenlőtlenség. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek, az iskolai kultúra és az oktatás eredményességének összefüggésrendszere2021-03-19
Anda DóraKériné Borsodi AndreaMakk Judit2019-10-07 14:00:00A Budai Termálkarszt víz és biofilm prokarióta közösségeinek sokfélesége összefüggésben a hipogén karsztosodással2019-11-21
Andorkó RitaSzentesi Árpád2014-09-03 10:00:00Studies on carabid assemblages and life-history characteristics of two Carabus (Coleoptera, Carabidae) species2014-09-18
Andrási GáborBacsó Béla2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Andreides GáborHorváth Jenő2008-06-30 10:00:00A magyar - olasz kapcsolatok története 1956-19892008-09-04
Andrek AndreaVarga Katalin2019-06-11 15:00:00A szülő-magzat kötődést befolyásoló tényezők vizsgálata párkapcsolati és intergenerációs kapcsolati jellemzők figyelembevételével2019-09-26
Angel JuditBeke László2010-05-28 15:00:001989:fordulópont a romániai művészetben és társadalomban2010-09-30
Angyal AdriennSármay Gabriella2010-02-16 10:00:00Modulation of the humoral immune response by an FcγRII/III specific scFv in mice2010-04-28
Angyal ZsuzsannaSzabó Mária Ottilia2009-06-16 12:00:00Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján2009-08-27
Angyalné Pataki ÁgnesSzékely József Iván2007-12-17 11:00:00Kísérletes asztma modellekhez kapcsolt, ex vivo és in vitro módszerek alkalmazása az akut válasz és az azt kísérő szöveti átépülés mechanizmusának vizsgálatában2008-02-07
Angyalosy EszterMohay Tamás2011-12-14 10:00:00"Először Isten, aztán Szent Sebestyén". A védőszent-kultusz és jelentősége egy szicíliai településen2012-02-16
Anita NudelmanSchaffhauser Franz2008-10-31 10:00:00Adolescent Sexuality among Ethiopian Immigrants in Israel2009-01-29
Anka LászlóGergely András (1946-2021)2015-06-24 15:00:00Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában2015-10-01
Annus IldikóMádl Péter2014-04-30 13:00:00Az elfeledett kánon. A svéd irodalmi kánon és kanonizáció szempontjai2014-06-12
Antal AttilaBihari Mihály2017-01-05 14:00:00Környezeti Demokrácia Magyarországon. Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális részterület2017-03-09
Antal IstvánKarátson János2013-05-16 12:00:00Mesh independent superlinear convergence of some iterative methods for elliptic problems2013-09-12
Antal Péter GyulaSzipőcs Róbert2012-10-30 14:00:00Hangolható, hosszú rezonátoros, femtoszekundumos titán-zafír lézer fejlesztése; és dielektrikum tükrök csoportkésleltetés-függő vesztesége2012-12-13
Antal TbiorRácz Zoltán1998-12-22 10:00:00Transport in classical and quantum spin chains1999-04-22
Antal ZsoltBihari Mihály2011-05-06 13:00:00Közszolgálati média Európában. Az állami részvétel koncepciói a tájékoztatásban2011-06-15
Antalffy GézaSarkadi Balázs2015-02-24 14:00:00A plazmamembrán kalcium ATPáz (PMCA) 2 és 4 izoformák lokalizációjának szabályozása2015-05-14
Antalka ÁgotaVámos ÁgnesSzabolcs Éva2015-12-11 14:00:00A tanári kiégés feltérképezése Kovászna megye középiskolai tanárainak körében2016-03-03
Antony MemboeufLendvay GyörgyDrahos László2010-12-03 10:00:00Energetics of cationized PEG oligomers: a mass spectrometric and theoretical size dependence study2011-03-17
Antos ZsoltLudassy Mária2012-05-21 16:00:00Személyes autonómia és politikai szabadság2012-07-17
Apari PéterMüller Viktor2018-07-10 11:00:00Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből2018-11-29
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Apjokné Mester AndreaNyomárkay István (1937-2020)2009-12-02 11:00:00A MAGYAR ÉS A SZERB CIVILIZÁCIÓ NYELVI KÉPE2009-12-17
Aradi KláraNovák Zoltán2016-09-30 13:00:00Copper-catalyzed synthesis of heterocycles via oxidative ring closure reactions of aromatic nitriles with diaryliodonium salts2016-12-15
Aradi László ElődSzabó Csaba2019-06-03 10:00:00Geochemical and tectonic evolution of the subcontinental mantle under the Styrian Basin based on ultramafic xenoliths2019-09-26
Aranyosi ÉvaBirtalan Ágnes2010-11-09 10:00:00Egy burját sámánasszony és rítusai a 21. században2011-03-17
Arapovics MáriaFehér Katalin2009-05-25 14:30:00A civil társadalom és a nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban2009-06-11
Árendás PéterSzabó CsabaCsászár Attila2019-02-08 14:00:00Theory of spectroscopic networks2019-04-04
Ari EszterJakó Éena2012-04-26 11:00:00Molekuláris filogenetikai elemzések egy diszkrét matematikai módszer, a Boole analízis segítségével2012-07-17
Arkan Merve SenemTörök Zsolt Győző2016-12-14 14:00:00The urban cartography of Cyprus between the 16th and 20th centuries2017-03-09
Arkan TugcePerl Miklósné2018-02-08 14:00:00Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry2018-03-08
Arnold PetraSomlai Péter2017-12-19 14:00:00Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon2018-03-08
Áron LászlóKelemen János2011-06-14 16:00:00A husserli fenomenológia egyes fő kategóriáinak fejlődése2011-09-15
Árva ValériaHolló Dorottya2007-06-21 12:00:00The instruction of English language writing skills at secondary schools in Hungary2007-07-12
Árvai MátyásNagy Balázs2019-12-13 10:00:00Holtfaanyag évgyűrűvizsgálatával nyert információk környezettörténeti szempontú értelmezése egy hegyvidéki és egy alluviális lelőhely példáján2020-02-13
Assedou Mazal ShiraBábosik István2012-01-13 14:00:00Women as educational leaders in comprehensive and technological-vocational high schools and their impact on school life2012-02-16
Aszalós Júlia MargitKériné Borsodi Andrea2020-01-09 13:00:00Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei2020-03-12
Asztalos AndreaBodnár GáborFehérvári Anikó2020-05-21 10:00:00Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban2020-08-06
Asztalos Erika ÉvaHavas Ferenc2018-12-14 10:00:00Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben2019-04-04
Asztalos RékaMajor ÉvaCsizér Kata2016-04-28 15:00:00The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment2016-07-14
Auszmann AnitaBóna Judit2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői2016-12-15
Avar ÁkosBirtalan Ágnes2013-05-21 13:00:00A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban2013-06-20
Ayala Gomez FrederickBenczúr András ifj.2019-05-07 16:30:00Context- Aware Recommendations for Groups in Location- Based Social Networks and Academic Social Networks2019-09-26
Aytar EsraBodor Péter2021-05-27 16:00:00A Glance to the Lives of Muslim Women in Hungary One Community and Multiple Identities: Immigrant, Hungarian, Convert, Hijabi, Non-Hijabi2021-06-10
Bába Laura IldikóSirató Ildikó2012-06-27 10:00:00Az evészavarok mint irodalmi téma a kortárs finn ifjúsági regényben2012-07-17
Babály BernadettKárpáti Andrea2021-04-27 13:00:00A térszemlélet fejlődésének vizsgálata a vizuális nevelés szemszögéből: mérőeszközök, fejlődési korszakok és pedagógiai javaslatok2021-06-10
Babarczy BalázsDózsa Csaba2020-03-18 10:30:00DRG-alapú kórházfinanszírozás Magyarországon: célok és megvalósulások a rendszerváltás óta eltelt időszakban2020-08-06
Babinszki EditMárton Péter2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Babos FruzsinaMagyar Anna2014-04-15 10:00:00Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására2014-06-12
Bacher-Tuli AndreaFábri Anna2012-12-17 14:00:00"A zöld színpad". A lóversenyzés mint a társas reprezentáció sajátos intézménye a dualizmus korában (1867-1918)2013-03-21
Backhausz ÁgnesMóri Tamás2013-06-17 11:00:00Véletlen gráfok vizsgálata martingáleméleti módszerekkel2013-09-12
Bács GáborFarkas Katalin2008-03-07 10:00:00Azonosságok a különböző világokban2008-04-03
Bacsa BernadettDibó GáborMező Gábor2010-10-27 14:00:00Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására2010-12-09
Bacsárdi CsillaLajos Péter2019-01-22 14:00:00Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata2019-04-04
Bácskay AndrásZólyomi Gábor2008-06-26 13:00:00Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése2008-09-04
Báder PetraMenczel Gabriella2018-04-06 15:00:00La presencia de lo feo en la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La estética del Salvador Elizondo y Mario Bellatin2018-06-01
Badics BalázsPogácsás György2011-04-26 13:00:003D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján2011-06-15
Baditzné Pálvölgyi KataVarga LászlóFont Rotchés Dolors2012-03-09 11:00:00"Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes -or-No Questiions"2012-05-03
Bagi ZsoltUllmann Tamás2010-04-12 16:00:00Az irodalmi nyelv fenomenológiája2010-04-28
Bagócsi BoglárkaFerencziné Fodor Katalin2007-11-28 09:00:00Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatogárfiás technikákkal2008-02-07
Bagyinszky MariannaKósa László2015-10-28 10:00:00Gútai magyarok Medgyesegyházán2015-12-03
Bai Katalin BoglárkaMező Gábor2009-06-22 15:00:00Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-08-27
Bajer KatalinTörök János2013-02-27 10:00:00UV-színezet: Szexuális szelekció és anyai befektetés a zöld gykínál (Lacerta viridis)2013-03-21
Baji Gál ÁrpádDinnyés András2008-10-21 14:00:00Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel2009-01-29
Baji PéterIzsák Éva2016-02-19 14:00:00Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában2016-05-19
Bajnok DánielNémeth György2014-09-19 10:00:00Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen2014-12-18
Bajzáth AngélaHalász Gábor2017-01-31 14:00:00A felsőoktatás és a felsőoktatásban folyó tanulás eredményessége. Innováció és a kutatás, képzés és gyakorlat kapcsolatainak összehasonlítása a pedagógusképzésben és az egészségügyi oktatásban2017-05-25
Bak KláraRéti Mária2018-12-19 14:00:00A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól-A szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel2019-02-07


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )