Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések
A Soproni Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Koltai LászlóNémeth Károly2009-10-02 10:30:00Papíripari cellulózrostok kolloidkémiai szerkezetének vizsgálata2010-02-12
Koltai LászlóNémeth Károly2009-10-08 10:30:00
elmarad(t)
Papíripari cellulózrostok kolloidkémiai szerkezetének vizsgálata
Komán SzabolcsMolnár Sándor2013-06-20 11:30:00Nemesnyár-fajták korszerű ipari és energetikai hasznosítását befolyásoló faanatómiai és fizikai jellemzők2013-06-27
Komarek LeventeFábián Attila2012-10-16 13:00:00A magyar ipar makroszintű specializációjának kérdései2013-02-08
Kőmíves CsabaHapp Éva2020-07-06 10:00:00Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban Győr-Moson-Sopron megyében2020-07-28
Kondorné Szenkovits MariannBondor Antal2007-09-24 11:00:00Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése2007-12-06
Konrád KrisztinaNémeth GáborViharos Zsolt János2019-01-24 11:30:00Pellet termékciklus szabályozó- és mérőrendszerének kiterjesztése2019-01-26
Kónya GyörgyHorváth TamásRevákné Markóczi Ibolya2020-06-22 10:00:00Középiskolások környezeti attitűdjét meghatározó tényezők vizsgálata2020-06-30
Kópházi AndreaHerczeg János2006-12-04 13:00:00Alkalmazott menedzsment és hatékonyság összefüggései az erdészeti részvénytársaságok gyakorlatában
Korda MártonBartha Dénes2019-11-26 13:00:00A Magyarországon inváziós fafajok elterjedésének és elterjesztésének története2020-01-21
Koroknai Viktória RitaFaragó SándorMarosán Miklós2020-06-24 14:00:00CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY IN DIURNAL AND NOCTURNAL BIRDS OF PREY IN HUNGARY2020-06-30
Kovács AndreaPataki László2014-10-15 11:00:00Az outsourcing és a privatizáció előzményei, kölcsön- és mellékhatásai, valamint következményei a teljes kórházkiszervezéses és az egyes kórházi tevékenységkiszervezések gyakorlatában2015-01-08
Kovács GyulaFaragó Sándor2013-01-18 10:30:00A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja2013-01-18
Kovács RóbertVágyi Ferenc2012-12-04 13:00:00Az adóssággeneráló tőkeáramlások hatása az árfolyamrendszerre2013-02-08
Kovács TamásVágyi Ferenc2014-01-14 13:00:00A kockázatitőke-befektetések hatása a gazdaságra2014-01-14
Kovács ZoltánLakatos Ferenc2004-06-08 10:00:00Adatok a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič 1986, Lepidoptera, Gracillariidea) biológiájáról, elterjedéséről és az ellene való védekezésről
Kovács ZsuzsannaNémethné Tömő Zsuzsanna2020-09-02 10:00:00A magyar idősek médiahasználati szokásainak elemzése és a marketingkommunikációra való érzékenysége2020-09-09
Kovácsné Henye LíviaKulcsár László2019-12-19 14:00:00A pénzügyi kultúra dimenzióinak gazdaságszociológiai vizsgálata2020-01-21
Kovácsvölgyi GáborNémeth József2005-10-18 10:00:00LVL típusú termékek előállítása nyár klónok alapanyagbázisán
Kővágó GyörgyiHerczeg János2016-01-08 10:00:00Tudásintenzív üzleti szolgáltatások marketinginnovációs eszközeinek vizsgálata a mikro- és kisvállalkozási szektorban2016-02-05
Kulbert-Tarró AdriennPogátsa Zoltán2020-07-09 10:00:00Külföldi működőtőke befektetések a fejlődő országokba2020-07-28
Kurkó LisetteHargitai László2007-05-04 09:00:00Nyár alapú, egyrétegű tömörfa lapok bútoripari megfelelőségei és piaci viszonyainak vizsgálata
Kurucz AttilaTóth Ferenc2011-06-20 13:30:00A teljesítménymenedzsment alkalmazhatóságának eredményei a hazai kis- és középvállalkozásoknál2011-07-01
Laborczy GáborWinkler AndrásBaróti Enikő2016-06-07 14:00:00Javaslatok a falemezipari termelés és a kapcsolódó oktatás-képzés fejlesztésére2016-06-28
Lampert BálintKovátsné Németh Mária2020-07-01 10:00:00Ember a természetben” curriculum tervezése2020-07-28
Laskai AndrásSándorné Kriszt Éva2020-06-15 10:30:00Az üzleti terv pénzügyi instrumentumai nemzetközi perspektívában a tudatosság tükrében2020-06-30
László RichárdSzodfridt István2004-12-13 10:00:00Cseri talaj és erdőállományaik kapcsolata Kemenesalja erdőgazdasági tájban Iván példáján
Lechner GerhardMau Markus2020-07-08 10:30:00Analyse des Beitrags von Lieferantenmanagement zur Steigerung des Unternehmenswerts
Lőrincz GyörgyRónai Ferenc2007-05-15 10:00:00Dinamikus hatások szimulációja és kísérleti ellenőrzése faszerkezetű gerendatartókon
Lukács AmarillaKiss ÉvaSzalay László2013-09-23 10:30:00A klaszterizációs folyamatok vizsgálata a földrajzi koncentráció, a kritikus tömeg és a finanszírozás összefüggéseiben Magyarországon2013-12-18
Mádi LászlóLentner Csaba2008-02-20 11:00:00Lakáspolitika – otthonteremtés. Történések és tapasztalatok a közelmúlt magyarországi időszakából2008-02-27
Major TamásHorváth Béla2014-06-11 10:00:00Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése2014-06-11
Markó GabriellaBalázs Judit2017-02-23 10:30:00A tudásauditok során azonosított szellemi tőke létének és hiányának hatása a versenyképességre2017-06-14
Markó GergelyPéterfalvi József2007-06-13 14:00:00Informatika az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában2007-12-06
Markóné Nagy KrisztinaVarga Szabolcs2013-06-13 10:00:00A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)2013-06-27
Marosán MiklósNáhlik András2004-11-24 12:30:00Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése
Máté ZoltánGyöngyösy Zoltán2011-06-20 14:00:00A környezeti változások hatása a marketingszervezet kialakulására, működésére a hazai kis- és középvállalkozások esetében2011-07-01
Máthé KatalinWinkler Gábor2008-01-25 10:00:00Imhotep Pheidiász Antonio Le Corridor - Russel Hall munkásságának értelmezése2008-06-17
Mattiassich NorbertKarner Cecília2020-01-13 13:00:00Kórházi controlling, mint a tudatos, jövőorientált döntések meghozatalához szükséges eszköz2020-01-21
Mentesné Tauber AnnaBodnár Gabriella2017-01-19 10:30:00Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és gazdasági integrációja közösségi módszerekkel2017-02-06
Mertl TamásSchiberna Endre2020-05-27 10:00:00„ A magánerdő tulajdonosok és tulajdonok2020-06-30
Mesics OlíviaSzékely Csaba2020-09-03 13:30:00A munkaerőpiaci kihívásokra válaszokat adó HR stratégiák vizsgálata a magyar járműipari cégeknél2020-09-09
Mesterházy AttilaBartha Dénes2013-03-22 11:00:00A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata2013-05-15
Mészáros KatalinGyöngyösy Zoltán2007-12-04 15:00:00A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai2008-02-29
Mihályné Závecz SzilviaSándorné Kriszt Éva2017-05-22 11:00:00A MAGYAR „BABAKÖTVÉNY” HATÁSELEMZÉSE, AVAGY AZ ELSŐ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS A HOSSZÚ TÁVÚ LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁS ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL2017-06-14
Mikó EszterKiss Éva2017-11-17 10:30:00A Magyarországról külföldre irányuló migráció következményei az oktatási költségek szempontjából 1989 után2018-02-06
Mizseiné Nyiri JuditMárkus Béla2008-07-14 11:00:00A földegyenérték - mint birtokrendezési elem2008-12-08
Mohácsiné Ronyecz IldikóPásztory ZoltánAlpár Tibor2016-01-26 10:30:00Természetes fakéreg anyagok hőszigetelési tulajdonságainak vizsgálata és fejlesztése2016-02-08
Molnár DénesFrank Norbert2018-06-14 14:00:00Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdő-ben2018-06-25
Molnár ImreSzékely Csaba2015-06-09 10:00:00Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban2015-06-16
Molnár KatalinHéjj Botond2009-06-03 10:30:00Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében2009-07-03
Molnár MiklósVarga Szabolcs2015-02-24 11:00:00A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei2015-06-16
Molnár ViktorWinkler Gábor2005-05-05 10:30:00A vályog és favázas vályogépítészet
Molnár ZsoltMagoss Endre2018-06-05 10:30:00A végmegmunkált természetes faanyagok felületi stabilitása nedvesítéskor2018-06-22
Molnárné Hamvas LíviaNémeth Károly2004-02-12 14:00:00A faextraanyag-fémion kölcsönhatás vizsgálata
Moser MartinSzékely Csaba2021-05-14 09:00:00Impacts of Customer Relationship Management (CRM) on Development of Corporations2021-06-22
Mózes CsabaHéjj Botond2006-01-18 11:00:00Az erdő privatizációja: Magyarország-Románia
Müller-Dauppert Bernd StefanMau Markus2019-01-17 13:00:00Prozessuale und methodische Erfolgsfaktoren der Dienstleisterauswahl beim Logistik-Outsourcing.2019-01-22
Musicz LászlóFaragó Sándor2021-06-17 10:00:00A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata2021-06-28
Nagy BalázsBalázs Judit2019-04-03 13:00:00A nemzeti versenyképesség és annak szubnacionális vonatkozásai a visegrádi országokban2019-06-26
Nagy DánielVarga Szabolcs2008-06-02 10:00:00Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek ökológiai és ökonómiai vizsgálata2008-06-23
Nagy Gabriella MáriaHéjj Botond2015-09-08 10:30:00Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása2015-12-16
Nagy LászlóTuba KatalinMolnár Miklós2017-06-12 10:00:00„A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata2017-06-14
Nagy LászlóMátyás Csaba2011-05-18 13:00:00Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon2011-06-06
Nagy MátéKatona Vilmos Attila2021-06-15 09:30:00BIOKOMPOZITOK ÉPÍTÉSZETI ALKALMAZÁSA: EGY KÍSÉRLETI ÉPÍTMÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE2021-06-24
Nagy Szabolcs PéterFaragó Sándor2008-02-13 11:00:00A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon2008-02-27
Nagy VeronikaCsóka Levente2015-06-04 10:30:00Cellulóz alapú reszponzív anyag előállítása funkcionális részecskék adszorbeálásával2015-06-16
Nagy ViktorSzűts István2012-06-25 10:00:00Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása2013-02-08
Nagyné Szabó OrsolyaKisfaludy MártaPatkó István2015-01-29 14:00:00Gerinc deformitások gondozására szolgáló gyógyászati eszközök hordáskomfortjának javítása2015-02-10
Nedelka ErzsébetBlahó András2018-05-23 10:30:00Válságok és struktúraváltozások kapcsolata a fejlődő délkelet-ázsiai és dél-amerikai országokban2018-06-22
Németh CsabaFaragó Sándor2004-11-24 14:30:00Kisemlősök közösségének vizsgálata a LAJTA-Projekt erdősávrendszerében
Németh GáborVarga Mihály2009-05-20 10:00:00Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága2009-06-22
Németh Gábor TamásJuhász Lajos2008-05-14 13:00:00A hazai távhőszolgáltató szektor árképzésének fejlesztése2008-06-20
Németh NikolettaJankó Ferenc2018-11-29 10:00:00A magyar mezőgazdálkodók éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodóképességének vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben2019-02-08
Németh RóbertMolnár Sándor2002-10-18 10:00:00A HIDROTERMIKUS KEZELÉS HATÁSA AZ AKÁC FAANYAGÁNAK SZORPCIÓS TULAJDONSÁGAIRA
Németh Tamás MártonWinkler Dániel2019-11-05 13:00:00A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus,1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra2020-01-21
Németh ZsoltAlbert Levente2002-06-03 14:00:00A formaldehid és természetes generátorai, mint a környezeti hatások jelző molekulái a csertölgy ontogenezisének korai szakaszaiban
Némethné Erdődi KatalinKoczor Zoltán2009-02-06 10:00:00Terméktervezési módszerek minőségügyi fejlesztése2009-02-24
Némethné Tömő ZuszsannaPakainé Kováts Judit2005-11-28 10:00:00A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetőségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján
Nyári LászlóMátyás Csaba2005-05-12 14:30:00Hézi berkenye (Sorbus domestica L.) és barkócaberkenye (Sorbus torminalis (L.) Crantz) populációk génmegőrzése a Magyar-középhegységben
Ónodi GáborWinkler Dániel2017-03-30 10:00:00Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata invázi-ós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben2017-06-14
Örlős LászlóBáger Gusztáv2008-06-03 14:00:00
elmarad(t)
A multilaterális fejlesztési bankok és Magyarország
Örlős LászlóBáger Gusztáv2008-06-03 14:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és Magyarország2008-06-17
Oroszlány GabriellaSzücs Iván2012-12-04 11:30:00Deformálható rosttermékek súrlódási tényezőinek integrált méréstechnikájának kialakítása és alkalmazása2013-01-15
Oszvald Ferenc NándorWinkler Gábor2004-11-02 11:00:00Hálózati infrastruktúra térbeli és szerkezeti átalakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon
Paár DávidLigeti Zsombor2013-06-10 10:00:00A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata2013-07-05
Palancsa AttilaFábián Attila2007-05-31 14:00:00A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak vizsgálata egy ökoturisztikai desztinációban – Turisztikai kutatás az Őrségben
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT2020-01-21
Pápai ErzsébetLett Béla2004-11-18 13:00:00Közép- és kisvállalkozások értékelése
Papp Éva AnnamáriaCsiha CsillaCsóka Levente2018-01-26 11:00:00Fafelületek attribútumainak elemzése a nedvesíthetőség vonatkozásában, különböző fafajokon2018-02-06
Papp MónikaBartha Dénes2013-04-25 14:00:00Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata2013-05-15
Papp ViktóriaMarosvölgyi BélaNémeth Gábor2018-06-14 10:00:00Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai2018-06-25
Pappné Nagy ValériaBalázs Judit2010-05-25 16:00:00A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata 1989-20092010-06-14
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben2020-01-21
Parragh BiankaHerczeg János2010-09-29 14:00:00A hazai kis- és középvállalatok helyzete, túlélési esélyei2011-02-11
Pásztory ZoltánWinkler András2007-01-01 00:00:00Könnyűszerkezetes faházak hőtechnikai vizsgálata
Pásztory ZoltánWinkler András2007-05-24 10:00:00Könnyűszerkezetes faházak hőtechnikai vizsgálata2007-06-21
Patocskai ZoltánKovács Gábor2012-12-12 10:15:00Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai2013-01-15
Paukó AndreaPeszlen Ilona2003-09-19 13:30:00Lucfenyő és erdeifenyő ültetvények faanyagminőségének összehasonlító vizsgálata2003-09-20
Péchy LászlóNémeth József2012-12-17 11:00:00Vásárlói magatartás-vizsgálat a tetőtéri nyílászárók piacán – a tetőtéri ablakok piacának elemzés2013-01-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )